Email / Username

Password

Forgot Password?

Keep me logged In

Not a member? Register Now

facebook
Email Print Report

آمر تحقیق و انکشاف گرځندوی- ریاست تحقیق و انکشاف گرځندوی

(1333 Views)

About وزارت اطلاعات وفرهنگ

اهداف وزارت اطلاعات وفرهنگ:
وزارت اطلاعات وفرهنگ برای تحقق دیدگاه و ماموریت خویش، وظایف خود را در چارچوب پنج هدف استراتیژیک ذیل متمرکز ساخته و جهت نیل به آن سعی مینماید.
1. درعرصه مطبوعات: رسانیدن اطلاعات ازطریق رسانه های همگانی (اخبار ، مجلات ، رادیو ، تلویزیون وآژانس های خبری ) به مردم.
2. درعرصه فرهنگ : معرفی آثار باستانی ، آبدات تاریخی ، موزیم ملی، کتابخانه های عامه ، آرشیف ملی وسایر مراکز آموزشی کشور به سطح ملی وبین المللی وتوسعه ، حفاظت وحراست ازآنها.
3. درعرصه هنر:عرضه خدمات هنری ازطریق تیاتر ، فلم ، موسیقی ، نگارستان مل ومرکزآموزشی غلام محمد میمنگی وتقویت همه این ساحات .
4. درعرصه توریزم :جهانی ساختن فرهنگ وتاریخ افغانستان توسط توریزم وکوشش برای جلب سیاحین ازطریق معینیت گرحندوی نقش اساسی دربالا بردن عاید ملی وفقرزدائی ازطریق توریزم تشویق بخش سکتور خصوصی سیاحت وصنایع دستی.
5. درعرصه جوانان : ایجاد زمینه پیشرفت برای جوانان وتشویق آنها در عرصه های مختلف درمرکز وولایات.
همچنان وزارت اطلاعات وفرهنگ دارای یک هدف مدیریتی بوده که بهبود و ارتقأ ظرفیت، مؤثریت و مثمریت کاری وزارت میباشد.

Job Summary

هدف وظیفه: راه اندازی برنامه های تحقیقاتی ، مطالعه ، تجزیه ، تحلیل و ارائه گزارش تحقیقی به منظور گسترش ساحات توریستی و جلب سیاحین داخلی و خارجی

Job Details

Date Posted: 08 Aug 2018 Reference: 01
Closing Date: 26 Aug 2018 Work Type: Full Time
Number of Vacancies: 1 Gender: Any
Functional Area: Administrative Open Ended: NO
Nationality: Afghan Salary Range: As per company salary scale
Contract Type: Permanent Years of Experience: 2 Year(s)
Contract Duration: 0 Year(s) & 0 Month(s) Extension Possibility: No
Probation Period: 1 Year

Duties and Responsibilities

مسؤلیت های وظیفوی:
1. ترتیب پلان کاری درمطابقت به پلان عمومی ریاست جهت تحقق اهداف اساسی اداره مربوط.
2. ایجاد میکانیزم سالم به منظور تحقیق بهتر از ساحات دیدنی و باستانی.
3. فراهم آوری تسهیلات وامکانات تحقیقاتی به منظور توسعه وانکشاف توریزم.
4. زمینه سازیی درقسمت تهیه منابع به منظور انجام تحقیقات پیرامون ساحات توریستی و تاریخی.
5. طرح برنامه تحقیقی و پژوهشی در راستای انکشاف وتوسعه صنعت توریزم در کشور.
6. رهنمایی محقیقین و کارشناسان در جهت راه های مختلف تحقیق و پژوهش.
7. ایجاد و انکشاف دیتابیس جامع از ساحات و مناطق دیدنی و سیاحتی در سطح کشور.
8. مطالعه و تحلیل گزارشات محقیقین و کارشناسان مربوطه غرض چاپ.
9. ارائه گزارشات نهایی محقیقین به مراجع ذیدخل.
10. تهیه و چاپ مطالب علمی مرتبط به ساحات توریستی و باستانی کشورغرض معرفی ساحات یاد شده.
11. اجرای سایر وظایف که مطابق قانون ،مقررات ولوایح ازطرف مقامات ذیصلاح بوی سپرده می شود.

Skills

3. مهارت های دیگر ( کورس های کوتاه مدت، آموزش های داخل خدمت وغیره )
o آشنائی با پروگرام های کمپیوتر( ورد و اکسل)

Qualifications

تحصیلات، تجارب و مهارت های لازم:
مقتضیات حد اقل برای این بست, در ماده(7) و (8) و(34) قانون کارکنان خدمات ملکی, ذکر گردیده است.
1. درجه تحصیل
o سند تحصیلی لیسانس در رشته های ادبیات، توریزم واقتصاد.
2. تجارب لازمه ( توع و مدت زمان تجربه)
o دوسال تجربه کاری مرتبط به وظیفه.

