Email / Username

Password

Forgot Password?

Keep me logged In

Not a member? Register Now

facebook
Email Print Report

مسئول تیم ثبت ادويه توریدی

(1447 Views)

About National Medicine and Healthcare Products Regulatory Authority

وزارت صحت عامه يکي از وزارت هاي سکتوري که جهت تأمين خدمات صحي متوازن وباکيفيت بدون درنظرداشت هرگونه تبعيض قومي، نژادي، جندر، لساني، مذهبي براي همه افغانهاي باطرح وترتيب پاليسي ها واستراتيژي هاي ، معقول وعملي و تعين استقامت هاي کاري مشخص ورعايت اصول وارزش هاي اسلامي، ملي، احترام به حقوق بشر، تفاهم و مشارکت جامعه جهاني وهم زيستي مسالمت آميز، براي تأمين صحت و ترويج زنده گي سالم درکشورايفاي وظيفه مينمايد.
اداره ملی تنظیم امور دوایی و محصولات صحی موجوديت ادويه و محصولات صحی مؤثر، مصئون، با کيفيت و دارای قيمت مناسب در کشور در چوکات وزارت صحت عامه ایجاد گردید وهدف اين اداره تدوين و تنفيذ معيارهاي مؤثر جهت بهبود مصئونيت، مؤثريت، کيفيت و استطاعت خريد ادويه و محصولات صحی در سراسر کشور، ميباشد.

Job Summary

هدف وظیفه. مطالعه تطبیق چک لست و حصول اطمینان از ثبت ادویه در همکاری با کمیته تخنیکی مرتبط در مطابقت به قوانین ،

Job Details

Date Posted: 11 Sep 2018 Reference: nmhra/2018/0066
Closing Date: 21 Sep 2018 Work Type: Full Time
Number of Vacancies: 1 Gender: Any
Functional Area: Health/Medical Open Ended: NO
Nationality: Afghan Salary Range: As per company salary scale
Contract Type: Long-term Years of Experience: 1 Year(s)
Contract Duration: 0 Year(s) & 0 Month(s) Extension Possibility: No
Probation Period: 3 Months

Duties and Responsibilities

صلاحیت و مسئولیت های وظیفوی:

ترتیب پلان کاری ربعوار و سالانه بخش مربوطه در مطابقت با پلان عمومی .
تطبیق چک لست های مطروحه جهت ثبت ادویه در مطابقت به رهنمود ثبت ادویه.
دقت درمطالعه وارزیابی اسناد واصله(company profile &DMF;) و سایر اسناد تخنیکی و اداری وحصول اطمینان از صحت اسناد ارائه شده جهت ثبت محصول.
مطالعه و تطبیق درست اسناد ارایه شده با ستاندرد های دوائی ( BP,EP,IP, USP ).
ارزیابی اسناد مربوط به کنترول کیفیت در کمپنی مولد ، تست های پایداری (Stability Data ) و سایر اسناد تخنیکی جهت حصول اطمینان ازصحت اسناد و تصدیقنامه های مرتبط.
ارسال نمونه های ادویه به لابراتوار کنترول کیفیت جهت حصول اطمینان از کیفیت محصول تحت ثبت.
تهیه راپور تخنیکی از اطلاعات مرور شده از درخواست برای ثبت و یا تغیر در ثبت محصول و ارایه آن به کمیته تخنیکی جهت تصمیم گیری بمنظور تائید، رد ویا تعلیق ثبت محصول پیشنهادی.
تطبیق حکم قانون و مقرره دوایی در مورد اقلام قبلآ ثبت شده که سب ستندرد تثبیت گردیده باشد .
ترتیب و تنظیم معقول اسناد و آرشیف منظم از DMF اقلام ثبت شده بمنظور سهولت در امور.
اطلاع دهی از آمار وارقام دقیق کمپنی ها واقلام ثبت شده به مراجع ذیربط و دسترسی به دیتابیس وطرزکاربرد آن.
ارایه گزارش ماهوار، ربعوار، سالانه .
اجرای سایر وظایف که توسط مقامات مرتبط به وظیفه سپرده می شود.

Skills

مهارت های دیگر : آشنایی کامل لسان انگليسي و پروگرام های قابل ضرورت کمپيوتر.

Qualifications

درجه تحصیل: فوق بکلوریا در رشته فارمسی و به دارندگان درجه تحصيلي بالاتر در رشته متذکره ارجحيت داده ميشود.

تجارب لازم: داشتن حد اقل یک سال تجربه کاري در رشته فارمسی.

مهارت های لازمه: تسلط کامل به یکی از لسان های رسمی کشور(دری و پشتو).

