Email / Username

Password

Forgot Password?

Keep me logged In

Not a member? Register Now

facebook
Email Print Report

مدیرعمومی تطبیق قانون و حصول مالیات

(748 Views)

About Ministry of Finance

وزارت مالیه:
وزارت مالیه نقش مشخص غرض ارائه خدمات به مردم افغانستان را دارد که عبارت از جمع آوری عواید و اداره امور مالی دولت میباشد. همچنان مدیریت درست مصارف و بسیج سازی عواید بیشتر غرض تأمین ثبات مالی از جمله اولویت های عمده این وزارت بشمار میرود.
وزیر مالیه مسئولیت کنترول و مدیریت امور مالی و سایر صلاحیت های قانونی که توسط پارلمان به وی تفویض شده عهده دار میباشد. مسئولیت مدیریت ، نظارت ، کنترول و استقامت دهی تمام مسائل مربوط به امور مالی افغانستان به دوش وزیرمالیه گذاشته شده و شخص وي طبق قانون اداره مالی ومصارف عامه اجراات مینماید. وظایف وزارت مالیه دربرگیرنده موارد ذیل میباشد:
• ایجاد سیستم های مالی ، طرزالعمل های محاسبوی و تادیاتی
• اجرای تخصیص وجوه مالی بودجوی برای مصارف دولت ، حصول اطمینان ازمحاسبه دقیق و درست آن
• ترتیب حسابات قطعیه برای هرسال مالی طبق قانون اداره مالی و مصارف عامه .
یکی از اولویت کلیدی وزارت مالیه اداره سالم مصارف ، وصول اطمینان از خودکفای مالی می باشد. وزارت مالیه برای هرسال مالی چارچوب مالی میان مدت ویک چارچوب بودجوی مصارفاتی میا ن مدت راانکشاف وانرا تجدید می نماید . همچنان سقف بودجه مصارفاتی ادارات دولتی را به تفکیک بودجه عادی وانکشافی پیشکش وپلان جمع اوری مالیه .سایرمنابع عوایدی ، محصولی برای سالهای ۱۳۸۸الی۱۳۹۲ که باتوجه به اصل عدالت و مثمریت بنا یافته وتا حدی قابل ملاحظه ئی خود کفائی مالی ویک بخش از چارچوب مالی میان مدت 5ساله را به تصویر می کشد ترتیب داده است.
وزارت مالیه، قوانین مالی ، مصارفاتی ، عوایدی ومحصولی رادر امورمحوله املاک عمل قرارداده ومقررات موضوعه مربوط به آنرا پذیرفته که میتوان ازقانون اداره مالی ومصارف عامه ،قانون گمرکات ،قانون تدارکات ، قانون عواید مالیات وسایرمقرره ها وطرزالعمل های مربوط به انها نام برد .

Job Summary

عنوان وظیفه : مدیرعمومی تطبیق قانون و حصول مالیات
وزارت/اداره : مالیه
موقعیت : ولایات
بخش : مستوفیت ها
بست : (4)
گزارش دهی به : آمرعواید ولایت مربوطه
گزارش گیری از : مدیرحصول مالیات
کود : ( – – – (
.........................................................................................................................................................
هدف وظیفه: نظارت از تحصیل مالیات, رفع تعذیرات وضع شده بالای مالیه دهنده گان به وقت وزمان معین جهت اطاعت پذیری وتطبق بهتر قانون مالیات برعایدات.

Job Details

Date Posted: 04 Aug 2018 Reference: -
Closing Date: 15 Aug 2018 Work Type: Full Time
Number of Vacancies: 1 Gender: Any
Functional Area: Account/Finance Open Ended: NO
Nationality: Afghan Salary Range: As per company salary scale
Contract Type: Permanent Years of Experience: 1 Year(s)
Contract Duration: 0 Year(s) & 0 Month(s) Extension Possibility: No
Probation Period:

