Email / Username

Password

Forgot Password?

Keep me logged In

Not a member? Register Now

facebook
Email Print Report

مدیرعمومی املاک مازاد دولتی ولایتی

(828 Views)

About Ministry of Finance

وزارت مالیه:
وزارت مالیه نقش مشخص غرض ارائه خدمات به مردم افغانستان را دارد که عبارت از جمع آوری عواید و اداره امور مالی دولت میباشد. همچنان مدیریت درست مصارف و بسیج سازی عواید بیشتر غرض تأمین ثبات مالی از جمله اولویت های عمده این وزارت بشمار میرود.
وزیر مالیه مسئولیت کنترول و مدیریت امور مالی و سایر صلاحیت های قانونی که توسط پارلمان به وی تفویض شده عهده دار میباشد. مسئولیت مدیریت ، نظارت ، کنترول و استقامت دهی تمام مسائل مربوط به امور مالی افغانستان به دوش وزیرمالیه گذاشته شده و شخص وي طبق قانون اداره مالی ومصارف عامه اجراات مینماید. وظایف وزارت مالیه دربرگیرنده موارد ذیل میباشد:
• ایجاد سیستم های مالی ، طرزالعمل های محاسبوی و تادیاتی
• اجرای تخصیص وجوه مالی بودجوی برای مصارف دولت ، حصول اطمینان ازمحاسبه دقیق و درست آن
• ترتیب حسابات قطعیه برای هرسال مالی طبق قانون اداره مالی و مصارف عامه .
یکی از اولویت کلیدی وزارت مالیه اداره سالم مصارف ، وصول اطمینان از خودکفای مالی می باشد. وزارت مالیه برای هرسال مالی چارچوب مالی میان مدت ویک چارچوب بودجوی مصارفاتی میا ن مدت راانکشاف وانرا تجدید می نماید . همچنان سقف بودجه مصارفاتی ادارات دولتی را به تفکیک بودجه عادی وانکشافی پیشکش وپلان جمع اوری مالیه .سایرمنابع عوایدی ، محصولی برای سالهای ۱۳۸۸الی۱۳۹۲ که باتوجه به اصل عدالت و مثمریت بنا یافته وتا حدی قابل ملاحظه ئی خود کفائی مالی ویک بخش از چارچوب مالی میان مدت 5ساله را به تصویر می کشد ترتیب داده است.
وزارت مالیه، قوانین مالی ، مصارفاتی ، عوایدی ومحصولی رادر امورمحوله املاک عمل قرارداده ومقررات موضوعه مربوط به آنرا پذیرفته که میتوان ازقانون اداره مالی ومصارف عامه ،قانون گمرکات ،قانون تدارکات ، قانون عواید مالیات وسایرمقرره ها وطرزالعمل های مربوط به انها نام برد .

Job Summary

عنوان وظیفه : مدیرعمومی املاک مازاد دولتی ولایتی
وزارت / اداره : مالیه
موقعیت : ولایت کندهار
بخش : مستوفیت کندهار
بست : (4)
گزارش دهی به : مستوفی
گزارش گیری از : مدیرعمومی حفظ ومراقبت جایدادهای دولتی و مدیر ثبت و تصفیه جایدادهای دولتی
کود : (145-01-27-20 )
............................................................................................................................................................
هدف وظیفه : وارسی و مراقبت از امور بهـــره برداری از مدرک کرایه و اجاره جایدادهای دولتی ولایتی ، جمع آوری معلومات در رابطه ( ثبت و تصفیه ، سجل و حفظ اسناد) جایدادهای ادارات دولتی درولایت.

