Email / Username

Password

Forgot Password?

Keep me logged In

Not a member? Register Now

facebook
Email Print Report

آمریت برق پنجشیر برشنا

(19838 Views)

About DABS

د افغانستان برشنا شرکت یک شرکت خود کفا و مستقل است که طبق قانون شرکت های سهامی و محدود المسولیت جمهوری اسلامی افغانستان ایجاد گردیده است. د افغانستان برشنا شرکت با تمام اسهام سرمایه خود یک شرکت محدود المسئولیت بوده که به دولت افغانستان تعلق دارد. شرکت مذکور به تاریخ 15 ثور 1387 مطابق 4 می 2008 به د افغانستان برشنا شرکت تغییر شخصیت نمود و بحیث یک شرکت ملی برق جایگزین د افغانستان برشنا موسسه گردید. د افغانستان برشنا شرکت تولید، تورید، انتقال و توزیع برق را بگونه تجارتی در سراسر افغانستان تنظیم و اداره می نماید.

Job Summary

متصدی این پست مسؤل وظایف مختلف این پست بوده و آنرا به صورت درست انجام میدهد.
تحت نظارت مستقیم رئیس عمومی اجرائیوی دافغانستان برشنا شرکت میباشد.

Job Details

Date Posted: 05 Aug 2018 Reference: VA-DABS-HQs/97-0226
Closing Date: 13 Aug 2018 Work Type: Full Time
Number of Vacancies: 1 Gender: Any
Functional Area: Electrical Engineering Open Ended: NO
Nationality: Afghan Salary Range: As per company salary scale
Contract Type: Permanent Years of Experience: 3 Year(s)
Contract Duration: 0 Year(s) & 0 Month(s) Extension Possibility: No
Probation Period: 6 Months

Duties and Responsibilities

مسئول مدیریت عملیات تخنیکی برشنا بشمول ترتیب بودجه و تهیه و بررسی طرق دستورالعمل های تخنیکی.
• رهبری تمام وظایف مربوط به طرح، انجینری، اعمار، عملیات و حفظ و مراقبت تسهیلات آمریت برشنا ، برنامه ریزی و توزیع.
• مسئول رهبری و سرپرستی از پلان های انکشافی بعدی تسهیلات و منابع مربوط برشنا
• اداره فعالیت های تمام کارمندان تخنیکی و انجنیری ریاست برشنا.
• اداره طرح های انجینری تمام تسهیلات توزیعی و سب استیشن ها.
• جدول کتگوری بندی در توزیع انرژی برق.
• حفظ و مراقبت تمام شبکه های هوایی و زمینی و تسهیلات سب استشن ها و میتر خوانی.
• حفظ و مراقبت تسهیلات تولیدی، عملیات ساحوی بشمول اعمار و حفظ و مراقبت سب استیشن ها و اطمینان از تامین برق مطمئن به مشترکین.
• ترتیب مشخصات پرزه جات اضافی لازم در همکاری با سایر شعبات.
• ایجاد و حفظ هماهنگی و روابط لازم با موسسات دولتی و غیردولتی مطابق به پالیسی دافغانستان برشنا شرکت.
• مسئول تظیم و اداره عملیات ریاست حوزه برشنا بشمول ترتیب، تشریح و بررسی بهبود سرمایه و بودجه های عملیاتی سالانه در چارچوب رهنمود های دافغانستان برشنا شرکت.
• جمع آوری عواید.
• ارتباطات منظم با بانک ها جهت بهبود پرداخت صرفیه مشترکین بوقت زمان.
• ارسال نمودن قطع لینها بعد از ختم دوره.
• تعقیب باقیات دوایر دولتی و پرداخت آنها بوقت و زمان.
• داشتن ارتباط مستقیم با مدیریت تعیین محصول و بلنگ جهت رساندن بلهای مشترکین بوقت و زمان تعیین شده.
• اجرای سایر وظایف محول شده از طرف رئیس عمومی دافغانستان برشنا شرکت.

