Email / Username

Password

Forgot Password?

Keep me logged In

Not a member? Register Now

facebook
Email Print Report

ریاست خدمات مشورتی و انجنیری انرژی

(1241 Views)

About وزارت انرژی و آب

پس منظر وزارت انرژی و آب

اولين دستگاه برق آبي در زمان اعليحضرت امير حبيب الله در جبل السراج به توليد آغاز نمود كه برق مذكور به شهر كابل انتقال گرديده و تا زمان سلطنت اعليحضرت محمد ظاهر شاه اموربرق توسط شركت برق رهبری و مدیریت میگردید بعداً تولید برق در چک وردک ، ماهیپر و نغلو شروع و توسط ریاست عمومی برشنا موسسه اداره میگردید.
اما در قسمت تنظیم و مدیریت آب در آن زمان وزارت زراعت و آبیاری سروکار داشت آنهم صرف در بخش زراعت و کدام پروگرام تحقیقاتی و انکشافی در مورد آبهای کشور موجود نبود.
ریاست سروی آب و خاک بر علاوه سروی هایدرولوژیکی بخش های مهم دیگری مانند خاک شناسی ، توپوگرافی ، دیزاین آب های تحت الارضی و سطح الارضی کشور انجام فعالیت می نمود.
در اوایل دهه پنجاه هجری شمسی ریاست متذکره ارتقاء به ریاست عمومی آبیاری و منابع آب در تشکیل اضافه گردید.
همین مدیریت جدید التاسیس هایدرولوژی با پیمودن مراحل انکشافی در عرصه فعالیت های خویش توانست تا امروز با تشکیل وسیع زمینه فعالیت در مرکز و تمام ولایات کشور عنوان وزارت انرژی و آب را در تشکیل اداری دولت جمهور اسلامی افغانستان احراز نماید.

Job Summary

هدف وظیفه :
مدیریت و نظارت از امور مربوط به سروی ،مطالعات، تحلیل و ارزیابی و طرح و دیزاین پروژه های انرژی.

Job Details

Date Posted: 11 Aug 2018 Reference: CBR-IARCSC 0013
Closing Date: 20 Aug 2018 Work Type: Full Time
Number of Vacancies: 1 Gender: Any
Functional Area: Government Open Ended: Yes
Nationality: Afghan Salary Range: As per company salary scale
Contract Type: Fixed-term Years of Experience: 3 Year(s)
Contract Duration: 0 Year(s) & 0 Month(s) Extension Possibility: No
Probation Period: 6 Months

