Email / Username

Password

Forgot Password?

Keep me logged In

Not a member? Register Now

facebook
Email Print Report

(مدیرعمومی تسهیل قراردادها و پلان گزاری(مرکز

(1299 Views)

About DABS

د افغانستان برشنا شرکت یک شرکت خود کفا و مستقل است که طبق قانون شرکت های سهامی و محدود المسولیت جمهوری اسلامی افغانستان ایجاد گردیده است. د افغانستان برشنا شرکت با تمام اسهام سرمایه خود یک شرکت محدود المسئولیت بوده که به دولت افغانستان تعلق دارد. شرکت مذکور به تاریخ 15 ثور 1387 مطابق 4 می 2008 به د افغانستان برشنا شرکت تغییر شخصیت نمود و بحیث یک شرکت ملی برق جایگزین د افغانستان برشنا موسسه گردید. د افغانستان برشنا شرکت تولید، تورید، انتقال و توزیع برق را بگونه تجارتی در سراسر افغانستان تنظیم و اداره می نماید.

Job Summary

مدیرعمومی تسهیل قرارداد ها و پلان گذاری همراه با سایر کارمندان تدارکات برشنا شرکت در ترتیب پلان گذاری و پیشنهادات همکاری نموده و در پیروی از رهنمود ها و طرزالعمل های تدارکاتی طبق قانون نافذه عمل می نماید. این شخص در آموزش و انکشاف کارمندان بخش نیز سهیم می باشد.

Job Details

Date Posted: 07 Aug 2018 Reference: VA-DABS-HQS/97-0237
Closing Date: 22 Aug 2018 Work Type: Full Time
Number of Vacancies: 1 Gender: Any
Functional Area: General Open Ended: NO
Nationality: Afghan Salary Range: As per company salary scale
Contract Type: Permanent Years of Experience: 5 Year(s)
Contract Duration: 0 Year(s) & 0 Month(s) Extension Possibility: No
Probation Period: 3 Months

Duties and Responsibilities

• مشارکت در بازنگری پیشنهادات و ارزیابی آن غرض طی مراحل و حصول اطمینان از شفافیت کاری و پیروی از طرزالعمل و قوانین نافذه کشور.
• همکاری درطرح پلان تدارکاتی طبق ضرورت، تکمیل پلان های کاری کارمندان ما تحت و حصول اطمینان از همکاری های متقابل که بطور بسنده پلان شده و برای همه قابل فهم باشد.
• انکشاف و حفظ مشخصات اقلام استندرد، همکاری با شعبات مختلف در انکشاف مشخصات تخنیکی اقلام و اجناس مورد نیاز ریاست ها.
• کنترول نمودن پرداخت ها در نظر داشت جریمه تاخیر و اعطای مکافات
• تطبیق نمودن قراداد الی تکمیلی آن
• ختم قرارداد و فسخ آن
• سنجش جبران خساره بر قراردادی
• تعدیل قیم قرارداد
• تفتیش اجراات قراردادی
• محرومیت داوطلب و قراردادی
• فراهم سازی تسهیلات قرارداد ها
• ترتیب پلان تدارکاتی
• حفظ و تطبیق طرزالعمل ها و حصول اطمینان از اینکه استندرد ها و مشخصات ریاست عملیاتی برشنا برآورده گردیده است و همچنان ارائه خدمات و اجناس با در نظر داشت تسلیم دهی، گرانتی و سایر شرایط خدماتی آن نظر به طرزالعمل و قوانین نافذه کشور.
• نظارت بر فعالیت های تدارکاتی غرض تقلیل تاخیرات در وظایف و کنترول بر محموله ها و تحویل دهی با استفاده از اصول و قواعد پذیرفته شده در امور تدارکات مطابق به طرزالعمل و قوانین نافذه کشور.
• انکشاف و بکار بردن وسایل مقیاسی غرض سنجش درست از اجراآت فروشنده گان و بحث نمودن پیرامون نتایج داخلی و خارجی برحسب ضرورت.
• حفظ و نگهداری کامل اسناد و مدارک، ازدرخواست کنندګان.
• همکاری و راهنمایی برای هیئت های آفر کشایی و ارزیابی.
• نظارت و اطمینان بخشیدن از پائین ترین قیمت و کیفیت عالی.
• دیگر وظایف قانونی و مرتبط با وظیفه که از جانب آمر مستقیم داده میشود.

