Email / Username

Password

Forgot Password?

Keep me logged In

Not a member? Register Now

facebook
Email Print Report

آمرمالیه دهنده گان کوچک

(584 Views)

About Ministry of Finance

وزارت مالیه:
وزارت مالیه نقش مشخص غرض ارائه خدمات به مردم افغانستان را دارد که عبارت از جمع آوری عواید و اداره امور مالی دولت میباشد. همچنان مدیریت درست مصارف و بسیج سازی عواید بیشتر غرض تأمین ثبات مالی از جمله اولویت های عمده این وزارت بشمار میرود.
وزیر مالیه مسئولیت کنترول و مدیریت امور مالی و سایر صلاحیت های قانونی که توسط پارلمان به وی تفویض شده عهده دار میباشد. مسئولیت مدیریت ، نظارت ، کنترول و استقامت دهی تمام مسائل مربوط به امور مالی افغانستان به دوش وزیرمالیه گذاشته شده و شخص وي طبق قانون اداره مالی ومصارف عامه اجراات مینماید. وظایف وزارت مالیه دربرگیرنده موارد ذیل میباشد:
• ایجاد سیستم های مالی ، طرزالعمل های محاسبوی و تادیاتی
• اجرای تخصیص وجوه مالی بودجوی برای مصارف دولت ، حصول اطمینان ازمحاسبه دقیق و درست آن
• ترتیب حسابات قطعیه برای هرسال مالی طبق قانون اداره مالی و مصارف عامه .
یکی از اولویت کلیدی وزارت مالیه اداره سالم مصارف ، وصول اطمینان از خودکفای مالی می باشد. وزارت مالیه برای هرسال مالی چارچوب مالی میان مدت ویک چارچوب بودجوی مصارفاتی میا ن مدت راانکشاف وانرا تجدید می نماید . همچنان سقف بودجه مصارفاتی ادارات دولتی را به تفکیک بودجه عادی وانکشافی پیشکش وپلان جمع اوری مالیه .سایرمنابع عوایدی ، محصولی برای سالهای ۱۳۸۸الی۱۳۹۲ که باتوجه به اصل عدالت و مثمریت بنا یافته وتا حدی قابل ملاحظه ئی خود کفائی مالی ویک بخش از چارچوب مالی میان مدت 5ساله را به تصویر می کشد ترتیب داده است.
وزارت مالیه، قوانین مالی ، مصارفاتی ، عوایدی ومحصولی رادر امورمحوله املاک عمل قرارداده ومقررات موضوعه مربوط به آنرا پذیرفته که میتوان ازقانون اداره مالی ومصارف عامه ،قانون گمرکات ،قانون تدارکات ، قانون عواید مالیات وسایرمقرره ها وطرزالعمل های مربوط به انها نام برد .

Job Summary

عنوان وظیفه : آمرمالیه دهنده گان کوچک
وزارت/اداره : مالیه
بست : (3)
موقعیت : ولایت غور
بخش :مستوفیت غور
گزارش دهی به : رئیس تخنیکی وارتباط ولایات و ولایت غور
گزارش گیری از : مدیرعمومی حوزه های مالیاتی ، مدیر شرکت هآ ،مدیر تطبیق قانون وتحصیل مالیات ، مدیربررسی ،مدیر وسایط نقلیه.
کود : (20-23-01-003)
.........................................................................................................................................................................
هدف وظیفه :نظارت وارزیابی ازتطبیق پلان ها وتمام فعالیت های که در مراحل مختلف جمع آوری عواید مالیه دهنده گان کوچک صورت میگرد, جهت حصول اطمنان ازاینکه تمام فعالیت ها سازگار به اهداف کلی اداره است ومطابق قانون ومقررات به پیش میرود.

