Email / Username

Password

Forgot Password?

Keep me logged In

Not a member? Register Now

Email Print Report

شفت کار سب ستیشن شمالغرب

(405 Views)

About DABS

د افغانستان برشنا شرکت یک شرکت خود کفا و مستقل است که طبق قانون شرکت های سهامی و محدود المسولیت جمهوری اسلامی افغانستان ایجاد گردیده است. د افغانستان برشنا شرکت با تمام اسهام سرمایه خود یک شرکت محدود المسئولیت بوده که به دولت افغانستان تعلق دارد. شرکت مذکور به تاریخ 15 ثور 1387 مطابق 4 می 2008 به د افغانستان برشنا شرکت تغییر شخصیت نمود و بحیث یک شرکت ملی برق جایگزین د افغانستان برشنا موسسه گردید. د افغانستان برشنا شرکت تولید، تورید، انتقال و توزیع برق را بگونه تجارتی در سراسر افغانستان تنظیم و اداره می نماید.

Job Summary

متصدی این پست مسؤل وظایف مختلف این مدیریت بوده و آنرا به صورت درست انجام میدهد.

Job Details

Date Posted: 11 Jun 2018 Reference: VA-DABS-HQs/97-00131
Closing Date: 21 Jun 2018 Work Type: Full Time
Number of Vacancies: 1 Gender: Any
Functional Area: Electrical Engineering Open Ended: NO
Nationality: Afghan Salary Range: As per company salary scale
Contract Type: Permanent Years of Experience: 0 Year(s)
Contract Duration: 0 Year(s) & 0 Month(s) Extension Possibility: No
Probation Period: 3 Months

Duties and Responsibilities

• اجرای نوکریوالی 24 ساعته شفتوار .
• ملاحظه کتاب ثبت واقعات تخنیکی و مطمین شدن از از وضعیت سب استیشن
• بازدید از سب استیشن وتجهیزات در اثنای تسلیمی شفت .
• اخذ و ترتیب و درج راپور ساعتوار وارایه گزارش به سرگروپ مربوطه
• راپور دهی از اجراات کار به مدیر مربوطه و پاکاری ونظارت ازتمام تجهیزات سب استیشن .
• کنترول تجهزات مانند ترانسفارمرها ولتاژ،جریان ،سرکت بریکرها و تمام آلات اندازه ګیری.
• ثبت و نوشتن تمام ارقام که توسط تجهزات بالا در سویجبورد یا توسط پنل ها نشان داد.
• جمع آوری تمام ارقام پنل ها و سویچبورد به وقت و تهیه راپور انها.
• تهیه کردن راپور برای انرژی رسیده به سب استیشن مذکور.
• توجه لازم به تمام اندازه ګیری ها که توسط پنل ها نشان داده میشود.
• عمل کردن مناسب وفنی در وقت قطع و صل کردن بریکرها .
• ثبت کردن اندازه ګیری تمام پاور ترانسفارمرها مانند درجه حرات تیل وکوایل ها...
• نظارت از تمام تجهزات در اوقات مختلیف شفت، مانند ترانسفارمر پاور، باطریها،سرکیت بریکرها ،پکه ها تشخیص حل مشکلات انها .
• اماده کردن معلومات مناسب در مودر پیک لود.
• توانی کار فنی در وقت دشوار با همکاران .
• حل کردن مشکلات تخنیکی سب استشن در وقت ضرورت با همکاران .
• چالان و استفاده دقیق از جنراتور برق ، و حل مشکلات انها در وقت مناسب.
• همکاری در پاک کاری قسمت های عایق وکنترول بکس.
• توجه به تخنیک بی خطر.

Skills

• دانستن طرزالعمل ها و شیوه های جدید دفترو استفاده از لوازم.
• توانایی نوشتن راپور کاری
• پابندی به وظیفه شفت
• توانایی فزیکی
• اشنایی با لسان های دری ، پشتو و انگلیسی
• استفاده از نرم افزار های کمپیوتر جهت اجرای کار از قبیل پروگرام های آفس ، ورد ، اکسل و پاور پاینت.
• تفهیم و نتیجه گیری از رهنمود های شفاهی و کتبی.
• اطاعت از قوانین و مقررات
• داشتن سلوک نیک با کارمندان

Qualifications

لیسانس در رشته انجنیری برق و یا بالاتر از آن.
تجربه کاری در بخش سب ستیشن ارجعیت داده میشود.

Job Location

Afghanistan - Kabul

Education:

Bachelors Degree, Electrical Engineering

Submission Guideline

Dear Applicant,
It is your responsibility to verify that information entered in your Resume / CV that are uploaded are received and are accurate. Documents must be uploaded as the correct document type Word Format) or they will not be considered. Example: Resume must be submitted as a Resume. Recruitment Team will not modify, change or contact you regarding the completeness or accuracy of your application. If a document is not legible, you will not be able to attend the interview and you must again upload it by the close date.
NOTE: DO NOT upload performance appraisals, letters of recommendations, miscellaneous certificates, training plans or position descriptions. These documents will not be used qualify you.
Resume / CV: A Resume / CV in English is required. It must contain your full legal name, address, phone number, a detailed description of your law enforcement duties and the dates you performed those duties (DD/MM/YY). Upload as 'Resume' / ‘CV’

Submission Email

hr@dabs.af

Attached File

Download File

Email Print Report
More jobs in this category
Electrical Engineer at Ministry of Agriculture Irrigation and livestock (.. Kabul 10 Jul 2018
Electrical Design Engineer at Capital Region Independent Development Auth.. Kabul 06 Jul 2018
مدیر سب ستیشن at DABS Parwan 08 Jul 2018
عضو مدیریت ریلی at DABS Kabul 08 Jul 2018
(سر گروپ (جنکشن هشتم at DABS Kabul 30 Jun 2018
عضو برج برق فاملی فارم هد.. at DABS Nangarhar 05 Jul 2018
CQCSM (Construction Quality Control System Ma.. at Venco Imtiaz Construct.. Balkh 27 Jun 2018
New to Jobs.af?
Not Registered? Big companies in Afghanistan hiring through Jobs.af!
Register
Recommend us on Facebook

Women in Economy

Like Jobs.af to get new job alerts through your Facebook