Email / Username

Password

Forgot Password?

Keep me logged In

Not a member? Register Now

Email Print Report

کارشناس امور تنظیمی

(244 Views)

About National Medicine and Healthcare Products Regulatory Authority

وزارت صحت عامه يکي از وزارت هاي سکتوري که جهت تأمين خدمات صحي متوازن وباکيفيت بدون درنظرداشت هرگونه تبعيض قومي، نژادي، جندر، لساني، مذهبي براي همه افغانهاي باطرح وترتيب پاليسي ها واستراتيژي هاي ، معقول وعملي و تعين استقامت هاي کاري مشخص ورعايت اصول وارزش هاي اسلامي، ملي، احترام به حقوق بشر، تفاهم و مشارکت جامعه جهاني وهم زيستي مسالمت آميز، براي تأمين صحت و ترويج زنده گي سالم درکشورايفاي وظيفه مينمايد.
اداره ملی تنظیم امور دوایی و محصولات صحی موجوديت ادويه و محصولات صحی مؤثر، مصئون، با کيفيت و دارای قيمت مناسب در کشور در چوکات وزارت صحت عامه ایجاد گردید وهدف اين اداره تدوين و تنفيذ معيارهاي مؤثر جهت بهبود مصئونيت، مؤثريت، کيفيت و استطاعت خريد ادويه و محصولات صحی در سراسر کشور، ميباشد.

Job Summary

هدف وظیفه: همکاری با رئیس اجراییوی جهت پیشبرد بموقع و بهتر امور تنظیمی ادویه و محصولات صحی

Job Details

Date Posted: 13 Jun 2018 Reference: nmhra-2018/0046
Closing Date: 27 Jun 2018 Work Type: Full Time
Number of Vacancies: 1 Gender: Any
Functional Area: General Open Ended: NO
Nationality: Afghan Salary Range: As per company salary scale
Contract Type: Long-term Years of Experience: 1 Year(s)
Contract Duration: 0 Year(s) & 0 Month(s) Extension Possibility: No
Probation Period: 3 Months

Duties and Responsibilities

1. طرح و ترتیب پلان کاری ماهوار، ربعوار و سالانه در مطابقت با پلان عمومی جهت رسیدن به اهداف اداره
2. سهمګیری فعال در تسوید پالیسی ها، ستراتيژي ها و رهنمود های جهت بهبود امور تنظیمی با بخش های مربوطه اداره.
3. انکشاف و تقویه میکانیزم ها و سیستم های تنظیمی مطابق طرح منظور شده اداره ملی تنظیم امور دوایی و محصولات صحی
4. مرور مسوده های رهنمود ها، لوایح، مقررات جهت تطابق به قوانین کشور و پالیسی تنظیمی اداره و وزارت صحت عامه
5. دریافت خلاها در سیستم تنظیمی و ارایه پیشنهادات جهت اصلاح آن
6. معاونت در ارتقای ظرفیت ساختاری و اداری اداره
7. همکاری با ریاست ها و آمریت های اداره در ترتیب گزارش ماهوار، ربعوار، سالانه از فعالیت ها و دست آورد های اداره.
8. ارایه گزارش ماهوار، ربعوار، سالانه وعندالضرورت به ریس اداره از فعالیت ها و دست آورد های
9. اجرای سایر وظایف که توسط مقامات ذیصلاح مطابق به قوانین، مقرره ها و اهداف ریاست مربوطه سپرده میشود

Qualifications

1. درجه تحصیل:
داشتن حد اقل سند تحصيلي فوق بکلوریا در رشته های) فارمسی یا اداره و منجمنت، مدیریت صحت عامه ،اداره عامه(، وبه دارنده گان درجه تحصلی لیسانس در رشته های اقتصاد، حقوق و علوم سیاسی، جامعه شناسی، روانشناسی، روابط بین الملل، مدیریت ارتباطات، ، علوم ساینس یا علوم طبعی، ژورنالیزم و یا ادبیات وبه دارندگان درجه تحصيلي بالاتر در رشته های متذکره ارجحيت داده ميشود.


2. تجارب لازمه ( نوع و مدت زمان تجربه)
• داشتن حد اقل یک سال تجربه کاري مرتبط به وظیفه
• تسلط به یکی از زبان هاي رسمي کشور (دري یا پشتو) و زبان انگليسي
• مهارت هاي کمپيوتري در برنامه های مرتبط به وظيفه

Job Location

Afghanistan - Kabul: PROVINCIAL CENTER (KABUL)

Education:

Diploma, General

Submission Guideline

رهنمود برای تسلیمی درخواست ها:

اشخاص واجد شرايط فورمه هاي معياري درخواستي را الی 10روز کاری بعداز نشر اعلان از طریق ویت سایت وزارت صحت عامه بدست اورده میتواند بعد از خانه پری وتکمیل فورم ضم يک کاپي تذکره تابعیت ویا پاسپورت ، کاپی سند فراغت مکتب یا پوهنتون در صورت که سند تحصیلی خارج از کشور داشته باشید تائید شده وزارت معارف و یا وزارت تحصیلات عالی باشد دوباره به ایمل آدرس رسمی این اداره ارسال داشته وکاپی ایمل آن را به یمیل که در فورم درخواستی ذکر گردیده است ارسال نماید .
نوت : همچنان شما میتوانید اعلانات کاریابی ما را در ویب سایت های Acbar وjobs.af ، نیزمشاهده میتوانید .
همچنان شما میتوانید درصورت ضرورت با به شماره تيلفون (0787041773) داخل تماس گردیده حل مطلب نمائید.

Submission Email

hrd.nmhra@gmail.com

Attached File

Download File

Email Print Report
More jobs in this category
Microbiologist at Boustan-e-Sabz Agricultural Services Company Kabul 30 Jun 2018
Data Analyst at FHI 360 - USWDP Project Kabul 24 Jun 2018
کارشناس آګاهی عامه at National Medicine and Healthcare Pr.. Kabul 27 Jun 2018
مسؤل تیم رسیدگی به شکای.. at National Medicine and .. Kabul 27 Jun 2018
هماهنگ کننده امور تدارکا.. at National Medicine and .. Kabul 27 Jun 2018
Operations/Grants Officer at FHI 360 - USWDP Project Kabul 24 Jun 2018
کارشناس تسوید اسناد تقنی.. at National Medicine and .. Kabul 27 Jun 2018
Community Dialogue Program Coordinator at Ministry of Public Health Kabul 25 Jun 2018
Grants Manager at FHI360/GOLDOZI Kabul 23 Jun 2018
Social worker / /Balkh/Helmand /Parwan at Ministry of Public Health Multi Cities 23 Jun 2018
Outreach Coordinator/ Balkh/Helmand at Ministry of Public Health Multi Cities 23 Jun 2018
Provincial Manager (CCAP) at DACAAR Nuristan 30 Jun 2018
Business Development Services (BDS) Officer at DACAAR Multi Cities 03 Jul 2018
Labour Market Placement Specialist at JimCo International, LLC Kabul 30 Jun 2018
Entrepreneurship Specialist at JimCo International, LLC Kabul 30 Jun 2018
New to Jobs.af?
Not Registered? Big companies in Afghanistan hiring through Jobs.af!
Register
Recommend us on Facebook

Women in Economy

Like Jobs.af to get new job alerts through your Facebook