Email / Username

Password

Forgot Password?

Keep me logged In

Not a member? Register Now

facebook
Email Print Report

امر ارزیابی نتایج و دستاورد ها در قبال جندر و توانمند سازی زنان

(785 Views)

About Ministry of Women Affairs (MoWA)

Ministry of Women Affairs, working for gender equality and women empowerment

Job Summary

انکشاف و تهیه میتود ها، ابزار ها و استندرد ها و ارزیابی نتایج تأثیرات پالیسی اقتصادی و پلان های انکشافی و ارایه گزارش آن به مراجع مربوطه.

Job Details

Date Posted: 08 Sep 2018 Reference: Hrd-026
Closing Date: 22 Sep 2018 Work Type: Full Time
Number of Vacancies: 1 Gender: Any
Functional Area: Law Open Ended: NO
Nationality: Afghan Salary Range: As per company salary scale
Contract Type: Permanent Years of Experience: 2 Year(s)
Contract Duration: 0 Year(s) & 0 Month(s) Extension Possibility: No
Probation Period: 6 Months

Duties and Responsibilities

1. طرح وترتیب پلان کاری ماهوار، ربعوار وسالانه آمریت ارزیابی از نتایج در مطابقت با پلان واهداف ریاست؛
2. هماهنگی، نظارت ، کنترول، رهنمایی و تنظیم امور کاری آمریت ارزیابی از نتایج مطابق پلان های انکشافی؛
3. ایجاد و معرفی میتود ها، رهنمود ها، ابزار ، ستندرد ها و طرزالعمل های جدید جهت بدست آوردن نتایج مثمرازنظارت و ارزیابی نتایج پلان شده استراتیژی و پلان های انکشافی؛
4. تهیه گزارشات از ارزیابی پالیسی های اقتصادی و پلان های انکشاف ملی و شاخصهای آن همچنان دیگر گزارشات، اوراق پالیسی ها و یا تحلیل های مورد ضرورت آمریت ارزیابی و نتایج پلان شده به اساس دیتاهای نظارتی وارایه آن به مراجع ذیربط.
5. تسهیل در روند ایجاد شاخص ها جهت نظارت و ارزیابی تاثیرات پالیسی های اقتصادی و پلان های انکشافی به اساس شاخص های ملی در جداول نتایج مشخص شده ، بشمول تعیین اندکس ها و واضح شدن تعریفات دیتا ها جهت حصول اطمینان از سازگار بودن سلسله زمانی.
6. سهمگیری و مشوره با اداره مرکزی احصائیه، دیگر دیپارتمنت های وزارت امور زنان، وزارت های ذیربط و دیگر ادارات در زمینه ایجاد و انکشاف شاخص های بدست آمده؛ و وضعیت موجود برای این شاخص ها.
7. ایجاد رهنمود ها و دستورالعمل های آموزشی در باره روند نظارت و ارزیابی نتایج پلان شده پالیسی های اقتصادی و پلان های انکشافی و راه اندازی یک سلسله فعالیت های ارتقأ ظرفیت .
8. تشخیص وپیشنهاد نیازمندی های آمریت به اسا س پلان کاری بخش آمریت ارزیابی از نتایج.
9. ترتیب گزارشات ماهوار، ربعوار، سالانه و عندالضرورت برای مقام ریاست بمنظور مطلع ساختن از پیشرفت فعالیتها و دست آوردهای بخش های مربوطه.
10. حصول اطمینان از مدیریت سالم، استخدام، تشویق، ترغیب، آموزش وانکشاف کارکنان، جهت اجرای بهتر امور مطابق معیارهای تعیین شده؛
11. راه اندازی ارزیابی اجراآت تمام کارمندان تحت اثر، مطابق مقتضیات قانون کارکنان خدمات ملکی.
12. اجرای سایر وظایف که توسط مقامات ذیصلاح مطابق به قوانین، مقرره ها و اهداف ریاست مربوطه.

Qualifications

تحصیلات، تجارب و مهارتهای لازم:
مقتضیات حد اقل این بست، در ماده (7) و (34) قانون کارکنان خدمات ملکی، ذکر گردیده است.
1. درجه تحصیل:
لیسانس، حقوق، اقتصاد، پالیسی و اداره عامه، به درجه های بالاتر تحصیلی ترجیح داده می شود.
2. تجارب لازمه (نوع و مدت زمان تجربه):دو سال مرتبط به وظیفه.

