Email / Username

Password

Forgot Password?

Keep me logged In

Not a member? Register Now

Email Print Report

مدیرعمومی اداری

(685 Views)

About Ministry of Finance

وزارت مالیه:
وزارت مالیه نقش مشخص غرض ارائه خدمات به مردم افغانستان را دارد که عبارت از جمع آوری عواید و اداره امور مالی دولت میباشد. همچنان مدیریت درست مصارف و بسیج سازی عواید بیشتر غرض تأمین ثبات مالی از جمله اولویت های عمده این وزارت بشمار میرود.
وزیر مالیه مسئولیت کنترول و مدیریت امور مالی و سایر صلاحیت های قانونی که توسط پارلمان به وی تفویض شده عهده دار میباشد. مسئولیت مدیریت ، نظارت ، کنترول و استقامت دهی تمام مسائل مربوط به امور مالی افغانستان به دوش وزیرمالیه گذاشته شده و شخص وي طبق قانون اداره مالی ومصارف عامه اجراات مینماید. وظایف وزارت مالیه دربرگیرنده موارد ذیل میباشد:
• ایجاد سیستم های مالی ، طرزالعمل های محاسبوی و تادیاتی
• اجرای تخصیص وجوه مالی بودجوی برای مصارف دولت ، حصول اطمینان ازمحاسبه دقیق و درست آن
• ترتیب حسابات قطعیه برای هرسال مالی طبق قانون اداره مالی و مصارف عامه .
یکی از اولویت کلیدی وزارت مالیه اداره سالم مصارف ، وصول اطمینان از خودکفای مالی می باشد. وزارت مالیه برای هرسال مالی چارچوب مالی میان مدت ویک چارچوب بودجوی مصارفاتی میا ن مدت راانکشاف وانرا تجدید می نماید . همچنان سقف بودجه مصارفاتی ادارات دولتی را به تفکیک بودجه عادی وانکشافی پیشکش وپلان جمع اوری مالیه .سایرمنابع عوایدی ، محصولی برای سالهای ۱۳۸۸الی۱۳۹۲ که باتوجه به اصل عدالت و مثمریت بنا یافته وتا حدی قابل ملاحظه ئی خود کفائی مالی ویک بخش از چارچوب مالی میان مدت 5ساله را به تصویر می کشد ترتیب داده است.
وزارت مالیه، قوانین مالی ، مصارفاتی ، عوایدی ومحصولی رادر امورمحوله املاک عمل قرارداده ومقررات موضوعه مربوط به آنرا پذیرفته که میتوان ازقانون اداره مالی ومصارف عامه ،قانون گمرکات ،قانون تدارکات ، قانون عواید مالیات وسایرمقرره ها وطرزالعمل های مربوط به انها نام برد .

Job Summary

عنوان وظیفه : مدیرعمومی اداری
وزارت/اداره : مالیه
بست : (4)
موقعیت : ولایت کابل
بخش : مستوفیت کابل
گزارش دهی به : مستوفی
گزارش گیری از : مدیرارشیف ،مدیر خدمات،مدیر لیلام واگذاری،مدیر تکنالوژی معلوماتی.
کود : ( 050-01-01- 20 )
..........................................................................................................................................................................
هدف وظیفه: اجرای تمام اموراداری و خدمات مستوفیت مطابق طرزالعمل اداری و خدماتی.

Job Details

Date Posted: 04 Aug 2018 Reference: 20-01-01-050
Closing Date: 15 Aug 2018 Work Type: Full Time
Number of Vacancies: 1 Gender: Any
Functional Area: Management Open Ended: NO
Nationality: Afghan Salary Range: As per company salary scale
Contract Type: Permanent Years of Experience: 1 Year(s)
Contract Duration: 0 Year(s) & 0 Month(s) Extension Possibility: No
Probation Period:

Duties and Responsibilities

شرح وظایف :

1. ترتیب پلان کاری (ماهوار ربعوار و سالانه) در مطابقت به پلان ریاست مستوفیت جهت ا جرای به موقع وظایف پلان شده.
2. نظارت از چگونگی اجراات امور یومیه بخش اداری وخدماتی بمنظور بهبود کار و ایجاد شفافیت در روند کاری.
3. تحکیم سیستم ارتباطات مستوفیت با سایرادارات پیرامون امور اداری بمنظور تسریع روند کاری .
4. فراهم نمودن تسهیلات کمپیوتری برای بخش های مختلف مستوفیت جهت تنظیم بهترامورعصری سازی وتامین خدمات بهتر.
5. نظارت و رهنمائی کارمندان درترتیب پیشنهادات مکاتیب وسایر اسناد جهت اجراات بعدی.
6. همکاری مؤثر درجهت تطبیق بودجه وتخصیص منظور شده برای مستوفیت جهت تامین شفافیت کاری در بخش اداری وخدمات.
7. اجرای سایروظایف مرتبط به وظیفه که برحسب هدایت مسولین ذیصلاح مطابق قوانین ،مقررات و اهداف اداره سپرده میشود.

