Email / Username

Password

Forgot Password?

Keep me logged In

Not a member? Register Now

facebook
Email Print Report

ریاست ارتباط و همآهنگی ولایات

(2469 Views)

About کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی

کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی براساس هدایت ماده (۵۰) قانون اساسی ایجاد و در راستای تنظیم اداره خدمات ملکی قانونمند، غیرسیاسی، باثبات، حسابده و نتیجه محور فعالیت می نماید.ارتقای سطح عرضه خدمات اساسی به اتباع، افزایش عواید و حمایت از انکشاف سکتور خصوصی از طریق اداره خدمات ملکی کارا و موثر از نتایج عمده کارکرد این اداره می باشد. کمیسیون اصلاحات اداری و خدمات ملکی سعی می نماید تا از طریق طرح و رهبری اصلاحات، اداره عامه را به نهادهای تخصصی و شهروند محور که در راستای اعتلا و انکشاف اقتصادی و اجتماعی کشور کار می نماید، مبدل سازد.

Job Summary

هدف وظیفه:
مدیریت تامین ارتباط و همآهنگی بین دفاتر مرکزی و ولایتی کمیسیون جهت تسریع روند اجراآت، تحقق اهداف، حسابدهی دوجانبه و عرضه خدمات مؤثر و بهتر.

Job Details

Date Posted: 04 Aug 2018 Reference: CBR-IARCSC 0012
Closing Date: 13 Aug 2018 Work Type: Full Time
Number of Vacancies: 1 Gender: Any
Functional Area: Government Open Ended: NO
Nationality: Afghan Salary Range: As per company salary scale
Contract Type: Fixed-term Years of Experience: 3 Year(s)
Contract Duration: 0 Year(s) & 0 Month(s) Extension Possibility: No
Probation Period: 6 Months

Duties and Responsibilities

مسئولیتهای وظیفوی:
1. طرح وترتیب پلان کاری ماهوار، ربعوار و سالانه در مطابقت با پلان عمومی جهت رسیدن به اهداف استراتیژیک اداره؛
2. تامین ارتباط وهماهنگی با بورد تعیینات خدمات ملکی و دفاتر ولایتی دررابطه به پروسه نظارت از مراحل استخدام؛
3. تامین ارتباط و هماهنگی لازم با بورد رسیدگی به شکایات خدمات ملکی بمنظور بررسی بموقع شکایات واصلۀ کارکنان ولایتی وارائیه گزارش از صورت تطبیق و عدم تطبیق مصوبات بورد در ادارات محلی؛
4. فراهم آوری تسهیلات لازم در رابطه به ارتقای ظرفیت و نظارت از ارزیابی اجراات کارکنان بمنظور بلند بردن مؤثریت اداره عامه به سطح ولایات در همآهنگی با ریاست های مربوطه؛
5. نظارت از دفاتر ولایتی در هماهنگی با ریاست نظارت و ارزیابی از تطبیق اصلاحات بمنظور دریافت میزان کیفیت کار، تهیه گزارش و ارایه نظریات پیشنهادی به مقام کمیسیون؛
6. حصول اطمینان از ارسال، تشریح وتوضیح پالیسی ها، رهنمودها و هدایات رهبری کمیسیون به مسئولین دفاتر ولایتی جهت تطبیق برنامه ها و عرضه خدمات بهتر؛
7. ارزیابی طرح ها وپیشنهادات دفاتر ولایتی وارائیه نتایج آن به رئیس عمومی دارالانشاء وبخش های مربوط جهت اقدامات بعدی؛
8. حصول اطمینان از اجراآت بموقع، رعایت اصل شفافیت و حسابدهی دو جانبه بین دفاتر مرکزی و ولایتی کمیسیون؛
9. حصول اطمینان از تطبیق سیستم مدرن ارتباطات بین دفاتر مرکزی و ولایتی بمنظور اجراآت بموقع و دسترسی به اهداف متوقعه در همآهنگی با بخش های ذیربط؛
10. ایجاد و انکشاف میکانیزم مؤثر در راستای جمع آوری، تحلیل و توحید گزارشات ولایتی و ارایه خلاصه نتایج آن به رئیس عمومی دارالانشاء جهت اقدامات بعدی؛
11. حصول اطمینان از همآهنگی لازم بمنظور ایجاد سهولت در سفرهای رسمی مقامات و مامورین کمیسیون به دفاتر ولایتی؛
12. تشخیص و پیشنهاد نیازمندی های موجودی به اساس پلان کاری ریاست مربوطه؛
13. ارایه گزارش ماهوار، ربعوار، سالانه وحین ضرورت به رهبری اداره از فعالیت ها و دستاورد های ریاست مربوطه؛
14. ارزیابی اجراآت کارکنان تحت اثر بمنظور ایجاد انگیزه برای بهبود اجراآت، افزایش مؤثریت و بازدهی کار، تعیین نیازهای آموزشی و ارتقای ظرفیت آنها؛
15. انکشاف و انتقال مهارت های مسلکی به شیوه تدویر ورکشاپ ها، سیمینار ها و آموزش های جریان کار؛
16. درصورت ضرورت، منحیث مربی برای حد اکثر دو اشتراک کننده برنامه انکشاف رهبری سطح متوسط MM-CBR و (MIP) عمل نموده و حد اقل ماهانه دو بار به هدف مشوره دهی، رهنمایی و همکاری با ایشان درحل مشکلات جلسه نماید. همچنان سلوک مثبت شانرا تشویق، درحل اختلافات میانجی گری نموده و اطمینان حاصل نماید که ارزیابی اجراآت صورت گرفته و در تعیین اهداف با ایشان همکاری مینماید.
17. اجرای سایر وظایف که از طرف مقامات، مطابق قوانین، مقررات و اهداف اداره سپرده می شود.
نتایج متوقعه:
الی مدت دو ماه بعد از استخدام کارکن استخدام شده باید پلان کاری مفصل را با معیارهای پلانی (SMARTA) و مطابق با اهداف CBR ومسئولیتهای وظایف طرح کند.مکلفیت گزارش دهی:
رئیس ارتباط و همآهنگی ولایات به رئیس عمومی دارالانشاء گزارش میدهد.

