Email / Username

Password

Forgot Password?

Keep me logged In

Not a member? Register Now

facebook
Email Print Report

کارشناس آزمایشات تجهیزات و لوازم طبی

(789 Views)

About National Medicine and Healthcare Products Regulatory Authority

وزارت صحت عامه يکي از وزارت هاي سکتوري که جهت تأمين خدمات صحي متوازن وباکيفيت بدون درنظرداشت هرگونه تبعيض قومي، نژادي، جندر، لساني، مذهبي براي همه افغانهاي باطرح وترتيب پاليسي ها واستراتيژي هاي ، معقول وعملي و تعين استقامت هاي کاري مشخص ورعايت اصول وارزش هاي اسلامي، ملي، احترام به حقوق بشر، تفاهم و مشارکت جامعه جهاني وهم زيستي مسالمت آميز، براي تأمين صحت و ترويج زنده گي سالم درکشورايفاي وظيفه مينمايد.
اداره ملی تنظیم امور دوایی و محصولات صحی موجوديت ادويه و محصولات صحی مؤثر، مصئون، با کيفيت و دارای قيمت مناسب در کشور در چوکات وزارت صحت عامه ایجاد گردید وهدف اين اداره تدوين و تنفيذ معيارهاي مؤثر جهت بهبود مصئونيت، مؤثريت، کيفيت و استطاعت خريد ادويه و محصولات صحی در سراسر کشور، ميباشد.

Job Summary

هدف وظیفه: تطبیق آزمایشات بمنظور حصول اطمینان از کیفیت و مصئونیت تجهیزات و لوازم طبی

Job Details

Date Posted: 12 Jun 2018 Reference: nmhra-2018/0036
Closing Date: 27 Jun 2018 Work Type: Full Time
Number of Vacancies: 5 Gender: Any
Functional Area: Health/Medical Open Ended: NO
Nationality: Afghan Salary Range: As per company salary scale
Contract Type: Long-term Years of Experience: 1 Year(s)
Contract Duration: 0 Year(s) & 0 Month(s) Extension Possibility: No
Probation Period: 3 Months

Duties and Responsibilities

طرح و ترتیب پلان کاری ماهوار، ربعوار و سالانه در مطابقت به پلان مطروحه رياست مربوطه جهت رسیدن به اهداف اداره.
تهیه ریجنت ها به اساس میتود های مربوط برای نمونه های تحت آزمایش با درنظر داشت معیار های بین المللی.
سهم فعال در آماده ساختن وسایل به منظور انجام آزمایش های تجهیزات و لوازم طبی با در نظر داشت میتود در مطابقت به
معیار های بین المللی.

اخذ نمونه ها ی تجهیزات و لوازم طبی از بخش مربوط و انجام آزمایش های لازم روی آنها به منظور تثبیت مواصفات مربوطه آن با در نظر داشت معیار های ملی و بین المللی.
تحریر و ترتیب راپور نتایج آزمایشات و ارائه آن به مسئول بخش جهت تائید از مواصفات.
ترتیب، تنظیم و کاربرد دقیق کتاب راجستر ثبت نتایج آزمایشات با میتود تطبیق شده و نگهداری اسناد و سامان آلات مربوطه.
ترتیب گزارشات ماهوار، ربعوار، سالانه و عندالضرورت برای مسئول تیم مربوطه بمنظور مطلع ساختن از پیشرفت فعالیتها
و دست آوردهای بخش های مربوطه.

اجرای سایر وظایف که توسط مقامات ذیصلاح مطابق به قوانین، مقرره ها و اهداف ریاست مربوطه سپرده ميشود.