Duties and Responsibilities

1. ترتیب پلان کاری (ماهوار، ربعوار و سالانه) به اساس پلان کاری آمریت مربوطه جهت رسیدن به اهداف تعین شده.
2. گزارشدهی روزمره در مورد تمامی اقدامات معمول تطبیق قانون در برابر مالیه دهنده گان اطاعت ناپذیر حین ارجاع دوسیه های مالیه دهنده از بخش انتخاب دوسیه بمنظور اطمینان ازتحصیل مالیات .
1. تآمین ارتباط و هماهنگی با آمریت عرضه خدمات ثبت معلومات وتنظیم دوسیه های مالیه دهنده وآمریت بررسی غرض تبادل نظریات پیرامون موضوعات مالیاتی .
3. ارائیه معلومات ازعدم پرداخت مالیات وجرایم که ازطرف بخش های مربوطه ارسال گردیده وفراهم نمودن معلومات درموردعدم ارائه اظهارنامه و باقیات غرض تصمیم گیری تطبیق قانون.
4. اجرای فعالیت های تطبیقی درمورد ردیابی مالیه دهنده گان که درآدرس ثبت شده سکونت ندارند بمنظورعدم فرار ازباقیات .
5. ترتیب مکاتیب به وزارت امور داخله څارنوالی وبخش های مربوطه غرض تحصیل مالیات درصورت عدم اطاعت پذیری.
6. رسیدگی به سؤالات پیرامون فعالیت های تطبیق قانون و حمایت از جلسات آگاهی دهی مالیه دهنده گان غرض اطاعت پذیری.
7. مسدود نمودن فعالیت مالیه دهنده گان اطاعت نا پذیر مطابق به احکام قانون گمرکات و سایر مقرره و طرزالعمل های مربوط جهت رسیدگی به تمامی فعالیت های قروض (آینده) .
8. رفع تعذیرات وضع شده در مورد مالیه دهنده گانی که از قانون مالیات برعایدات اطاعت پذیر میشوند .
9. نظارت از تحصیل مالیات وشامل شدن آن بحساب عواید دولت بمنظوراطمنان ازتحصیل باقیات .
10. ترتیب, تکثیراعلامیه ها , ابلاغیه هاونصب آندرجاهای مناسبب منظورتطبیق موئیدات قانونی وآگاهی مؤدی.
11. اجرای سایروظایف برحسب هدایات مسولین ذیصلاح مطابق قوانین مقررات واهداف وزارت.

Skills

-

Qualifications

تحصیلات ، تجارب ومهارت های لازم:
مقتضیات حد اقل برای این بست درماده ( 7 (و ( 8 ) قانون کارکنان خدمات ملکی ذکرگردیده است.
۱. در جه تحصیل :
o بکلوریا، به درجات بلند ترتحصیلی مرتبط به وظیفه جیح داده میشود .
۲. تجارب لازمه ( نوع و مدت زمان تجربه)
o یکسال مرتبط به وظیفه
۳. مهارت های دیگر ( کورس های کوتاه مدت، آموزش های داخل خدمت وغیره )
o تحلیل و تجزیه گذارشات، بلدیت به لسانهای ملی کشورواشنایی ,مدیریت ارتباطات ، بلدیت کامل به قوانین وپالیسی های مرتبط به وظیفه ،بلدیت به کمپیوترمرتبط به وظیفه.

Job Location

Afghanistan - Farah
AF AF 12

Education:

High School,

Submission Guideline

ټولو نارینه او ښځینه افغانی تابعیت لرونکو نوماندانو ته خبر ورکول کېږي چې په پورتنیو بستونو کې نوم لیکنه وکړی.
په شرطونو پوره کسان د ۱۳۹۷/۵/۱۳ نېټې نه تر ۱۳۹۷/۵/۲۴ نېټې پورې کولاﺉ شي د غوښتنلیک ځانګړې فورمه د سهار له ۸:۰۰ بجو څخه دماسپښین تر۱:۰۰ بجې پورې د اړوند ولایت د مستوفیت کې د بشری منابعو عمومی مدیر څخه تر لاسه، له ډکولووروسته یی بیرته اړونده مرجع ته وسپاري. د اړتیا په وخت کې کولای شی ( ۰۷۹۹۰۴۹۹۶۶ ) شمېرې سره اړیکه ونیسئ، لازم معلومات به درته درکړل شي. داوطلبان کولای شی چې فورم له ویب سایټ څخه ښکته (ډانلوډ) او له ډکولو وروسته یې د وزارت ایمیل (برېښنالیک) ته واستوي. او د اداري اصلاحاتو او ملکي خدمتونو خپلواک کمیسیون بریښنالیک په کاپی کي ونیسئ.
پاتې د نه وي چې د اسنادو له لومړنۍ څیړنې نه وروسته به د ازموینې د نیټې په هکله نوماند ته خبر ورکول کېږي، نو خپله د بريښنالیک پته اوګرځنده ټیلفون شمېره په سمه توګه د غوښتنلیک په فورمه کې ولیکی، د بست عنوان باید په بریښنلیک او فورمه کې (موضوع) واضح ولیکل شي. د نیټې له پای ته رسیدو وروسته غوښتنلیک نه منل کېږي. د هر بست شرایط د دندو په لایحه کې ذکر شوي.