Qualifications

تحصیلات و تجارب:
حداقل شرایط لازم برای احراز این بست در احکام مندرج مواد (7) و (34) قانون کارکنان خدمات ملکی ذکر گردیده است.
• حد اقل سند تحصیلی لیسانس در یکی از رشته های اداره عامه، اداره و تجارت، پالیسی عامه، مدیریت منابع بشری، ارتباطات، حقوق و علوم سیاسی، اقتصاد، ادبیات، ژورنالیزم و به درجه تحصیلی بالاتر در رشته های فوق ارجحیت داده میشود.
• داشتن حد اقل سه سال تجربه کاری مرتبط به وظیفه.
• تسلط به زبان های رسمی کشور (پشتو و دری) و آشنایی به زبان انگلیسی.
• داشتن توانایی در تامین هماهنگی و ارتباطات.
• مهارت درپروگرامهای کمپیوتری مرتبط به وظیفه

Job Location

Afghanistan - Kabul
AF AF 12

Education:

Bachelors Degree,

Submission Guideline

بورد تعیینات خدمات ملکی (یک بست) رتبه دوم کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی را جهت استخدام کارکنان شایسته به اعلان رقابتی می‌ سپارد.این بست از طریق برنامه ارتقای ظرفیت برای نتایج (CBR) تمویل می گردد. برنامه یاد شده یک برنامه بسیار مهم و ارزشمند کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی بوده که هدف کلی آن بالا بردن ظرفیت کاری ادارات خدمات ملکی از طریق اصلاحات تشکیلاتی و برنامه های ارتقای ظرفیت می باشد.اشخاص که از طریق این برنامه استخدام می گردند، باید از ظرفیت فوق العاده کاری برخوردار و ادارات خدمات ملکی افغانستان را در راستای تحقق اهداف همان نهاد، عرضه خدمات مؤثر، و تحقق اهداف این برنامه همکاری نماید.
علاقمندان واجد شرایط، می‌توانند فورمه های درخواستی را به شکل حضوری از دفتر کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی در کابل و دفاتر ساحوی این کمیسیون در تمام ولایات کشور و به صورت آنلاین از وبسایت کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی دریافت نمایند.متقاضیان محترم بعد از دریافت و خانه پری، فورمه های درخواستی را یکجا با اسناد ضروری بشمول کاپی تذکره تابعیت، اسناد تحصیلی، خلص سوانح و اسناد تجربه کاری به دفتر مرکزی کمیسیون در کابل و یا دفاتر ساحوی آن در تمام ولایت کشور تسلیم نمایند.بمنظور ایجاد سهولت بیشتر برای متقاضیان محترم، اعاده فورمه ها و اسناد ضروری از جمله کاپی تذکره تابعیت، اسناد تحصیلی، خلص سوانح و اسناد تجربه کاری از طریق ایمل آدرس نیز قابل ارسال و پذیرش می باشد.

