Email / Username

Password

Forgot Password?

Keep me logged In

Not a member? Register Now

facebook
Email Print Report

رئیس حوزه نیمروز برشنا

(18897 Views)

About DABS

د افغانستان برشنا شرکت یک شرکت خود کفا و مستقل است که طبق قانون شرکت های سهامی و محدود المسولیت جمهوری اسلامی افغانستان ایجاد گردیده است. د افغانستان برشنا شرکت با تمام اسهام سرمایه خود یک شرکت محدود المسئولیت بوده که به دولت افغانستان تعلق دارد. شرکت مذکور به تاریخ 15 ثور 1387 مطابق 4 می 2008 به د افغانستان برشنا شرکت تغییر شخصیت نمود و بحیث یک شرکت ملی برق جایگزین د افغانستان برشنا موسسه گردید. د افغانستان برشنا شرکت تولید، تورید، انتقال و توزیع برق را بگونه تجارتی در سراسر افغانستان تنظیم و اداره می نماید.

Job Summary

متصدی این پست مسؤل وظایف مختلف این پست بوده و آنرا به صورت درست انجام میدهد.
تحت نظارت مستقیم رئیس عمومی اجرائیوی دافغانستان برشنا شرکت میباشد.

Job Details

Date Posted: 05 Aug 2018 Reference: VA-DABS-HQs/97-0227
Closing Date: 25 Aug 2018 Work Type: Full Time
Number of Vacancies: 1 Gender: Any
Functional Area: Electrical Engineering Open Ended: NO
Nationality: Afghan Salary Range: As per company salary scale
Contract Type: Permanent Years of Experience: 4 Year(s)
Contract Duration: 0 Year(s) & 0 Month(s) Extension Possibility: No
Probation Period: 6 Months

Duties and Responsibilities

مسئول مدیریت عملیات تخنیکی برشنا بشمول ترتیب بودجه و تهیه و بررسی طرق دستورالعمل های تخنیکی.
• رهبری تمام وظایف مربوط به طرح، انجینری، اعمار، عملیات و حفظ و مراقبت تسهیلات آمریت برشنا ، برنامه ریزی و توزیع.
• مسئول رهبری و سرپرستی از پلان های انکشافی بعدی تسهیلات و منابع مربوط برشنا
• اداره فعالیت های تمام کارمندان تخنیکی و انجنیری ریاست برشنا.
• اداره طرح های انجینری تمام تسهیلات توزیعی و سب استیشن ها.
• جدول کتگوری بندی در توزیع انرژی برق.
• حفظ و مراقبت تمام شبکه های هوایی و زمینی و تسهیلات سب استشن ها و میتر خوانی.
• حفظ و مراقبت تسهیلات تولیدی، عملیات ساحوی بشمول اعمار و حفظ و مراقبت سب استیشن ها و اطمینان از تامین برق مطمئن به مشترکین.
• ترتیب مشخصات پرزه جات اضافی لازم در همکاری با سایر شعبات.
• ایجاد و حفظ هماهنگی و روابط لازم با موسسات دولتی و غیردولتی مطابق به پالیسی دافغانستان برشنا شرکت.
• مسئول تظیم و اداره عملیات ریاست حوزه برشنا بشمول ترتیب، تشریح و بررسی بهبود سرمایه و بودجه های عملیاتی سالانه در چارچوب رهنمود های دافغانستان برشنا شرکت.
• جمع آوری عواید.
• ارتباطات منظم با بانک ها جهت بهبود پرداخت صرفیه مشترکین بوقت زمان.
• ارسال نمودن قطع لینها بعد از ختم دوره.
• تعقیب باقیات دوایر دولتی و پرداخت آنها بوقت و زمان.
• داشتن ارتباط مستقیم با مدیریت تعیین محصول و بلنگ جهت رساندن بلهای مشترکین بوقت و زمان تعیین شده.
• اجرای سایر وظایف محول شده از طرف رئیس عمومی دافغانستان برشنا شرکت.