ضروری اسناد چې باید د فورم سره وسپارل شي عبارت دي له: ۱- د لوړو زده کړو وزارت له لوري تصدیق شوی تحصیلی سند (ډیپلوم) ۲- د کاري تجربې سندونه: ۱- که چېرې یې په دولت کې کار کړی وی خلص سوانح چې د صادریدو له نیټه یې شپږ میاشتې نه وې تېرې شوې. ۲- د نا دولتی ادارو او شرکتونو سره د کار په صورت کې د قرارداد کاپی او د مالیې د ورکړې فورمه TIN.

بناً به اطلاع واجدین شرایط ذکور و اناث که تابعیت افغانی داشته باشند رسانیده میشود تا خود را در بست های فوق الذکر کاندید نمایند,اشخاص واجد شرایط از تاریخ (۱۳۹۷/۱۳/الی ۱۳۹۷/۵/۲۴می توانند فورمه های مخصوص درخواستی را از ساعت ۸:۰۰ قبل از ظهر الی ۱:۰۰ بعد از ظهر از مدیر عمومی منابع بشری مستوفیت ولایت مربوطه اخذ و بعد از خانه پوری دوباره تسلیم دهند. در صورت ضرورت به شماره تلیفون (۰۷۹۹۰۴۹۹۶۶) تماس گیرند، معلومات لازم داده خواهد شد. داوطلبان میتوانند فورم درخواستی را از ویب سایت داونلود و بعد از خانه پری په ایمیل ادرس وزارت ارسال دارند. و ایمیل ادرس کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی را در کاپی بیگرد.
نا گفته نباید گذاشت که تاریخ امتحان بعد از بررسی مقدماتی به شخص کاندید خبر داده میشود، لذا ادرس مشخص خویش را توام بانمرات تلیفون و ایمیل ادرس در فورمه درخواستی طور دقیق بنوسید و عنوان بست در موضوع ایمیل و فورم مشخصاْ ذکر ګردد. بعد از سپری شدن مدت معینه درخواستی پذیرفته نمی شود. شرایط هر بست در لایحه وظایف درج ګردیده است.
اسناد ضروری که ضم فورم ګردد: ۱- اسناد تحصیلی تائید شده وزارت تحصیلات عالی (دیپلوم) ۲- اسناد تجربه کاري: ۱- در صورت که کارمند دولت باشد خلص سوانح که از تاریخ صدور آن شش ماه سپری نشده باشد. ۲- در صورت که در ادارات غیر دولتی و شرکت ها ایفای وظیفه نموده باشد کاپی قرار داد خط و فورم مالیه دهی TIN

Submission Email

recruitment@mof.gov.af , csc.mof@iarcsc.gov.af

Attached File

Download File

Email Print Report
More jobs in this category
بست 4 مدیر عمومی بودجه بر.. at وزارت اطلاع.. Kabul 25 Dec 2018
Finance Manager at RIZ Conslting Services Kabul 17 Dec 2018
Finance Trainee at Afghanistan Civil Aviation Authority Kabul 20 Dec 2018
Finance Manager at FHI 360 - USWDP Project Kabul 16 Dec 2018
Accounts Officer at Ariana Hewad Kandahar 20 Dec 2018
Finance Manager at Stark telecom Multi Cities 31 Dec 2018
Financial Reporting Coordinator at Afghanaid Kabul 22 Dec 2018
Billing Officer at Global Entourage Company Ltd. Kabul 30 Dec 2018
Finance Officer at SNaPP2-MAIL Kabul 16 Dec 2018
Cash Management Officer at SNaPP2-MAIL Kabul 16 Dec 2018
دستیار مالی و حسابی - مرک.. at DABS Kabul 17 Dec 2018
Tax Specialist at Jabarkhail & Associates Legal Consultancy LLC Kabul 19 Feb 2019
ما لی at ATRA Kabul 17 Dec 2018
Accountant / Quickbooks Operator at Afghan Bureau Collaboration Office (A.. Kabul 31 Dec 2018
Accounting& Finance Manager at Tolo Fajer Plastic Industry Company Kabul 22 Dec 2018
New to Jobs.af?
Not Registered? Big companies in Afghanistan hiring through Jobs.af!
Register
Recommend us on Facebook

Women in Economy

Like Jobs.af to get new job alerts through your Facebook