Email / Username

Password

Forgot Password?

Keep me logged In

Not a member? Register Now

facebook
Email Print Report

کارشناس پالیسی سکتور اقتصادی و ملی

(771 Views)

About Ministry of Women Affairs (MoWA)

Ministry of Women Affairs, working for gender equality and women empowerment

Job Summary

تحلیل و ارزیابی پالیسی های امورزنان به منظور تطبیق بهتران

Job Details

Date Posted: 08 Sep 2018 Reference: HRD-003
Closing Date: 22 Sep 2018 Work Type: Full Time
Number of Vacancies: 1 Gender: Any
Functional Area: Social Science Open Ended: NO
Nationality: Afghan Salary Range: As per company salary scale
Contract Type: Permanent Years of Experience: 2 Year(s)
Contract Duration: 0 Year(s) & 0 Month(s) Extension Possibility: No
Probation Period: 6 Months

Duties and Responsibilities

1. ترتیب پلان کاری ماهوار ، ربعوار و سالانه درمطابقت به پلان کاری آمریت مربوطه جهت حصول اهداف.
2. شناسایی چالش های موجود در پالیسی های وزارت جهت طرح و انکشاف پالیسی ها در سکتور اقتصادی و امنیتی.
3. مطالعه، تحلیل ، تجزیه وتشخیص مواردیکه سبب تطبیق درست پالیسی ها در سکتور اقتصادی و امنیتی نمی گردد جهت ارائه طرح های مشورتی پیرامون نکات قوی وضعیف پالیسی ها به منظور رسیدن به اهداف پیشبینی شده.
4. جمع آوری و تجزیه معلومات و ارقام دقیق به منظور طرح و انکشاف پالیسی های وزارت در سکتور اقتصادی و امنتی.
5. طرح مسوده پالیسی ها و رهنمود های مربوط به امورزنان در سکتور اقتصادی و امنیتی به اساس دیدگاه ، ماموریت واستراتیژی اداره غرض نیل به اهداف در هماهنگی با آمر بخش.
6. تحقیق و مطالعه در مورد پالیسی های امورزنان کشور های مماثل در عرصه های اقتصادی و امنتی به منظور طرح و انکشاف پالیسی مثبت ودقیق اداره.
7. تکثیر پالیسی های منظور شده امورزنان در بخش های اقتصادی و امنیتی به بخش های مربوطه و شرکای کاری جهت دستیابی به اهداف تعیین شده.
8. تامین ارتباط با واحد های جندر در وزارتخانه ها وادارات مستقل دولتی وغیردولتی غرض همآ هنگی وانسجام امور .
9. هماهنگی با ادارات مرکزی و ولایاتی به منظور وضاحت و تثبیت مسیر برنامه های اقتصادی و امنیتی.
10. اجرای سایر وظایف مرتبط به وظیفه که از طرف مقامات ، مطابق قوانین ،مقررات و اهداف اداره سپرده میشود.

Skills

3. مهارتهای دیگر (کورس های کوتاه مدت، آموزش های داخل خدمت و غیره):
بلدیت کامل به یکی از زبان های ملی (دری/پشتو) و آشنایی به زبان انگلیسی.
پلانگذاری، اداره، مدیریت، آگاهی از قوانین مرتبط به زنان، آموزش های جندر وآشنایی با برنامه های کمپیوتر مرتبط به وظیفه و انترنت.

Qualifications

تحصیلات، تجارب و مهارتهای لازم:
مقتضیات حد اقل این بست، در ماده (7) و (34) قانون کارکنان خدمات ملکی، ذکر گردیده است.
1. درجه تحصیل: لیسانس اقتصاد، رشته های مدیریتی و علوم اجتماعی؛ به درجه های بالاتر تحصیلی، ترجیح داده می شود.
2. تجارب لازمه (نوع و مدت زمان تجربه):
دو سال مرتبط به وظیفه.