Job Location

Afghanistan - Kabul
AF AF 12

Education:

Bachelors Degree, Law

Submission Guideline

وزارت امور زنان به منظور تحقق اهداف عالی دولت ج.ا.ا و سپردن کار به اهل آن به تعداد (29) بست رتبه سوم و چهارم ریاستهای مرکزی را از تاریخ ( 1397/6/17 ) الی (1397/6/31 ) برای مدت ده روز کاری در ویب سایت های www.acbar.org – www.jobs.af ، و ویب سایت وزارت امورزنان به اعلان گذاشته است.
تمام واجدین شرایط که علاقمند اشتراک در پروسه های رقابتی این وزارت باشند، به رهنمای های ذیل جداً توجه نمایند:
طریقه کاندید شدن در بستهای وزارت امورزنان:
1- جهت بدست آوردن فورم مخصوص کاریابی امتحان بستهای خدمات ملکی مربوط به وزارت امورزنان به ویب سایت این وزارت (www.mowa.gov.af) و یا هم به آمریت استخدام ریاست منابع بشری وزارت امورزنان واقع (شهر نو جوار شفاخانه ایمر جنسی) از ساعت 8:00 صبح الی 4:00 بعد از ظهر مراجعه نمایند.
2- فورم مخصوص درخواستی را دقیقاً خانه پوری و تمام اسناد ضروری (تجارب کاری و تحصیلی) خویش را ضم آن نموده وبه ایمیل آدرس های ذیل ارسال نماید.

3- هیچ نوع درخواستی بدون خانه پوری فورم مخصوص قابل پذیریش نمی باشد.
4- متقاضیان که سابقه کاری در ادارات دولتی دارند مکلف به ارایه خلص سوانح معتبرو جدید از ریاست منابع بشری اداره مربوط که بیشتر از شش ماه سپری نشده باشد، اند.
5- کاندیدان محترم که سابقه کاری منحیث کارکن قراردادی در ادارات دولتی، موسسات و سازمان های بین المللی (چند جانبه، دوجانبه و سازمانهای غیر انتفاعی بین المللی) و موسسات غیر دولتی داخلی و شرکت های خصوصی داخلی و خارجی دارند مکلف به ارائه تصدیق دوره کاری ، کاپی قرارداد و فورم مالیه دهی بوده و آنرا ضم فورم درخواستی نمایند.متقاضی که دارای تجارب کاری خارج از کشور میباشند مکلف اند تا تجربه کاری شانرا از طرف نمایندگی سیاسی جمهوری ا.ا (سفارت یا کنسولگری) تاید شده باشد.
6- هرگاه کمیته استخدام در مورد اسناد تحصیلی و تجربه کاری متقاضی شک داشته باشد میتواند اسناد تحصیلی و یا تجربه کاری ذکور را طبق سند تقنینی مربوط غرض ارزیابی به مراجع مربوطه محول نموده و پروسه بعدی الی معلومات لازم به تعویق اندازد.
7- اسناد تحصیلی که طی سال‌های 1371 الی 1381 صادر گردیده باشد، متکی به مکتوب شماره 188 مورخ 24/2/1385 وزارت تحصیلات عالی ایجاب ارزیابی مجدد را در آن وزارت می‌نماید.
8- اسناد تحصیلی متقاضیان که در خارج از کشور تحصیل نموده باید از طرف وزارت تحصیلات عالی افغانستان تائید شده باشد.

Submission Email

(mowa.r.hrd@gmail.com) (csc.mowa@iarcsc.gov.af )

Email Print Report
More jobs in this category
Program Manager at Friends of the Public Private Partnership for Justice .. Kabul 04 Feb 2019
Sr. Legal Specialist (Tax and Custom Lawyer) at Ministry of Mines and Pet.. Kabul 29 Jan 2019
Sr. Legal Specialist (Corporate Lawyer) at Ministry of Mines and Petroleu.. Kabul 29 Jan 2019
Sr. Legal Specialist (Land Acquisition Lawyer.. at Ministry of Mines and .. Kabul 29 Jan 2019
Capacity Building/Advocacy Officer at Coordination of Rehabilitation and .. Herat 19 Jan 2019
Senior Lawyer at Kakar Advocates LLC Kabul 18 Jan 2019
Chief COMPLIANCE OFFICER at Arya Pool MSP-FXD (Ltd.) Kabul 20 Jan 2019
New to Jobs.af?
Not Registered? Big companies in Afghanistan hiring through Jobs.af!
Register
Recommend us on Facebook

Women in Economy

Like Jobs.af to get new job alerts through your Facebook