Email / Username

Password

Forgot Password?

Keep me logged In

Not a member? Register Now

facebook
Email Print Report

مدیریت عمومی تحلیل و توحید گزارشات

(1037 Views)

About Ministry of Women Affairs (MoWA)

Ministry of Women Affairs, working for gender equality and women empowerment

Job Summary

تحلیل و توحید گزارشهای بخش های مربوط ریاست به منظور تهیه معلومات جامع و ارایه گزارش به مقام های ذیصلاح وزارت.

Job Details

Date Posted: 08 Sep 2018 Reference: HRD-013
Closing Date: 22 Sep 2018 Work Type: Full Time
Number of Vacancies: 1 Gender: Any
Functional Area: Administrative Open Ended: NO
Nationality: Afghan Salary Range: As per company salary scale
Contract Type: Permanent Years of Experience: 1 Year(s)
Contract Duration: 0 Year(s) & 0 Month(s) Extension Possibility: No
Probation Period: 6 Months

Duties and Responsibilities

1. ترتیب پلان کاری ماهوار، ربعوار و سالانه جهت اجرای بهتر وظایف و بدست آوردن اهداف.
2. تعیین اهداف و فعالیت های مربوط به تحلیل و توحید گزارشها به منظور اطلاع دهی موثق و به موقع.
3. تحلیل گزارشها و ثبت ارقام معلومات در آرشیف گزارشها غرض دسترسی به معلومات، آمار و ارقام دقیق.
4. نظارت از آرشیف گزارشها در فایل مخصوص به منظور تنظیم امور و استفاده در وقت ضرورت.
5. حصول اطمینان از توحید گزارشهای رسیده از بخش های مربوط ریاست جهت تحلیل.
6. نظارت و کنترول از روند توحید و گزارشدهی به موقع جهت تسریع روند کاری.
7. تهیه گزارش جامع و موثق در زمینه های مربوطه به منظور ارایه به ریاست.
8. اجرای سایر وظایف مرتبط به وظیفه که از طرف آمر مربوطه، مطابق قوانین، مقرره ها و اهداف اداره سپرده می شود.

Skills

3.مهارتها دیگر (کورس های کوتاه مدت، آموزش های داخل خدمت و غیره:o بلدیت کامل به یکی از زبان های ملی (دری/پشتو) و آشنایی به زبان انگلیسی.
آشنایی با برنامه های کمپیوتر مرتبط به وظیفه و انترنت.
پلانگذاری، تجزیه و تحلیل، مدیریت، نشرات و ارتباطات

Qualifications

تحصیلات، تجارب و مهارتهای لازم:
مقتضیات حد اقل این بست، در ماده (7) و (34) قانون کارکنان خدمات ملکی، ذکر گردیده است.
1.درجه تحصیل:لیسانس، به درجه های بالاتر تحصیلی، ترجیح داده می شود.
2-تجارب لازمه (نوع و مدت زمان تجربه):یک سال مرتبط به وظیفه.

Job Location

Afghanistan - Kabul
AF AF 12

Education:

Bachelors Degree, Administrative

Submission Guideline

وزارت امور زنان به منظور تحقق اهداف عالی دولت ج.ا.ا و سپردن کار به اهل آن به تعداد (29) بست رتبه سوم و چهارم ریاستهای مرکزی را از تاریخ ( 1397/6/17 ) الی ( 1397/6/31) برای مدت ده روز کاری در ویب سایت های www.acbar.org – www.jobs.af ، و ویب سایت وزارت امورزنان به اعلان گذاشته است.
تمام واجدین شرایط که علاقمند اشتراک در پروسه های رقابتی این وزارت باشند، به رهنمای های ذیل جداً توجه نمایند:
طریقه کاندید شدن در بستهای وزارت امورزنان:
1- جهت بدست آوردن فورم مخصوص کاریابی امتحان بستهای خدمات ملکی مربوط به وزارت امورزنان به ویب سایت این وزارت (www.mowa.gov.af) و یا هم به آمریت استخدام ریاست منابع بشری وزارت امورزنان واقع (شهر نو جوار شفاخانه ایمر جنسی) از ساعت 8:00 صبح الی 4:00 بعد از ظهر مراجعه نمایند.
2- فورم مخصوص درخواستی را دقیقاً خانه پوری و تمام اسناد ضروری (تجارب کاری و تحصیلی) خویش را ضم آن نموده وبه ایمیل آدرس های ذیل ارسال نماید.

