Email / Username

Password

Forgot Password?

Keep me logged In

Not a member? Register Now

facebook
Email Print Report

رئیس تنظیم مارکیت ها

(1333 Views)

About شاروالی کابل

شاروالی کابل یک نهاد خدماتی عامه بوده که متعهد به ارایه خدمات با کیفیت عالی، پاسخگو و موثر به شهروندان کابل می باشد. شاروالی کابل مسوولیت دارد که خدمات ذیل را برای شهروندان ارایه کند:
تنظیف شهر، اعمار و احداث سرک ها و زیربناها، ترانسپورت، کانالیزاسیون، تسهیلات کلتوری، صفایی و سرسبزی شهر، ایجاد مارکیت ها، صدور جوازنامه ها، حفظ و مراقبت، تنظیم املاک، مدیریت و جمع آوری عواید و توسعه و انکشاف شهر.
همچنان افزایش سطح عواید، عملی ساختن یک ساختار تشکیلاتی مدرن مطابق نیازمندی ها، حمایت از استراتیژی انکشاف ملی افغانستان، انکشاف یک پلان استراتیژیک مثمر از اولویت های کاری شاروالی کابل است.

Job Summary

پلان گذاری، نظارت، سازماندهی، گزارش گیر و گزارش دهی، تنظیم امور کاری، اشتراک در جلسات هیئت رهبری و جلسات اداری، طرح مسوده ها طرزالعمل ها و تطبیق قوانین

Job Details

Date Posted: 10 Jul 2018 Reference: KM-HR-01
Closing Date: 14 Jul 2018 Work Type: Full Time
Number of Vacancies: 1 Gender: Any
Functional Area: Management Open Ended: NO
Nationality: Afghan Salary Range: As per company salary scale
Contract Type: Permanent Years of Experience: 4 Year(s)
Contract Duration: 0 Year(s) & 0 Month(s) Extension Possibility: No
Probation Period:

Duties and Responsibilities

1- تهیه و ترتیب پلان کاری ماهانه، ربعوار، و سالانهبخش مربوطه در مطابقت با پلان ریاست جهت رسیدن به اهداف اداره.
2- سازماندهی امور فعالیت امریت واستفاده موثر از ظرفیت های قوای بشری بخش های مربوط ، تقسیم وظایف وبررسی از اجراات ان بر طبق لایحه وظایف
3- فراهم آوری تسیهلات لازم به منظور رشد و انکشاف سکتور خصوصی
4- جلب توجه سکتور خصوصی در مورد ایجاد مارکیت ها، بازار ها و همکاری مداوم با شاروالی کابل
5- تنظیم و مراقبت در امور ایجاد مارکیت ها، فروشگاه های بزرگ (سوپرمارکیت ها) مندوی ها در روشنای قوانین، مقرره ها، طرزالعمل و لوایح
6- توظیف گروپ های کنترول و نظارت از کیفیت محصولات تجارتی ( غذایی و استهلاکی) مضره در هماهنگی با سایر ریاست های ذیربط
7- تدویر جلسات هماهنگی با مدیران تنظیم مارکیت های نواحی
8- طرح پلان تنظیم و جابجای کشتارگاه ها، سرد خانه ها، نخاس ها، با در نظرداشت شرایط محیط زیست و بهداشت
9- طرح پلان تنظیم امور تانک تیل های روی کار، دکاکین گاز فروشی، آهنگری، موتر شویی و سایر اصناف شهر با در نظر داشت مقررات
10- طرح و ترتیب طرز العمل ها و لایحه ها در امور کاری
11- تطبیق و تعمیل فیصله های مجالس اداری و سایر مصوبات و احکام مقامات عالیه دولتی
12- حصول اطمینان از مدیریت سالم، استخدام، تشویق، ترغیب، آموزش وانکشاف کارکنان، جهت اجرای بهتر امور مطابق معیارهای تعیین شده
13- ترتیب گزارشات ماهوار، ربعوار، سالانه و عندالضرورت به مقام ذیصلاح بمنظور مطلع ساختن از پیشرفت فعالیتها و دست آوردهای بخش های مربوطه.
14- اجرای سایر وظایف که از طرف مقامات ، مطابق قوانین،مقررات و اهداف اداره سپرده میشود.