Skills


داشتن مهارت های مدیریتی پروژه های تخنیکی موثر.
توانائی استفاده از کمپیوتر و نرم افزارهای مرتبط به آن.
توانائی تکلم و اظهار نظر به صورت عام فهم و واضیح به دو زبان دری و انگلیسی.
توانائی مهارت های نوشتاری برای توسعه راپور ها و پلان های اجرائی به هردو زبان دری و انگلیسی.
داشتن مهارت ها فردی قابل ملاحظه در امور تائسیس و تقویت همکاری های ملی و بین المللی در درمحیط کاری.
داشتن تجربه و توانائی عرضه خدمات مسلکی در سطح اجتماع. دانش ، مهارت ها و توانایی ها

Qualifications

لیسانس در رشته انجنیری برق با سه سال تجربه کاری و به ماستر ترجیح داده میشود در اداره و منجمنت تجربه کاری داشته باشد

Job Location

Afghanistan - Panjshir
AF AF 12

Education:

Bachelors Degree, Electrical Engineering

Submission Guideline

Dear Applicant,

Please submit your application form along with cover letter to email mentioned below Please mention the position name and vacancy number in the subject line of your email.

You can find the Application form in below link; it is your responsibility to accurately enter the information in Application Form and use digital signature. DO NOT upload any additional documents;

Link:

DABS is an Equal Opportunity Employer. Candidates with good knowledge base and experience background are Mostly Preferred. DABS does not discriminate in employment on the race, religion, gender, political affiliation, disability, age or other non-merit factor.

Please note: that only short-listed candidates will be contacted for written test or interview.

Submission Email

hr@dabs.af

Attached File

Download File

Email Print Report
More jobs in this category
مدیریت حفظ مراقبت شبکه - .. at DABS Kunduz 02 Jan 2019
Re - (میترخوان (لغمان برشنا at DABS Laghman 03 Jan 2019
Re - (عضو مدیریت حفظ مراقبت.. at DABS Khost 31 Dec 2018
Re - (مدیر عملیاتی (کنر برش.. at DABS Kunar 31 Dec 2018
Re - (انجنیر سوچبورد (سروبی at DABS Kabul 03 Jan 2019
Re - (مدیر شعبه برق (نغلو at DABS Kabul 03 Jan 2019
Re - (مدیریت لابراتوار (حوز.. at DABS Kunduz 29 Dec 2018
ریاست برق خوست برشنا at DABS Khost 01 Jan 2019
آمریت برق لغمان برشنا at DABS Laghman 01 Jan 2019
آمریت برق لوگر برشنا at DABS Logar 01 Jan 2019
Re - (لین مین شبکه ( مرکز at DABS Kabul 25 Dec 2018
Re - (کارگرفنی شبکه (مرکز at DABS Kabul 25 Dec 2018
Re - (شفت کار فابریکه برق (ن.. at DABS Nuristan 24 Dec 2018
Re - (عضو تفتش ساحوی ( مرکز at DABS Kabul 21 Dec 2018
عضو مسلکی مانیتورنګ طیف .. at ATRA Kabul 01 Jan 2019
عضو مسلکی جلوگیری از فعا.. at ATRA Kabul 01 Jan 2019
تیم لیدر کنترول و کیفیت خ.. at ATRA Kabul 01 Jan 2019
تیم لیدر جلوگیری از فعال.. at ATRA Kabul 01 Jan 2019
Re - (مدیر سب ستیشن (خوست بر.. at DABS Khost 20 Dec 2018
Re - (عضو مدیریت حفظ مراقبت.. at DABS Khost 20 Dec 2018
Electrical Technician at Habib Gulzar Non - Alcoholic Beverages Limited Kabul 31 Dec 2018
(برقی (بغلان at DABS Baghlan 17 Dec 2019
Re - (کارمند کنترول کیفیت (.. at DABS Kabul 11 Dec 2019
ریاست تخار برشنا at DABS Takhar 15 Dec 2019
New to Jobs.af?
Not Registered? Big companies in Afghanistan hiring through Jobs.af!
Register
Recommend us on Facebook

Women in Economy

Like Jobs.af to get new job alerts through your Facebook