Email / Username

Password

Forgot Password?

Keep me logged In

Not a member? Register Now

facebook
Email Print Report

(عضو مسلکی تسهیل قراردادها ساختمان (مرکز

(1455 Views)

About DABS

د افغانستان برشنا شرکت یک شرکت خود کفا و مستقل است که طبق قانون شرکت های سهامی و محدود المسولیت جمهوری اسلامی افغانستان ایجاد گردیده است. د افغانستان برشنا شرکت با تمام اسهام سرمایه خود یک شرکت محدود المسئولیت بوده که به دولت افغانستان تعلق دارد. شرکت مذکور به تاریخ 15 ثور 1387 مطابق 4 می 2008 به د افغانستان برشنا شرکت تغییر شخصیت نمود و بحیث یک شرکت ملی برق جایگزین د افغانستان برشنا موسسه گردید. د افغانستان برشنا شرکت تولید، تورید، انتقال و توزیع برق را بگونه تجارتی در سراسر افغانستان تنظیم و اداره می نماید.

Job Summary

عضو مسلکی تهسیل قراردادهای اجناس - همکاری نمودن در پیروی از رهنمود ها و طرزالعمل های تدارکاتی طبق قانون نافذه عمل می نماید. این شخص در همه امورات تدارکاتی نظر به امر مدیر خود همکاری نماید.

Job Details

Date Posted: 07 Aug 2018 Reference: VA-DABS-HQS/97-0239
Closing Date: 22 Aug 2018 Work Type: Full Time
Number of Vacancies: 2 Gender: Any
Functional Area: General Open Ended: NO
Nationality: Afghan Salary Range: As per company salary scale
Contract Type: Permanent Years of Experience: 3 Year(s)
Contract Duration: 0 Year(s) & 0 Month(s) Extension Possibility: No
Probation Period: 3 Months

Duties and Responsibilities

• مشارکت در بازنگری پیشنهادات و ارزیابی آن غرض طی مراحل و حصول اطمینان از شفافیت کاری و پیروی از طرزالعمل و قوانین نافذه کشور.
• همکاری در بخش کاری طبق ضروریات و اطمینان از همکاری های متقابل که بطور بسنده پلان شده و برای همه قابل فهم باشد.
• انکشاف و حفظ مشخصات اقلام استندرد، همکاری با شعبات مختلف در انکشاف مشخصات تخنیکی اقلام و اجناس مورد نیاز ریاست ها.
• حفظ و تطبیق طرزالعمل ها و قوانین نافذه کشور.
• شیوه درست میدریت قرارداد های اجناس مطابق شرایط قرارداد منعقد شده.
• اخذ معلومات پیشرفت کار قرارداد های ساختمانی و ارائه گزارش به مدیر.
• اطلاعیه برای شرکت ها جهت تکمیل تعهدات شان مبنی بر قرارداد عقد شده.
• طی مراحل بیل پرداخت ها (انوایس ها)
• طی مراحل پشنهاد، استعلام و مکاتب در داخل و بیرون اداره
• ترتیب و تنظیم نمودن دوسیه ها موجود در آرشیف تدارکات
• طی مراحل پرداخت ها و اسناد لازمه آن مطابق شرایط قرارداد و قانون و طرزالعمل تدارکات.
• ترتیب تعدیلات منظور شده برای قرارداد ها.
• پیشبرد و طی مراحل پیشنهاد ها، استعلام ها و مکاتیب در داخل و بیرون اداره.
• حفظ و نگهداری کامل اسناد و مدارک از در خواست کنندګان.
• دیگر وظایف قانونی و مرتبط با وظیفه که از جانب آمر مستقیم توظیف میگردد.

Skills

• داشتن تجربه در روش مطابق طرزالعمل و قوانین نافذه کشور.
• تجربه کاری منابع تدارکات، نرخ و کیفیت مواد و تجهیزات.
• دانستن زبان های ملی ( دری و پشتو ) حتمی میباشد.
• مهارت های عالی در برنامه های کمپیوتر از قبیل مایکروسافت (ورد، اکسل، اکسس، پاور پاینت) و توانایی فراگیری بسته های جدید نرم افزارها.
• داشتن مهارت در مسائل حسابی از قبیل توانایی اجرای محاسبات مربوط به جمع، تفریق، ضرب، تقسیم، فیصدی و صورت حساب ها.
• توانایی برقراری ارتباطات موثر بطور شفاهی و کتبی.
• برخوردار از استندرد های عالی اخلاقی.

Qualifications

• حد اقل سند تحصیلی درجه لیسانس .
• حد اقل 2-3 سال تجربۀ کاری.

Job Location

Afghanistan - Kabul
AF AF 12

Education:

Bachelors Degree, General

Submission Guideline

Dear Applicant,

Please submit your application form along with cover letter to email mentioned below Please mention the position name and vacancy number in the subject line of your email.

You can find the Application form in below link; it is your responsibility to accurately enter the information in Application Form and use digital signature. DO NOT upload any additional documents;

Link:

DABS is an Equal Opportunity Employer. Candidates with good knowledge base and experience background are Mostly Preferred. DABS does not discriminate in employment on the race, religion, gender, political affiliation, disability, age or other non-merit factor.

Please note: that only short-listed candidates will be contacted for written test or interview.

Submission Email

hr@dabs.af

Attached File

Download File

Email Print Report
More jobs in this category
Senior Advisor to the Deputy Minister of Fina.. at Ministry of Public Hea.. Kabul 26 Feb 2019
Intern at Control Union Inspections Ltd. Kabul 20 Feb 2019
Finance Consultant / Kapisa at Ministry of Public Health Kapisa 24 Feb 2019
Head of External Relations Department at Directorate of Mine Action Coord.. Kabul 21 Feb 2019
Gender and Diversity Mainstreaming Officer at Directorate of Mine Action .. Kabul 21 Feb 2019
عضو مسلکی امریت نورم و ست.. at ATRA Kabul 25 Feb 2019
Scholarship for Afghan Females at Advanced Business Consulting (ABC) Kabul 20 Feb 2019
Head Cook - سرآشپز at Lampaka Food Services Kabul 28 Feb 2019
New to Jobs.af?
Not Registered? Big companies in Afghanistan hiring through Jobs.af!
Register
Recommend us on Facebook

Women in Economy

Like Jobs.af to get new job alerts through your Facebook