Skills

داشتن مهارت های مدیریتی پروژه های تخنیکی موثر.
توانائی استفاده از کمپیوتر و نرم افزارهای مرتبط به آن.
توانائی تکلم و اظهار نظر به صورت عام فهم و واضیح به دو زبان دری و انگلیسی.
توانائی مهارت های نوشتاری برای توسعه راپور ها و پلان های اجرائی به هردو زبان دری و انگلیسی.
داشتن مهارت ها فردی قابل ملاحظه در امور تائسیس و تقویت همکاری های ملی و بین المللی در درمحیط کاری.
داشتن تجربه و توانائی عرضه خدمات مسلکی در سطح اجتماع. دانش ، مهارت ها و توانایی ها

Qualifications

لیسانس در رشته انجنیری برق یا رشته های مرتبط به آن همراه با چهار سال تجربه کاری در بخش های مربوطه یا در پوست های مدیریتی و به انجینر برق ترجیح داده میشود .

Job Location

Afghanistan - Nimruz
AF AF 12

Education:

Bachelors Degree, Electrical Engineering

Submission Guideline

Dear Applicant,

Please submit your application form along with cover letter to email mentioned below Please mention the position name and vacancy number in the subject line of your email.

You can find the Application form in below link; it is your responsibility to accurately enter the information in Application Form and use digital signature. DO NOT upload any additional documents;

Link:

DABS is an Equal Opportunity Employer. Candidates with good knowledge base and experience background are Mostly Preferred. DABS does not discriminate in employment on the race, religion, gender, political affiliation, disability, age or other non-merit factor.

Please note: that only short-listed candidates will be contacted for written test or interview.

Submission Email

hr@dabs.af

Attached File

Download File

Email Print Report
More jobs in this category
Re - مامور میتر خوان - ولسو.. at DABS Kunduz 01 Mar 2019
Re - مامور میتر خوان - ولسو.. at DABS Kunduz 01 Mar 2019
Optimization Advisor at AFTEL Kabul 27 Feb 2019
مدیر شبکه ناد علی - هلمند .. at DABS Helmand 04 Mar 2019
مدیر دسپیچنگ - هلمند برشن.. at DABS Helmand 04 Mar 2019
Power Lead Engineer (Farah) at Afghan Wireless Communication Company Kabul 28 Feb 2019
Re - مدیر بند سلما - هرات بر.. at DABS Herat 28 Feb 2019
Re - Design Expert For Substation at DABS Kabul 02 Mar 2019
عضو شفت سب ستیشن شمال غرب.. at DABS Kabul 02 Mar 2019
Re - رئیس حوزه غزنی برشنا at DABS Ghazni 25 Feb 2019
مدیر سب ستیشن اوبه - هرات .. at DABS Herat 26 Feb 2019
مدیریت سب ستیشن کروخ - هر.. at DABS Herat 26 Feb 2019
مدیر سب ستیشن چشت شریف - ه.. at DABS Herat 25 Feb 2019
مدیر سب ستیشن پشتون زرغو.. at DABS Herat 25 Feb 2019
مدیر ریلی - کندهار برشنا at DABS Kandahar 25 Feb 2019
مدیریت عملیاتی - ارزگان ب.. at DABS Oruzgan 25 Feb 2019
بست 5 تکنیشن تنظیم و مراق.. at شاروالی کاب.. Kabul 20 Feb 2019
مدیر تعین محصول - گردیز ب.. at DABS Paktia 23 Feb 2019
میتر خوان - غور برشنا at DABS Ghowr 21 Feb 2019
Re - انجنیر مطالعه شبکه - ب.. at DABS Balkh 19 Feb 2019
Electrical Engineer at UNCDC Kabul 28 Apr 2019
New to Jobs.af?
Not Registered? Big companies in Afghanistan hiring through Jobs.af!
Register
Recommend us on Facebook

Women in Economy

Like Jobs.af to get new job alerts through your Facebook