Email / Username

Password

Forgot Password?

Keep me logged In

Not a member? Register Now

facebook
Email Print Report

کارشناس هماهنگی و حضور زنان در سکتور امنیت

(767 Views)

About Ministry of Women Affairs (MoWA)

Ministry of Women Affairs, working for gender equality and women empowerment

Job Summary

تحلیل وضعیت زنان در سکتور های امنیتی و ارایه طرح های سودمند جهت تقویت نقش زنان.

Job Details

Date Posted: 08 Sep 2018 Reference: Hrd-007
Closing Date: 22 Sep 2018 Work Type: Full Time
Number of Vacancies: 1 Gender: Any
Functional Area: Social Science Open Ended: NO
Nationality: Afghan Salary Range: As per company salary scale
Contract Type: Permanent Years of Experience: 1 Year(s)
Contract Duration: 0 Year(s) & 0 Month(s) Extension Possibility: No
Probation Period: 6 Months

Duties and Responsibilities

1. ترتیب پلان های کاری ماهوار، ربعوار و سالانه در مطابقت به پلان آمریت، جهت نیل به اهداف پیش بینی شده.
2. جمع آوری، بازنگری و تحلیل معلومات و اطلاعات، به منظور استفاده از آن در طرح، تدوین و انکشاف رهنمود های مسلکی برای زنان در امور امنیتی مرتبط به زنان.
3. مرور، تحلیل و بازنگری پالیسی های نهاد های امنیتی و انکشاف آن از نگاه جندر، به منظور عرضه مؤثر خدمات امنیتی برای زنان.
4. مطالعه و تحلیل وضعیت زنان و شناسایی چالش ها و موانع فراروی حضور آنها در نهاد های امنیتی، به منظور ارایه طرح های سودمند در جهت افزایش حضور زنان در نهاد های فوق الذکر.
5. مطالعه و تحقیق در زمینه امور امنیتی زنان و پیشکش طرح های آموزشی امنیتی، جهت ارتقای زنان در هماهنگی با نهاد های ذیربط.
6. هماهنگی و تشریک مساعی با نهاد های مسئول در قسمت آگاهی دهی از طریق رسانه ها، به منظور تشویق و ترغیب زنان در جهت افزایش حضور آنها در نهاد های امنیتی.
7. تحقیق و شناسایی علل و عوامل، عدم حضور زنان در نهاد های امنیتی، به منظور ارایه طرح های پیشنهادی جهت افزایش حضور زنان در نهاد های متذکره.
8. ارایه مشوره ها و طرح های لازم به نهاد های مربوط، غرض حمایت هر چی بیشتر از زنان شاغل در نهاد های امنیتی.
9. پیگیری، تعقیب و نظارت از پالیسی های مطروحه در خصوص زنان در نهاد های امنیتی، غرض تطبیق مؤثر آن و بهبود وضعیت زنان در نهاد های امنیتی.
10. اجرای سایر وظایف مرتبط به وظیفه که از طرف آمر مربوطه، طبق قوانین، مقرره ها و اهداف اداره سپرده می شود.

Skills

3. مهارتهای دیگر (کورس های کوتاه مدت، آموزش های داخل خدمت و غیره):
بلدیت کامل به یکی از زبان های ملی (دری/پشتو) و آشنایی به زبان انگلیسی
پلانگذاری، تجزیه و تحلیل، مدیریت، ارتباطات و آشنایی با برنامه های کمپیوتر مرتبط به وظیفه و انترنت.

Qualifications

تحصیلات، تجارب و مهارتهای لازم:
مقتضیات حد اقل این بست، در ماده (7) و (34) قانون کارکنان خدمات ملکی، ذکر گردیده است.
1. درجه تحصیل:لیسانس پوهنحی علوم اجتماعی، تعلیم و تربیه و ادبیات؛ به درجه های بالاتر تحصیلی، ترجیح داده می شود.
2. تجارب لازمه (نوع و مدت زمان تجربه):یک سال مرتبط به وظیفه.

