Email / Username

Password

Forgot Password?

Keep me logged In

Not a member? Register Now

facebook
Email Print Report

سکرتر کمیته عالی جندر و امور زنان کابینه

(853 Views)

About Ministry of Women Affairs (MoWA)

Ministry of Women Affairs, working for gender equality and women empowerment

Job Summary

همآهنگی وتنظیم امورمربوط به کمیته عالی جندر و امور زنان کابینه و وزارت امور زنان

Job Details

Date Posted: 08 Sep 2018 Reference: Hrd-032
Closing Date: 22 Sep 2018 Work Type: Full Time
Number of Vacancies: 1 Gender: Any
Functional Area: Law Open Ended: NO
Nationality: Afghan Salary Range: As per company salary scale
Contract Type: Permanent Years of Experience: 2 Year(s)
Contract Duration: 0 Year(s) & 0 Month(s) Extension Possibility: No
Probation Period: 6 Months

Duties and Responsibilities

1. ترتیب پلان کاری ماهوار، ربعوار، مطابق با پلان کاری بخش مربوطه جهت رسیدن به اهداف.
2. تهیه پلان تدابیری سالانه کمیته جندر و امور زنان کابینه ج. ا. ا
3. جمع آوری نظریات و پیشنهادات اعضای کمیته جندر و امور زنان غرض ترتیب آجندای جلسات ربعوار و فوق العاده
4. همآهنگی با مقام وزارت و مسولین مربوط در تدویر جلسات ربعوار و فوق العاده کمیته جندر و امور زنان
5. همآهنگی با کمیسیون امور زنان ولسی جرگه غرض اشتراک در جلسات فوق العاده کمیسیون مذکور
6. تهیه گزارش از جلسات کمیته جندر و پیگیری از تطبیق فیصله آن با ادارات ذیربط.
7. نظارت از اجراات تطبیقی ادارات در جهت فیصله های جلسات کمیته کمیته جندر در همآهنگی با مقامات صالحه
8. تهیه گزارش های تحلیلی سالانه از دستاورد ها و موثریت جلسات کمیته جندر و امور زنان کابینه
9. همآهنگی با بخش اطلاعات و ارتباط عامه جهت نشر فعالیت ها، دستاورد ها و موثریت جلسات کمیته جندر در نشریه های وزارت
10. همآهنگی با ادارات ذیربط به منظور تطبیق بودجه سازی پاسخگو به جندر و ارائه گزارش به کمیته جندر و امور زنان
11. ایجاد همآهنگی و ارتباط قوی وزارت امور زنان با ادارات ذیربط جهت تطبیق تعهدات دولت در قبال زنان
12. حصول اطمینان از تطبیق تصامیم و فیصله های کمیته جندر و امور زنان کابینه
13. اجرای سایر وظایف مرتبط به وظیفه که از طرف مقامها، مطابق قوانین، مقرره ها و اهداف سپرده می شود.

Skills

3.مهارتهای دیگر (کورس های کوتاه مدت، آموزش های داخل خدمت و غیره):
بلدیت کامل به یکی از زبان های ملی (دری/پشتو) و آشنایی به زبان انگلیسی.
پلانگذاری، اداره، مدیریت، آگاهی از قوانین مرتبط به زنان، آموزش های جندر وآشنایی با برنامه های کمپیوتر مرتبط به وظیفه و انترنت.

Qualifications

تحصیلات، تجارب و مهارتهای لازم:
مقتضیات حد اقل این بست، در ماده (7) و (34) قانون کارکنان خدمات ملکی، ذکر گردیده است.
1. درجه تحصیل:لیسانس ادبیات، حقوق و علوم سیاسی، پالیسی و اداره عامه وعلوم اجتماعی؛به درجه های بالاتر تحصیلی، ترجیح داده می شود.
2. تجارب لازمه (نوع و مدت زمان تجربه)دو سال مرتبط به وظیفه.

