Email / Username

Password

Forgot Password?

Keep me logged In

Not a member? Register Now

Email Print Report

آمریت برق پنجشیر برشنا

(19111 Views)

About DABS

د افغانستان برشنا شرکت یک شرکت خود کفا و مستقل است که طبق قانون شرکت های سهامی و محدود المسولیت جمهوری اسلامی افغانستان ایجاد گردیده است. د افغانستان برشنا شرکت با تمام اسهام سرمایه خود یک شرکت محدود المسئولیت بوده که به دولت افغانستان تعلق دارد. شرکت مذکور به تاریخ 15 ثور 1387 مطابق 4 می 2008 به د افغانستان برشنا شرکت تغییر شخصیت نمود و بحیث یک شرکت ملی برق جایگزین د افغانستان برشنا موسسه گردید. د افغانستان برشنا شرکت تولید، تورید، انتقال و توزیع برق را بگونه تجارتی در سراسر افغانستان تنظیم و اداره می نماید.

Job Summary

متصدی این پست مسؤل وظایف مختلف این پست بوده و آنرا به صورت درست انجام میدهد.
تحت نظارت مستقیم رئیس عمومی اجرائیوی دافغانستان برشنا شرکت میباشد.

Job Details

Date Posted: 05 Aug 2018 Reference: VA-DABS-HQs/97-0226
Closing Date: 13 Aug 2018 Work Type: Full Time
Number of Vacancies: 1 Gender: Any
Functional Area: Electrical Engineering Open Ended: NO
Nationality: Afghan Salary Range: As per company salary scale
Contract Type: Permanent Years of Experience: 3 Year(s)
Contract Duration: 0 Year(s) & 0 Month(s) Extension Possibility: No
Probation Period: 6 Months

Duties and Responsibilities

مسئول مدیریت عملیات تخنیکی برشنا بشمول ترتیب بودجه و تهیه و بررسی طرق دستورالعمل های تخنیکی.
• رهبری تمام وظایف مربوط به طرح، انجینری، اعمار، عملیات و حفظ و مراقبت تسهیلات آمریت برشنا ، برنامه ریزی و توزیع.
• مسئول رهبری و سرپرستی از پلان های انکشافی بعدی تسهیلات و منابع مربوط برشنا
• اداره فعالیت های تمام کارمندان تخنیکی و انجنیری ریاست برشنا.
• اداره طرح های انجینری تمام تسهیلات توزیعی و سب استیشن ها.
• جدول کتگوری بندی در توزیع انرژی برق.
• حفظ و مراقبت تمام شبکه های هوایی و زمینی و تسهیلات سب استشن ها و میتر خوانی.
• حفظ و مراقبت تسهیلات تولیدی، عملیات ساحوی بشمول اعمار و حفظ و مراقبت سب استیشن ها و اطمینان از تامین برق مطمئن به مشترکین.
• ترتیب مشخصات پرزه جات اضافی لازم در همکاری با سایر شعبات.
• ایجاد و حفظ هماهنگی و روابط لازم با موسسات دولتی و غیردولتی مطابق به پالیسی دافغانستان برشنا شرکت.
• مسئول تظیم و اداره عملیات ریاست حوزه برشنا بشمول ترتیب، تشریح و بررسی بهبود سرمایه و بودجه های عملیاتی سالانه در چارچوب رهنمود های دافغانستان برشنا شرکت.
• جمع آوری عواید.
• ارتباطات منظم با بانک ها جهت بهبود پرداخت صرفیه مشترکین بوقت زمان.
• ارسال نمودن قطع لینها بعد از ختم دوره.
• تعقیب باقیات دوایر دولتی و پرداخت آنها بوقت و زمان.
• داشتن ارتباط مستقیم با مدیریت تعیین محصول و بلنگ جهت رساندن بلهای مشترکین بوقت و زمان تعیین شده.
• اجرای سایر وظایف محول شده از طرف رئیس عمومی دافغانستان برشنا شرکت.

Skills


داشتن مهارت های مدیریتی پروژه های تخنیکی موثر.
توانائی استفاده از کمپیوتر و نرم افزارهای مرتبط به آن.
توانائی تکلم و اظهار نظر به صورت عام فهم و واضیح به دو زبان دری و انگلیسی.
توانائی مهارت های نوشتاری برای توسعه راپور ها و پلان های اجرائی به هردو زبان دری و انگلیسی.
داشتن مهارت ها فردی قابل ملاحظه در امور تائسیس و تقویت همکاری های ملی و بین المللی در درمحیط کاری.
داشتن تجربه و توانائی عرضه خدمات مسلکی در سطح اجتماع. دانش ، مهارت ها و توانایی ها

Qualifications

لیسانس در رشته انجنیری برق با سه سال تجربه کاری و به ماستر ترجیح داده میشود در اداره و منجمنت تجربه کاری داشته باشد

Job Location

Afghanistan - Panjshir

Education:

Bachelors Degree, Electrical Engineering

Submission Guideline

Dear Applicant,

Please submit your application form along with cover letter to email mentioned below Please mention the position name and vacancy number in the subject line of your email.

You can find the Application form in below link; it is your responsibility to accurately enter the information in Application Form and use digital signature. DO NOT upload any additional documents;

Link:

DABS is an Equal Opportunity Employer. Candidates with good knowledge base and experience background are Mostly Preferred. DABS does not discriminate in employment on the race, religion, gender, political affiliation, disability, age or other non-merit factor.

Please note: that only short-listed candidates will be contacted for written test or interview.

Submission Email

hr@dabs.af

Attached File

Download File

Email Print Report
More jobs in this category
(مدیر برق نالند (بدخشان at DABS Badakhshan 29 Aug 2018
(مدیر برق فرغمبول (بدخشان at DABS Badakhshan 29 Aug 2018
Electrician at Asia Consultancy Group (ACG) Kabul 25 Aug 2018
(مدیر شعبه برق (نغلو at DABS Kabul 28 Aug 2018
(سرشفت توربین (سروبی at DABS Kabul 26 Aug 2018
(سر گروپ تفتیش واحد ها (مر.. at DABS Kabul 23 Aug 2018
(عضو مدیریت سروی ودیزاین .. at DABS Kabul 21 Aug 2018
(عضو مدیریت سروی و دیزاین.. at DABS Kabul 21 Aug 2018
(عضو مدیریت سروی و دیزاین.. at DABS Kabul 21 Aug 2018
(مدیر ولتاژبلند (میدان ور.. at DABS Wardak 21 Aug 2018
آمریت برق پکتیکا برشنا at DABS Paktika 25 Aug 2018
آمریت برق کنر برشنا at DABS Kunar 25 Aug 2018
رئیس حوزه غزنی برشنا at DABS Ghazni 25 Aug 2018
رئیس حوزه نیمروز برشنا at DABS Nimruz 25 Aug 2018
(مدیر تحلیل و ارزیابی(مرک.. at DABS Kabul 19 Aug 2018
(عضو خدمات مشتریان ولایا.. at DABS Kabul 19 Aug 2018
New to Jobs.af?
Not Registered? Big companies in Afghanistan hiring through Jobs.af!
Register
Recommend us on Facebook

Women in Economy

Like Jobs.af to get new job alerts through your Facebook