Skills

• تسلط کامل به زبانهای رسمی کشور( دری یا پشتو) وبلدیت به زبان انگلیسی
• آشنائی با برنامه های کمپیوتر و مکاتبات الکترونیکی

Qualifications

• داشتن حد اقل سند لسانس در یکی از رشته های اقتصاد، مدیریت، اداره و تجارت، اداره عامه، پالیسی عامه، حقوق و مدیریت عمومی و سایر رشته های مرتبط به دارندگان درجه بالاتر ارجحیت داده میشود
• داشتن تجربه کاری حداقل چهار سال مرتبط به وظیفه، به دارندگان تجربه کاری در ادارات دولتی ارجحیت داده میشود .

• تسلط کامل به زبانهای رسمی کشور( دری یا پشتو) وبلدیت به زبان انگلیسی
• آشنائی با برنامه های کمپیوتر و مکاتبات الکترونیکی

Job Location

Afghanistan - Kabul
AF AF 12

Education:

Bachelors Degree,

Submission Guideline

• درخواست کنندگان می توانند خلص سوانح (cv) خویش را ضم اسناد تحصیلی ، و تجارب کاری مستقیماً به آمریت استخدام ریاست منابع بشری شاروالی کابل و یا به ایمیل آدرس داده شده ارسال بدارند
• اسناد تحصیلی و تجارب کاری باید تاًئیدی (مهر و امضاء) مرجعه مربوطه را داشته باشد. درصورتیکه اسناد های تحصیلی و تجارب کاری ضمیمه خلص سوانح (CV) نباشد، در آن صورت کاندید محترم واجد شرایط شناخته نمیشود
• کاندیدانی که از طریق آنلاین درخواست می فرستند، مکلف اند که خلص سوانح و اسناد های تحصیلی و تجارب کاری خویش را در یک فایل (پی دی ایف) ارسال نمایند، در غیر آن بشکل پراگنده درخواستی شما پذیرفته نمیشود.
• کاپی اسناد ارایه شده باید واضح و قابل خواندن باشد در غیر آن ناقص ارزیابی می شود. همچنان هیچ گونه اسناد جداگانه پس از تسلیمی پذیرفته نمی شود
• کاندیدان مکلف اند که عنوان بست درخواستی و کود منبع بست را در عنوان ایمیل ذکر کنند
• هیچ گونه سند تحصیلی، تصدیق نامه و سرتیفیکیت پوهنتون ها و موسسات تحصیلات عالی بدون تایید وزارت محترم تحصیلات عالی مدار اعتبار نمی باشد
• اسناد تحصیلی که طی سال‌های 1371 الی 1381 صادر گردیده باشد، متکی به مکتوب شماره 188 مورخ 24/2/1385 وزارت تحصیلات عالی ایجاب ارزیابی مجدد را در آن وزارت می‌نماید
• آن عده از کاندیدانی که از پوهنتون ها و موسسات تحصیلات عالی خصوصی فارغ شده اند، مکلف اند که مکتوب فراغت از ریاست موسسات تحصیلات عالی خصوصی را ضم اسناد تحصیلی و خلص سوانح خود نمایند
• درخواستی کاندیدانی که پس از معیاد معیینه مواصلت ورزیده، در نظر گرفته نمی شود
• تنها با کاندیدان شارت لست شده تماس گرفته می شود

Submission Email

vacancies.km@gmail.com

Email Print Report
More jobs in this category
Head of Kandahar Field Office at United Nations World Food Programme Kandahar 04 Mar 2019
Head of Mazar Field Office at United Nations World Food Programme Balkh 04 Mar 2019
LLCs Program Assistant at SDROA Kabul 05 Mar 2019
English Program Assistant at SDROA Kabul 05 Mar 2019
اداره کننده شبکه at Da Afghanistan Bank Kabul 24 Feb 2019
Policy and Planning Expert at Welthungerhilfe(WHH) Kabul 17 Mar 2019
New to Jobs.af?
Not Registered? Big companies in Afghanistan hiring through Jobs.af!
Register
Recommend us on Facebook

Women in Economy

Like Jobs.af to get new job alerts through your Facebook