Email / Username

Password

Forgot Password?

Keep me logged In

Not a member? Register Now

facebook
Email Print Report

کارشناس بودجه پاسخ گوی جندر

(817 Views)

About Ministry of Women Affairs (MoWA)

Ministry of Women Affairs, working for gender equality and women empowerment

Job Summary

تحلیل و ارزیابی بودجه ملی و مصارف بودجه ازدیدگاه جندر، طرح پیشنهادات عملی برای بهبود بودجه جندر و مصارف مربوطه.

Job Details

Date Posted: 08 Sep 2018 Reference: HRD-004
Closing Date: 22 Sep 2018 Work Type: Full Time
Number of Vacancies: 1 Gender: Any
Functional Area: Social Science Open Ended: NO
Nationality: Afghan Salary Range: As per company salary scale
Contract Type: Permanent Years of Experience: 2 Year(s)
Contract Duration: 0 Year(s) & 0 Month(s) Extension Possibility: No
Probation Period: 6 Months

Duties and Responsibilities

1. ترتیب پلان کاری ماهوار ، ربعوار و سالانه درمطابقت به پلان کاری آمریت مربوطه جهت حصول اهداف.
2. تشریک مساعی با ریاست های سکتوری در شناسایی پروژه ها و پروگرام های جندر و توانمند سازی زنان.
3. حصول اطمینان و هماهنگی با وزارت مالیه در دفاع پروگرام ها و پروژه ها در مجالس دفاعیه بودجه.
4. تحلیل و ارزیابی بودجه سالانه دولت از دیدگاه جندر و تهیه گزارش به وزارت، ریاست جمهوری، کابینه و شورای وزریران.
5. تحقیق و شناسایی چالشهای حقوقی و مدیریت مالی دولت در راستای تطبیق بودجه سازی پاسخگوی جندر.
6. حصول اطمینان از ارتباط منطقی چالشهای پالیسی و برنامه ها و راه های حل آن ازطریق تدوین، تطبیق و نظارت پروژه های مربوطه.
7. هماهنگی و تسهیل برنامه های آموزشی بودجه سازی جندر برای کارمندان ریاست های سکتوری وزارت امور زنان و دیگر ادارات دولتی.
8. همکاری نزدیک با ریاست نظارت و ارزیابی در نظارت از تطبیق پروژه های جندر و پروژه های حساس جندر.
9. رهبری گفتمان در سطح پالیسی های جندر و توانمندسازی زنان به منظور تطبیق بودجه سازی جندر در کشور.
10. حصول اطمینان از تطبیق پالیسی های موجوده چون نپوا، مقرره آزار و اذیت جنسی، قانون منع خشونت علیه زنان و قطعنامه 1325 از طریق دادخواهی و کار با وزارت مالیه و ادارات مربوط.
11. مطالعه مسوده بودجه ادارات مورد نظر، با نظر داشت پلانها و پروژه های آنها به منظور ارزیابی وضعیت بودجه مطروحه ادارات مربوطه از دیدگاه جندر.
12. اجرای سایر وظایف مرتبط به وظیفه که از طرف مقامات ، مطابق قوانین ،مقررات و اهداف اداره سپرده میشود.

Skills

3. مهارتهای دیگر (کورس های کوتاه مدت، آموزش های داخل خدمت و غیره):
بلدیت کامل به یکی از زبان های ملی (دری/پشتو) و آشنایی به زبان انگلیسی.
پلانگذاری، اداره ومدیریت، آگاهی از قوانین مرتبط به زنان، آموزش های جندر،آشنایی با انترنت وبرنامه های کمپیوتر مرتبط به وظیفه

Qualifications

تحصیلات، تجارب و مهارتهای لازم:
مقتضیات حد اقل این بست، در ماده (7) و (34) قانون کارکنان خدمات ملکی، ذکر گردیده است.
1. درجه تحصیل: لیسانس اقتصاد، رشته های مدیریتی و علوم اجتماعی؛ به درجه های بالاتر تحصیلی ترجیح داده می شود.
2. تجارب لازمه (نوع و مدت زمان تجربه):
دو سال مرتبط به وظیفه.

