Email / Username

Password

Forgot Password?

Keep me logged In

Not a member? Register Now

facebook
Email Print Report

مدیریت عمومی تنظیم گروپ های تثبیت حق مالکیت

(810 Views)

About ARAZI

An independent, effective and efficient public institution that provides transparent land services, contributing to stability and growth
ARAZI will be Afghanistan’s prime and sole, independent land administration and management body, managing state owned lands, and providing land related services and information to citizens, institutions and investors. It will be a modern institution dedicated to maximizing economic, social and cultural benefits from land for the Afghan people. It will provide services in recognition of Afghanistan’s cultural and socio-economic context.

Job Summary

هدف وظيفه : مدیریت از تنظیم گروپ های تثبیت حق مالکیت به منظور طی مراحل اجرأ‌ و ثبت قباله مطابق طرزالعمل مربوطه .

Job Details

Date Posted: 06 Jun 2018 Reference: N/A
Closing Date: 15 Jun 2018 Work Type: Full Time
Number of Vacancies: 5 Gender: Any
Functional Area: Government Open Ended: NO
Nationality: Afghan Salary Range: As per company salary scale
Contract Type: Permanent Years of Experience: 1 Year(s)
Contract Duration: 0 Year(s) & 0 Month(s) Extension Possibility: No
Probation Period:

Duties and Responsibilities

مسؤلیت های وظیفوی :
1. ترتیب و تنظیم پلان کاری مدیریت عمومی گروپ های تثبیت حق مالکیت در مطابقت به پلان امریت جیودیزی، کدستر و قباله به منظور تطبیق اهداف و پالیسی اداره مربوط.
2. کنترول و تنظیم گروپ های تثبیت حق مالکیت به منظور اجرأ‌ و ثبت قباله مطابق طرزالعمل های مربوط اداره اراضی
3. حصول اطمینان از تامین ارتباط با ادارات مربوط وجلب همکاری انها عندالضرورت در مورد تسریع به موقع پروسه تثبیت حق مالکیت.
4. ترتیب پیشنهادات توظیف هیأت های تثبیت حق مالکیت و همکاری با آن ها.
5. انعکاس مشکلات گروپ ها جهت رفع معضلات وارایه نظریات وپیشنهادات در این مورد به مرجع مربوطه
6. مراقبت از فراهم اوری سهولت های لازم تامین ارتباطات با ادارات ذیربط درخصوص تعیین گروپ های تثبیت ملکیت ها.
7. مدیریت و ارزیابی کارمندان تحت اثر به منظور حصول اطمینان از ارتقای ظرفیت کاری واموزش موثرانها جهت اجرای وظایف مطابق معیارهای مورد نیاز.
8. اجرای سایر وظایف مرتبط به وظیفه که از طرف مقامات مطابق به قوانین ، مقررات ، اهداف اداره اراضیو خط مشی اداره سپرده میشود.

Qualifications

تحصیلات، تجارب و مهارت های لازم:
حداقل شرایط لازم برای احراز این بست احکام مندرج ماده (7) و(34) قانون کارکنان خدمات ملکی ذکر گردیده است.
1. حداقل درجه تحصیل : لیسانس در رشته های حقوق و شرعیات(فقه و قانون) و به درجه تحصیلی بالاتر در رشته های متذکره ارجحیت داده میشود.
2. حد اقل یک سال تجربه کاری مرتبط به وظیفه؛
3. تسلط به یکی از لسان های رسمی کشور (دری، پشتو)
4. توانایی استفاد از پروگرامهای کمپیوتر و اشنایی با زبان انگلیسی

Job Location

Afghanistan - Balkh
- Kabul
- Kandahar
- Nangarhar
- Paktia
AF AF 12

Education:

Bachelors Degree,

Submission Guideline

رهنمود.

فورم درخواستی و تمام اسناد تحصیلی و کاپی قرار داد های کاری باید به فارمت پی دی اف بوده و حجم آن بیشتر از 5 ام بی نباشد.
متقاضیان که سابقه کاری در ادارات دولتی دارند مکلف اند خلص سوانح جدید از واحد اولی اداره که تاریخ آن بیشتر از شش ما سپری نگردیده باشد ارایه نمایند.
کاندیدان محترم که سابقه کاری منحیث کارکن قراردادی در ادارات دولتی، موسسات و سازمان های بین المللی و شرکت های خصوصی داخلی و خارجی دارند مکلف به ارائه کاپی قرارداد کاری ضم فورم درخواستی میباشند.متقاضی که دارای تجارب کاری خارج از کشور میباشند مکلف اند تا تجربه کاری شانرا از طرف نمایندگی سیاسی ج.ا.ا (سفارت یا کنسولگری) تائید شده باشد.
اسناد تحصیلی که طی سال‌ های 1371 الی 1381 صادر گردیده باشد، متکی به مکتوب شماره 188 مورخ 24/2/1385 وزارت تحصیلات عالی ایجاب ارزیابی مجدد را در آن وزارت می‌نماید.
اسناد تحصیلی متقاضیان که در خارج از کشور تحصیل نموده باید از طرف وزارت تحصیلات عالی تائید شده باشد.
فورم درخواستی را از اخر این صفحه داونلود نماید

کاندیدان که علاقمند به اخذ فورم در خواستی این اداره هستند، باید فورم مخصوص درخواستی را دقیقاً خانه پوری و تمام اسناد ضروری تجارب کاری و تحصیلی تائید شده خویش را ضم آن نموده وبه ایمیل آدرس های:ارسال نمایند. همچنان به آگاهی تمام کاندیدان رسانیده میشود که فورم درخواستی آنلاین بوده و هارد کاپی درخواستی ها قابل قبول نبوه و مزاحم بخش مربوطه نگردند.

