Email / Username

Password

Forgot Password?

Keep me logged In

Not a member? Register Now

facebook
Email Print Report

رئیس احصائیه و معلومات ولایت کابل، کندهار، ننگرهار، هرات، پنجشیر، کاپیسا، پروان، جوزجان، سر پل، سمنگان، تخار، کندز، فاریاب، بادغیس، بدخشان، لوگر، وردک، زابل، غزنی، پکتیا، خوست، ارزگان، دایکندی، نیمروز، فراه، هلمند، کنر، نورستان، لغمان، بغلان، غور و پکتیکا

(2193 Views)

About اداره ملی احصائیه و معلومات

بورد تعیینات خدمات ملکی بتعداد (32 بست) رتبه دوم اداره ملی احصائیه و معلومات را جهت استخدام کارکنان شایسته به اعلان رقابتی می‌ سپارد.
علاقمندان واجد شرایط،‌ می‌توانند فورمه های درخواستی را به صورت حضوری یا آنلاین از وبسایت کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی از طریق لینک که در پایین تذکر یافته، دریافت نمایند. متقاضیان محترم فورمه های درخواستی را بعد از خانه پری یکجا با اسناد ضروری (کاپی تذکره تابعیت، اسناد تحصیلی، خلص سوانح و اسناد تجربه کاری) به دفتر مرکزی کمیسیون در کابل و یا دفاتر ساحوی آن در تمام ولایت کشور تسلیم نمایند.

Job Summary

هدف وظیفه: رهبری ، مدیریت، نظارت وانسجام تمام امور احصائیوی و تطبیق پالیسی های اداره در ولایت مربوطه جهت تحقق اهداف متوقعه .

Job Details

Date Posted: 15 Sep 2018 Reference: SINA/9/15/17-32
Closing Date: 30 Sep 2018 Work Type: Full Time
Number of Vacancies: 32 Gender: Any
Functional Area: Government Open Ended: NO
Nationality: Salary Range: As per company salary scale
Contract Type: Fixed-term Years of Experience: 0 Year(s)
Contract Duration: 0 Year(s) & 0 Month(s) Extension Possibility: No
Probation Period:

Duties and Responsibilities

مسؤلیت های وظیفوی:
1. طرح و ترتیب پلان کاری ریاست احصائیه ولایت مربوطه درمطابقت با پلان عمومی اداره ملی احصائیه و معلومات به منظورمشخص شدن استقامت های کاری وانسجام امورمربوطه؛
2. نظارت ،مراقبت وبررسی تمام اسناد نتایج سروی های اقتصادی ، اجتماعی ، دیموگرافی، احصائیه قیم وسایرسروی های احصائیوی جهت حصول اطمینان ازپیشرفت کارمطابق بامعیارهای معینه؛
3. اتخاذتصامیم وطرح های لازم در رابطه به تطبیق پلان های مطروحه احصائیوی اداره ملی احصائیه و معلومات درولایت مربوطه به منظورتطبیق اهداف وپروگرام های معینه اداره؛
4. مدیریت، نظارت ومراقبت ازجریان کارسرشماری نفوس ومسکن ، سروی های نمونوی وسایرسروی های که ازطرف مرکزهدایت داده میشود به منظورحصول اطمینان ازپیشرفت کارمطابق معیارهای معینه؛
5. حصول اطمینان ازارسال به موقع ارقام قیم، نتایج وگزارشات سروی های احصائیوی به اداره ملی احصائیه و معلومات جهت اجراآت مقتضی بعدی؛
6. ایجاد میکانیزم سالم درقسمت جمع آوری واخذ ارقام احصائیوی ازمراجع مربوطه مطابق طرزالعمل ها و رهنمودهای نافذه جهت توحید وارائه آن به مقام اداره؛
7. کنترول و نظارت از صورت اجرای تادیات حواله های معاشات ، اضافه کاری ها وسایرمصارفات ریاست مربوطه به منظور حصول اطمینان ازصحت آنها؛
8. حصول اطمینان از تحقق اهداف و برنامه های استراتیژی صلح و انکشاف ملی افغانستان و استراتیژی ملی مبارزه علیه فساد اداری در ساحۀ کاری مربوطه؛
9. تسهیل ارائه معلومات به موقع در داخل ادارات دولتی، جامعۀ مدنی، رسانه ها و شهروندان کشور، با در نظرداشت اهداف قانون دسترسی به معلومات و پالیسی ادارۀ مربوطه؛
10. رعایت و حصول اطمینان از تطبیق قانون اجراآت اداری، قانون منع آزار و اذیت زنان و اطفال و مقرره طرز سلوک در ساحۀ کاری مربوطه؛
11. ارائه مشوره های مسلکی دراموراحصائیه به اداره مربوطه جهت بهبود کیفیت کاری اداره؛
12. حصول اطمینان از ارائه خدمات موثرو به موقع اداری وخدماتی توسط تمام بخش های تحت اثر به منظور اجرای مؤثر ودرست امور مربوط؛
13. اجرای سایر وظایف که از طرف مقامات مطابق قوانین، مقررات و اهداف اداره مربوطه به وی سپرده میشود.