Qualifications

تحصیلات ، تجارب و مهارت های لازم:
مقتضیات لازم برای این بست در ماده 7 و8 قانون کارکنان خدمات ملکی ذکر گردیده است.


1- درجه تحصیل:
o بکلوریا , به درجات تحصیلی بالاترترجیح داده میشود.
2- تجارب لازم :
o یک سال مرتبط به وظیفه.
3- مهارت های دیگر:
o پلانگذاری ، نظارت وارزیابی ، مفاهمه و ارتباطات، تحلیل ونیاز مندیهای مالی ،تکنالوژی معلوماتی مرتبط به وظیفه و بلدیت به لسان انگلیسی.

Job Location

Afghanistan - Kabul

Education:

High School,

Submission Guideline

ټولو نارینه او ښځینه افغانی تابعیت لرونکو نوماندانو ته خبر ورکول کېږي چې په پورتنیو بستونو کې نوم لیکنه وکړی.
په شرطونو پوره کسان د ۱۳۹۷/۵/۱۳ نېټې نه تر ۱۳۹۷/۵/۲۴ نېټې پورې کولاﺉ شي د غوښتنلیک ځانګړې فورمه د سهار له ۸:۰۰ بجو څخه دماسپښین تر۱:۰۰ بجې پورې د اړوند ولایت د مستوفیت کې د بشری منابعو عمومی مدیر څخه تر لاسه، له ډکولووروسته یی بیرته اړونده مرجع ته وسپاري. د اړتیا په وخت کې کولای شی ( ۰۷۹۹۰۴۹۹۶۶ ) شمېرې سره اړیکه ونیسئ، لازم معلومات به درته درکړل شي. داوطلبان کولای شی چې فورم له ویب سایټ څخه ښکته (ډانلوډ) او له ډکولو وروسته یې د وزارت ایمیل (برېښنالیک) ته واستوي. او د اداري اصلاحاتو او ملکي خدمتونو خپلواک کمیسیون بریښنالیک په کاپی کي ونیسئ.
پاتې د نه وي چې د اسنادو له لومړنۍ څیړنې نه وروسته به د ازموینې د نیټې په هکله نوماند ته خبر ورکول کېږي، نو خپله د بريښنالیک پته اوګرځنده ټیلفون شمېره په سمه توګه د غوښتنلیک په فورمه کې ولیکی، د بست عنوان باید په بریښنلیک او فورمه کې (موضوع) واضح ولیکل شي. د نیټې له پای ته رسیدو وروسته غوښتنلیک نه منل کېږي. د هر بست شرایط د دندو په لایحه کې ذکر شوي.

ضروری اسناد چې باید د فورم سره وسپارل شي عبارت دي له: ۱- د لوړو زده کړو وزارت له لوري تصدیق شوی تحصیلی سند (ډیپلوم) ۲- د کاري تجربې سندونه: ۱- که چېرې یې په دولت کې کار کړی وی خلص سوانح چې د صادریدو له نیټه یې شپږ میاشتې نه وې تېرې شوې. ۲- د نا دولتی ادارو او شرکتونو سره د کار په صورت کې د قرارداد کاپی او د مالیې د ورکړې فورمه TIN.

بناً به اطلاع واجدین شرایط ذکور و اناث که تابعیت افغانی داشته باشند رسانیده میشود تا خود را در بست های فوق الذکر کاندید نمایند,اشخاص واجد شرایط از تاریخ (۱۳۹۷/۱۳/الی ۱۳۹۷/۵/۲۴می توانند فورمه های مخصوص درخواستی را از ساعت ۸:۰۰ قبل از ظهر الی ۱:۰۰ بعد از ظهر از مدیر عمومی منابع بشری مستوفیت ولایت مربوطه اخذ و بعد از خانه پوری دوباره تسلیم دهند. در صورت ضرورت به شماره تلیفون (۰۷۹۹۰۴۹۹۶۶) تماس گیرند، معلومات لازم داده خواهد شد. داوطلبان میتوانند فورم درخواستی را از ویب سایت داونلود و بعد از خانه پری په ایمیل ادرس وزارت ارسال دارند. و ایمیل ادرس کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی را در کاپی بیگرد.
نا گفته نباید گذاشت که تاریخ امتحان بعد از بررسی مقدماتی به شخص کاندید خبر داده میشود، لذا ادرس مشخص خویش را توام بانمرات تلیفون و ایمیل ادرس در فورمه درخواستی طور دقیق بنوسید و عنوان بست در موضوع ایمیل و فورم مشخصاْ ذکر ګردد. بعد از سپری شدن مدت معینه درخواستی پذیرفته نمی شود. شرایط هر بست در لایحه وظایف درج ګردیده است.
اسناد ضروری که ضم فورم ګردد: ۱- اسناد تحصیلی تائید شده وزارت تحصیلات عالی (دیپلوم) ۲- اسناد تجربه کاري: ۱- در صورت که کارمند دولت باشد خلص سوانح که از تاریخ صدور آن شش ماه سپری نشده باشد. ۲- در صورت که در ادارات غیر دولتی و شرکت ها ایفای وظیفه نموده باشد کاپی قرار داد خط و فورم مالیه دهی TIN

