Email / Username

Password

Forgot Password?

Keep me logged In

Not a member? Register Now

facebook
Email Print Report

ریاست اراضی ولایات( بادغیس، ارزگان، پنجشیر، خوست، زابل، سرپل و فاریاب)

(1675 Views)

About اداره مستقل اراضی افغانستان

بورد تعیینات خدمات ملکی بتعداد (7 بست) رتبه دوم اداره مستقل اراضی افغانستان را جهت استخدام کارکنان شایسته به اعلان رقابتی مجدد می‌ سپارد.
علاقمندان واجد شرایط،‌ می‌توانند فورمه های درخواستی را به صورت آنلاین از وبسایت کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی از طریق لینک (www.iarcsc.com ) ارائه نمایند.
هنگام درخواست شماره بست مورد نظر را از پایین کاپی نموده در بخش مربوط فورم آنلاین درج نمائید.
شماره عنوان بست شماره بست
1 ریاست اراضی ولایت بادغیس 0017
2 ریاست اراضی ولایت ارزگان 0018
3 ریاست اراضی ولایت پنجشیر 0019
4 ریاست اراضی ولایت خوست 0020
5 ریاست اراضی ولایت زابل 0021
6 ریاست اراضی ولایت سرپل 0022
7 ریاست اراضی ولایت فاریاب 0023

Job Summary

هدف وظیفه:
مدیریت و نظارت از امور مربوط به اراضی به منظور تطبیق و تحقق پالیسی ها، استراتیژی و اهداف اداره جهت حل و معضلات و عرضه خدمات بهتر زمینداری درسطح ولایت.

Job Details

Date Posted: 01 Oct 2018 Reference: aila/01/10/18
Closing Date: 14 Oct 2018 Work Type: Full Time
Number of Vacancies: 7 Gender: Any
Functional Area: Government Open Ended: NO
Nationality: Afghan Salary Range: As per company salary scale
Contract Type: Fixed-term Years of Experience: 3 Year(s)
Contract Duration: 0 Year(s) & 0 Month(s) Extension Possibility: No
Probation Period:

Duties and Responsibilities

مسئولیتهای وظیفوی:
1. تهیه و ترتیب پلان کاری ماهانه ، ربعواروسالانه ریاست ولایتی جهت حصول اهداف اداره؛
2. مدیریت و نظارت از امور مربوط به اراضی ،سروی کادستر، مالی و اداری به منظور تطبیق اهداف و پالیسی های اداره،
3. تامین ارتباط و تشریک مساعی با سایر ارگان های دولتی در خصوص اراضی در سطح ولایت درجهت تسریع پروسه های مربوط زمینداری؛
4. تدویر جلسات در رابطه به مسایل مربوط به اراضی در سطح ولایت جهت رفع مشکلات و رسیدگی به معضلات موجود تصفیه و کادستر اراضی؛
5. کنترول از تمام امور تصفیه اراضی ،کادستر اراضی ،نقشه برداری و انسجام اراضی توزیع و تنظیم اراضی در سطح ولایت؛
6. مدیریت و نظارت دقیق از پروسه جمع آوری عواید و انتقال آن به حساب بانکی مربوطه به منظور تقویت اقتصاد ملی کشور؛
7. مدیریت ایجاد سیستم فایلنگ و مدیریت معلومات و اسناد با استفاده از تکنالوژی برای دسترسی سریع به معلومات زمینداری و ذخیره معلومات در بانک معلوماتی؛
8. ترتیب وتنظیم امورمربوط به اراضی وسروی اراضی به منظورحل معضلات امورمربوط درسطح ولایت و تطبیق اهداف وپالیسی های دولت؛
9. کنترول ازتمام اجاره دهی، ثبت وانسجام وتیم های کاری سروی کادستر درسطح ولایات به منظورتطبیق مصوبات،هدایات،احکام مقام ریاست جمهوری وفیصله های اداره؛
10. تشخیص وپیشنهاد نیازمندی های بودجوی به اساس پلان کاری بخش ریاست ولایتی؛
11. ارایه گزارش ماهوار، ربعوار، سالانه وعندالضرورت به رهبری اداره از فعالیت ها و دستاورد های مربوط به ریاست ولایتی؛
12. مدیریت و اداره نمودن کارمندان تحت اثر غرض حصول اطمینان از مؤثریت، تشویق آموزش وانظباط کاری شان و اینکه وظایف شانرا به معیارات مقتضی انجام دهند؛
13. ارزیابی اجراات و کارکردهای تمام کارکنان تحت اثر مطابق قانون کارکنان خدمات ملکی؛
14. درصورت ضرورت، منحیث مربی برای حد اکثر دو اشتراک کننده برنامه انکشاف رهبری سطح متوسط (MMD) و (MIP) عمل نموده و حد اقل ماهانه دوبار به هدف مشوره دهی، رهنمایی و همکاری با ایشان درحل مشکلات جلسه نماید.همچنان سلوک مثبت شانرا تشویق، درحل اختلافات میانجی گری نموده و اطمینان حاصل نماید که ارزیابی اجراآت صورت گرفته و در تعیین اهداف با ایشان همکاری مینماید؛
15. اجرای سایروظایف مرتبط به وظیفه که ازطرف مقامات ، مطابق قوانین ، مقررات واهداف اداره سپرده میشود.

