Email / Username

Password

Forgot Password?

Keep me logged In

Not a member? Register Now

facebook
Email Print Report

مدیر معاشات

(1649 Views)

About Afghanistan Urban Water Supply and Sewerage Corporation (AUWSSC)

مقدمه :
شرکت آبرسانی و کانالیزاسیون شهری افغانستان به اساس فرمان شماره (130) مورخ 5/11/1384 مقام عالی ریاست جمهوری اسلامی افغانستان و مصوبه شماره (36) مورخ 18/10/1384 شورای محترم وزیران جهت تغیر شخصیت حقوقی تصدی آبرسانی به شرکت آبرسانی و کانالیزاسیون شهری افغانستان هدایت گردیده است ، که بعدا جهت تحقق مواد فرمان شماره فوق (گروپ کاری) در مورد تغیر شخصیت حقوقی تصدی به شرکت موظف گردید که کار آن الی تاریخ 24/11/1386 ادامه یافت و بعداً غرض تصفیه تصدی هیئت تصفیه از جانب وزارت محترم مالیه تعین که در مورد تثبیت تسلیمی و انتقال تمام اموال منقول و غیر منقول تصدی به شرکت اقدام نمایند که کار آن از تاریخ 3/7/1387 الی تاریخ 21/میزان/1389 ادامه یافت.
اهداف شرکت :
- صحت و رفاه همگانی در شهرها

- تحفظ محیط زیست

- تهیه آب آشامیدنی صحی

- جمع آوری و تصفیه آب های بدرفت

- رشد خدمات موثر و مداوم آبرسانی

- توسعه منابع مورد ضرورت بشری

- فعالیت شرکت باساسات تجارتی و انتفاعی و مدیریت موثر و مثمر میباشد.

وظایف اساسی شرکت :
· سازماندهی و مدیریت امور تأمین آب و تأسیسات کانالیزاسیون(فاضلاب).

· جمع آوری بل( تعرفه) استفاده آب از مصرف کنندگان و حفظ و کنترول آن.

· بررسی و مطالعه طرح تأمین آب و تأسیسات کانالیزاسیون(فاضلاب) به کمک مشاوران داخلی و خارجی منطبق بر قوانین دولت جمهوری اسلامی افغانستان.

· تأمین آب و تأسیسات کانالیزاسون(فاضلاب) همراه با تکمیل آن در مطابقت با قوانین محیط زیست.

· تولید لوله های کانکریتی سیخ دار برای ایجاد شبکه های کانالیزاسیون (فاضلاب).

· راه اندازی نمایشگاه مجهز برای معاینه کیفیت آب آشامیدنی و کنترول آب بعد از تصفیه آن با توجه به معیارات بین المللی.

· بدست آوردن عضویت در انجمن های منطقه ای و بین المللی عرضه خدمات آب و کانالیزاسیون( فاضلاب) مطابق قوانین و مقررات.

· توسعه منابع بشری بنابر ضرورت.

· آموزش کدر فنی برای عرضه خدمات بهتر آبرسانی و کانالیزاسیون(فاضلاب).

· جذب کمک های داخلی و خارجی جهت آموزش کدر، تأمین آب و تأسیسات کانالیزاسیون(فاضلاب) و تأمین مواد مورد نیاز شرکت.

· امضای قرار داد همکاری با سازمان های ملی و بین المللی برای ارائه خدمات بهتر.

Job Summary

توضیحات مختصر این پست:
ترتیب اسناد معاشات پرسونل زون کابل و واحدهای دومی آن و ریکارد نمودن آن در سیستم Quick Book

Job Details

Date Posted: 06 Aug 2018 Reference: 66/KBL/SBU
Closing Date: 15 Aug 2018 Work Type: Full Time
Number of Vacancies: 1 Gender: Any
Functional Area: Account/Finance Open Ended: Yes
Nationality: Afghan Salary Range: As per company salary scale
Contract Type: Permanent Years of Experience: 2 Year(s)
Contract Duration: 0 Year(s) & 0 Month(s) Extension Possibility: No
Probation Period: 3 Months

Duties and Responsibilities

وظایف و مسولیت ها:
1. چک راپور حاضری معاشات و اسناد حمایوی آن
2. حواله معاشات کارمندان در زمان معینه به اساس راپور حاضری مدیریت منابع بشری مطابق طرزالعمل معاشات.
3. ثبت تقاعد، مالیه ، اضافه کاری ، پیشکی وربع معاش زون کابل و درج ان در فورم (م 40).
4. حواله اضافه کاری و پیشکی معاشات و سایر معاملات متفرقه
5. ریکارد نمودن معاشات با تمام ضمایم ان زون کابل و واحد های دومی آن در سیستم Quick book در اخیر هر ماه
6. آرایه به موقع راپورهای لازمه به شعبه مربوطه .
7. همکاری به امر مالی در تمام عرصه ها
8. تنظیم اسناد ومکاتب مربوطه
9. چک نمودن تمام ارقام اضافه کاری ، معاشات، ماکولات و غیره در پلان مالی منظور شده به طوری ماهوار.
10. اجرایی سایر وظایف که از طرف آمر مستقیم و یا ریس اداره سپرده میشود.

Qualifications

مواصفات:
1- . درجه تحصيل: حداقل لیسانس از اقتصاد و رشته های، مالی، حسابداری و اداره و تجارت به بالاتر آن ارجیحت داده میشود
2- تجارب لازمه: حد اقل دو سال تجربه کاری در بخش مربوطه
3- مهارت هاي ديگر: بلدیت به پروګرام های کمپیوتر (Ms.Office) و بلدیت به پروګرام Quick book ترجیح داده میشود.

Job Location

Afghanistan - Kabul: PROVINCIAL CENTER (KABUL)
AF AF 12

Education:

Bachelors Degree, Account/Finance

Submission Guideline

Please send your CV a long with a cover later to the given email address below before expiry date of vacancy. please mention vacancy number in the subject line of your email or your application will not be accepted.
Note: No resume will be considered of received after the closing date.
Only shortlisted candidates whose application respond to the above criteria will be contacted for written test and interview:

Submission Email

hrkabul@auwssc.gov.af

Email Print Report
More jobs in this category
کــارمند جمع اوری حسابات.. at DABS/KBD Kabul 31 Dec 2018
Finance Assistant at Kakar Advocates LLC Kabul 18 Jan 2019
Finance Officer at Emaad Private High School Kabul 17 Jan 2019
Project Coordinator and Financial Officer at Afghanistan Holding Group - .. Kabul 31 Dec 2018
بست 4 مدیر عمومی بودجه بر.. at وزارت اطلاع.. Kabul 25 Dec 2018
Finance Trainee at Afghanistan Civil Aviation Authority Kabul 22 Dec 2018
Accounts Officer at Ariana Hewad Kandahar 20 Dec 2018
Finance Manager at Stark telecom Multi Cities 31 Dec 2018
Financial Reporting Coordinator at Afghanaid Kabul 22 Dec 2018
Billing Officer at Global Entourage Company Ltd. Kabul 30 Dec 2018
Accountant / Quickbooks Operator at Afghan Bureau Collaboration Office (A.. Kabul 31 Dec 2018
Accounting& Finance Manager at Tolo Fajer Plastic Industry Company Kabul 22 Dec 2018
New to Jobs.af?
Not Registered? Big companies in Afghanistan hiring through Jobs.af!
Register
Recommend us on Facebook

Women in Economy

Like Jobs.af to get new job alerts through your Facebook