Job Location

Afghanistan - Kabul
AF AF 12

Education:

Bachelors Degree, Social Science

Submission Guideline

اطلاعیه کاریابی وزارت امورزنان
وزارت امور زنان به منظور تحقق اهداف عالی دولت ج.ا.ا و سپردن کار به اهل آن به تعداد (29) بست رتبه سوم و چهارم ریاستهای مرکزی را از تاریخ (1397/6/17 ) الی ( 1397/6/31) برای مدت ده روز کاری در ویب سایت های www.acbar.org – www.jobs.af ، و ویب سایت وزارت امورزنان به اعلان گذاشته است.
تمام واجدین شرایط که علاقمند اشتراک در پروسه های رقابتی این وزارت باشند، به رهنمای های ذیل جداً توجه نمایند:
طریقه کاندید شدن در بستهای وزارت امورزنان:
1- جهت بدست آوردن فورم مخصوص کاریابی امتحان بستهای خدمات ملکی مربوط به وزارت امورزنان به ویب سایت این وزارت (www.mowa.gov.af) و یا هم به آمریت استخدام ریاست منابع بشری وزارت امورزنان واقع (شهر نو جوار شفاخانه ایمر جنسی) از ساعت 8:00 صبح الی 4:00 بعد از ظهر مراجعه نمایند.
2- فورم مخصوص درخواستی را دقیقاً خانه پوری و تمام اسناد ضروری (تجارب کاری و تحصیلی) خویش را ضم آن نموده وبه ایمیل آدرس های ذیل ارسال نماید.

3- هیچ نوع درخواستی بدون خانه پوری فورم مخصوص قابل پذیریش نمی باشد.
4- متقاضیان که سابقه کاری در ادارات دولتی دارند مکلف به ارایه خلص سوانح معتبرو جدید از ریاست منابع بشری اداره مربوط که بیشتر از شش ماه سپری نشده باشد، اند.
5- کاندیدان محترم که سابقه کاری منحیث کارکن قراردادی در ادارات دولتی، موسسات و سازمان های بین المللی (چند جانبه، دوجانبه و سازمانهای غیر انتفاعی بین المللی) و موسسات غیر دولتی داخلی و شرکت های خصوصی داخلی و خارجی دارند مکلف به ارائه تصدیق دوره کاری ، کاپی قرارداد و فورم مالیه دهی بوده و آنرا ضم فورم درخواستی نمایند.متقاضی که دارای تجارب کاری خارج از کشور میباشند مکلف اند تا تجربه کاری شانرا از طرف نمایندگی سیاسی جمهوری ا.ا (سفارت یا کنسولگری) تاید شده باشد.
6- هرگاه کمیته استخدام در مورد اسناد تحصیلی و تجربه کاری متقاضی شک داشته باشد میتواند اسناد تحصیلی و یا تجربه کاری ذکور را طبق سند تقنینی مربوط غرض ارزیابی به مراجع مربوطه محول نموده و پروسه بعدی الی معلومات لازم به تعویق اندازد.
7- اسناد تحصیلی که طی سال‌های 1371 الی 1381 صادر گردیده باشد، متکی به مکتوب شماره 188 مورخ 24/2/1385 وزارت تحصیلات عالی ایجاب ارزیابی مجدد را در آن وزارت می‌نماید.
8- اسناد تحصیلی متقاضیان که در خارج از کشور تحصیل نموده باید از طرف وزارت تحصیلات عالی افغانستان تائید شده باشد.

Submission Email

(mowa.r.hrd@gmail.com) (csc.mowa@iarcsc.gov.af)

Email Print Report
More jobs in this category
Security Officer, Afghanistan at Center for Civilians in Conflict Kabul 28 Feb 2019
New to Jobs.af?
Not Registered? Big companies in Afghanistan hiring through Jobs.af!
Register
Recommend us on Facebook

Women in Economy

Like Jobs.af to get new job alerts through your Facebook