Email / Username

Password

Forgot Password?

Keep me logged In

Not a member? Register Now

facebook
Email Print Report

ریاست ارتباط و همآهنگی ولایات

(3079 Views)

About کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی

کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی براساس هدایت ماده (۵۰) قانون اساسی ایجاد و در راستای تنظیم اداره خدمات ملکی قانونمند، غیرسیاسی، باثبات، حسابده و نتیجه محور فعالیت می نماید.ارتقای سطح عرضه خدمات اساسی به اتباع، افزایش عواید و حمایت از انکشاف سکتور خصوصی از طریق اداره خدمات ملکی کارا و موثر از نتایج عمده کارکرد این اداره می باشد. کمیسیون اصلاحات اداری و خدمات ملکی سعی می نماید تا از طریق طرح و رهبری اصلاحات، اداره عامه را به نهادهای تخصصی و شهروند محور که در راستای اعتلا و انکشاف اقتصادی و اجتماعی کشور کار می نماید، مبدل سازد.

Job Summary

هدف وظیفه:
مدیریت تامین ارتباط و همآهنگی بین دفاتر مرکزی و ولایتی کمیسیون جهت تسریع روند اجراآت، تحقق اهداف، حسابدهی دوجانبه و عرضه خدمات مؤثر و بهتر.

Job Details

Date Posted: 04 Aug 2018 Reference: CBR-IARCSC 0012
Closing Date: 13 Aug 2018 Work Type: Full Time
Number of Vacancies: 1 Gender: Any
Functional Area: Government Open Ended: NO
Nationality: Afghan Salary Range: As per company salary scale
Contract Type: Fixed-term Years of Experience: 3 Year(s)
Contract Duration: 0 Year(s) & 0 Month(s) Extension Possibility: No
Probation Period: 6 Months

Duties and Responsibilities

مسئولیتهای وظیفوی:
1. طرح وترتیب پلان کاری ماهوار، ربعوار و سالانه در مطابقت با پلان عمومی جهت رسیدن به اهداف استراتیژیک اداره؛
2. تامین ارتباط وهماهنگی با بورد تعیینات خدمات ملکی و دفاتر ولایتی دررابطه به پروسه نظارت از مراحل استخدام؛
3. تامین ارتباط و هماهنگی لازم با بورد رسیدگی به شکایات خدمات ملکی بمنظور بررسی بموقع شکایات واصلۀ کارکنان ولایتی وارائیه گزارش از صورت تطبیق و عدم تطبیق مصوبات بورد در ادارات محلی؛
4. فراهم آوری تسهیلات لازم در رابطه به ارتقای ظرفیت و نظارت از ارزیابی اجراات کارکنان بمنظور بلند بردن مؤثریت اداره عامه به سطح ولایات در همآهنگی با ریاست های مربوطه؛