Job Details

Date Posted: 04 Aug 2018 Reference: (20-23-01-003)
Closing Date: 15 Aug 2018 Work Type: Full Time
Number of Vacancies: 1 Gender: Any
Functional Area: Economic Growth Open Ended: NO
Nationality: Afghan Salary Range: As per company salary scale
Contract Type: Permanent Years of Experience: 1 Year(s)
Contract Duration: 0 Year(s) & 0 Month(s) Extension Possibility: No
Probation Period:

Duties and Responsibilities

1. طرح وترتیب پلان کاری ماهوار، ربعوار وسالانه ریاست مربوطه جهت دستایابی به اهداف تعین شده .
2. نظارت ازپلان تطبیقی جمع آوری مالیات ازمالیه دهنده گان کوچک غرض تطبیق پلان تعین شده دولت .
3. نظارت ازبخش های عرضه خدمات مالیه دهنده گان کوچک ، شرکت ها ، حوزه های مالیاتی ، بررسی و تحصیل مالیات وتطبیق قانون وانسجام ولسوالی ها بخاطر اجرای فعالیت های بموقع .
4. اتخاذ تصامیم مشخص جهت رشد عواید دریافت و توسعه چشمه ها ی جدید عایداتی .
5. جستجوی راه های حل مشکلات و طرزالعمل های مختلف جهت تحصیل عواید به شرایط سهل غرض جمع آوری عواید
6. اداره .
7. مراقبت از تطبیق پروسه بررسی غرض جمع آوری بیشتر عواید ورسیدن به اهداف تعین شده اداره مربوط.
8. طرح پالیسی ها برای رشد ظرفیت های کاری کارمندان ورهنمائی آنها جهت حل قضایای مغلق مالیاتی مطابق قانون مالیات برعایدات بخاطرعرضه خدمات بهتربه مالیه دهنده .
9. سازماندهی کارکنان در جهت تطبیق پلان پیش بینی شده عواید در مطابقت با ستراتیژی عواید .
10. استفادۀ درست ومؤثرازسیستم کمپیوتری ادارۀ مالیاتی کشور(سیکتاس)به منظورهمآهنگی،شفافیت وتسریع درپروسۀ کاری.
11. اجرای سایر وظایف برحسب هدایات آمرین ذیصلاح مطابق قوانین, مقررات و اهداف وزارت.

Qualifications

مقتضیات حد اقل برای این بست درماده ( 7 (و ( 8 ) قانون کارکنان خدمات ملکی ذکرگردیده است.

۱. در جه تحصیل :
لیسانس اقتصادویاسایررشته های مرتبط ، به درجات تحصیلی بالاتر ترجیح داده میشود .
۲. تجارب لازمه ( نوع و مدت زمان تجربه)
دو سال مرتبط به وظیفه.
۳. مهارت های دیگر ( کورس های کوتاه مدت، آموزش های داخل خدمت وغیره )
پلان گذاری اساسی، تحلیل و تجزیه گذارشات، مدیر ارتباطات ، بلدیت کامل به قوانین مرتبط به وظیفه ، بلدیت به زبان انگلیسی واشنایی کامل به کمپیوترمرتبط به وظیفه .

Job Location

Afghanistan - Ghowr
AF AF 12

Education:

Bachelors Degree,

Submission Guideline

ټولو نارینه او ښځینه افغانی تابعیت لرونکو نوماندانو ته خبر ورکول کېږي چې په پورتنیو بستونو کې نوم لیکنه وکړی.
په شرطونو پوره کسان د ۱۳۹۷/۵/۱۳ نېټې نه تر ۱۳۹۷/۵/۲۴ نېټې پورې کولاﺉ شي د غوښتنلیک ځانګړې فورمه د سهار له ۸:۰۰ بجو څخه دماسپښین تر۱:۰۰ بجې پورې د اړوند ولایت د مستوفیت کې د بشری منابعو عمومی مدیر څخه تر لاسه، له ډکولووروسته یی بیرته اړونده مرجع ته وسپاري. د اړتیا په وخت کې کولای شی ( ۰۷۹۹۰۴۹۹۶۶ ) شمېرې سره اړیکه ونیسئ، لازم معلومات به درته درکړل شي. داوطلبان کولای شی چې فورم له ویب سایټ څخه ښکته (ډانلوډ) او له ډکولو وروسته یې د وزارت ایمیل (برېښنالیک) ته واستوي. او د اداري اصلاحاتو او ملکي خدمتونو خپلواک کمیسیون بریښنالیک په کاپی کي ونیسئ.
پاتې د نه وي چې د اسنادو له لومړنۍ څیړنې نه وروسته به د ازموینې د نیټې په هکله نوماند ته خبر ورکول کېږي، نو خپله د بريښنالیک پته اوګرځنده ټیلفون شمېره په سمه توګه د غوښتنلیک په فورمه کې ولیکی، د بست عنوان باید په بریښنلیک او فورمه کې (موضوع) واضح ولیکل شي. د نیټې له پای ته رسیدو وروسته غوښتنلیک نه منل کېږي. د هر بست شرایط د دندو په لایحه کې ذکر شوي.

