Email / Username

Password

Forgot Password?

Keep me logged In

Not a member? Register Now

facebook
Email Print Report

ریاست خدمات مشورتی و انجنیری انرژی

(927 Views)

About وزارت انرژی و آب

پس منظر وزارت انرژی و آب

اولين دستگاه برق آبي در زمان اعليحضرت امير حبيب الله در جبل السراج به توليد آغاز نمود كه برق مذكور به شهر كابل انتقال گرديده و تا زمان سلطنت اعليحضرت محمد ظاهر شاه اموربرق توسط شركت برق رهبری و مدیریت میگردید بعداً تولید برق در چک وردک ، ماهیپر و نغلو شروع و توسط ریاست عمومی برشنا موسسه اداره میگردید.
اما در قسمت تنظیم و مدیریت آب در آن زمان وزارت زراعت و آبیاری سروکار داشت آنهم صرف در بخش زراعت و کدام پروگرام تحقیقاتی و انکشافی در مورد آبهای کشور موجود نبود.
ریاست سروی آب و خاک بر علاوه سروی هایدرولوژیکی بخش های مهم دیگری مانند خاک شناسی ، توپوگرافی ، دیزاین آب های تحت الارضی و سطح الارضی کشور انجام فعالیت می نمود.
در اوایل دهه پنجاه هجری شمسی ریاست متذکره ارتقاء به ریاست عمومی آبیاری و منابع آب در تشکیل اضافه گردید.
همین مدیریت جدید التاسیس هایدرولوژی با پیمودن مراحل انکشافی در عرصه فعالیت های خویش توانست تا امروز با تشکیل وسیع زمینه فعالیت در مرکز و تمام ولایات کشور عنوان وزارت انرژی و آب را در تشکیل اداری دولت جمهور اسلامی افغانستان احراز نماید.

Job Summary

هدف وظیفه :
مدیریت و نظارت از امور مربوط به سروی ،مطالعات، تحلیل و ارزیابی و طرح و دیزاین پروژه های انرژی.

Job Details

Date Posted: 11 Aug 2018 Reference: CBR-IARCSC 0013
Closing Date: 20 Aug 2018 Work Type: Full Time
Number of Vacancies: 1 Gender: Any
Functional Area: Government Open Ended: Yes
Nationality: Afghan Salary Range: As per company salary scale
Contract Type: Fixed-term Years of Experience: 3 Year(s)
Contract Duration: 0 Year(s) & 0 Month(s) Extension Possibility: No
Probation Period: 6 Months