5. نظارت از دفاتر ولایتی در هماهنگی با ریاست نظارت و ارزیابی از تطبیق اصلاحات بمنظور دریافت میزان کیفیت کار، تهیه گزارش و ارایه نظریات پیشنهادی به مقام کمیسیون؛
6. حصول اطمینان از ارسال، تشریح وتوضیح پالیسی ها، رهنمودها و هدایات رهبری کمیسیون به مسئولین دفاتر ولایتی جهت تطبیق برنامه ها و عرضه خدمات بهتر؛
7. ارزیابی طرح ها وپیشنهادات دفاتر ولایتی وارائیه نتایج آن به رئیس عمومی دارالانشاء وبخش های مربوط جهت اقدامات بعدی؛
8. حصول اطمینان از اجراآت بموقع، رعایت اصل شفافیت و حسابدهی دو جانبه بین دفاتر مرکزی و ولایتی کمیسیون؛
9. حصول اطمینان از تطبیق سیستم مدرن ارتباطات بین دفاتر مرکزی و ولایتی بمنظور اجراآت بموقع و دسترسی به اهداف متوقعه در همآهنگی با بخش های ذیربط؛
10. ایجاد و انکشاف میکانیزم مؤثر در راستای جمع آوری، تحلیل و توحید گزارشات ولایتی و ارایه خلاصه نتایج آن به رئیس عمومی دارالانشاء جهت اقدامات بعدی؛
11. حصول اطمینان از همآهنگی لازم بمنظور ایجاد سهولت در سفرهای رسمی مقامات و مامورین کمیسیون به دفاتر ولایتی؛
12. تشخیص و پیشنهاد نیازمندی های موجودی به اساس پلان کاری ریاست مربوطه؛
13. ارایه گزارش ماهوار، ربعوار، سالانه وحین ضرورت به رهبری اداره از فعالیت ها و دستاورد های ریاست مربوطه؛
14. ارزیابی اجراآت کارکنان تحت اثر بمنظور ایجاد انگیزه برای بهبود اجراآت، افزایش مؤثریت و بازدهی کار، تعیین نیازهای آموزشی و ارتقای ظرفیت آنها؛
15. انکشاف و انتقال مهارت های مسلکی به شیوه تدویر ورکشاپ ها، سیمینار ها و آموزش های جریان کار؛
16. درصورت ضرورت، منحیث مربی برای حد اکثر دو اشتراک کننده برنامه انکشاف رهبری سطح متوسط MM-CBR و (MIP) عمل نموده و حد اقل ماهانه دو بار به هدف مشوره دهی، رهنمایی و همکاری با ایشان درحل مشکلات جلسه نماید. همچنان سلوک مثبت شانرا تشویق، درحل اختلافات میانجی گری نموده و اطمینان حاصل نماید که ارزیابی اجراآت صورت گرفته و در تعیین اهداف با ایشان همکاری مینماید.
17. اجرای سایر وظایف که از طرف مقامات، مطابق قوانین، مقررات و اهداف اداره سپرده می شود.
نتایج متوقعه:
الی مدت دو ماه بعد از استخدام کارکن استخدام شده باید پلان کاری مفصل را با معیارهای پلانی (SMARTA) و مطابق با اهداف CBR ومسئولیتهای وظایف طرح کند.مکلفیت گزارش دهی:
رئیس ارتباط و همآهنگی ولایات به رئیس عمومی دارالانشاء گزارش میدهد.