3. مهارت های دیگر ( کورس های کوتاه مدت، آموزش های داخل خدمت وغیره )
o
آشنائی با پروگرام های کمپیوتر( ورد و اکسل)

Job Location

Afghanistan - Kabul
AF AF 12

Education:

Bachelors Degree,

Submission Guideline

رهنمود:

همچنان علاقمندان واجـــــــد شرایط میتوانند که لایحــــــه وظایف و فـــــورم درخواستی را ازسایت وزارت اطلاعات وفرهنگ وسایت های اکبر وجابز گرفته بعد از خانه پری با اسناد تحصیلی، تجربه کاری، تذکره وچک لست به مدیریت تنظیم اعلانات کاریابی آمریت استخدام در منزل چهارم مرکز وزارت اطلاعات وفرهنگ واقع محمد جانخان واټ مقابل دروازه مسجد شریف عبدالرحمن تسلیم بدارند در صورت معلومات بیشتر به تیلفون شماره (۰۲۰۲۱۰۵۴۳۵) آمریت استخدام درتماس شده حل مطلب نمائید.

نوت: قابل یاد آوریست که فورم بدون چک لست گرفته نمیشود.

فورم نهایی درخواستی بست های خدمات ملکی وزارت اطلاعات و فرهنگ.pdf
چک لست تسلیم دهی فورم.pdf

Submission Email

به طور حضوری به آمریت استخدام تسلیم نمائید

Attached File

Download File

Email Print Report
More jobs in this category
ADMINISTRATIVE ASSISTANT at Agricultural Development Fund Kabul 29 Dec 2018
(راننده ( دریور at Ministry of Public Health Kabul 31 Dec 2018
National Office Management Assistant at Food and Agriculture Organization.. Bamian 01 Jan 2019
National Administrative and Finance Officer at Food and Agriculture Organ.. Kabul 01 Jan 2019
Humanitarian Affairs Officer-UNOCHA at UNDP Afghanistan Faryab 01 Jan 2019
Human Resource Officer at MAIL/OFWMP Kabul 23 Dec 2018
کارشناس جمع آوری معلومات.. at شاروالی کاب.. Kabul 27 Dec 2018
کارشناس تحلیل ،بررسی و ت.. at شاروالی کاب.. Kabul 27 Dec 2018
مسول واحد هماهنگی و تعقی.. at شاروالی کاب.. Kabul 27 Dec 2018
Project Assistant at Afghanistan Centre at Kabul University Kabul 25 Dec 2018
(کارمند اداری بخش معلوما.. at Salam University Kabul 25 Dec 2018
Librarian & Reception at Social and Educational Services Organization Balkh 21 Dec 2018
Humanitarian Affairs Officer (OCHA) at UNDP Afghanistan Kandahar 26 Dec 2018
Re - (دستیار مدیر آرشیف ( مر.. at DABS Kabul 19 Dec 2018
Administrative Assistant at FHI 360 - USWDP Project Kabul 19 Dec 2018
Chef at French Medical Institute for Mothers and Children Kabul 19 Dec 2018
Regional Administrative and Finance Assistant at Ministry of Public Works.. Multi Cities 24 Dec 2018
Administration Manager at SNaPP2-MAIL Kabul 22 Dec 2018
کارشناس تحلیل و تصنیف وظ.. at Ministry of Higher Edu.. Kabul 19 Dec 2018
Regional Admin Officer (Bost) at Afghanistan Cricket Board Kandahar 20 Dec 2018
Provincial Cricket Development In-Charge (Kan.. at Afghanistan Cricket Bo.. Kandahar 20 Dec 2018
مدیر عمومی کنترول تخنیکی at Ministry of Transport Kabul 24 Dec 2018
مدیر عمومی تنظیم ورکشاپ .. at Ministry of Transport .. Kabul 24 Dec 2018
متخصص ایجاد ایستگاه ها و .. at Ministry of Transport .. Kabul 24 Dec 2018
آمر ایجاد و تنظیم ایستگا.. at Ministry of Transport .. Kabul 24 Dec 2018
عضو تفتیش ولایتی at Ministry of Transport Kabul 24 Dec 2018
کارشناس تحلیل گزارشات at Ministry of Transport Kabul 24 Dec 2018
Admin Assistant at Kakar Advocates LLC Kabul 31 Dec 2018
امام مسجد at Ministry of Public Health Kabul 31 Dec 2018
(راننده ( دریور at Ministry of Public Health Kabul 31 Dec 2018
Admin Assistant at KOICA(Korea International Cooperation Agency) Afghanis.. Kabul 29 Dec 2018
Admin/Finance Officer (Balkh) at Seyyam International Limited Balkh 27 Dec 2018
New to Jobs.af?
Not Registered? Big companies in Afghanistan hiring through Jobs.af!
Register
Recommend us on Facebook

Women in Economy

Like Jobs.af to get new job alerts through your Facebook