Duties and Responsibilities

مکلفیتهای گزارش دهی:
رییس خدمات مشورتی و انجنیری انرژی به معین انرژی گزارش می دهد .
مسئولیتهای وظیفوی:
1. ترتیب پلان کاری ماهوار ، ربعوار و سالانه ریاست خدمات مشورتی انجنیری انرژی در مطابقت به پلان کاری معینیت انرژی جهت رسیدن به اهداف استراتیژیک وزارت؛
2. مدیریت ونظارت از پروسه سروی ،مطالعات و آمار و ارقام جمع آوری شده در پروژه های انرژی از قبیل (خطوط انتقال برق ، سپ استیشن ها ، تولید انرژی و...) در مطابقت با استندر ها و نورم های قبول شده ؛
3. مدیریت ونظارت از پروسه تحلیل و ارزیابی اقتصادی ، اجتماعی و محیط زیستی پرو ژه های انرژی در مطابقت با استندر ها و نورم های قبول شده ؛
4. مدیریت ونظارت از پروسه طرح و دیزاین پروژه های انرژی از قبیل (خطوط انتقال برق ، سپ استیشن ها ، تولید انرژی و...) در مطابقت با استندر ها و نورم های قبول شده ؛
5. ارایه مشوره ها و پیشنهادات تخنیکی و مسلکی در طرح پالیسی های مربوطه؛
6. مدیریت طرح، انکشاف و ترتیب رهنمود ها برای سروی پروژه های مربوطه؛
7. مدیریت تامین ارتباط و هماهنگی با مراجع ذیربط جهت اعزام تیم های کاری به ساحه غرض سروی پروژه های انرژی؛
8. ارزیابی و اولويت بندی پروژه های مربوط به اساس مطالعات اقتصادی و اجتماعی؛
9. حصول اطمینان از کمیت و کیفیت اسناد تخنیکی پروژه هاي انرژی که توسط بخش های داخلی ویا کمپنی های مشورتی پروژه سازی شده است، جهت طی مراحل بعدی؛
10. مدیریت و نظارت از آرشیف تخنیکی نقشه های و دیزاین های پروژه به شکل هارد و سافت به منظور دسترسی به موقع؛
11. تشخیص و پیشنهاد نیازمندی های بودجوی براساس پلان کاری بخش ریاست خدمات مشورتی انجنیری و انرژی؛
12. ارایه گزارش ماهور، ربعوار و سالانه عندالضرورت به رهبری وزارت بمنظور مطلع ساختن از پیشرفت فعالیت ها و دست آورد ها بخش های مربوطه؛
13. مدیریت و اداره نمودن کارکنان تحت اثر غرض حصول اطمینان از موثریت ، تشویق ، رشد ، آموزش و انظباط کاری شان و اینکه وظایف شانرا به معیارات مقتضی انجام دهند؛
14. ارزیابی اجراات و کارکرد های تمام کارکنان تحت اثر مطابق قانون کارکنان خدمات ملکی در هماهنگی با ریاست منابع بشری وزارت ؛
15. در صورت ضرورت ، منحیث مربی برای حد اکثر دو اشتراک کننده برنامه انکشاف رهبری سطح متوسط (MMD) و ( MIP) عمل نموده و حداقل ماهانه دو بار به هدف مشوره دهی ، رهنمایی و همکاری با ایشان در حل مشکلات جلسه نماید. همچنان سلوک مثبت شان را تشویق ، در حل اختلافات میانجگری نموده و اطمینان حاصل نماید که ارزیابی اجراآت صورت گرفته و در تعیین اهداف با ایشان همکاری می نماید؛
16. استفاده از تکنالوژی مدرن در امور تحصیلی ؛
17. تدویر کورس های آموزشی کوتاه مدت عندالضرورت برای مرجع مربوطه سکتور انرژی ؛
18. اجرای سایر وظایف بر حسب هدایات آمرین ذیصلاح مطابق با قوانین ، مقررات و اهداف وزارت / اداره.
نتایج متوقع:
الی مدت دو ماه بعد از استخدام کارکن استخدام شده باید پلان کاری مفصل را با معیار های پلانی ( SMARTA ) و مطابق با اهداف CBR ومسولیت های وظایف طرح کند .

Qualifications

تحصیلات و تجارب کاری:
حداقل شرایط لازم برای احراز این بست احکام مندرج مواد )7 (و ( 34 ) قانون کارکنان خدمات ملکی ذکر گردیده اسرییت
• داشتن سند تحصیلی حداقل لیسانس در رشته انجنیری برق به درجه بلند تر تحصیلی در رشته متذکره ارجحیت داده میشود .
• داشتن تجربه کاری حد اقل سه سال مرتبط به وظیفه.
• تسلط به یکی از زبان های ملی کشور (دری یا پشتو) و آشنایی (تحریرو تکلم) با زبان انگلیسی .
• داشتن مهارت های کمپیوتری در برنامه های تخنیکی مرتبط به وظیفه.

Job Location

Afghanistan - Kabul
AF AF 12

Education:

Bachelors Degree,

Submission Guideline

بورد تعیینات خدمات ملکی بتعداد (یک بست) رتبه دوم وزارت انرژی و آب را جهت استخدام کارکنان شایسته به اعلان رقابتی می‌ سپارد. این بست از طریق برنامه ارتقای ظرفیت برای نتایج (CBR) تمویل می گردد. برنامه یاد شده یک برنامه بسیار مهم و ارزشمند کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی بوده که هدف کلی آن بالا بردن ظرفیت کاری ادارات خدمات ملکی از طریق اصلاحات تشکیلاتی و برنامه های ارتقای ظرفیت می باشد. اشخاص که از طریق این برنامه استخدام می گردند، باید از ظرفیت فوق العاده کاری برخوردار و ادارات خدمات ملکی افغانستان را در راستای تحقق اهداف همان نهاد، عرضه خدمات مؤثر، و تحقق اهداف این برنامه همکاری نماید.
علاقمندان واجد شرایط، می‌توانند فورمه های درخواستی را به شکل حضوری از دفتر کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی در کابل و دفاتر ساحوی این کمیسیون در تمام ولایات کشور و به صورت آنلاین از وبسایت کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی دریافت نمایند. متقاضیان محترم بعد از دریافت و خانه پری، فورمه های درخواستی را یکجا با اسناد ضروری بشمول کاپی تذکره تابعیت، اسناد تحصیلی، خلص سوانح و اسناد تجربه کاری به دفتر مرکزی کمیسیون در کابل و یا دفاتر ساحوی آن در تمام ولایت کشور تسلیم نمایند. بمنظور ایجاد سهولت بیشتر برای متقاضیان محترم، اعاده فورمه ها و اسناد ضروری از جمله کاپی تذکره تابعیت، اسناد تحصیلی، خلص سوانح و اسناد تجربه کاری از طریق ایمل آدرس نیز قابل ارسال و پذیرش می باشد.