Job Location

Afghanistan - Kabul
AF AF 12

Education:

Bachelors Degree, Social Science

Submission Guideline

وزارت امور زنان به منظور تحقق اهداف عالی دولت ج.ا.ا و سپردن کار به اهل آن به تعداد (29) بست رتبه سوم و چهارم ریاستهای مرکزی را از تاریخ ( 1397/6/17 ) الی (1397/6/31 ) برای مدت ده روز کاری در ویب سایت های www.acbar.org – www.jobs.af ، و ویب سایت وزارت امورزنان به اعلان گذاشته است.
تمام واجدین شرایط که علاقمند اشتراک در پروسه های رقابتی این وزارت باشند، به رهنمای های ذیل جداً توجه نمایند:
طریقه کاندید شدن در بستهای وزارت امورزنان:
1- جهت بدست آوردن فورم مخصوص کاریابی امتحان بستهای خدمات ملکی مربوط به وزارت امورزنان به ویب سایت این وزارت (www.mowa.gov.af) و یا هم به آمریت استخدام ریاست منابع بشری وزارت امورزنان واقع (شهر نو جوار شفاخانه ایمر جنسی) از ساعت 8:00 صبح الی 4:00 بعد از ظهر مراجعه نمایند.
2- فورم مخصوص درخواستی را دقیقاً خانه پوری و تمام اسناد ضروری (تجارب کاری و تحصیلی) خویش را ضم آن نموده وبه ایمیل آدرس های ذیل ارسال نماید.

3- هیچ نوع درخواستی بدون خانه پوری فورم مخصوص قابل پذیریش نمی باشد.
4- متقاضیان که سابقه کاری در ادارات دولتی دارند مکلف به ارایه خلص سوانح معتبرو جدید از ریاست منابع بشری اداره مربوط که بیشتر از شش ماه سپری نشده باشد، اند.
5- کاندیدان محترم که سابقه کاری منحیث کارکن قراردادی در ادارات دولتی، موسسات و سازمان های بین المللی (چند جانبه، دوجانبه و سازمانهای غیر انتفاعی بین المللی) و موسسات غیر دولتی داخلی و شرکت های خصوصی داخلی و خارجی دارند مکلف به ارائه تصدیق دوره کاری ، کاپی قرارداد و فورم مالیه دهی بوده و آنرا ضم فورم درخواستی نمایند.متقاضی که دارای تجارب کاری خارج از کشور میباشند مکلف اند تا تجربه کاری شانرا از طرف نمایندگی سیاسی جمهوری ا.ا (سفارت یا کنسولگری) تاید شده باشد.
6- هرگاه کمیته استخدام در مورد اسناد تحصیلی و تجربه کاری متقاضی شک داشته باشد میتواند اسناد تحصیلی و یا تجربه کاری ذکور را طبق سند تقنینی مربوط غرض ارزیابی به مراجع مربوطه محول نموده و پروسه بعدی الی معلومات لازم به تعویق اندازد.
7- اسناد تحصیلی که طی سال‌های 1371 الی 1381 صادر گردیده باشد، متکی به مکتوب شماره 188 مورخ 24/2/1385 وزارت تحصیلات عالی ایجاب ارزیابی مجدد را در آن وزارت می‌نماید.
8- اسناد تحصیلی متقاضیان که در خارج از کشور تحصیل نموده باید از طرف وزارت تحصیلات عالی افغانستان تائید شده باشد.

Submission Email

(mowa.r.hrd@gmail.com) (csc.mowa@iarcsc.gov.af )

Email Print Report
More jobs in this category
Security Officer, Afghanistan at Center for Civilians in Conflict Kabul 28 Feb 2019
New to Jobs.af?
Not Registered? Big companies in Afghanistan hiring through Jobs.af!
Register
Recommend us on Facebook

Women in Economy

Like Jobs.af to get new job alerts through your Facebook