Qualifications

تحصیلات، تجارب و مهارت های لازم:
شرایط لازم برای احراز این بست دراحکام مندرج مواد ۷ ، ۸ و ۳۴ قانون کارکنان خدمات ملکی ذکر گردیده است.
1. درجه تحصیل
• سند تحصیلی لیسانس دریکی از رشته های اقتصاد، اداره تجارت، ریاضیات، اقتصاد زراعتی، رشته مشترک احصائیه و کمپیوتر ویا اداره عامه و به درجه تحصیلی بالاتر دررشته های متذکره ارجحیت داده میشود.
2. تجارب لازمه ( نوع و مدت زمان تجربه)
• تجربه کاری مرتبط (احصائیوی، تحلیل ارقام وسروی ها وسایرموارد مندرج اهداف ومسوولیت های وظیفوی این بست) حداقل سه سال برای لیسانس، 2 سال برای ماستر ویک سال برای دکتور
3 .مهارت های دیگر ( کورس های کوتاه مدت، آموزش های داخل خدمت وغیره )
• تسلط به یکی از زبانهای رسمی ( پشتو یا دری ) وآشنایی ( تحریر وتکلم ) با زبان انگلیسی
• مهارت های کمپیوتری دربرنامه های مرتبط به وظیفه
• توانایی تطبیق خط مش اداره
• بلدیت به لسان انگلیسی

Job Location

Afghanistan - Kabul
- Kandahar
- Nangarhar
- Herat
- Panjshir
- Kapisa
- Parwan
- Jawzjan
- Sar-e Pol
- Samangan
- Takhar
- Kunduz
- Faryab
- Badghis
- Badakhshan
- Logar
- Wardak
- Zabul
- Ghazni
- Paktia
- Khost
- Oruzgan
- Daikondi
- Nimruz
- Farah
- Helmand
- Kunar
- Nuristan
- Laghman
- Baghlan
- Ghowr
- Paktika
AF AF 12

Education:

Bachelors Degree,

Submission Guideline

رهنمود تسلیم دهی اسناد برای بست های اول ودوم:

به نسبت نبود امکانات مناسب تکنالوژیکی درتمامی ولایات برای متقاضیان، عدم دسترسی به وسایل و تسهیلات ممکن، و حصول اطمینان از جمع آوری و تسلیمی دقیق اسناد کمیسیون مستقل اصلاحات اداری وخدمات ملکی تصمیم اتخاذ نمودند تا فورم های درخواستی متقاضیان را به شکل فزیکی(هاردکاپی) دردفاتر ولایتی و مرکزی خویش جمع آوری نمایند.

ارائه درخواست به این بست ها تنها از طریق تسلیم دهی اسناد (هارد کاپی) ممکن بوده و هیج نوع درخواست از طریق ایمل پذیرفته نمی شود. برای ارائه درخواست کاندیدان محترم میتوانند فورم درخواستی را از لینـک (https://iarcsc.gov.af/fa/wp-content/uploads/sites/2/2018/08/R-Form.pdf ) دانلود و بعد از خانه پری با اسناد که ذیلآ لست گردیده است به دفتر مرکزی و دفاتر ساحوی کمیسیون مستقل اصلاحات اداری بشکل فزیکی( هارد کاپی) تسلیم نموده و از تکمیل بودن اسناد خویش اطمینان حاصل نمایند.

از کاندیدان محترم خواهشمند است تا جهت تسلیم دهی اسناد خویش به نکات آتی توجه جدی نمایند:

اسناد تحصیلی:
اسناد تحصیلی دولتی باید تائیدی وزارت محترم تحصیلات عالی را داشته باشد؛
اسناد تحصیلی از موسسات خصوصی باید سرتفیکیت که توسط وزارت تحصیلات عالی تائید شده باشد و یا مکتوب که توسط ریاست موسسات تحصیلی خصوصی باشد؛
اسناد تحصیلی خارج از مرز علاوه بر تائید نماینده سیاسی کشور و وزارت محترم خارجه باید مورد ارزیابی وزارت تحصیلات عالی نیز باشد.بنابر این مکتوب ارزیابی باید ضم فورم باشد؛
اسناد تحصیلی (داخل و خارج مرز) که بین سال های ۱۳۷۱ الی ۱۳۸۱ اخذ گردیده نیازمند ارزیابی مجدد وزارت تحصیلات عالی است.


اسناد تجربه کاری:
اسناد تجربه کاری دولتی:
اگر کارمند دایمی دولت هستید، نیاز است که خلص سوانح شما جدید بوده یا حد اکثر شش ماه قبل از اعلان بست صادر شده باشد و تائید واحد اولی(ریاست منابع بشری وزارت/ اداره) را با خود داشته باشد،
اگر به شکال قرارداد کار نموده باشید نیاز است که نمونه قرار داد خط های عمده و مرتبط به وظیفه خویش را ارائه نماید.