نوت: البته قابل یاد آوری است کاندیدان محترم لطفآ هنگام ارسال فورم درخواستی ذریعه ایمل عنوان بست و ولایت مورد نظر خویش را در متن و عنوان ایمل خویش مشخص نمایند.
برای معلومات بیشتر لطف نموده به شماره های 0748765319 0748053375 /0793704045 / در تماس شده و حل مطلب نمائید.

Submission Email

hr.cs@arazi.gov.af, csc.aila@iarcsc.gov.af

Attached File

Download File

Email Print Report
More jobs in this category
رئیس زیربنای معلومات جغر.. at اداره مرکزی .. Kabul 05 Nov 2018
رئیس احصائیه های نفوس at اداره مرکزی احصا.. Kabul 05 Nov 2018
رئیس احصائیه های محیط زی.. at اداره مرکزی .. Kabul 05 Nov 2018
رئیس انسجام معلومات at اداره مرکزی احصائ.. Kabul 05 Nov 2018
رئیس انسجام معلومات جغرا.. at اداره مرکزی .. Kabul 05 Nov 2018
معاونیت فنی ریاست مواد ن.. at اداره عالی م.. Kabul 31 Oct 2018
ریاست امورزنان ولایت جوز.. at وزارت امور ز.. Jawzjan 04 Nov 2018
رئیس افغان فلم at وزارت اطلاعات وفرهنگ Kabul 04 Nov 2018
Migration Statistics Specialist - Reannounce at National Statistics and I.. Kabul 24 Oct 2018
Labour Statistics Specialist- Reannounce at National Statistics and Infor.. Kabul 24 Oct 2018
Natural Resources and Infrastructure Statisti.. at National Statistics an.. Kabul 24 Oct 2018
ریاست امنیت سیستم های مع.. at وزارت مخابر.. Kabul 27 Oct 2018
ریاست نظارت بر تطبیق پرو.. at وزارت انرژی .. Kabul 28 Oct 2018
ریاست میدان هوائی بین ال.. at اداره مستقل .. Multi Cities 31 Oct 2018
کارشناس پروژه های انکشاف.. at Ministry of Economy Kabul 03 Nov 2018
ریاست تکنالوژی معلوماتی at وزارت معارف Kabul 27 Oct 2018
ریاست فواید عامه ولایت ه.. at وزارت فواید .. Herat 27 Oct 2018
ریاست معادن و پترولیم ول.. at وزارت معادن .. Multi Cities 30 Oct 2018
ریاست مواد مخدر ولایت بد.. at وزارت مبارز.. Badakhshan 30 Oct 2018
ریاست تفتیش داخلی at وزارت مخابرات و تکنا.. Kabul 30 Oct 2018
ریاست تدارکات at وزارت مخابرات و تکنالوژ.. Kabul 30 Oct 2018
ریاست انکشاف دهات ولایات.. at وزارت احیا و.. Multi Cities 27 Oct 2018
ریاست موسیقی at ریاست عمومی رادیو و تلویز.. Kabul 28 Oct 2018
ریاست علفچرها at وزارت زراعت، آبیاری و ما.. Kabul 23 Oct 2018
ریاست ثبت و تصنیف اعتراض.. at کمیسیون مست.. Kabul 28 Oct 2018
معاون فنی at ریاست عمومی تصدی مواد نفتی و .. Kabul 23 Oct 2018
مشاروحقوقی at وزارت مبارزه با مواد مخدر Kabul 23 Oct 2018
مشاورارشد at وزارت مبارزه با مواد مخدر Kabul 23 Oct 2018
مشاورپالیسی و استراتیژی at وزارت مبارزه .. Kabul 23 Oct 2018
سرمحاسب at ریاست عمومی تصدی مواد نفتی و گ.. Kabul 23 Oct 2018
ریاست اداره تنظیم خدمات .. at وزارت مخابر.. Kabul 23 Oct 2018
ریاست مطالعات تخنیکی و پ.. at اداره مستقل .. Kabul 23 Oct 2018
ریاست فواید عامه ولایت (ف.. at وزارت فواید .. Faryab 23 Oct 2018
ریاست ورزشی ولایات( بلخ .. at ریاست عمومی .. Multi Cities 23 Oct 2018
ریاست پالیسی و پلان at اداره عالی بررسی Kabul 23 Oct 2018
ریاست اصلاحات اداری و خد.. at کمیسیون مست.. Multi Cities 28 Oct 2018
کارشناس ارشد احصائیه های.. at National Statistics an.. Kabul 24 Oct 2018
آمر احصائیه های حیاتی / ا.. at National Statistics an.. Kabul 24 Oct 2018
New to Jobs.af?
Not Registered? Big companies in Afghanistan hiring through Jobs.af!
Register
Recommend us on Facebook

Women in Economy

Like Jobs.af to get new job alerts through your Facebook