Qualifications

تحصیلات و تجارب:
حداقل شرایط لازم برای احراز این بست احکام مندرج ماده (7) و(34) قانون کارکنان خدمات ملکی ذکر گردیده است.
• داراي سند تحصيلي حداقل لیسانس در یکی از رشته های ذیل: پالیسی اداره عامه، حقوق، اقتصاد زراعتی، اداره عامه، زمین شناسی ، انجنیری جیودیزی ، اقتصاد به درجه تحصیلی بالاتردر رشته های فوق ارجحیت داده میشود.
• حد اقل سه سال تجربه کاری مرتبط به وظیفه.
• تسلط به یکی از لسان های رسمی کشور (دری، پشتو) وآشنایی (تحریر و تکلم)به زبان انگلیسی .
• مهارت های کمپیوتری مرتبط به وظیفه.

Job Location

Afghanistan - Badghis
- Faryab
- Khost
- Oruzgan
- Panjshir
- Sar-e Pol
- Zabul
AF AF 12

Education:

Bachelors Degree,

Submission Guideline

رهنمود تکمیل فورم درخواستی برای بست های اول ودوم:
برای تکمیل فورم درخواستی به ویبسایت www.iarcsc.com مراجعه نموده، بعد از تکمیل خانه پری فورم مخصوص، درخواست تان را ارسال نمائید.

از کاندیدان محترم خواهشمند است تا به نکات آتی توجه جدی نمایند:
1. زمان ارسال درخواست:
• درخواست تنها در جریان اعلان بست ارسال شده می تواند، توجه داشته باشید که زمانیکه اعلان ختم شد سیستم درخواست شما را نمی پذیرد.
2. اسناد تحصیلی:
• اسناد تحصیلی دولتی باید تائیدی وزارت محترم تحصیلات عالی را داشته باشد؛
• اسناد تحصیلی از موسسات خصوصی باید سرتفیکیت که توسط وزارت تحصیلات عالی تائید شده باشد و یا مکتوب که توسط ریاست موسسات تحصیلی خصوصی باشد؛
• اسناد تحصیلی خارج از مرز علاوه بر تائید نماینده سیاسی کشور و وزارت محترم خارجه باید مورد ارزیابی وزارت تحصیلات عالی نیز باشد.بنابر این مکتوب ارزیابی باید ضم فورم باشد؛
• اسناد تحصیلی (داخل و خارج مرز) که بین سال های ۱۳۷۱ الی ۱۳۸۱ اخذ گردیده نیازمند ارزیابی مجدد وزارت تحصیلات عالی است.

3. اسناد تجربه کاری:
3.1 اسناد تجربه کاری دولتی:
• اگر کارمند دایمی دولت هستید، نیاز است که خلص سوانح شما جدید بوده یا حد اکثر شش ماه قبل از اعلان بست صادر شده باشد و تائید واحد اولی(ریاست منابع بشری وزارت/ اداره) را با خود داشته باشد،
• اگر به شکال قرارداد کار نموده باشید نیاز است که نمونه قرار داد خط های عمده و مرتبط به وظیفه خویش را ارائه نماید.

3.2. اسناد تجربه کاری غیر دولتی:
• داشتن تمام قرار داد خط و ارائه قرار داد خط های عمده و مرتبط به وظیفه ضروری است؛
• قرار داد ها واصل نهاد غیر دولتی باید توسط یکی از ادارات ذیصلاح دولتی تائید شده باشد؛
• مطابق ماده ۶۲ قانون کارمعاش کارمندان قرار دادی نباید کمتر از معاش دولتی باشد بنابراین داشتن سند مالیه دهی (TIN) ضروری می باشد.

