Email / Username

Password

Forgot Password?

Keep me logged In

Not a member? Register Now

Email Print Report

اعلان مجدد مدیر عملیاتی و تخنیکی

(407 Views)

About Afghanistan Urban Water Supply and Sewerage Corporation (AUWSSC)

مقدمه :
شرکت آبرسانی و کانالیزاسیون شهری افغانستان به اساس فرمان شماره (130) مورخ 5/11/1384 مقام عالی ریاست جمهوری اسلامی افغانستان و مصوبه شماره (36) مورخ 18/10/1384 شورای محترم وزیران جهت تغیر شخصیت حقوقی تصدی آبرسانی به شرکت آبرسانی و کانالیزاسیون شهری افغانستان هدایت گردیده است ، که بعدا جهت تحقق مواد فرمان شماره فوق (گروپ کاری) در مورد تغیر شخصیت حقوقی تصدی به شرکت موظف گردید که کار آن الی تاریخ 24/11/1386 ادامه یافت و بعداً غرض تصفیه تصدی هیئت تصفیه از جانب وزارت محترم مالیه تعین که در مورد تثبیت تسلیمی و انتقال تمام اموال منقول و غیر منقول تصدی به شرکت اقدام نمایند که کار آن از تاریخ 3/7/1387 الی تاریخ 21/میزان/1389 ادامه یافت.
اهداف شرکت :
- صحت و رفاه همگانی در شهرها

- تحفظ محیط زیست

- تهیه آب آشامیدنی صحی

- جمع آوری و تصفیه آب های بدرفت

- رشد خدمات موثر و مداوم آبرسانی

- توسعه منابع مورد ضرورت بشری

- فعالیت شرکت باساسات تجارتی و انتفاعی و مدیریت موثر و مثمر میباشد.

وظایف اساسی شرکت :
· سازماندهی و مدیریت امور تأمین آب و تأسیسات کانالیزاسیون(فاضلاب).

· جمع آوری بل( تعرفه) استفاده آب از مصرف کنندگان و حفظ و کنترول آن.

· بررسی و مطالعه طرح تأمین آب و تأسیسات کانالیزاسیون(فاضلاب) به کمک مشاوران داخلی و خارجی منطبق بر قوانین دولت جمهوری اسلامی افغانستان.

· تأمین آب و تأسیسات کانالیزاسون(فاضلاب) همراه با تکمیل آن در مطابقت با قوانین محیط زیست.

· تولید لوله های کانکریتی سیخ دار برای ایجاد شبکه های کانالیزاسیون (فاضلاب).

· راه اندازی نمایشگاه مجهز برای معاینه کیفیت آب آشامیدنی و کنترول آب بعد از تصفیه آن با توجه به معیارات بین المللی.

· بدست آوردن عضویت در انجمن های منطقه ای و بین المللی عرضه خدمات آب و کانالیزاسیون( فاضلاب) مطابق قوانین و مقررات.

· توسعه منابع بشری بنابر ضرورت.

· آموزش کدر فنی برای عرضه خدمات بهتر آبرسانی و کانالیزاسیون(فاضلاب).

· جذب کمک های داخلی و خارجی جهت آموزش کدر، تأمین آب و تأسیسات کانالیزاسیون(فاضلاب) و تأمین مواد مورد نیاز شرکت.

· امضای قرار داد همکاری با سازمان های ملی و بین المللی برای ارائه خدمات بهتر.