اسناد تجربه کاری غیر دولتی:
داشتن تمام قرار داد خط و ارائه قرار داد خط های عمده و مرتبط به وظیفه ضروری است؛
قرار داد ها واصل نهاد غیر دولتی باید توسط یکی از ادارات ذیصلاح دولتی تائید شده باشد؛
مطابق ماده ۶۲ قانون کارمعاش کارمندان قرار دادی نباید کمتر از معاش دولتی باشد بنابراین داشتن سند مالیه دهی (TIN) ضروری می باشد.


اسناد موسسات خارجی بین المللی:
بودن تمام قرار داد خط ها ضروری می باشد؛
اگر در بیرون از کشور کار کرده اید اسناد شما باید توسط نمایندگی سیاسی افغانستان در کشور میزبان و بعدآ توسط وزارت خارجه افغانستان تائید گردیده باشد.


اسناد که حریق یا گم شده اند:
درصورتیکه کار کرد شما توسط ریاست منابع بشری همان اداره تائید گردد مورد قبول است.


تجربه مرتبط:
مطابق ماده ۸ و ۳۴ قانون کارکنان خدمات ملکی منتشره جریده رسمی شماره(۹۵۱) مورخ ۱۶ سرطان ۱۳۸۷ داشتن تجربه مدیریتی ( داشتن نقش مدیریت و رهبری کارکنان تحت اثر طبق لایحه وظیفه) در بست های اول و دوم ضروری می باشد.
نوت: عجالتآ فورم خلص سوانح متقاضیان مذکور مزین با مهر ریاست منابع بشری مقام ولایت مدار اعتبار پنداشته می شود.

جهت معلومات بیشتر می توانید به شماره های ذیل به تماس شوید:

۰۷۸۱۴۸۵۴۳۶—۰۷۸۲۰۳۵۲۷۹

Submission Email

No email provided, please refer to Submission Guideline above

Attached File

Download File

Email Print Report
More jobs in this category
کارشناس ساده سازی پروسه .. at کمیسیون مست.. Kabul 19 Nov 2018
کارشناس نظارت از مدیریت .. at کمیسیون مست.. Kabul 19 Nov 2018
کارشناس نظارت و ارزیابی .. at کمیسیون مست.. Kabul 19 Nov 2018
Multi Media Developer at Ministry of Economy Kabul 22 Nov 2018
Professional Journalist at Ministry of Economy Kabul 22 Nov 2018
ریاست احصائیه و معلومات .. at اداره ملی اح.. Multi Cities 26 Nov 2018
ریاست توسعه باغداری at وزارت زراعت، آبیا.. Kabul 20 Nov 2018
ریاست کار،اموراجتماعی، .. at وزارت کار، ا.. Farah 12 Dec 2018
ریاست زراعت، آبیاری و ما.. at وزارت زراعت.. Multi Cities 24 Nov 2018
ریاست امور سرحدات و قبای.. at وزارت امور س.. Multi Cities 24 Nov 2018
مشاور وزیر رامور حل مشکل.. at وزارت امور س.. Kabul 24 Nov 2018
ریاست امورزنان ولایت ( نو.. at وزارت امور ز.. Multi Cities 17 Nov 2018
ریاست هماهنگی دریافت راه.. at وزارت امور م.. Kabul 18 Nov 2018
ریاست امورزنان ولایت ( پک.. at وزارت فواید .. Multi Cities 14 Nov 2018
مشاورفنی at وزارت فواید عامه Kabul 19 Nov 2018
ریاست کنترول کیفیت پروژه.. at وزارت فواید .. Kabul 19 Nov 2018
ریاست اداره کار وعملیات .. at وزارت فواید .. Kabul 19 Nov 2018
ریاست عمومی حفظ و مراقبت.. at وزارت فواید .. Kabul 19 Nov 2018
ریاست حفظ ومراقبت سالنگه.. at وزارت فواید .. Kabul 19 Nov 2018
ریاست تنظیم پروژه ها at وزارت فواید عامه Kabul 19 Nov 2018
ریاست بازسازی at وزارت فواید عامه Kabul 19 Nov 2018
ریاست انسجام امور اجرائی.. at وزارت فواید .. Kabul 19 Nov 2018
مشاور ارشد at وزارت فواید عامه Kabul 19 Nov 2018
مدیرعمومی انکشاف دهات at Ministry of Economy Kabul 20 Nov 2018
کارشناس GIS at Ministry of Economy Kabul 20 Nov 2018
كارشناس ديتابيس at Ministry of Economy Kabul 20 Nov 2018
آمریت ارزیابی از نتایج at Ministry of Economy Kabul 20 Nov 2018
ریاست نظارت و ارزیابی at وزارت زراعت، آبی.. Kabul 14 Nov 2018
New to Jobs.af?
Not Registered? Big companies in Afghanistan hiring through Jobs.af!
Register
Recommend us on Facebook

Women in Economy

Like Jobs.af to get new job alerts through your Facebook