Job Location

Afghanistan - Kabul
AF AF 12

Education:

Bachelors Degree, Law

Submission Guideline

وزارت امور زنان به منظور تحقق اهداف عالی دولت ج.ا.ا و سپردن کار به اهل آن به تعداد (29) بست رتبه سوم و چهارم ریاستهای مرکزی را از تاریخ ( 1397/6/17) الی (1397/6/31 ) برای مدت ده روز کاری در ویب سایت های www.acbar.org – www.jobs.af ، و ویب سایت وزارت امورزنان به اعلان گذاشته است.
تمام واجدین شرایط که علاقمند اشتراک در پروسه های رقابتی این وزارت باشند، به رهنمای های ذیل جداً توجه نمایند:
طریقه کاندید شدن در بستهای وزارت امورزنان:
1- جهت بدست آوردن فورم مخصوص کاریابی امتحان بستهای خدمات ملکی مربوط به وزارت امورزنان به ویب سایت این وزارت (www.mowa.gov.af) و یا هم به آمریت استخدام ریاست منابع بشری وزارت امورزنان واقع (شهر نو جوار شفاخانه ایمر جنسی) از ساعت 8:00 صبح الی 4:00 بعد از ظهر مراجعه نمایند.
2- فورم مخصوص درخواستی را دقیقاً خانه پوری و تمام اسناد ضروری (تجارب کاری و تحصیلی) خویش را ضم آن نموده وبه ایمیل آدرس های ذیل ارسال نماید.

3- هیچ نوع درخواستی بدون خانه پوری فورم مخصوص قابل پذیریش نمی باشد.
4- متقاضیان که سابقه کاری در ادارات دولتی دارند مکلف به ارایه خلص سوانح معتبرو جدید از ریاست منابع بشری اداره مربوط که بیشتر از شش ماه سپری نشده باشد، اند.
5- کاندیدان محترم که سابقه کاری منحیث کارکن قراردادی در ادارات دولتی، موسسات و سازمان های بین المللی (چند جانبه، دوجانبه و سازمانهای غیر انتفاعی بین المللی) و موسسات غیر دولتی داخلی و شرکت های خصوصی داخلی و خارجی دارند مکلف به ارائه تصدیق دوره کاری ، کاپی قرارداد و فورم مالیه دهی بوده و آنرا ضم فورم درخواستی نمایند.متقاضی که دارای تجارب کاری خارج از کشور میباشند مکلف اند تا تجربه کاری شانرا از طرف نمایندگی سیاسی جمهوری ا.ا (سفارت یا کنسولگری) تاید شده باشد.
6- هرگاه کمیته استخدام در مورد اسناد تحصیلی و تجربه کاری متقاضی شک داشته باشد میتواند اسناد تحصیلی و یا تجربه کاری ذکور را طبق سند تقنینی مربوط غرض ارزیابی به مراجع مربوطه محول نموده و پروسه بعدی الی معلومات لازم به تعویق اندازد.
7- اسناد تحصیلی که طی سال‌های 1371 الی 1381 صادر گردیده باشد، متکی به مکتوب شماره 188 مورخ 24/2/1385 وزارت تحصیلات عالی ایجاب ارزیابی مجدد را در آن وزارت می‌نماید.
8- اسناد تحصیلی متقاضیان که در خارج از کشور تحصیل نموده باید از طرف وزارت تحصیلات عالی افغانستان تائید شده باشد.

Submission Email

(mowa.r.hrd@gmail.com) (csc.mowa@iarcsc.gov.af )

Email Print Report
More jobs in this category
Program Manager at Friends of the Public Private Partnership for Justice .. Kabul 04 Feb 2019
Sr. Legal Specialist (Tax and Custom Lawyer) at Ministry of Mines and Pet.. Kabul 29 Jan 2019
Sr. Legal Specialist (Corporate Lawyer) at Ministry of Mines and Petroleu.. Kabul 29 Jan 2019
Sr. Legal Specialist (Land Acquisition Lawyer.. at Ministry of Mines and .. Kabul 29 Jan 2019
Capacity Building/Advocacy Officer at Coordination of Rehabilitation and .. Herat 19 Jan 2019
Senior Lawyer at Kakar Advocates LLC Kabul 18 Jan 2019
Chief COMPLIANCE OFFICER at Arya Pool MSP-FXD (Ltd.) Kabul 20 Jan 2019
New to Jobs.af?
Not Registered? Big companies in Afghanistan hiring through Jobs.af!
Register
Recommend us on Facebook

Women in Economy

Like Jobs.af to get new job alerts through your Facebook