Submission Email

recruitment@iarcsc.gov.af

Email Print Report
More jobs in this category
ریاست امورزنان ولایت جوز.. at وزارت امور ز.. Jawzjan 04 Nov 2018
رئیس افغان فلم at وزارت اطلاعات وفرهنگ Kabul 04 Nov 2018
Migration Statistics Specialist - Reannounce at National Statistics and I.. Kabul 24 Oct 2018
Labour Statistics Specialist- Reannounce at National Statistics and Infor.. Kabul 24 Oct 2018
Natural Resources and Infrastructure Statisti.. at National Statistics an.. Kabul 24 Oct 2018
ریاست امنیت سیستم های مع.. at وزارت مخابر.. Kabul 27 Oct 2018
ریاست نظارت بر تطبیق پرو.. at وزارت انرژی .. Kabul 28 Oct 2018
ریاست میدان هوائی بین ال.. at اداره مستقل .. Multi Cities 31 Oct 2018
کارشناس پروژه های انکشاف.. at Ministry of Economy Kabul 03 Nov 2018
ریاست تکنالوژی معلوماتی at وزارت معارف Kabul 27 Oct 2018
ریاست فواید عامه ولایت ه.. at وزارت فواید .. Herat 27 Oct 2018
ریاست معادن و پترولیم ول.. at وزارت معادن .. Multi Cities 30 Oct 2018
ریاست مواد مخدر ولایت بد.. at وزارت مبارز.. Badakhshan 30 Oct 2018
ریاست تفتیش داخلی at وزارت مخابرات و تکنا.. Kabul 30 Oct 2018
ریاست تدارکات at وزارت مخابرات و تکنالوژ.. Kabul 30 Oct 2018
ریاست انکشاف دهات ولایات.. at وزارت احیا و.. Multi Cities 27 Oct 2018
ریاست موسیقی at ریاست عمومی رادیو و تلویز.. Kabul 28 Oct 2018
ریاست علفچرها at وزارت زراعت، آبیاری و ما.. Kabul 23 Oct 2018
ریاست ثبت و تصنیف اعتراض.. at کمیسیون مست.. Kabul 28 Oct 2018
معاون فنی at ریاست عمومی تصدی مواد نفتی و .. Kabul 23 Oct 2018
مشاروحقوقی at وزارت مبارزه با مواد مخدر Kabul 23 Oct 2018
مشاورارشد at وزارت مبارزه با مواد مخدر Kabul 23 Oct 2018
مشاورپالیسی و استراتیژی at وزارت مبارزه .. Kabul 23 Oct 2018
سرمحاسب at ریاست عمومی تصدی مواد نفتی و گ.. Kabul 23 Oct 2018
ریاست اداره تنظیم خدمات .. at وزارت مخابر.. Kabul 23 Oct 2018
ریاست مطالعات تخنیکی و پ.. at اداره مستقل .. Kabul 23 Oct 2018
ریاست فواید عامه ولایت (ف.. at وزارت فواید .. Faryab 23 Oct 2018
ریاست ورزشی ولایات( بلخ .. at ریاست عمومی .. Multi Cities 23 Oct 2018
ریاست پالیسی و پلان at اداره عالی بررسی Kabul 23 Oct 2018
ریاست اصلاحات اداری و خد.. at کمیسیون مست.. Multi Cities 28 Oct 2018
عضو حفظ و مراقبت شبکه 400 و.. at Blakh Breshna Samangan 22 Oct 2018
کارشناس ارشد احصائیه های.. at National Statistics an.. Kabul 24 Oct 2018
آمر احصائیه های حیاتی / ا.. at National Statistics an.. Kabul 24 Oct 2018
New to Jobs.af?
Not Registered? Big companies in Afghanistan hiring through Jobs.af!
Register
Recommend us on Facebook

Women in Economy

Like Jobs.af to get new job alerts through your Facebook