Email / Username

Password

Forgot Password?

Keep me logged In

Not a member? Register Now

facebook
Email Print Report

کارشناس هماهنگی امور هنری و ادبی زنان

(685 Views)

About Ministry of Women Affairs (MoWA)

Ministry of Women Affairs, working for gender equality and women empowerment

Job Summary

تحلیل و تجزیه وضعیت هنری و ادبی زنان به منظور ارابه طرح های مؤثر و باکیفیت.

Job Details

Date Posted: 08 Sep 2018 Reference: Hrd-009
Closing Date: 22 Sep 2018 Work Type: Full Time
Number of Vacancies: 1 Gender: Any
Functional Area: Social Science Open Ended: NO
Nationality: Afghan Salary Range: As per company salary scale
Contract Type: Permanent Years of Experience: 1 Year(s)
Contract Duration: 0 Year(s) & 0 Month(s) Extension Possibility: No
Probation Period: 6 Months

Duties and Responsibilities

1. ترتیب پلان های کاری هفته وار، ماهوار، ربعوار و سالانه جهت رسیدن به اهداف پیش بینی شده.
2. جمع آوری، بازنگری و تحلیل معلومات به منظور استفاده در طرح، ترتیب، تدوین و انکشاف رهنمودهای مسلکی امور هنری و ادبی برای زنان.
3. مرور، تشخیص، تحلیل و بازنگری پالیسی نهادهایی هنری و ادبی به منظور توسعه و انکشاف عرضه خدمات هنری و ادبی.
4. مطالعه و تحقیق در زمینه هنر و ادبیات زنان و پیشکش طرحهای آموزشی جهت ارتقای ظرفیت آنان در همآهنگی با وزارت اطلاعات و فرهنگ.
5. تامین ارتباط و هماهنگی با وزارت اطلاعات و فرهنگو نهادهای هنری و ادبی، به منظور اجرا و هماهنگی پروژه های هنری و ادبی و نظارت از آن.
6. مدیریت، سروی، شناسایی و ارزیابی پروژه های هنری و ادبی در سطح مرکز، ولایت ها و محله ها از دیدگاه جندر به منظور تامین مشارکت زنان در عرصه هنر و ادبیات.
7. نظارت از مؤثریت و تطبیق پروژه های هنری و ادبی زنان مطابق با استراتیژی وزارت در هماهنگی با اداره های همکار مرکز و ولایت ها به منظور بهبود نقش زنان در عرصه هنر و ادبیات.
8. تحقیق و جستجو در مورد وضعیت هنری و ادبی زنان در سطح مرکز، ولایت ها و ولسوالی ها به منظور فراهم آوری تسهیلاتو ارتقای ظرفیت زنان در عرصه هنر و ادبیات.
9. تشخیص و تحقیق علل و عوامل مانع دسترسی زنان و دختران به هنر و ادبیات به منظور ارائه طرح های پیشنهادی برای جلوگیری از همچون اقدامات و تقویت نقش زنان در عرصه هنر و ادبیات.
10. بازنگری از فعالیتهاینهادهایهنری و ادبی کشور و ارائه طرح های پیشنهادی غرض شامل سازی جندر.
11. ترغیب و انکشاف رهبری زنان در امورهنری و ادبی به منظور توسعه برنامه های ملی کشور در عرصه هنر و ادبیات.
12. سهمگیری، ابراز نظر و تهیه گزارش از جلسه نهادی هایی هنری و ادبی جهت تقویت نقش زنان.
13. اجرای سایروظایف مرتبط به وظیفه که ازطرف مقامها، مطابق قوانین، مقرره ها واهداف اداره سپرده میشود.

Skills

3. مهارتهای دیگر (کورس های کوتاه مدت، آموزش های داخل خدمت و غیره):
بلدیت کامل به یکی از زبان های ملی (دری/پشتو) و آشنایی به زبان انگلیسی
پلانگذاری، تجزیه و تحلیل، مدیریت، ارتباطات و آشنایی با برنامه های کمپیوتر مرتبط به وظیفه و انترنت.