Job Location

Afghanistan - Kabul: PROVINCIAL CENTER (KABUL)
AF AF 12

Education:

Diploma, Health/Medical

Submission Guideline

وزارت صحت عامه يکي از وزارت هاي سکتوري که جهت تأمين خدمات صحي متوازن وباکيفيت بدون درنظرداشت هرگونه تبعيض قومي، نژادي، جندر، لساني، مذهبي براي همه افغانهاي باطرح وترتيب پاليسي ها واستراتيژي هاي ، معقول وعملي و تعين استقامت هاي کاري مشخص ورعايت اصول وارزش هاي اسلامي، ملي، احترام به حقوق بشر، تفاهم و مشارکت جامعه جهاني وهم زيستي مسالمت آميز، براي تأمين صحت و ترويج زنده گي سالم درکشورايفاي وظيفه مينمايد.
اداره ملی تنظیم امور دوایی و محصولات صحی موجوديت ادويه و محصولات صحی مؤثر، مصئون، با کيفيت و دارای قيمت مناسب در کشور در چوکات وزارت صحت عامه ایجاد گردید وهدف اين اداره تدوين و تنفيذ معيارهاي مؤثر جهت بهبود مصئونيت، مؤثريت، کيفيت و استطاعت خريد ادويه و محصولات صحی در سراسر کشور، ميباشد.

Submission Email

hrd.nmhra@gmail.com

Attached File

Download File

Email Print Report
More jobs in this category
Maternal and Newborn Health Senior Technical .. at Ministry of Public Hea.. Kabul 25 Jan 2019
Senior Program Development Specialist at Ministry of Public Health Kabul 29 Jan 2019
نرس شفاخانه at Ministry of Public Health Baghlan 20 Jan 2019
داکتر ارتوپیدی at Ministry of Public Health Kunduz 20 Jan 2019
داکتر جراحی اعصاب at Ministry of Public Health Kandahar 20 Jan 2019
متخصص جراحي اطفال at Ministry of Public Health Multi Cities 20 Jan 2019
متخصص جراحي اعصاب at Ministry of Public Health Kandahar 20 Jan 2019
متخصص داخله عمومی at Ministry of Public Health Kandahar 20 Jan 2019
(تخصص اطفال( در بخش وارد/س.. at Ministry of Public Hea.. Kandahar 20 Jan 2019
متخصص داخله عموم at Ministry of Public Health Kunduz 20 Jan 2019
تکنيشن فارمسي at Ministry of Public Health Kandahar 20 Jan 2019
متخصص نسایی ولادی at Ministry of Public Health Multi Cities 20 Jan 2019
فارمسست at Ministry of Public Health Kandahar 20 Jan 2019
شف سرویس نسایی ولادی at Ministry of Public Health Kandahar 20 Jan 2019
متخصص چشم at Ministry of Public Health Kunduz 20 Jan 2019
متخصص جلدی at Ministry of Public Health Kunduz 20 Jan 2019
داکتر گوش و گلو at Ministry of Public Health Kunduz 20 Jan 2019
داکتر جراحی at Ministry of Public Health Kandahar 20 Jan 2019
داکتر انتان at Ministry of Public Health Kunduz 20 Jan 2019
متخصص جراحي یورولوژی at Ministry of Public Health Kandahar 20 Jan 2019
تکنيشن انستزي at Ministry of Public Health Multi Cities 20 Jan 2019
( داکتر التراسوند ( ذکور،.. at Ministry of Public Hea.. Multi Cities 20 Jan 2019
Anesthesia Specialist ICU at Ministry of Public Health Kabul 22 Jan 2019
Anesthesia Doctor ICU at Ministry of Public Health Kabul 22 Jan 2019
تکنیشن انستیزی at Ministry of Public Health Kabul 21 Jan 2019
Nurse ICU Ali Jenah at Ministry of Public Health Kabul 21 Jan 2019
تکنیشن جنراتور at Ministry of Public Health Kabul 21 Jan 2019
Neurosurgeon at Ministry of Public Health Kabul 21 Jan 2019
شیخ زاید تکنیشن اکسری at Ministry of Public Health Kabul 21 Jan 2019
سرطبیب شفاخانه at Ministery of Publich Health Zabul 31 Jan 2019
Provincial Maternal & Child Health Coordinato.. at Afghan Social Marketin.. Nangarhar 27 Jan 2019
:(Exit Exam) آفیسر اخذ امتحان.. at شورای طبی اف.. Kabul 23 Jan 2019
(Exit Exam) آمر اخذ امتحانات at شورای طبی افغا.. Kabul 23 Jan 2019
Psychosocial Counsellor at Médecins Sans Frontières (MSF) Kabul 09 Feb 2019
متخصص at Janat Gulzada Islamic Curative Hospital Kabul 25 Jan 2019
Medical Doctor Specialized Gynaecologist at Médecins Sans Frontières (.. Khost 31 Dec 2019
New to Jobs.af?
Not Registered? Big companies in Afghanistan hiring through Jobs.af!
Register
Recommend us on Facebook

Women in Economy

Like Jobs.af to get new job alerts through your Facebook