Job Location

Afghanistan - Kabul
AF AF 12

Education:

Bachelors Degree, Social Science

Submission Guideline

اطلاعیه کاریابی وزارت امورزنان
وزارت امور زنان به منظور تحقق اهداف عالی دولت ج.ا.ا و سپردن کار به اهل آن به تعداد (29) بست رتبه سوم و چهارم ریاستهای مرکزی را از تاریخ (1397/6/17 ) الی ( 1397/6/31 ) برای مدت ده روز کاری در ویب سایت های www.acbar.org – www.jobs.af ، و ویب سایت وزارت امورزنان به اعلان گذاشته است.
تمام واجدین شرایط که علاقمند اشتراک در پروسه های رقابتی این وزارت باشند، به رهنمای های ذیل جداً توجه نمایند:
طریقه کاندید شدن در بستهای وزارت امورزنان:
1- جهت بدست آوردن فورم مخصوص کاریابی امتحان بستهای خدمات ملکی مربوط به وزارت امورزنان به ویب سایت این وزارت (www.mowa.gov.af) و یا هم به آمریت استخدام ریاست منابع بشری وزارت امورزنان واقع (شهر نو جوار شفاخانه ایمر جنسی) از ساعت 8:00 صبح الی 4:00 بعد از ظهر مراجعه نمایند.
2- فورم مخصوص درخواستی را دقیقاً خانه پوری و تمام اسناد ضروری (تجارب کاری و تحصیلی) خویش را ضم آن نموده وبه ایمیل آدرس های ذیل ارسال نماید.

3- هیچ نوع درخواستی بدون خانه پوری فورم مخصوص قابل پذیریش نمی باشد.
4- متقاضیان که سابقه کاری در ادارات دولتی دارند مکلف به ارایه خلص سوانح معتبرو جدید از ریاست منابع بشری اداره مربوط که بیشتر از شش ماه سپری نشده باشد، اند.
5- کاندیدان محترم که سابقه کاری منحیث کارکن قراردادی در ادارات دولتی، موسسات و سازمان های بین المللی (چند جانبه، دوجانبه و سازمانهای غیر انتفاعی بین المللی) و موسسات غیر دولتی داخلی و شرکت های خصوصی داخلی و خارجی دارند مکلف به ارائه تصدیق دوره کاری ، کاپی قرارداد و فورم مالیه دهی بوده و آنرا ضم فورم درخواستی نمایند.متقاضی که دارای تجارب کاری خارج از کشور میباشند مکلف اند تا تجربه کاری شانرا از طرف نمایندگی سیاسی جمهوری ا.ا (سفارت یا کنسولگری) تاید شده باشد.
6- هرگاه کمیته استخدام در مورد اسناد تحصیلی و تجربه کاری متقاضی شک داشته باشد میتواند اسناد تحصیلی و یا تجربه کاری ذکور را طبق سند تقنینی مربوط غرض ارزیابی به مراجع مربوطه محول نموده و پروسه بعدی الی معلومات لازم به تعویق اندازد.
7- اسناد تحصیلی که طی سال‌های 1371 الی 1381 صادر گردیده باشد، متکی به مکتوب شماره 188 مورخ 24/2/1385 وزارت تحصیلات عالی ایجاب ارزیابی مجدد را در آن وزارت می‌نماید.
8- اسناد تحصیلی متقاضیان که در خارج از کشور تحصیل نموده باید از طرف وزارت تحصیلات عالی افغانستان تائید شده باشد.

Submission Email

(mowa.r.hrd@gmail.com) (csc.mowa@iarcsc.gov.af)

Email Print Report
More jobs in this category
Security Officer, Afghanistan at Center for Civilians in Conflict Kabul 28 Feb 2019
New to Jobs.af?
Not Registered? Big companies in Afghanistan hiring through Jobs.af!
Register
Recommend us on Facebook

Women in Economy

Like Jobs.af to get new job alerts through your Facebook