Qualifications

تجارب و مهارتهای لازم:
مقتضیات حد اقل این بست، در ماده (7) و (34) قانون کارکنان خدمات ملکی، ذکر گردیده است.
1. درجه تحصیل:لیسانس علوم اجتماعی، پالیسی و اداره عامه؛ به درجه های بالاتر تحصیلی، ترجیح داده می شود.
2. تجارب لازمه (نوع و مدت زمان تجربه):یک سال مرتبط به وظیفه.

Job Location

Afghanistan - Kabul
AF AF 12

Education:

Bachelors Degree, Social Science

Submission Guideline

وزارت امور زنان به منظور تحقق اهداف عالی دولت ج.ا.ا و سپردن کار به اهل آن به تعداد (29) بست رتبه سوم و چهارم ریاستهای مرکزی را از تاریخ ( 1397/6/17 ) الی (1397/6/31 ) برای مدت ده روز کاری در ویب سایت های www.acbar.org – www.jobs.af ، و ویب سایت وزارت امورزنان به اعلان گذاشته است.
تمام واجدین شرایط که علاقمند اشتراک در پروسه های رقابتی این وزارت باشند، به رهنمای های ذیل جداً توجه نمایند:
طریقه کاندید شدن در بستهای وزارت امورزنان:
1- جهت بدست آوردن فورم مخصوص کاریابی امتحان بستهای خدمات ملکی مربوط به وزارت امورزنان به ویب سایت این وزارت (www.mowa.gov.af) و یا هم به آمریت استخدام ریاست منابع بشری وزارت امورزنان واقع (شهر نو جوار شفاخانه ایمر جنسی) از ساعت 8:00 صبح الی 4:00 بعد از ظهر مراجعه نمایند.
2- فورم مخصوص درخواستی را دقیقاً خانه پوری و تمام اسناد ضروری (تجارب کاری و تحصیلی) خویش را ضم آن نموده وبه ایمیل آدرس های ذیل ارسال نماید.

3- هیچ نوع درخواستی بدون خانه پوری فورم مخصوص قابل پذیریش نمی باشد.
4- متقاضیان که سابقه کاری در ادارات دولتی دارند مکلف به ارایه خلص سوانح معتبرو جدید از ریاست منابع بشری اداره مربوط که بیشتر از شش ماه سپری نشده باشد، اند.
5- کاندیدان محترم که سابقه کاری منحیث کارکن قراردادی در ادارات دولتی، موسسات و سازمان های بین المللی (چند جانبه، دوجانبه و سازمانهای غیر انتفاعی بین المللی) و موسسات غیر دولتی داخلی و شرکت های خصوصی داخلی و خارجی دارند مکلف به ارائه تصدیق دوره کاری ، کاپی قرارداد و فورم مالیه دهی بوده و آنرا ضم فورم درخواستی نمایند.متقاضی که دارای تجارب کاری خارج از کشور میباشند مکلف اند تا تجربه کاری شانرا از طرف نمایندگی سیاسی جمهوری ا.ا (سفارت یا کنسولگری) تاید شده باشد.
6- هرگاه کمیته استخدام در مورد اسناد تحصیلی و تجربه کاری متقاضی شک داشته باشد میتواند اسناد تحصیلی و یا تجربه کاری ذکور را طبق سند تقنینی مربوط غرض ارزیابی به مراجع مربوطه محول نموده و پروسه بعدی الی معلومات لازم به تعویق اندازد.
7- اسناد تحصیلی که طی سال‌های 1371 الی 1381 صادر گردیده باشد، متکی به مکتوب شماره 188 مورخ 24/2/1385 وزارت تحصیلات عالی ایجاب ارزیابی مجدد را در آن وزارت می‌نماید.
8- اسناد تحصیلی متقاضیان که در خارج از کشور تحصیل نموده باید از طرف وزارت تحصیلات عالی افغانستان تائید شده باشد.

Submission Email

(mowa.r.hrd@gmail.com) (csc.mowa@iarcsc.gov.af )

Email Print Report
More jobs in this category
Security Officer, Afghanistan at Center for Civilians in Conflict Kabul 28 Feb 2019
New to Jobs.af?
Not Registered? Big companies in Afghanistan hiring through Jobs.af!
Register
Recommend us on Facebook

Women in Economy

Like Jobs.af to get new job alerts through your Facebook