Email / Username

Password

Forgot Password?

Keep me logged In

Not a member? Register Now

Email Print Report

کارشناس تسوید اسناد تقنینی و رهنمود های تنظیمی

(575 Views)

About National Medicine and Healthcare Products Regulatory Authority

اداره ملی تنظیم امور دوایی و محصولات صحی موجوديت ادويه و محصولات صحی مؤثر، مصئون، با کيفيت و دارای قيمت مناسب در کشور در چوکات وزارت صحت عامه ایجاد گردید وهدف اين اداره تدوين و تنفيذ معيارهاي مؤثر جهت بهبود مصئونيت، مؤثريت، کيفيت و استطاعت خريد ادويه و محصولات صحی در سراسر کشور، ميباشد.

Job Summary

تقویت فعالیت های اداره تنظیمی از طریق انکشاف , تعدیل , تجدید و ایزاد اسناد تقنینی و رهنمود ها

Job Details

Date Posted: 12 Jun 2018 Reference: nmhra-2018/0032
Closing Date: 27 Jun 2018 Work Type: Full Time
Number of Vacancies: 2 Gender: Any
Functional Area: General Open Ended: NO
Nationality: Afghan Salary Range: As per company salary scale
Contract Type: Long-term Years of Experience: 1 Year(s)
Contract Duration: 0 Year(s) & 0 Month(s) Extension Possibility: No
Probation Period: 3 Months

Duties and Responsibilities

ترتیب پلان کاری ماهوار، ربعوار و سالانه بخش مربوطه در مطابقت با پلان عمومی جهت رسیدن به اهداف اداره.
مطالعه، تحقیق و تحلیل منابع معیاری بین المللی مربوط ادویه و محصولات صحی بمنظور انکشاف و غنی سازی اسناد تقنینی مربوطه.
انکشاف پالیسی ها و رهنمود ها در مطابقت با اسناد تقنینی در هماهنګی با بخش های مربوطه جهت پیشبرد بهتر امور.
تدویر مجالس و برنامه های آګاهی دهی به منظور شریک ساختن نتایج تحقیق و تحلیل از منابع معیاری بین المللی با بخش های مربوطه.
تکمیل پروسه های قانونی لوایح و اصولنامه های مورد ضرورت بخش های مختلف مربوط به امور دوائی بمنظور تکمیل , نهائی شدن تعدیلات و تجدید نظرهای تقنینی در هماهنګی با بخش های مربوطه.
آماده سازی مسوده ها و اصلاحنامه های ترتیب شده جهت تکمیل و طی مراحل بعدی در هماهنګی با بخش های مربوطه.
سهم گیری در طرح طرزالعمل های تطبیقی فعالیت های بخش مربوط، بمنظور تنظیم بهتر امور کاری.
تسلیمی اسناد و مدارک بخش های مربوط اداره , تحلیل و توحید آن
ارایه گزارش ماهوار، ربعوار، سالانه وعندالضرورت به مسؤل تیم مربوطه از فعالیت ها و دست آورد های بخش مربوطه.
اجرای سایر وظایف که توسط مقامات ذیصلاح مطابق به قوانین، مقرره ها و اهداف ریاست مربوطه سپرده میشود

Skills

مهارت هاي کمپيوتري در برنامه های مرتبط به وظيفه

Qualifications

حداقل سند تحصيلي فوق بکلوریا در رشته فارمسی وسند تحصيلي لیسانس در رشته های حقوق و علوم سیاسی ، شرعیات ( فقه و قانون ) وبه دارندگان درجه تحصيلي بالاتر در رشته متذکره ارجحيت داده ميشود.تجارب لازمه ( نوع و مدت زمان تجربه)
داشتن حد اقل یک سال تجربه کاري مرتبط به وظیفه برای فارغین حقوق و علوم سیاسی و شرعیات ( فقه و قانون ) و پنج سال تجربه کاری مرتبط به وظیفه برای فارغین رشته فارمسی .
تسلط به یکی از زبان‌های رسمی کشور(دری یا پشتو) و اشنایی به زبان انگلیسی

Job Location

Afghanistan - Kabul: PROVINCIAL CENTER (KABUL)

Education:

Diploma, General

Submission Guideline

رهنمود برای تسلیمی درخواست ها:

اشخاص واجد شرايط فورمه هاي معياري درخواستي را الی 10روز کاری بعداز نشر اعلان از طریق ویت سایت وزارت صحت عامه بدست اورده میتواند بعد از خانه پری وتکمیل فورم ضم يک کاپي تذکره تابعیت ویا پاسپورت ، کاپی سند فراغت مکتب یا پوهنتون در صورت که سند تحصیلی خارج از کشور داشته باشید تائید شده وزارت معارف و یا وزارت تحصیلات عالی باشد دوباره به ایمل آدرس رسمی این اداره ارسال داشته وکاپی ایمل آن را به یمیل که در فورم درخواستی ذکر گردیده است ارسال نماید .
نوت : همچنان شما میتوانید اعلانات کاریابی ما را در ویب سایت های Acbar وjobs.af ، نیزمشاهده میتوانید .
همچنان شما میتوانید درصورت ضرورت با به شماره تيلفون (0787041773) داخل تماس گردیده حل مطلب نمائید.

Submission Email

hrd.nmhra@gmail.com

Attached File

Download File

Email Print Report
More jobs in this category
Contracts, Grants and Procurement Assistant at Tetra Tech -Women's Leader.. Kabul 22 Aug 2018
(دستیار اداری (حوزه تولید.. at DABS Kabul 25 Aug 2018
Regional Cooperation Expert/ Consultant at The Asia Foundation Kabul 25 Aug 2018
Contracts Manager at Afghanistan Holding Group Kabul 24 Aug 2018
(عضو مسلکی تسهیل قرارداد .. at DABS Kabul 22 Aug 2018
(عضو مسلکی تسهیل قرارداد.. at DABS Kabul 22 Aug 2018
(عضو مسلکی تسهیل قرارداد .. at DABS Kabul 22 Aug 2018
(مدیرعمومی تسهیل قرارداد.. at DABS Kabul 22 Aug 2018
مسئول شبکه های اجتماعی at Tarawat Ltd Kabul 15 Aug 2018
ICU Admin Assistant at Ministry of Public Health Kabul 16 Aug 2018
(مدیریت مالی و حسابی (زاب.. at DABS Zabul 17 Aug 2018
تکنيشن انستزي at Ministry of Public Health Kabul 14 Aug 2018
سه پست مختلف برای طبقه ان.. at House Kabul 24 Sep 2018
New to Jobs.af?
Not Registered? Big companies in Afghanistan hiring through Jobs.af!
Register
Recommend us on Facebook

Women in Economy

Like Jobs.af to get new job alerts through your Facebook