ضروری اسناد چې باید د فورم سره وسپارل شي عبارت دي له: ۱- د لوړو زده کړو وزارت له لوري تصدیق شوی تحصیلی سند (ډیپلوم) ۲- د کاري تجربې سندونه: ۱- که چېرې یې په دولت کې کار کړی وی خلص سوانح چې د صادریدو له نیټه یې شپږ میاشتې نه وې تېرې شوې. ۲- د نا دولتی ادارو او شرکتونو سره د کار په صورت کې د قرارداد کاپی او د مالیې د ورکړې فورمه TIN.

بناً به اطلاع واجدین شرایط ذکور و اناث که تابعیت افغانی داشته باشند رسانیده میشود تا خود را در بست های فوق الذکر کاندید نمایند,اشخاص واجد شرایط از تاریخ (۱۳۹۷/۱۳/الی ۱۳۹۷/۵/۲۴می توانند فورمه های مخصوص درخواستی را از ساعت ۸:۰۰ قبل از ظهر الی ۱:۰۰ بعد از ظهر از مدیر عمومی منابع بشری مستوفیت ولایت مربوطه اخذ و بعد از خانه پوری دوباره تسلیم دهند. در صورت ضرورت به شماره تلیفون (۰۷۹۹۰۴۹۹۶۶) تماس گیرند، معلومات لازم داده خواهد شد. داوطلبان میتوانند فورم درخواستی را از ویب سایت داونلود و بعد از خانه پری په ایمیل ادرس وزارت ارسال دارند. و ایمیل ادرس کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی را در کاپی بیگرد.
نا گفته نباید گذاشت که تاریخ امتحان بعد از بررسی مقدماتی به شخص کاندید خبر داده میشود، لذا ادرس مشخص خویش را توام بانمرات تلیفون و ایمیل ادرس در فورمه درخواستی طور دقیق بنوسید و عنوان بست در موضوع ایمیل و فورم مشخصاْ ذکر ګردد. بعد از سپری شدن مدت معینه درخواستی پذیرفته نمی شود. شرایط هر بست در لایحه وظایف درج ګردیده است.
اسناد ضروری که ضم فورم ګردد: ۱- اسناد تحصیلی تائید شده وزارت تحصیلات عالی (دیپلوم) ۲- اسناد تجربه کاري: ۱- در صورت که کارمند دولت باشد خلص سوانح که از تاریخ صدور آن شش ماه سپری نشده باشد. ۲- در صورت که در ادارات غیر دولتی و شرکت ها ایفای وظیفه نموده باشد کاپی قرار داد خط و فورم مالیه دهی TIN

Submission Email

recruitment@mof.gov.af, csc.mof@iarcsc.gov.af

Attached File

Download File

Email Print Report
More jobs in this category
Re - (مدیر خزاین (سروبی at DABS Kabul 31 Dec 2018
مدیر عمومی مالی و حسابی - .. at DABS Balkh 02 Jan 2019
مدیر خدمات مشتریان - چهار.. at DABS Kabul 01 Jan 2019
دستیار ارشد سوانح - کابل .. at DABS Kabul 26 Dec 2018
Re - (عضو محاسبه مواد ( ننگر.. at DABS Nangarhar 20 Dec 2018
Re - (مدیر کنترول (هرات at DABS Herat 13 Dec 2019
آمر احصائیه at Ministry of Transport Kabul 24 Dec 2018
به اطلاع تمام واجدین شرا.. at Ministry of Transport .. Kabul 24 Dec 2018
متخصص احصائیه at Ministry of Transport Kabul 24 Dec 2018
متخصص تحلیل و توحید ارزی.. at Ministry of Transport .. Kabul 24 Dec 2018
Re - (سر گروپ تفتیش واحد ها .. at DABS Kabul 16 Dec 2019
New to Jobs.af?
Not Registered? Big companies in Afghanistan hiring through Jobs.af!
Register
Recommend us on Facebook

Women in Economy

Like Jobs.af to get new job alerts through your Facebook