Email / Username

Password

Forgot Password?

Keep me logged In

Not a member? Register Now

Email Print Report

(عضو خدمات مشتریان ولایات (مرکز

(979 Views)

About DABS

د افغانستان برشنا شرکت یک شرکت خود کفا و مستقل است که طبق قانون شرکت های سهامی و محدود المسولیت جمهوری اسلامی افغانستان ایجاد گردیده است. د افغانستان برشنا شرکت با تمام اسهام سرمایه خود یک شرکت محدود المسئولیت بوده که به دولت افغانستان تعلق دارد. شرکت مذکور به تاریخ 15 ثور 1387 مطابق 4 می 2008 به د افغانستان برشنا شرکت تغییر شخصیت نمود و بحیث یک شرکت ملی برق جایگزین د افغانستان برشنا موسسه گردید. د افغانستان برشنا شرکت تولید، تورید، انتقال و توزیع برق را بگونه تجارتی در سراسر افغانستان تنظیم و اداره می نماید.

Job Summary

متصدی این پست مسؤل وظایف مختلف این آمریت بوده و آنرا به صورت درست انجام میدهد.

Job Details

Date Posted: 04 Aug 2018 Reference: VA-DABS-HQS/97-0222
Closing Date: 19 Aug 2018 Work Type: Full Time
Number of Vacancies: 2 Gender: Any
Functional Area: Electrical Engineering Open Ended: NO
Nationality: Salary Range: As per company salary scale
Contract Type: Permanent Years of Experience: 3 Year(s)
Contract Duration: 0 Year(s) & 0 Month(s) Extension Possibility: No
Probation Period: 3 Months

Duties and Responsibilities

• بررسی از فعالیت های مراکز خدمات مشتریان .
• تطبیق برنامه های جدید برای ارایه خدمات بهتر.
• تسهیل آموزش مدیران و کارمندان مراکز خدمات مشتریان برای بهبود مستمر
• پیگیری حل مشکلات پروسه های ارایه خدمات مشترکین برق دافغانستان برشنا شرکت در تمام ولایات.
• رهنمائی های لازم کارمندان خدمات مشتریان در فعالیت ها برای بهبود مستمر.
• جمع آوری گزارشات از تمام مراکز خدمات مشتریان و ولایات و آماده ساختن گزارش عمومی برای مدیر عمومی.
• پیشبرد امور ساختن مراکز جدید خدمات مشتریان تا به بهره برداری آن.
• دریافت دسته بندی و توزیع مکاتیب ارسالی به مراجع مربوطه.
• حصول اطمینان از اینکه تمام اسناد و مکاتیب به موقع ارسال گردیده است.
• تایپ کردن پیش نویس ها ،یاداشتها،اجازه نمامه ها،گزارش ها، درخواست نامه ها ، و سایر فورمه ها .
• حفظ و مراقبت لوازم و تجهیزات دفتری از قبیل به انداختن تجهیزات ( ماشین فوتوکاپی ، کمپیوتر و غیره) .
• حفظ و نگهداری تمام تجهیزات بر حسب ضرورت.
• پاسخ دادن به تیلفون ها ، ارائه معلومات روز مره ، دریافت پیام ها و تماس تیلفونی به مقصد مناسب.
• دیگر وظایف که از طرف مدیر مربوطه داده میشود.

Skills

• دانستن طرزالعمل ها و شیوه های جدید دفترو استفاده از لوازم.
• داشتن توانایی فزیکی
• پابندی به وظیفه و اطاعت از قوانین و مقررات
• داشتن مهارت افهام و تفهیم خوب
• استفاده از نرم افزار های کمپیوتر جهت اجرای کار از قبیل پروگرام های آفس ، ورد ، اکسل و پاور پاینت.
• تفهیم و نتیجه گیری از رهنمود های شفاهی و کتبی.
• آشنایی با لسان های دری ، پشتو و انگلیسی .

Qualifications

چهارده پاس رشته برق و یا حسابداری با سه سال تجربه در بخش مربوطه.

Job Location

Afghanistan - Kabul

Education:

Diploma, Electrical Engineering

Submission Guideline

Dear Applicant,

Please submit your application form along with cover letter to email mentioned below Please mention the position name and vacancy number in the subject line of your email.

You can find the Application form in below link; it is your responsibility to accurately enter the information in Application Form and use digital signature. DO NOT upload any additional documents;

Link:

DABS is an Equal Opportunity Employer. Candidates with good knowledge base and experience background are Mostly Preferred. DABS does not discriminate in employment on the race, religion, gender, political affiliation, disability, age or other non-merit factor.

Please note: that only short-listed candidates will be contacted for written test or interview.

Submission Email

hr@dabs.af

Attached File

Download File

Email Print Report
More jobs in this category
(مدیر برق نالند (بدخشان at DABS Badakhshan 29 Aug 2018
(مدیر برق فرغمبول (بدخشان at DABS Badakhshan 29 Aug 2018
Electrician at Asia Consultancy Group (ACG) Kabul 25 Aug 2018
(مدیر شعبه برق (نغلو at DABS Kabul 28 Aug 2018
(سرشفت توربین (سروبی at DABS Kabul 26 Aug 2018
(سر گروپ تفتیش واحد ها (مر.. at DABS Kabul 23 Aug 2018
(عضو مدیریت سروی ودیزاین .. at DABS Kabul 21 Aug 2018
(عضو مدیریت سروی و دیزاین.. at DABS Kabul 21 Aug 2018
(عضو مدیریت سروی و دیزاین.. at DABS Kabul 21 Aug 2018
(مدیر ولتاژبلند (میدان ور.. at DABS Wardak 21 Aug 2018
آمریت برق پکتیکا برشنا at DABS Paktika 25 Aug 2018
آمریت برق کنر برشنا at DABS Kunar 25 Aug 2018
رئیس حوزه غزنی برشنا at DABS Ghazni 25 Aug 2018
رئیس حوزه نیمروز برشنا at DABS Nimruz 25 Aug 2018
(مدیر تحلیل و ارزیابی(مرک.. at DABS Kabul 19 Aug 2018
New to Jobs.af?
Not Registered? Big companies in Afghanistan hiring through Jobs.af!
Register
Recommend us on Facebook

Women in Economy

Like Jobs.af to get new job alerts through your Facebook