Submission Email

recruitment@mof.gov.af, csc.mof@iarcsc.gov.af

Attached File

Download File

Email Print Report
More jobs in this category
Provincial Cricket Development In-Charge at Afghanistan Cricket Board Paktika 18 Aug 2018
Executive Director at Shining Star Educational Organization Kabul 20 Aug 2018
Regional Program Assistant at National Democratic Institute for Internati.. Multi Cities 25 Aug 2018
Regional Program Manager at National Democratic Institute for Internation.. Multi Cities 25 Aug 2018
Deputy Director/program manager at Shining Star Educational Organization Kabul 20 Aug 2018
General Manager at AFTEL Paktia 22 Aug 2018
Organizational Development SME at MOIA Kabul 24 Aug 2018
Gender Manager at National Democratic Institute for International Affairs Kabul 23 Aug 2018
Assistant to Management at SME Client Support Afghanistan LLC Kabul 20 Aug 2018
Tailor- ( خياط استاد كار مرد.. at Rabia Nawawaran Kabul 20 Aug 2018
مدیریت عمومی عواید غیرما.. at Ministry of Finance Daikondi 15 Aug 2018
مدیریت عمومی عواید غیرما.. at Ministry of Finance Badghis 15 Aug 2018
(مدیرعمومی سنجش ابتدائی .. at Ministry of Finance Badghis 15 Aug 2018
مدیریت عمومی عواید غیرما.. at Ministry of Finance Nimruz 15 Aug 2018
مدیرعمومی عواید حوزه مال.. at Ministry of Finance Nimruz 15 Aug 2018
مدیریت عمومی عواید غیرما.. at Ministry of Finance Oruzgan 15 Aug 2018
(مدیرعمومی بررسی مالیه د.. at Ministry of Finance Oruzgan 15 Aug 2018
مدیرعمومی کنترول at Ministry of Finance Kunar 15 Aug 2018
(مدیرعمومی بررسی مالیه د.. at Ministry of Finance Nuristan 15 Aug 2018
مدیرعمومی کنترول at Ministry of Finance Bamian 15 Aug 2018
مدیرعمومی سنجش ابتدائی م.. at Ministry of Finance Bamian 15 Aug 2018
مدیرعمومی تطبیق قانون و .. at Ministry of Finance Takhar 15 Aug 2018
مدیرعمومی بررسی مالیه ده.. at Ministry of Finance Takhar 15 Aug 2018
Project Manager at The Asia Foundation Kabul 18 Aug 2018
مدیریت عمومی عواید غیرما.. at Ministry of Finance Helmand 15 Aug 2018
مدیرعمومی تطبیق قانون و .. at Ministry of Finance Helmand 15 Aug 2018
مدیرعمومی بررسی مالیه ده.. at Ministry of Finance Helmand 15 Aug 2018
مدیرعمومی سنجش ابتدائی م.. at Ministry of Finance Helmand 15 Aug 2018
(مدیرعمومی بررسی مالیه د.. at Ministry of Finance Ghazni 15 Aug 2018
مدیرعمومی انسجام وهماهن.. at Ministry of Finance Parwan 15 Aug 2018
مدیریت عمومی عواید غیرما.. at Ministry of Finance Parwan 15 Aug 2018
مدیرعمومی سیستم محاسبه و.. at Ministry of Finance Nangarhar 15 Aug 2018
Deputy Chief of Team - Advisors at Tetra Tech - JSSP Kabul 15 Aug 2018
مدیرعمومی املاک مازاد دو.. at Ministry of Finance Kandahar 15 Aug 2018
مدیرعمومی کنترول at Ministry of Finance Kandahar 15 Aug 2018
مدیرعمومی انسجام وهماهن.. at Ministry of Finance Kandahar 15 Aug 2018
(مدیرعمومی سنجش ابتدائی .. at Ministry of Finance Kandahar 15 Aug 2018
مدیرعمومی تادیات at Ministry of Finance Herat 15 Aug 2018
(مدیرعمومی سنجش ابتدائی .. at Ministry of Finance Herat 15 Aug 2018
مدیریت عمومی عواید غیرما.. at Ministry of Finance Herat 15 Aug 2018
Program Manager-TA at Integrity Watch Afghanistan Kabul 15 Aug 2018
New to Jobs.af?
Not Registered? Big companies in Afghanistan hiring through Jobs.af!
Register
Recommend us on Facebook

Women in Economy

Like Jobs.af to get new job alerts through your Facebook