Qualifications

تحصیلات و تجارب:
حداقل شرایط لازم برای احراز این بست در احکام مندرج مواد (7) و (34) قانون کارکنان خدمات ملکی ذکر گردیده است.
• حد اقل سند تحصیلی لیسانس در یکی از رشته های اداره عامه، اداره و تجارت، پالیسی عامه، مدیریت منابع بشری، ارتباطات، حقوق و علوم سیاسی، اقتصاد، ادبیات، ژورنالیزم و به درجه تحصیلی بالاتر در رشته های فوق ارجحیت داده میشود.
• داشتن حد اقل سه سال تجربه کاری مرتبط به وظیفه.
• تسلط به زبان های رسمی کشور (پشتو و دری) و آشنایی به زبان انگلیسی.
• داشتن توانایی در تامین هماهنگی و ارتباطات.
• مهارت درپروگرامهای کمپیوتری مرتبط به وظیفه

Job Location

Afghanistan - Kabul
AF AF 12

Education:

Bachelors Degree,

Submission Guideline

بورد تعیینات خدمات ملکی (یک بست) رتبه دوم کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی را جهت استخدام کارکنان شایسته به اعلان رقابتی می‌ سپارد.این بست از طریق برنامه ارتقای ظرفیت برای نتایج (CBR) تمویل می گردد. برنامه یاد شده یک برنامه بسیار مهم و ارزشمند کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی بوده که هدف کلی آن بالا بردن ظرفیت کاری ادارات خدمات ملکی از طریق اصلاحات تشکیلاتی و برنامه های ارتقای ظرفیت می باشد.اشخاص که از طریق این برنامه استخدام می گردند، باید از ظرفیت فوق العاده کاری برخوردار و ادارات خدمات ملکی افغانستان را در راستای تحقق اهداف همان نهاد، عرضه خدمات مؤثر، و تحقق اهداف این برنامه همکاری نماید.
علاقمندان واجد شرایط، می‌توانند فورمه های درخواستی را به شکل حضوری از دفتر کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی در کابل و دفاتر ساحوی این کمیسیون در تمام ولایات کشور و به صورت آنلاین از وبسایت کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی دریافت نمایند.متقاضیان محترم بعد از دریافت و خانه پری، فورمه های درخواستی را یکجا با اسناد ضروری بشمول کاپی تذکره تابعیت، اسناد تحصیلی، خلص سوانح و اسناد تجربه کاری به دفتر مرکزی کمیسیون در کابل و یا دفاتر ساحوی آن در تمام ولایت کشور تسلیم نمایند.بمنظور ایجاد سهولت بیشتر برای متقاضیان محترم، اعاده فورمه ها و اسناد ضروری از جمله کاپی تذکره تابعیت، اسناد تحصیلی، خلص سوانح و اسناد تجربه کاری از طریق ایمل آدرس نیز قابل ارسال و پذیرش می باشد.

Submission Email

recruitment@iarcsc.gov.af

Email Print Report
More jobs in this category
System Development Analyst at National Statistics and Information Authori.. Kabul 28 Feb 2019
Software Developer at National Statistics and Information Authority Kabul 28 Feb 2019
Senior Systems Development Specialist at National Statistics and Informat.. Kabul 28 Feb 2019
Senior Software Engineer at National Statistics and Information Authority Kabul 28 Feb 2019
Senior Software Developer at National Statistics and Information Authorit.. Kabul 28 Feb 2019
ریاست دفتر at اداره مستقل ملی ستندرد انسا.. Kabul 02 Mar 2019
Financial Analyst at Ministry of Economy Kabul 01 Mar 2019
NGOs Transparency and Accountability Consult.. at Ministry of Economy Kabul 01 Mar 2019
ریاست توسعه ورزش زنان at ریاست عمومی تربی.. Kabul 19 Feb 2019
ریاست عمومی مالداری و صح.. at وزارت زراعت.. Kabul 19 Feb 2019
ریاست تحقیقات مالداری at زراعت، آبیاری و .. Kabul 19 Feb 2019
ریاست خاک شناسی at زراعت، آبیاری و مالدار.. Kabul 19 Feb 2019
ریاست پالیسی و پلان at کمیسیون مستقل انتخ.. Kabul 20 Feb 2019
: ریاست امور انتخ.. at کمیسیون مست.. Multi Cities 20 Feb 2019
ریاست ارتباط خارجه at کمیسیون مستقل انتخ.. Kabul 20 Feb 2019
مامور اتشه at وزارت معارف No Location 19 Feb 2019
ریاست عدلیه ولایت پکتیکا at وزارت عدلیه Paktika 19 Feb 2019
ریاست انتشارات کتب بیهق.. at وزارت اطلاع.. Kabul 19 Feb 2019
Board Member (UPSTREAM OIL AND GAS) at Afghanistan Oil and Gas Regulatory.. Kabul 24 Feb 2019
Board Member (Natural Gas) at Afghanistan Oil and Gas Regulatory Authorit.. Kabul 24 Feb 2019
Board Member (MIDSTREAM OIL AND GAS) at Afghanistan Oil and Gas Regulator.. Kabul 24 Feb 2019
Board Member (Legal Affairs) at Afghanistan Oil and Gas Regulatory Author.. Kabul 24 Feb 2019
Board Member (Information and Communication T.. at Afghanistan Oil and Ga.. Kabul 24 Feb 2019
Board Member (Finance and Accounting) at Afghanistan Oil and Gas Regulato.. Kabul 24 Feb 2019
Board Member (DOWNSTREAM OIL AND GAS) at Afghanistan Oil and Gas Regulato.. Kabul 24 Feb 2019
New to Jobs.af?
Not Registered? Big companies in Afghanistan hiring through Jobs.af!
Register
Recommend us on Facebook

Women in Economy

Like Jobs.af to get new job alerts through your Facebook