Skills

مهارت هاي استفاده از تجهیزات طبی
مهارت های کمپيوتري در برنامه های مرتبط به وظيفه

Qualifications

جارب لازمه ( نوع و مدت زمان تجربه)
داشتن حد اقل یک سال تجربه کاري مرتبط به وظیفه
تسلط به یکی از زبان‌های رسمی کشور(دری یا پشتو) و اشنایی به زبان انگلیسی

Job Location

Afghanistan - Kabul: PROVINCIAL CENTER (KABUL)
AF AF 12

Education:

Bachelors Degree, Health/Medical

Submission Guideline

رهنمود برای تسلیمی درخواست ها:

اشخاص واجد شرايط فورمه هاي معياري درخواستي را الی 10روز کاری بعداز نشر اعلان از طریق ویت سایت وزارت صحت عامه بدست اورده میتواند بعد از خانه پری وتکمیل فورم ضم يک کاپي تذکره تابعیت ویا پاسپورت ، کاپی سند فراغت مکتب یا پوهنتون در صورت که سند تحصیلی خارج از کشور داشته باشید تائید شده وزارت معارف و یا وزارت تحصیلات عالی باشد دوباره به ایمل آدرس رسمی این اداره ارسال داشته وکاپی ایمل آن را به یمیل که در فورم درخواستی ذکر گردیده است ارسال نماید .
نوت : همچنان شما میتوانید اعلانات کاریابی ما را در ویب سایت های Acbar وjobs.af ، نیزمشاهده میتوانید .
همچنان شما میتوانید درصورت ضرورت با به شماره تيلفون (0787041773) داخل تماس گردیده حل مطلب نمائید.

Submission Email

hrd.nmhra@gmail.com

Attached File

Download File

Email Print Report
More jobs in this category
مدیر اداری at Ministry of Public Health Herat 31 Oct 2018
ACF-NUTRITION PROGRAM MANAGER at ACTION CONTRE LA FAIM Kabul 31 Oct 2018
EMERGENCY NUTRITION-HEALTH SUPERVISOR at ACTION CONTRE LA FAIM Kabul 31 Oct 2018
EMERGENCY NUTRITION-HEALTH MIDWIFE at ACTION CONTRE LA FAIM Kabul 31 Oct 2018
مشاور روان درمانی at ACTION CONTRE LA FAIM Kabul 31 Oct 2018
EMERGENCY-NUTRITION-HEALTH NURSE at ACTION CONTRE LA FAIM Kabul 31 Oct 2018
متخصص جراحی عمومی )در آن.. at Ministry of Public Hea.. Kabul 05 Nov 2018
انجینیر ماشینری at Herai Pharma Herat 30 Nov 2018
مسئول کنترول کیفیت - لابر.. at Herai Pharma Herat 30 Nov 2018
مسئول فنی تولید ادویه at Herai Pharma Herat 30 Nov 2018
Maternal Health Products Senior Officer at Afghan Social Marketing Organ.. Kabul 07 Nov 2018
Regional Focal Point Health Emergency at World Health Organization Gardez 27 Oct 2018
Programme Associate (Nutrition) at United Nations World Food Programme Badakhshan 28 Oct 2018
Programme Associate (Nutrition) at United Nations World Food Programme Kandahar 28 Oct 2018
کارشناس بازرسی از دواخان.. at National Medicine and .. Kabul 23 Oct 2018
کارشناس بازرسی کارخانه ه.. at National Medicine and .. Kabul 23 Oct 2018
کارشناس ثبت ادویه تولیدی at National Medicine and He.. Kabul 23 Oct 2018
کارشناس ثبت ادويه توریدی at National Medicine and He.. Kabul 23 Oct 2018
کارشناس ثبت پروفورم ادوی.. at National Medicine and .. Kabul 23 Oct 2018
District Health Promotion (Community Dialogue.. at FHI360/HEMAYAT Kandahar 29 Oct 2018
General Surgery Specialist for Emergency Care.. at Ministry of Public Hea.. Kabul 26 Oct 2018
Training and Capacity Building of Female Nurs.. at Moraa Educational Comp.. Kabul 31 Oct 2018
New to Jobs.af?
Not Registered? Big companies in Afghanistan hiring through Jobs.af!
Register
Recommend us on Facebook

Women in Economy

Like Jobs.af to get new job alerts through your Facebook