Duties and Responsibilities

مکلفیتهای گزارش دهی:
رییس خدمات مشورتی و انجنیری انرژی به معین انرژی گزارش می دهد .
مسئولیتهای وظیفوی:
1. ترتیب پلان کاری ماهوار ، ربعوار و سالانه ریاست خدمات مشورتی انجنیری انرژی در مطابقت به پلان کاری معینیت انرژی جهت رسیدن به اهداف استراتیژیک وزارت؛
2. مدیریت ونظارت از پروسه سروی ،مطالعات و آمار و ارقام جمع آوری شده در پروژه های انرژی از قبیل (خطوط انتقال برق ، سپ استیشن ها ، تولید انرژی و...) در مطابقت با استندر ها و نورم های قبول شده ؛
3. مدیریت ونظارت از پروسه تحلیل و ارزیابی اقتصادی ، اجتماعی و محیط زیستی پرو ژه های انرژی در مطابقت با استندر ها و نورم های قبول شده ؛
4. مدیریت ونظارت از پروسه طرح و دیزاین پروژه های انرژی از قبیل (خطوط انتقال برق ، سپ استیشن ها ، تولید انرژی و...) در مطابقت با استندر ها و نورم های قبول شده ؛
5. ارایه مشوره ها و پیشنهادات تخنیکی و مسلکی در طرح پالیسی های مربوطه؛
6. مدیریت طرح، انکشاف و ترتیب رهنمود ها برای سروی پروژه های مربوطه؛
7. مدیریت تامین ارتباط و هماهنگی با مراجع ذیربط جهت اعزام تیم های کاری به ساحه غرض سروی پروژه های انرژی؛
8. ارزیابی و اولويت بندی پروژه های مربوط به اساس مطالعات اقتصادی و اجتماعی؛
9. حصول اطمینان از کمیت و کیفیت اسناد تخنیکی پروژه هاي انرژی که توسط بخش های داخلی ویا کمپنی های مشورتی پروژه سازی شده است، جهت طی مراحل بعدی؛
10. مدیریت و نظارت از آرشیف تخنیکی نقشه های و دیزاین های پروژه به شکل هارد و سافت به منظور دسترسی به موقع؛
11. تشخیص و پیشنهاد نیازمندی های بودجوی براساس پلان کاری بخش ریاست خدمات مشورتی انجنیری و انرژی؛
12. ارایه گزارش ماهور، ربعوار و سالانه عندالضرورت به رهبری وزارت بمنظور مطلع ساختن از پیشرفت فعالیت ها و دست آورد ها بخش های مربوطه؛
13. مدیریت و اداره نمودن کارکنان تحت اثر غرض حصول اطمینان از موثریت ، تشویق ، رشد ، آموزش و انظباط کاری شان و اینکه وظایف شانرا به معیارات مقتضی انجام دهند؛
14. ارزیابی اجراات و کارکرد های تمام کارکنان تحت اثر مطابق قانون کارکنان خدمات ملکی در هماهنگی با ریاست منابع بشری وزارت ؛
15. در صورت ضرورت ، منحیث مربی برای حد اکثر دو اشتراک کننده برنامه انکشاف رهبری سطح متوسط (MMD) و ( MIP) عمل نموده و حداقل ماهانه دو بار به هدف مشوره دهی ، رهنمایی و همکاری با ایشان در حل مشکلات جلسه نماید. همچنان سلوک مثبت شان را تشویق ، در حل اختلافات میانجگری نموده و اطمینان حاصل نماید که ارزیابی اجراآت صورت گرفته و در تعیین اهداف با ایشان همکاری می نماید؛
16. استفاده از تکنالوژی مدرن در امور تحصیلی ؛
17. تدویر کورس های آموزشی کوتاه مدت عندالضرورت برای مرجع مربوطه سکتور انرژی ؛
18. اجرای سایر وظایف بر حسب هدایات آمرین ذیصلاح مطابق با قوانین ، مقررات و اهداف وزارت / اداره.
نتایج متوقع:
الی مدت دو ماه بعد از استخدام کارکن استخدام شده باید پلان کاری مفصل را با معیار های پلانی ( SMARTA ) و مطابق با اهداف CBR ومسولیت های وظایف طرح کند .

Qualifications

تحصیلات و تجارب کاری:
حداقل شرایط لازم برای احراز این بست احکام مندرج مواد )7 (و ( 34 ) قانون کارکنان خدمات ملکی ذکر گردیده اسرییت
• داشتن سند تحصیلی حداقل لیسانس در رشته انجنیری برق به درجه بلند تر تحصیلی در رشته متذکره ارجحیت داده میشود .
• داشتن تجربه کاری حد اقل سه سال مرتبط به وظیفه.
• تسلط به یکی از زبان های ملی کشور (دری یا پشتو) و آشنایی (تحریرو تکلم) با زبان انگلیسی .
• داشتن مهارت های کمپیوتری در برنامه های تخنیکی مرتبط به وظیفه.

Job Location

Afghanistan - Kabul
AF AF 12

Education:

Bachelors Degree,

Submission Guideline

بورد تعیینات خدمات ملکی بتعداد (یک بست) رتبه دوم وزارت انرژی و آب را جهت استخدام کارکنان شایسته به اعلان رقابتی می‌ سپارد. این بست از طریق برنامه ارتقای ظرفیت برای نتایج (CBR) تمویل می گردد. برنامه یاد شده یک برنامه بسیار مهم و ارزشمند کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی بوده که هدف کلی آن بالا بردن ظرفیت کاری ادارات خدمات ملکی از طریق اصلاحات تشکیلاتی و برنامه های ارتقای ظرفیت می باشد. اشخاص که از طریق این برنامه استخدام می گردند، باید از ظرفیت فوق العاده کاری برخوردار و ادارات خدمات ملکی افغانستان را در راستای تحقق اهداف همان نهاد، عرضه خدمات مؤثر، و تحقق اهداف این برنامه همکاری نماید.
علاقمندان واجد شرایط، می‌توانند فورمه های درخواستی را به شکل حضوری از دفتر کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی در کابل و دفاتر ساحوی این کمیسیون در تمام ولایات کشور و به صورت آنلاین از وبسایت کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی دریافت نمایند. متقاضیان محترم بعد از دریافت و خانه پری، فورمه های درخواستی را یکجا با اسناد ضروری بشمول کاپی تذکره تابعیت، اسناد تحصیلی، خلص سوانح و اسناد تجربه کاری به دفتر مرکزی کمیسیون در کابل و یا دفاتر ساحوی آن در تمام ولایت کشور تسلیم نمایند. بمنظور ایجاد سهولت بیشتر برای متقاضیان محترم، اعاده فورمه ها و اسناد ضروری از جمله کاپی تذکره تابعیت، اسناد تحصیلی، خلص سوانح و اسناد تجربه کاری از طریق ایمل آدرس نیز قابل ارسال و پذیرش می باشد.

Submission Email

recruitment@iarcsc.gov.af

Email Print Report
More jobs in this category
ریاست عدلیه ولایات (غور .. at وزارت عدلیه Multi Cities 01 Jan 2019
ریاست احصائیه و معلومات .. at اداره مرکزی .. Nimruz 26 Dec 2018
ریاست ثبت معلومات بایومت.. at اداره مرکزی .. Kabul 31 Dec 2018
ریاست حفاظت محیط زیست ول.. at اداره ملی حف.. Helmand 26 Dec 2018
ریاست زیربنا های تخنیکی at اداره مرکزی ثب.. Kabul 31 Dec 2018
ریاست امور مهاجرین و تنظ.. at اداره مرکزی .. Kabul 31 Dec 2018
ریاست اتباع خارجی at اداره مرکزی ثبت احوا.. Kabul 31 Dec 2018
ریاست امور احصائیه at اداره مرکزی ثبت احو.. Kabul 31 Dec 2018
ولسوالی سپیره، گومل و ان.. at اداره مستقل .. Multi Cities 29 Dec 2018
ریاست دفتر مقام ولایت بغ.. at اداره مستقل .. Baghlan 24 Dec 2018
ریاست امور سرحدات و قبای.. at وزارت امور س.. Kunduz 29 Dec 2018
ریاست امور سرحدات و قبای.. at وزارت امور س.. Multi Cities 24 Dec 2018
ریاست دفتر مقام ولایت بغ.. at اداره مستقل .. Baghlan 24 Dec 2018
ریاست اصلاحات اداری و خد.. at کمیسیون مست.. Herat 26 Dec 2018
ریاست حمایت از زنان در خد.. at کمیسیون مست.. Kabul 26 Dec 2018
ریاست تثبیت و پاسخدهی بی.. at وزارت امور م.. Kabul 26 Dec 2018
ریاست احصائیه و معلومات .. at اداره مرکزی .. Multi Cities 23 Dec 2018
ریاست ارتباط خارجه at کمیسیون مستقل سمع ش.. Kabul 24 Dec 2018
ولسوالی بادپش و قرغه یی at اداره مستقل ار.. Laghman 24 Dec 2018
ریاست عمومی تصدیها، شرکت.. at وزارت مالیه Kabul 23 Dec 2018
ریاست تصدی های دولتی at وزارت مالیه Kabul 23 Dec 2018
متخصص هماهنگی و گزارش نو.. at Ministry of Economy Kabul 19 Dec 2018
New to Jobs.af?
Not Registered? Big companies in Afghanistan hiring through Jobs.af!
Register
Recommend us on Facebook

Women in Economy

Like Jobs.af to get new job alerts through your Facebook