Job Details

Date Posted: 04 Aug 2018 Reference: 145-01-27-20
Closing Date: 15 Aug 2018 Work Type: Full Time
Number of Vacancies: 1 Gender: Any
Functional Area: Management Open Ended: NO
Nationality: Afghan Salary Range: As per company salary scale
Contract Type: Permanent Years of Experience: 1 Year(s)
Contract Duration: 0 Year(s) & 0 Month(s) Extension Possibility: No
Probation Period:

Duties and Responsibilities

1. ترتیب پلان کاری ماهوار ، ربعوار و سالانه در مطابقت به پلان مستوفیت ولایت جهت اجرای به موقع وظایف پلان شده.
2. اتخاذ تدابیر مؤثر غرض تأمین ارتباطات کاری با مستوفی و رئیس املاک ولایتی در مرکز بمنظور حفاظت و مراقبت از جایدادها و تحصیل عواید از مدرک کرایه و اجاره جایدادهای دولتی و نظارت از ( ثبت و تصفیه سجل و حفظ اسناد) جایدادها مطابق روحیه مصوبه شماره (39) شورای وزیران.
3. تسلیم گیری جایدادهای مازاد دولتی مطابق مصوبه شماره (39) شورای وزیران و طرزالعمل املاکی بمنظور ثبت ، حفاظت ، نظارت و استفاده از جایدادهای غیر منقول دولتی درهماهنگی با ریاست املاک ولایتی و مستوفی.
4. نظارت از پروسه مراقبت از جایدادهای منقول و غیرمنقول ادارات دولتی بمنظور جلوگیری از سوء استفاده اشخاص و افراد.
5. حصول اطمینان از ثبت و حفظ اسناد شرعی و مدار حکم املاک دولتی جهت جلوگیری از ضایع شدن آن .
6. اتخاذ تدابیر مؤثر جهت بهره برداری و بلندبردن سطح عواید از مدرک تحصیل کرایه جایدادهای غیر منقول ولایتی وزارت مالیه وسایرجایدادهای منقول دولتی ولایتی .
7. حصول اطمینان از جمع آوری و تحصیل عواید بابت کرایه ذمت مستاجرین باقیدار بمنظور جلوگیری از حیف و میل عواید .
8. حصول اطمینان از پیگیری جایداد های تحت منازعه و حل منازعات حقوقی املاکی در تفاهم با ریاست املاک ولایتی غرض حل معضله و رهائی جایدادهای دولتی ولایتی از چنگ غاصبین .
9. اتخاذ تدابیر جهت تصفیه حسابات اشخاص حکمی و حقیقی در تفاهم با ریاست املاک ولایتی بمنظور رهائی جایدادهای آنها از قید تضمین بعداز پرداخت قرضه اخذ شده توسط شان .
10. اجرای سایر وظایف مرتبط به وظیفه که از طرف مقامات در مطابقت با قوانین و مقررات سپرده میشود.

Skills

-

Qualifications

تحصیلات ، تجارب ومهارت های لازم:
مقتضیات حد اقل برای این بست درماده (7) و (8) قانون کارکنان خدمات ملکی ذکرگردیده است.

۱. در جه تحصیل :
• بکلوریا به درجات بلند تر تحصیلی ترجیح داده میشود.
۲. تجارب لازمه ( نوع و مدت زمان تجربه)
• یکسال مرتبط به وظیفه
۳. مهارت های دیگر ( کورس های کوتاه مدت، آموزش های داخل خدمت وغیره )
• مدیریت ، افهام و تفهیم ، ارتباطات ، پلانگذاری ، تحلیل و ارزیابی ، آشنائی با طرزالعمل املاک دولتی و برنامه های کمپیوتری مرتبط به وظیفه

Job Location

Afghanistan - Kandahar
AF AF 12

Education:

High School,

Submission Guideline

ټولو نارینه او ښځینه افغانی تابعیت لرونکو نوماندانو ته خبر ورکول کېږي چې په پورتنیو بستونو کې نوم لیکنه وکړی.
په شرطونو پوره کسان د ۱۳۹۷/۵/۱۳ نېټې نه تر ۱۳۹۷/۵/۲۴ نېټې پورې کولاﺉ شي د غوښتنلیک ځانګړې فورمه د سهار له ۸:۰۰ بجو څخه دماسپښین تر۱:۰۰ بجې پورې د اړوند ولایت د مستوفیت کې د بشری منابعو عمومی مدیر څخه تر لاسه، له ډکولووروسته یی بیرته اړونده مرجع ته وسپاري. د اړتیا په وخت کې کولای شی ( ۰۷۹۹۰۴۹۹۶۶ ) شمېرې سره اړیکه ونیسئ، لازم معلومات به درته درکړل شي. داوطلبان کولای شی چې فورم له ویب سایټ څخه ښکته (ډانلوډ) او له ډکولو وروسته یې د وزارت ایمیل (برېښنالیک) ته واستوي. او د اداري اصلاحاتو او ملکي خدمتونو خپلواک کمیسیون بریښنالیک په کاپی کي ونیسئ.
پاتې د نه وي چې د اسنادو له لومړنۍ څیړنې نه وروسته به د ازموینې د نیټې په هکله نوماند ته خبر ورکول کېږي، نو خپله د بريښنالیک پته اوګرځنده ټیلفون شمېره په سمه توګه د غوښتنلیک په فورمه کې ولیکی، د بست عنوان باید په بریښنلیک او فورمه کې (موضوع) واضح ولیکل شي. د نیټې له پای ته رسیدو وروسته غوښتنلیک نه منل کېږي. د هر بست شرایط د دندو په لایحه کې ذکر شوي.

