Email / Username

Password

Forgot Password?

Keep me logged In

Not a member? Register Now

facebook
Email Print Report

شفت کار سب ستیشن شمالغرب

(868 Views)

About DABS

د افغانستان برشنا شرکت یک شرکت خود کفا و مستقل است که طبق قانون شرکت های سهامی و محدود المسولیت جمهوری اسلامی افغانستان ایجاد گردیده است. د افغانستان برشنا شرکت با تمام اسهام سرمایه خود یک شرکت محدود المسئولیت بوده که به دولت افغانستان تعلق دارد. شرکت مذکور به تاریخ 15 ثور 1387 مطابق 4 می 2008 به د افغانستان برشنا شرکت تغییر شخصیت نمود و بحیث یک شرکت ملی برق جایگزین د افغانستان برشنا موسسه گردید. د افغانستان برشنا شرکت تولید، تورید، انتقال و توزیع برق را بگونه تجارتی در سراسر افغانستان تنظیم و اداره می نماید.

Job Summary

متصدی این پست مسؤل وظایف مختلف این مدیریت بوده و آنرا به صورت درست انجام میدهد.

Job Details

Date Posted: 11 Jun 2018 Reference: VA-DABS-HQs/97-00131
Closing Date: 21 Jun 2018 Work Type: Full Time
Number of Vacancies: 1 Gender: Any
Functional Area: Electrical Engineering Open Ended: NO
Nationality: Afghan Salary Range: As per company salary scale
Contract Type: Permanent Years of Experience: 0 Year(s)
Contract Duration: 0 Year(s) & 0 Month(s) Extension Possibility: No
Probation Period: 3 Months

Duties and Responsibilities

• اجرای نوکریوالی 24 ساعته شفتوار .
• ملاحظه کتاب ثبت واقعات تخنیکی و مطمین شدن از از وضعیت سب استیشن
• بازدید از سب استیشن وتجهیزات در اثنای تسلیمی شفت .
• اخذ و ترتیب و درج راپور ساعتوار وارایه گزارش به سرگروپ مربوطه
• راپور دهی از اجراات کار به مدیر مربوطه و پاکاری ونظارت ازتمام تجهیزات سب استیشن .
• کنترول تجهزات مانند ترانسفارمرها ولتاژ،جریان ،سرکت بریکرها و تمام آلات اندازه ګیری.
• ثبت و نوشتن تمام ارقام که توسط تجهزات بالا در سویجبورد یا توسط پنل ها نشان داد.
• جمع آوری تمام ارقام پنل ها و سویچبورد به وقت و تهیه راپور انها.
• تهیه کردن راپور برای انرژی رسیده به سب استیشن مذکور.
• توجه لازم به تمام اندازه ګیری ها که توسط پنل ها نشان داده میشود.
• عمل کردن مناسب وفنی در وقت قطع و صل کردن بریکرها .
• ثبت کردن اندازه ګیری تمام پاور ترانسفارمرها مانند درجه حرات تیل وکوایل ها...
• نظارت از تمام تجهزات در اوقات مختلیف شفت، مانند ترانسفارمر پاور، باطریها،سرکیت بریکرها ،پکه ها تشخیص حل مشکلات انها .
• اماده کردن معلومات مناسب در مودر پیک لود.
• توانی کار فنی در وقت دشوار با همکاران .
• حل کردن مشکلات تخنیکی سب استشن در وقت ضرورت با همکاران .
• چالان و استفاده دقیق از جنراتور برق ، و حل مشکلات انها در وقت مناسب.
• همکاری در پاک کاری قسمت های عایق وکنترول بکس.
• توجه به تخنیک بی خطر.

Skills

• دانستن طرزالعمل ها و شیوه های جدید دفترو استفاده از لوازم.
• توانایی نوشتن راپور کاری
• پابندی به وظیفه شفت
• توانایی فزیکی
• اشنایی با لسان های دری ، پشتو و انگلیسی
• استفاده از نرم افزار های کمپیوتر جهت اجرای کار از قبیل پروگرام های آفس ، ورد ، اکسل و پاور پاینت.
• تفهیم و نتیجه گیری از رهنمود های شفاهی و کتبی.
• اطاعت از قوانین و مقررات
• داشتن سلوک نیک با کارمندان

Qualifications

لیسانس در رشته انجنیری برق و یا بالاتر از آن.
تجربه کاری در بخش سب ستیشن ارجعیت داده میشود.

Job Location

Afghanistan - Kabul
AF AF 12

Education:

Bachelors Degree, Electrical Engineering

Submission Guideline

Dear Applicant,
It is your responsibility to verify that information entered in your Resume / CV that are uploaded are received and are accurate. Documents must be uploaded as the correct document type Word Format) or they will not be considered. Example: Resume must be submitted as a Resume. Recruitment Team will not modify, change or contact you regarding the completeness or accuracy of your application. If a document is not legible, you will not be able to attend the interview and you must again upload it by the close date.
NOTE: DO NOT upload performance appraisals, letters of recommendations, miscellaneous certificates, training plans or position descriptions. These documents will not be used qualify you.
Resume / CV: A Resume / CV in English is required. It must contain your full legal name, address, phone number, a detailed description of your law enforcement duties and the dates you performed those duties (DD/MM/YY). Upload as 'Resume' / ‘CV’

Submission Email

hr@dabs.af

Attached File

Download File

Email Print Report
More jobs in this category
Electrician at French Medical Institute for Mothers and Children Kabul 27 Oct 2018
Energy Supervisor at Médecins Sans Frontières (MSF) Kunduz 22 Oct 2018
انجينير برق at شركت مرمر سفيد Herat 10 Nov 2018
Electrical Engineer – Officer at TATEKAN Kabul 30 Oct 2018
(شفت کار فابریکه برق (نور.. at DABS Nuristan 28 Oct 2018
Power Supervisor at AFTEL Herat 23 Oct 2018
(Re-announce)Senior Electrical Engineer, Dist.. at DABS Kapisa 25 Oct 2018
مدیر پروژه های شبکه سازی .. at DABS Kabul 24 Oct 2018
(مدیر برق غوریان ( هرات at DABS Herat 24 Oct 2018
(مدیر برق کهسان ( هرات at DABS Herat 24 Oct 2018
(سرگروپ ولتاژ بلند (ننگره.. at DABS Nangarhar 23 Oct 2018
(معاون مدیریت ترمیم تران.. at DABS Kabul 23 Oct 2018
Re - (مدیر شعبه برق (نغلو at DABS Kabul 19 Oct 2018
مدیر سب ستیشن امارات at DABS Kabul 22 Oct 2018
(سرگروپ سرکت بریکرها (مر.. at DABS Kabul 21 Oct 2018
عضو حفظ مراقبت سب ستیشن ا.. at DABS Kabul 21 Oct 2018
(شفت کار سب ستیشن (ارغندی at DABS Kabul 21 Oct 2018
New to Jobs.af?
Not Registered? Big companies in Afghanistan hiring through Jobs.af!
Register
Recommend us on Facebook

Women in Economy

Like Jobs.af to get new job alerts through your Facebook