Skills

• داشتن تجربه در روش مطابق طرزالعمل و قوانین نافذه کشور.
• تجربه کاری منابع تدارکات، نرخ و کیفیت مواد و تجهیزات.
• دانستن زبان های ملی ( دری و پشتو ) و انگلیسی حتمی میباشد.
• مهارت های عالی در برنامه های کمپیوتر ازقبیل مایکروسافت (ورد، اکسل، اکسس، پاور پاینت) و توانایی فراگیری بسته های جدید نرم افزارها.
• داشتن مهارت در مسائل حسابی از قبیل توانایی اجرای محاسبات مربوط به جمع، تفریق، ضرب، تقسیم، فیصدی و صورت حساب ها.
• توانایی برقراری ارتباطات موثر بطور شفاهی و کتبی.
• برخوردار از استندرد های عالی اخلاقی.

Qualifications

• حد اقل لسانس . • حد اقل 5 سال تجربۀ کاری .

Job Location

Afghanistan - Kabul
AF AF 12

Education:

Bachelors Degree, General

Submission Guideline

Dear Applicant,

Please submit your application form along with cover letter to email mentioned below Please mention the position name and vacancy number in the subject line of your email.

You can find the Application form in below link; it is your responsibility to accurately enter the information in Application Form and use digital signature. DO NOT upload any additional documents;

Link:

DABS is an Equal Opportunity Employer. Candidates with good knowledge base and experience background are Mostly Preferred. DABS does not discriminate in employment on the race, religion, gender, political affiliation, disability, age or other non-merit factor.

Please note: that only short-listed candidates will be contacted for written test or interview.

Submission Email

hr@dabs.af

Attached File

Download File

Email Print Report
More jobs in this category
Re- Announced Training Advisor at Afghanistan Holding Group Kabul 02 Jan 2019
(عضو مسلکی تسهیل اجناس(مر.. at DABS Kabul 02 Jan 2019
Outreach Coordinator Nangarhar at Ministry of Public Health Nangarhar 30 Dec 2018
Social worker Nangarhar at Ministry of Public Health Nangarhar 30 Dec 2018
Publication Manager at Operation Mercy Afghanistan Kabul 10 Feb 2019
نرس بهبود کیفیت شفاخانه at Ministry of Public Health Herat 25 Dec 2018
مسئول وقایه انتان و ستند.. at Ministry of Public Hea.. Zabul 25 Dec 2018
مامور جنسی at Ministry of Public Health Multi Cities 25 Dec 2018
عضو تهیه و تدارکات at Ministry of Public Health Samangan 25 Dec 2018
مدیرعمومی ارزیابی اجراا.. at Ministry of Women Affa.. Kabul 26 Dec 2018
Site Forman - ELV at Mohib Towers Kabul 25 Dec 2018
Specialist Compliance (Re Posting) at MTN Afghanistan Kabul 19 Dec 2018
Meteorology Trainee at Afghanistan Civil Aviation Authority Kabul 22 Dec 2018
Re - (دستیار مدیریت تحویلخ.. at DABS Kabul 23 Dec 2018
آمریت زون مرکز at Ministry of Public Health Kabul 31 Dec 2018
آمریت زون جنوب غرب at Ministry of Public Health Kabul 31 Dec 2018
Carpenter at Citizen Charter/MRRD Kabul 20 Dec 2018
خبرنگار و گزارشگر at Ministry of Transport Kabul 24 Dec 2018
New to Jobs.af?
Not Registered? Big companies in Afghanistan hiring through Jobs.af!
Register
Recommend us on Facebook

Women in Economy

Like Jobs.af to get new job alerts through your Facebook