ضروری اسناد چې باید د فورم سره وسپارل شي عبارت دي له: ۱- د لوړو زده کړو وزارت له لوري تصدیق شوی تحصیلی سند (ډیپلوم) ۲- د کاري تجربې سندونه: ۱- که چېرې یې په دولت کې کار کړی وی خلص سوانح چې د صادریدو له نیټه یې شپږ میاشتې نه وې تېرې شوې. ۲- د نا دولتی ادارو او شرکتونو سره د کار په صورت کې د قرارداد کاپی او د مالیې د ورکړې فورمه TIN.

بناً به اطلاع واجدین شرایط ذکور و اناث که تابعیت افغانی داشته باشند رسانیده میشود تا خود را در بست های فوق الذکر کاندید نمایند,اشخاص واجد شرایط از تاریخ (۱۳۹۷/۱۳/الی ۱۳۹۷/۵/۲۴می توانند فورمه های مخصوص درخواستی را از ساعت ۸:۰۰ قبل از ظهر الی ۱:۰۰ بعد از ظهر از مدیر عمومی منابع بشری مستوفیت ولایت مربوطه اخذ و بعد از خانه پوری دوباره تسلیم دهند. در صورت ضرورت به شماره تلیفون (۰۷۹۹۰۴۹۹۶۶) تماس گیرند، معلومات لازم داده خواهد شد. داوطلبان میتوانند فورم درخواستی را از ویب سایت داونلود و بعد از خانه پری په ایمیل ادرس وزارت ارسال دارند. و ایمیل ادرس کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی را در کاپی بیگرد.
نا گفته نباید گذاشت که تاریخ امتحان بعد از بررسی مقدماتی به شخص کاندید خبر داده میشود، لذا ادرس مشخص خویش را توام بانمرات تلیفون و ایمیل ادرس در فورمه درخواستی طور دقیق بنوسید و عنوان بست در موضوع ایمیل و فورم مشخصاْ ذکر ګردد. بعد از سپری شدن مدت معینه درخواستی پذیرفته نمی شود. شرایط هر بست در لایحه وظایف درج ګردیده است.
اسناد ضروری که ضم فورم ګردد: ۱- اسناد تحصیلی تائید شده وزارت تحصیلات عالی (دیپلوم) ۲- اسناد تجربه کاري: ۱- در صورت که کارمند دولت باشد خلص سوانح که از تاریخ صدور آن شش ماه سپری نشده باشد. ۲- در صورت که در ادارات غیر دولتی و شرکت ها ایفای وظیفه نموده باشد کاپی قرار داد خط و فورم مالیه دهی TIN

Submission Email

recruitment@mof.gov.af , csc.mof@iarcsc.gov.af

Attached File

Download File

Email Print Report
More jobs in this category
اداره کننده شبکه at Da Afghanistan Bank Kabul 24 Feb 2019
Policy and Planning Expert at Welthungerhilfe(WHH) Kabul 17 Mar 2019
Head of Mine Risk Education Department at Directorate of Mine Action Coor.. Kabul 21 Feb 2019
Chief of Quality Management at Directorate of Mine Action Coordination (D.. Kabul 21 Feb 2019
New to Jobs.af?
Not Registered? Big companies in Afghanistan hiring through Jobs.af!
Register
Recommend us on Facebook

Women in Economy

Like Jobs.af to get new job alerts through your Facebook