Submission Email

recruitment@iarcsc.gov.af

Email Print Report
More jobs in this category
ریاست امورزنان ولایت جوز.. at وزارت امور ز.. Jawzjan 04 Nov 2018
رئیس افغان فلم at وزارت اطلاعات وفرهنگ Kabul 04 Nov 2018
Migration Statistics Specialist - Reannounce at National Statistics and I.. Kabul 24 Oct 2018
Labour Statistics Specialist- Reannounce at National Statistics and Infor.. Kabul 24 Oct 2018
Natural Resources and Infrastructure Statisti.. at National Statistics an.. Kabul 24 Oct 2018
ریاست امنیت سیستم های مع.. at وزارت مخابر.. Kabul 27 Oct 2018
ریاست نظارت بر تطبیق پرو.. at وزارت انرژی .. Kabul 28 Oct 2018
ریاست میدان هوائی بین ال.. at اداره مستقل .. Multi Cities 31 Oct 2018
کارشناس پروژه های انکشاف.. at Ministry of Economy Kabul 03 Nov 2018
ریاست تکنالوژی معلوماتی at وزارت معارف Kabul 27 Oct 2018
ریاست فواید عامه ولایت ه.. at وزارت فواید .. Herat 27 Oct 2018
ریاست معادن و پترولیم ول.. at وزارت معادن .. Multi Cities 30 Oct 2018
ریاست مواد مخدر ولایت بد.. at وزارت مبارز.. Badakhshan 30 Oct 2018
ریاست تفتیش داخلی at وزارت مخابرات و تکنا.. Kabul 30 Oct 2018
ریاست تدارکات at وزارت مخابرات و تکنالوژ.. Kabul 30 Oct 2018
ریاست انکشاف دهات ولایات.. at وزارت احیا و.. Multi Cities 27 Oct 2018
ریاست موسیقی at ریاست عمومی رادیو و تلویز.. Kabul 28 Oct 2018
ریاست علفچرها at وزارت زراعت، آبیاری و ما.. Kabul 23 Oct 2018
ریاست ثبت و تصنیف اعتراض.. at کمیسیون مست.. Kabul 28 Oct 2018
معاون فنی at ریاست عمومی تصدی مواد نفتی و .. Kabul 23 Oct 2018
مشاروحقوقی at وزارت مبارزه با مواد مخدر Kabul 23 Oct 2018
مشاورارشد at وزارت مبارزه با مواد مخدر Kabul 23 Oct 2018
مشاورپالیسی و استراتیژی at وزارت مبارزه .. Kabul 23 Oct 2018
سرمحاسب at ریاست عمومی تصدی مواد نفتی و گ.. Kabul 23 Oct 2018
ریاست اداره تنظیم خدمات .. at وزارت مخابر.. Kabul 23 Oct 2018
ریاست مطالعات تخنیکی و پ.. at اداره مستقل .. Kabul 23 Oct 2018
ریاست فواید عامه ولایت (ف.. at وزارت فواید .. Faryab 23 Oct 2018
ریاست ورزشی ولایات( بلخ .. at ریاست عمومی .. Multi Cities 23 Oct 2018
ریاست پالیسی و پلان at اداره عالی بررسی Kabul 23 Oct 2018
ریاست اصلاحات اداری و خد.. at کمیسیون مست.. Multi Cities 28 Oct 2018
کارشناس ارشد احصائیه های.. at National Statistics an.. Kabul 24 Oct 2018
آمر احصائیه های حیاتی / ا.. at National Statistics an.. Kabul 24 Oct 2018
New to Jobs.af?
Not Registered? Big companies in Afghanistan hiring through Jobs.af!
Register
Recommend us on Facebook

Women in Economy

Like Jobs.af to get new job alerts through your Facebook