Job Summary

یکی از پست های کلیدی بوده که در پیش برد وانسجام بهتر امور تخنیکی و عملیاتی آمریت رول به سزا دارد

Job Details

Date Posted: 11 Aug 2018 Reference: 119/Herat/SBU
Closing Date: 21 Sep 2018 Work Type: Full Time
Number of Vacancies: 1 Gender: Any
Functional Area: Engineering Open Ended: Yes
Nationality: Afghan Salary Range: As per company salary scale
Contract Type: Long-term Years of Experience: 2 Year(s)
Contract Duration: 0 Year(s) & 0 Month(s) Extension Possibility: No
Probation Period: 3 Months

Duties and Responsibilities

وظایف و مسولیت ها:
1. اجرای به موقع فرامین مصوبات واوامر واصله مراجع ذیصلاح.
2. ترتیب پلان های عملیاتی وتخنیکی، راپور های ماه وار ، ربع وار و سالانه.
3. تهیه راپور وضیعت شبکه های آبرسانی طور ماهوار به آمریت تخنیکی.
4. تنظیم امور عملیاتی و تخنیکی آمریت به شیوه های جدید.
5. ایجاد سهولت در اجرای امور مربوطه.
6. ریکارد کردن تمام ترمیمات از طریق بخش مربوطه که در شبکه ها انجام می شود.
7. تکثیر وارجاع مکاتیب واصله زون هرات و پیگیری آن به آمریت آبرسانی بادغیس.
8. تسریع وطی مراحل موضاعات عاجل واصله در بخش تخنیکی و عملیاتی.
9. اجراای سایر دساتیر آمر مربوطه منطبق بر قوانین نافذه و مقررات داخلی.

Qualifications

مواصفات:
1- حد اقل درجه تحصيل:
• لیسانس در انجنیری (به بالاتر آن ارجحیت داده می شود)
2- تجارب لازمه ( نوع ومدت زمان تجربه):
• حد اقل 2 سال تجربه کاری در بخش مربوطه.
3- مهارت هاي ديگر(كورس هاي كوتاه مدت ، آموزش داخل خدمت وغيره...):
• بلدیت به پروگرام های کمپیوتر.
• بلدیت به زبانهای دری ، پشتو و انگلیسی

Job Location

Afghanistan - Badghis

Education:

Bachelors Degree, Engineering

Submission Guideline

Please send your CV along with a Cover Letter to the given email address before expiry date of vacancy. Please mention Vacancy Number in the Subject Line of your email or your application will not be accepted.
Note: No resume will be considered if received after the closing date.
Only short-listed candidates whose applications respond to the above criteria will be contacted for written test and interview.
Contact Number: 0402228273

Submission Email

hwsd.hr.jobs@gmail.com

Email Print Report
More jobs in this category
Hydraulic Engineer at Abram Global Group of Companies Kabul 16 Sep 2018
Civil Engineer at U.S. Embassy Kabul 27 Aug 2018
Field Design Engineer at MAIL/CBARD Kabul 31 Aug 2018
Senior Electrical Engineer at MAIL/SGRP Kabul 31 Aug 2018
Civil Engineering Drafter at Balwan Kabul 31 Oct 2018
Structural Engineer at Balwan Kabul 31 Oct 2018
آمر سنجش و برآورد at وزارت امور شهر سازی Kabul 14 Sep 2018
Safety Manager at (MCG ) Mumtaz Construction Group Kabul 06 Sep 2018
(انجینرهایدرولیک (مرکز at DABS Kabul 22 Aug 2018
(انجینر سروی(مرکز at DABS Kabul 21 Aug 2018
Focal Point / National Hydrogeology at Ministery of Energy and Water Kabul 26 Aug 2018
National Hydrologist / Flood Hydrological Mod.. at Ministery of Energy an.. Kabul 26 Aug 2018
Maintenance Engineer at Ministery of Energy and Water Kabul 26 Aug 2018
انجینر محیط زیست at Afghanistan Urban Water Supply and Sewe.. Kabul 21 Aug 2018
انجینر دیزاین at Afghanistan Urban Water Supply and Sewerage .. Kabul 21 Aug 2018
آمر انسجام پروژه ها at Afghanistan Urban Water Supply and.. Kabul 21 Aug 2018
New to Jobs.af?
Not Registered? Big companies in Afghanistan hiring through Jobs.af!
Register
Recommend us on Facebook

Women in Economy

Like Jobs.af to get new job alerts through your Facebook