3- هیچ نوع درخواستی بدون خانه پوری فورم مخصوص قابل پذیریش نمی باشد.
4- متقاضیان که سابقه کاری در ادارات دولتی دارند مکلف به ارایه خلص سوانح معتبرو جدید از ریاست منابع بشری اداره مربوط که بیشتر از شش ماه سپری نشده باشد، اند.
5- کاندیدان محترم که سابقه کاری منحیث کارکن قراردادی در ادارات دولتی، موسسات و سازمان های بین المللی (چند جانبه، دوجانبه و سازمانهای غیر انتفاعی بین المللی) و موسسات غیر دولتی داخلی و شرکت های خصوصی داخلی و خارجی دارند مکلف به ارائه تصدیق دوره کاری ، کاپی قرارداد و فورم مالیه دهی بوده و آنرا ضم فورم درخواستی نمایند.متقاضی که دارای تجارب کاری خارج از کشور میباشند مکلف اند تا تجربه کاری شانرا از طرف نمایندگی سیاسی جمهوری ا.ا (سفارت یا کنسولگری) تاید شده باشد.
6- هرگاه کمیته استخدام در مورد اسناد تحصیلی و تجربه کاری متقاضی شک داشته باشد میتواند اسناد تحصیلی و یا تجربه کاری ذکور را طبق سند تقنینی مربوط غرض ارزیابی به مراجع مربوطه محول نموده و پروسه بعدی الی معلومات لازم به تعویق اندازد.
7- اسناد تحصیلی که طی سال‌های 1371 الی 1381 صادر گردیده باشد، متکی به مکتوب شماره 188 مورخ 24/2/1385 وزارت تحصیلات عالی ایجاب ارزیابی مجدد را در آن وزارت می‌نماید.
8- اسناد تحصیلی متقاضیان که در خارج از کشور تحصیل نموده باید از طرف وزارت تحصیلات عالی افغانستان تائید شده باشد.

Submission Email

(mowa.r.hrd@gmail.com) (csc.mowa@iarcsc.gov.af )

Email Print Report
More jobs in this category
بست3و4 بخش اداری(ریاست دف.. at شاروالی کاب.. Kabul 27 Jan 2019
Cook/Cleaner at ACTION CONTRE LA FAIM Badakhshan 19 Feb 2019
بست 4 مدیرعمومی تحقیق زبا.. at وزارت اطلاع.. Kabul 25 Jan 2019
بست 4 مدیر عمومی ترمیم و ح.. at وزارت اطلاع.. Kabul 25 Jan 2019
بست 4 مدیر عمومی ترمیم و ح.. at وزارت اطلاع.. Kabul 25 Jan 2019
بست 4 استاد آثار تاریخی و .. at وزارت اطلاع.. Kabul 25 Jan 2019
بست 4 مدیرعمومی ارتباط و .. at وزارت اطلاع.. Kabul 25 Jan 2019
Technical Assistant for Foreign Relation Dept.. at HEDP / MoHE Kabul 15 Feb 2019
Admin Assistant at Ministry of communication and IT Kabul 22 Jan 2019
ICT & Coalition Membership Assistant, LTTA CC.. at DAI Kabul 19 Jan 2019
معاون مالی و اداری at Ministry of communication and IT Kabul 22 Jan 2019
عضو حفظ و مراقبت چلیر at DABS/KBD Kabul 23 Jan 2019
Re - (کارمند اداری ولتاژ بل.. at DABS Kabul 23 Jan 2019
Administrative Manager at Asia Consultancy Group (ACG) Kabul 25 Jan 2019
Maintenance Assistant at Afghanaid Kabul 20 Jan 2019
مدیر اداری at Ministry of Public Health Kandahar 20 Jan 2019
Logistics and Admin Assistant at ACTION CONTRE LA FAIM Kabul 19 Jan 2019
Admin Assistant at Asia Consultancy Group (ACG) Kabul 19 Jan 2019
HR/Admin Manager at Habib Gulzar Non - Alcoholic Beverages Limited Kabul 31 Jan 2019
New to Jobs.af?
Not Registered? Big companies in Afghanistan hiring through Jobs.af!
Register
Recommend us on Facebook

Women in Economy

Like Jobs.af to get new job alerts through your Facebook