Email / Username

Password

Forgot Password?

Keep me logged In

Not a member? Register Now

facebook
Email Print Report

کارشناس تحقیق و انکشاف (میتودهای آزمایش

(708 Views)

About National Medicine and Healthcare Products Regulatory Authority

وزارت صحت عامه يکي از وزارت هاي سکتوري که جهت تأمين خدمات صحي متوازن وباکيفيت بدون درنظرداشت هرگونه تبعيض قومي، نژادي، جندر، لساني، مذهبي براي همه افغانهاي باطرح وترتيب پاليسي ها واستراتيژي هاي ، معقول وعملي و تعين استقامت هاي کاري مشخص ورعايت اصول وارزش هاي اسلامي، ملي، احترام به حقوق بشر، تفاهم و مشارکت جامعه جهاني وهم زيستي مسالمت آميز، براي تأمين صحت و ترويج زنده گي سالم درکشورايفاي وظيفه مينمايد.
اداره ملی تنظیم امور دوایی و محصولات صحی موجوديت ادويه و محصولات صحی مؤثر، مصئون، با کيفيت و دارای قيمت مناسب در کشور در چوکات وزارت صحت عامه ایجاد گردید وهدف اين اداره تدوين و تنفيذ معيارهاي مؤثر جهت بهبود مصئونيت، مؤثريت، کيفيت و استطاعت خريد ادويه و محصولات صحی در سراسر کشور، ميباشد.

Job Summary

هدف وظیفه: تطبیق پروسه های تحقیقاتی و انکشافی در لابراتوار کنترول کیفیت ادویه ومحصولات صحی

Job Details

Date Posted: 13 Jun 2018 Reference: nmhra-2018/0037
Closing Date: 27 Jun 2018 Work Type: Full Time
Number of Vacancies: 2 Gender: Any
Functional Area: Health/Medical Open Ended: NO
Nationality: Afghan Salary Range: As per company salary scale
Contract Type: Long-term Years of Experience: 1 Year(s)
Contract Duration: 0 Year(s) & 0 Month(s) Extension Possibility: No
Probation Period: 3 Months

Duties and Responsibilities

1. . ترتیب پلان کاری ماهوار، ربعوار و سالانه بخش مربوطه در مطابقت با پلان عمومی جهت رسیدن به اهداف اداره.
2. همکاری در انکشاف طرزالعمل های تحقیقاتی و انکشافی به منظور استفاده از میتودهای آزمایش جدید.
3. اجرا و تطبیق تحقیقات روی نمونه های دوایی و محصولات صحی با رعایت میتود های معتبر بین المللی
4. رعایت معیار های بلند اخلاق، سلوک و رفتار و صداقت مطابق به قواعد ملی و معیار های دیپارتمنت و با توجه خاص به
رعایت محرمیت اسناد که تحت تحقیق می باشد.
5. اجرای تحقیق و انکشاف در دیپارتمنت با در نظر داشت پالیسی های ملی صحی، مقررات و رهنمود های تحقیقات دوایی
6. تشخیص منابع بیرونی به منظور بهبود پروسه های تحقیقاتی و انکشافی
7. ترتیب گزارشات ماهوار، ربعوار، سالانه و عندالضرورت برای مسئول تیم مربوطه بمنظور مطلع ساختن از پیشرفت فعالیتها
و دست آوردهای بخش های مربوطه.
8. اجرای سایر وظایف که توسط مقامات ذیصلاح مطابق به قوانین، مقرره ها و اهداف ریاست مربوطه سپرده ميشود.

Skills

• مهارت هاي کمپيوتري در برنامه های مرتبط به وظيفه

Qualifications

2. تجارب لازمه ( نوع و مدت زمان تجربه)
• داشتن حد اقل یک سال تجربه کاري مرتبط به وظیفه
• تسلط به یکی از زبان‌های رسمی کشور(دری یا پشتو) و آشنایی به زبان انگلیسی

Job Location

Afghanistan - Kabul: PROVINCIAL CENTER (KABUL)
AF AF 12

Education:

Bachelors Degree, Health/Medical

Submission Guideline

رهنمود برای تسلیمی درخواست ها:

اشخاص واجد شرايط فورمه هاي معياري درخواستي را الی 10روز کاری بعداز نشر اعلان از طریق ویت سایت وزارت صحت عامه بدست اورده میتواند بعد از خانه پری وتکمیل فورم ضم يک کاپي تذکره تابعیت ویا پاسپورت ، کاپی سند فراغت مکتب یا پوهنتون در صورت که سند تحصیلی خارج از کشور داشته باشید تائید شده وزارت معارف و یا وزارت تحصیلات عالی باشد دوباره به ایمل آدرس رسمی این اداره ارسال داشته وکاپی ایمل آن را به یمیل که در فورم درخواستی ذکر گردیده است ارسال نماید .
نوت : همچنان شما میتوانید اعلانات کاریابی ما را در ویب سایت های Acbar وjobs.af ، نیزمشاهده میتوانید .
همچنان شما میتوانید درصورت ضرورت با به شماره تيلفون (0787041773) داخل تماس گردیده حل مطلب نمائید.

Submission Email

hrd.nmhra@gmail.com

Attached File

Download File

Email Print Report
More jobs in this category
متخصص جراحی عمومی )در آن.. at Ministry of Public Hea.. Kabul 05 Nov 2018
انجینیر ماشینری at Herai Pharma Herat 30 Nov 2018
مسئول کنترول کیفیت - لابر.. at Herai Pharma Herat 30 Nov 2018
مسئول فنی تولید ادویه at Herai Pharma Herat 30 Nov 2018
Maternal Health Products Senior Officer at Afghan Social Marketing Organ.. Kabul 07 Nov 2018
Regional Focal Point Health Emergency at World Health Organization Gardez 27 Oct 2018
Programme Associate (Nutrition) at United Nations World Food Programme Badakhshan 28 Oct 2018
Programme Associate (Nutrition) at United Nations World Food Programme Kandahar 28 Oct 2018
کارشناس بازرسی از دواخان.. at National Medicine and .. Kabul 23 Oct 2018
کارشناس بازرسی کارخانه ه.. at National Medicine and .. Kabul 23 Oct 2018
کارشناس ثبت ادویه تولیدی at National Medicine and He.. Kabul 23 Oct 2018
کارشناس ثبت ادويه توریدی at National Medicine and He.. Kabul 23 Oct 2018
کارشناس ثبت پروفورم ادوی.. at National Medicine and .. Kabul 23 Oct 2018
District Health Promotion (Community Dialogue.. at FHI360/HEMAYAT Kandahar 29 Oct 2018
General Surgery Specialist for Emergency Care.. at Ministry of Public Hea.. Kabul 26 Oct 2018
Psychosocial Officer at ACTION CONTRE LA FAIM Ghowr 22 Oct 2018
Training and Capacity Building of Female Nurs.. at Moraa Educational Comp.. Kabul 31 Oct 2018
National Technical Officer (HRH, BPHS and EPH.. at World Health Organizat.. Kabul 22 Oct 2018
National Technical Officer (HF and HIS) at World Health Organization Kabul 22 Oct 2018
New to Jobs.af?
Not Registered? Big companies in Afghanistan hiring through Jobs.af!
Register
Recommend us on Facebook

Women in Economy

Like Jobs.af to get new job alerts through your Facebook