3.3. اسناد موسسات خارجی بین المللی:
• بودن تمام قرار داد خط ها ضروری می باشد؛
• اگر در بیرون از کشور کار کرده اید اسناد شما باید توسط نمایندگی سیاسی افغانستان در کشور میزبان و بعدآ توسط وزارت خارجه افغانستان تائید گردیده باشد.

3.4. اسناد که حریق یا گم شده اند:
• درصورتیکه کار کرد شما توسط ریاست منابع بشری همان اداره تائید گردد مورد قبول است.

4. تجربه مرتبط:
• مطابق ماده ۸ و ۳۴ قانون کارکنان خدمات ملکی منتشره جریده رسمی شماره(۹۵۱) مورخ ۱۶ سرطان ۱۳۸۷ داشتن تجربه مدیریتی ( داشتن نقش مدیریت و رهبری کارکنان تحت اثر طبق لایحه وظیفه) در بست های اول و دوم ضروری می باشد.
جهت معلومات بیشتر می توانید به شماره های ذیل به تماس شوید:
۰۷۸۱۴۸۵۴۳۶—۰۷۸۲۰۳۵۲۷۹

Submission Email

No email provided, please refer to Submission Guideline above

Email Print Report
More jobs in this category
Local Governance Specialist at MgtWell Consutling Services Kunduz 25 Feb 2019
System Development Analyst at National Statistics and Information Authori.. Kabul 28 Feb 2019
Software Developer at National Statistics and Information Authority Kabul 28 Feb 2019
Senior Systems Development Specialist at National Statistics and Informat.. Kabul 28 Feb 2019
Senior Software Engineer at National Statistics and Information Authority Kabul 28 Feb 2019
Senior Software Developer at National Statistics and Information Authorit.. Kabul 28 Feb 2019
ریاست دفتر at اداره مستقل ملی ستندرد انسا.. Kabul 02 Mar 2019
Financial Analyst at Ministry of Economy Kabul 01 Mar 2019
NGOs Transparency and Accountability Consult.. at Ministry of Economy Kabul 01 Mar 2019
ریاست توسعه ورزش زنان at ریاست عمومی تربی.. Kabul 19 Feb 2019
ریاست عمومی مالداری و صح.. at وزارت زراعت.. Kabul 19 Feb 2019
ریاست تحقیقات مالداری at زراعت، آبیاری و .. Kabul 19 Feb 2019
ریاست خاک شناسی at زراعت، آبیاری و مالدار.. Kabul 19 Feb 2019
ریاست پالیسی و پلان at کمیسیون مستقل انتخ.. Kabul 20 Feb 2019
: ریاست امور انتخ.. at کمیسیون مست.. Multi Cities 20 Feb 2019
ریاست ارتباط خارجه at کمیسیون مستقل انتخ.. Kabul 20 Feb 2019
مامور اتشه at وزارت معارف No Location 19 Feb 2019
ریاست عدلیه ولایت پکتیکا at وزارت عدلیه Paktika 19 Feb 2019
ریاست انتشارات کتب بیهق.. at وزارت اطلاع.. Kabul 19 Feb 2019
Board Member (UPSTREAM OIL AND GAS) at Afghanistan Oil and Gas Regulatory.. Kabul 24 Feb 2019
Board Member (Natural Gas) at Afghanistan Oil and Gas Regulatory Authorit.. Kabul 24 Feb 2019
Board Member (MIDSTREAM OIL AND GAS) at Afghanistan Oil and Gas Regulator.. Kabul 24 Feb 2019
Board Member (Legal Affairs) at Afghanistan Oil and Gas Regulatory Author.. Kabul 24 Feb 2019
Board Member (Information and Communication T.. at Afghanistan Oil and Ga.. Kabul 24 Feb 2019
Board Member (Finance and Accounting) at Afghanistan Oil and Gas Regulato.. Kabul 24 Feb 2019
Board Member (DOWNSTREAM OIL AND GAS) at Afghanistan Oil and Gas Regulato.. Kabul 24 Feb 2019
New to Jobs.af?
Not Registered? Big companies in Afghanistan hiring through Jobs.af!
Register
Recommend us on Facebook

Women in Economy

Like Jobs.af to get new job alerts through your Facebook