Email / Username

Password

Forgot Password?

Keep me logged In

Not a member? Register Now

facebook
Email Print Report

کارشناس آګاهی عامه

(1131 Views)

About National Medicine and Healthcare Products Regulatory Authority

وزارت صحت عامه يکي از وزارت هاي سکتوري که جهت تأمين خدمات صحي متوازن وباکيفيت بدون درنظرداشت هرگونه تبعيض قومي، نژادي، جندر، لساني، مذهبي براي همه افغانهاي باطرح وترتيب پاليسي ها واستراتيژي هاي ، معقول وعملي و تعين استقامت هاي کاري مشخص ورعايت اصول وارزش هاي اسلامي، ملي، احترام به حقوق بشر، تفاهم و مشارکت جامعه جهاني وهم زيستي مسالمت آميز، براي تأمين صحت و ترويج زنده گي سالم درکشورايفاي وظيفه مينمايد.
اداره ملی تنظیم امور دوایی و محصولات صحی موجوديت ادويه و محصولات صحی مؤثر، مصئون، با کيفيت و دارای قيمت مناسب در کشور در چوکات وزارت صحت عامه ایجاد گردید وهدف اين اداره تدوين و تنفيذ معيارهاي مؤثر جهت بهبود مصئونيت، مؤثريت، کيفيت و استطاعت خريد ادويه و محصولات صحی در سراسر کشور، ميباشد.

Job Summary

پيشبرد امور مربوط به آګاهی عامه در باره فعالیتهای اداره ملی تنظیم امور دوایی و محصولات صحی، مصؤنيت دوا،
ترتیب و تنظیم راپور، بروشر، خبرنامه و نشر معلومات از طریق رسانه های صوتی، تصویری و چاپی .

Job Details

Date Posted: 13 Jun 2018 Reference: nmhra-2018/0047
Closing Date: 27 Jun 2018 Work Type: Full Time
Number of Vacancies: 2 Gender: Any
Functional Area: General Open Ended: NO
Nationality: Afghan Salary Range: As per company salary scale
Contract Type: Long-term Years of Experience: 1 Year(s)
Contract Duration: 0 Year(s) & 0 Month(s) Extension Possibility: No
Probation Period: 3 Months

Duties and Responsibilities

1. ترتیب پلان کاری ماهوار، ربعوار و سالانه بخش مربوطه در مطابقت با پلان عمومی جهت رسیدن به اهداف اداره
2. ایجاد و انکشاف شبکه های اجتماعی، جهت توسعه کمپاین آګاهی عامه به شکل مؤثر در باره فعالیت های اداره و مصؤنيت
دوا و محصولات صحی
3. ایجاد و انکشاف استراتيژی. جهت ترتیب و تنظیم راپور، بروشر، خبرنامه و نشر معلومات از طریق رسانه های صوتی،
تصویری و چاپی .
4. سهمګیری در ایجاد و تطبیق ستراتيژی مفاهمه جهت روابط عامه در مطابقت با ستراتیژی مربوطه وزارت صحت عامه
5. راه اندازی کمپاین های تبلیغاتی جهت آګاهی عامه در باره فعالیت های اداره و مصؤنيت دوا و محصولات صحی
6. ترتیب و تدوین پیام های آګاهی عامه جهت نشر در صفحات انترنتی اداره و رسانه ها.
7. ارایه گزارش ماهوار، ربعوار، سالانه وعندالضرورت به مسؤل تیم مربوطه از فعالیت ها و دست آورد های بخش مربوطه.
8. اجرای سایر وظایف که توسط مقامات ذیصلاح مطابق به قوانین، مقرره ها و اهداف ریاست مربوطه سپرده میشود.

Skills

• مهارت هاي کمپيوتري در برنامه های مرتبط به وظيفه

Qualifications

1. درجه تحصیل:
داشتن حداقل سند تحصيلي فوق بکلوریا در رشته ژورنالیزم، ادبیات، مدیریت ارتباطات، جامعه شناسی، روانشناسی وبه دارندگان درجه تحصيلي بالاتر در رشته متذکره ارجحيت داده ميشود.


2. تجارب لازمه ( نوع و مدت زمان تجربه)
• داشتن حد اقل یک سال تجربه کاري مرتبط به وظیفه
• تسلط به زبان هاي رسمي کشور (دري و پشتو) و زبان انگليسي

Job Location

Afghanistan - Kabul: PROVINCIAL CENTER (KABUL)
AF AF 12

Education:

Diploma, General

Submission Guideline

رهنمود برای تسلیمی درخواست ها:

اشخاص واجد شرايط فورمه هاي معياري درخواستي را الی 10روز کاری بعداز نشر اعلان از طریق ویت سایت وزارت صحت عامه بدست اورده میتواند بعد از خانه پری وتکمیل فورم ضم يک کاپي تذکره تابعیت ویا پاسپورت ، کاپی سند فراغت مکتب یا پوهنتون در صورت که سند تحصیلی خارج از کشور داشته باشید تائید شده وزارت معارف و یا وزارت تحصیلات عالی باشد دوباره به ایمل آدرس رسمی این اداره ارسال داشته وکاپی ایمل آن را به یمیل که در فورم درخواستی ذکر گردیده است ارسال نماید .
نوت : همچنان شما میتوانید اعلانات کاریابی ما را در ویب سایت های Acbar وjobs.af ، نیزمشاهده میتوانید .
همچنان شما میتوانید درصورت ضرورت با به شماره تيلفون (0787041773) داخل تماس گردیده حل مطلب نمائید.

Submission Email

hrd.nmhra@gmail.com

Attached File

Download File

Email Print Report
More jobs in this category
Surveyor/Distributer at Coordination of Rehabilitaion and Development Ser.. Badghis 30 Oct 2018
(معاون تحویلدار (ننگرهار at DABS Nangarhar 31 Oct 2018
Provincial Coordinator (Balkh) at Integrity Watch Afghanistan Balkh 25 Oct 2018
(دستیار مدیریت تحویخانه (.. at DABS Kabul 28 Oct 2018
Marketing Manager at Engineering, Construction and manufacturing Kabul 09 Nov 2018
Liaison Officer at Abram Global Group of Companies Kabul 24 Oct 2018
New to Jobs.af?
Not Registered? Big companies in Afghanistan hiring through Jobs.af!
Register
Recommend us on Facebook

Women in Economy

Like Jobs.af to get new job alerts through your Facebook