Email / Username

Password

Forgot Password?

Keep me logged In

Not a member? Register Now

facebook
Email Print Report

کارشناس مطالعات شرعی

(1233 Views)

About Ministry of Women Affairs (MoWA)

Ministry of Women Affairs, working for gender equality and women empowerment

Job Summary

مطالعه و تحقیق پیرامون حقوق زنان از دیدگاه شرعی به منظور احقاق حقوق شرعی زنان.

Job Details

Date Posted: 10 Sep 2018 Reference: HRD-38
Closing Date: 22 Sep 2018 Work Type: Full Time
Number of Vacancies: 1 Gender: Any
Functional Area: Law Open Ended: NO
Nationality: Afghan Salary Range: As per company salary scale
Contract Type: Permanent Years of Experience: 1 Year(s)
Contract Duration: 0 Year(s) & 0 Month(s) Extension Possibility: No
Probation Period: 6 Months

Duties and Responsibilities

1. ترتيب پلان کاری هفته وار، ماهوار و ربعوار جهت رسیدن به اهداف پیش بینی شده.
2. مرور و بازنگری اسناد تقنینی افغانستان و میکانیزمهای نیل به آن، به منظور تشخیص، تغییر و تعدیل مظاهر تبعیض جنسی و ادغام ارزشهای تساوی جندر با در نظرداشت ارشهای شرعی.
3. ملاحظه استراتیژی ها و پالیسی های ادارات به منظور غنامندی ارزشهای جندر از منظر شریعت اسلام.
4. سهم گیری در تهیه استراتیژی ها و پالیسی های زنان در عرصه های مختلف از منظر شرعی.
5. ارایه نظریات کارشناسانه در قضایای حقوقی مربوط به زنان از دیدگاه شریعت.
6. مطالعه و تحقیق در عرصه شناسایی مشکلات فرا روی زنان با در نظر داشت ارزشهای شرعی.
7. ترویج برداشت های سالم و مثبت فتوا های علمای جید اسلامی، مقابل بینش های افراطی ناشی از تبعیض علیه زنان برای دادخواهی.
8. نمایندگی از وزارت امور زنان در محافل و سیمینارها پیرامون حقوق زنان از منظر شریعت.
9. هماهنگی با وزارت حج و اوقاف و سایر نهادهای ذیربط به منظور تدویر برنامه های آگاهی دهی زنان از دیدگاه شریعت.
10. اجرای سایروظایف مرتبط به وظیفه که از طرف آمر مربوطه، مطابق قوانین، مقرره ها واهداف وزارت سپرده می شود.

Skills

3. مهارتهای دیگر (کورس های کوتاه مدت، آموزش های داخل خدمت و غیره):
بلدیت کامل به یکی از زبان های ملی (دری/پشتو) و آشنایی به زبان انگلیسی.
پلانگذاری، اداره، مدیریت، آگاهی از قوانین مرتبط به زنان، آموزش های جندر وآشنایی با برنامه های کمپیوتر مرتبط به وظیفه و انترنت.

Qualifications

تحصیلات، تجارب و مهارتهای لازم:
مقتضیات حد اقل این بست، در ماده (7) و (34) قانون کارکنان خدمات ملکی، ذکر گردیده است.
1. درجه تحصیل:لیسانس حقوق و شرعیات؛ به درجه های بالاتر تحصیلی، ترجیح داده می شود.
2. تجارب لازمه (نوع و مدت زمان تجربه):
یکسال مرتبط به وظیفه.

Job Location

Afghanistan - Kabul
AF AF 12

Education:

Bachelors Degree, Law

Submission Guideline

اطلاعیه کاریابی وزارت امورزنان
وزارت امور زنان به منظور تحقق اهداف عالی دولت ج.ا.ا و سپردن کار به اهل آن به تعداد (29) بست رتبه سوم و چهارم ریاستهای مرکزی را از تاریخ ( 1397/6/17) الی ( 1397/6/31) برای مدت ده روز کاری در ویب سایت های www.acbar.org – www.jobs.af ، و ویب سایت وزارت امورزنان به اعلان گذاشته است.
تمام واجدین شرایط که علاقمند اشتراک در پروسه های رقابتی این وزارت باشند، به رهنمای های ذیل جداً توجه نمایند:
طریقه کاندید شدن در بستهای وزارت امورزنان:
1- جهت بدست آوردن فورم مخصوص کاریابی امتحان بستهای خدمات ملکی مربوط به وزارت امورزنان به ویب سایت این وزارت (www.mowa.gov.af) و یا هم به آمریت استخدام ریاست منابع بشری وزارت امورزنان واقع (شهر نو جوار شفاخانه ایمر جنسی) از ساعت 8:00 صبح الی 4:00 بعد از ظهر مراجعه نمایند.
2- فورم مخصوص درخواستی را دقیقاً خانه پوری و تمام اسناد ضروری (تجارب کاری و تحصیلی) خویش را ضم آن نموده وبه ایمیل آدرس های ذیل ارسال نماید.
3- هیچ نوع درخواستی بدون خانه پوری فورم مخصوص قابل پذیریش نمی باشد.
4- متقاضیان که سابقه کاری در ادارات دولتی دارند مکلف به ارایه خلص سوانح معتبرو جدید از ریاست منابع بشری اداره مربوط که بیشتر از شش ماه سپری نشده باشد، اند.
5- کاندیدان محترم که سابقه کاری منحیث کارکن قراردادی در ادارات دولتی، موسسات و سازمان های بین المللی (چند جانبه، دوجانبه و سازمانهای غیر انتفاعی بین المللی) و موسسات غیر دولتی داخلی و شرکت های خصوصی داخلی و خارجی دارند مکلف به ارائه تصدیق دوره کاری ، کاپی قرارداد و فورم مالیه دهی بوده و آنرا ضم فورم درخواستی نمایند.متقاضی که دارای تجارب کاری خارج از کشور میباشند مکلف اند تا تجربه کاری شانرا از طرف نمایندگی سیاسی جمهوری ا.ا (سفارت یا کنسولگری) تاید شده باشد.
6- هرگاه کمیته استخدام در مورد اسناد تحصیلی و تجربه کاری متقاضی شک داشته باشد میتواند اسناد تحصیلی و یا تجربه کاری ذکور را طبق سند تقنینی مربوط غرض ارزیابی به مراجع مربوطه محول نموده و پروسه بعدی الی معلومات لازم به تعویق اندازد.
7- اسناد تحصیلی که طی سال‌های 1371 الی 1381 صادر گردیده باشد، متکی به مکتوب شماره 188 مورخ 24/2/1385 وزارت تحصیلات عالی ایجاب ارزیابی مجدد را در آن وزارت می‌نماید.
8- اسناد تحصیلی متقاضیان که در خارج از کشور تحصیل نموده باید از طرف وزارت تحصیلات عالی افغانستان تائید شده باشد.

Submission Email

(mowa.r.hrd@gmail.com) (csc.mowa@iarcsc.gov.af )

Email Print Report
More jobs in this category
Legal Secretary at Shajjan & Associates Kabul 30 Nov 2018
New to Jobs.af?
Not Registered? Big companies in Afghanistan hiring through Jobs.af!
Register
Recommend us on Facebook

Women in Economy

Like Jobs.af to get new job alerts through your Facebook