Email / Username

Password

Forgot Password?

Keep me logged In

Not a member? Register Now

facebook
Email Print Report

ریاست آمادگی مبارزه با حوادث ولایات( نیمروز، زابل، بامیان، بغلان، بلخ، پروان، پکتیا، پکتیکا، پنجشیر، تخار، جوزجان، سمنگان، غزنی، غور، فاریاب، کندز، کنر، وردک و هرات)

(1775 Views)

About اداره ملی آمادگی مبارزه با حوادث

بورد تعیینات خدمات ملکی بتعداد (19 بست) رتبه دوم اداره ملی حفاظت محیط زیست را جهت استخدام کارکنان شایسته به اعلان رقابتی مجدد می‌ سپارد.
علاقمندان واجد شرایط،‌ می‌توانند فورمه های درخواستی را به صورت آنلاین از وبسایت کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی از طریق لینک (www.iarcsc.com ) ارائه نمایند.
هنگام درخواست شماره بست مورد نظر را از پایین کاپی نموده در بخش مربوط فورم آنلاین درج نمائید.
شماره عنوان بست شماره بست
1 ریاست آمادگی مبارزه با حوادث ولایت نیمروز 0048
2 ریاست آمادگی مبارزه با حوادث ولایت زابل 0049
3 ریاست آمادگی مبارزه با حوادث ولایت بامیان 0050
4 ریاست آمادگی مبارزه با حوادث ولایت بغلان 0051
5 ریاست آمادگی مبارزه با حوادث ولایت بلخ 0052
6 ریاست آمادگی مبارزه با حوادث ولایت پروان 0053
7 ریاست آمادگی مبارزه با حوادث ولایت پکتیا 0054
8 ریاست آمادگی مبارزه با حوادث ولایت پکتیکا 0055
9 ریاست آمادگی مبارزه با حوادث ولایت پنجشیر 0056
10 ریاست آمادگی مبارزه با حوادث ولایت تخار 0057
11 ریاست آمادگی مبارزه با حوادث ولایت جوزجان 0058
12 ریاست آمادگی مبارزه با حوادث ولایت سمنگان 0059
13 ریاست آمادگی مبارزه با حوادث ولایت غزنی 0060
14 ریاست آمادگی مبارزه با حوادث ولایت غور 0061
15 ریاست آمادگی مبارزه با حوادث ولایت فاریاب 0062
16 ریاست آمادگی مبارزه با حوادث ولایت کندز 0063
17 ریاست آمادگی مبارزه با حوادث ولایت کنر 0064
18 ریاست آمادگی مبارزه با حوادث ولایت میدان وردک 0065
19 ریاست آمادگی مبارزه با حوادث ولایت هرات 0066

Job Summary

هدف وظیفه:
مدیریت و نظارت از عملیات اضطراری و تأمین زمینه استفاده شفاف از منابع مالی ملی و بین¬المللی جهت مثمریت پروسه کمک رسانی برای متضررین.

Job Details

Date Posted: 01 Oct 2018 Reference: OOSMODM/01/10/18
Closing Date: 14 Oct 2018 Work Type: Full Time
Number of Vacancies: 19 Gender: Any
Functional Area: Government Open Ended: NO
Nationality: Afghan Salary Range: As per company salary scale
Contract Type: Fixed-term Years of Experience: 3 Year(s)
Contract Duration: 0 Year(s) & 0 Month(s) Extension Possibility: No
Probation Period:

Duties and Responsibilities

صلاحیت و مسئولیت های وظیوفوی:

1. ترتیب پلان کاری ربع وار و سالانه برای دفتر ولایتی مربوطه در مطابقت با پلان عمومی جهت نیل به اهداف اداره؛
2. نظارت و کنترول از پلان های تدابیری مدیران گزارش ده درعرصه فعالیت های قبل از وقوع حادثه و چگونگی تحقق فعالیت های انجام شده بعد از وقوع حادثه به منظور پیشبرد بهتر امور اداره مربوطه؛
3. نظارت، بررسی و شناسایی موارد ایجاد کننده خطر در محلات و مناطق آسیب پذیر و تطبیق استندرد ها و پالیسی های کاهش خطرات و اتخاذ تدابیر بعدی جهت عملکرد مؤثر؛
4 . نظارت از عملیات اضطراری جهت انجام شفافیت در پروسه کمک های عادلانه و مثمر به مستحقین آسیب دیده؛
5 . مسؤل اشاعه و حمایت از تطبیق استراتیژی ملی در سطح ولایت جهت تطبیق پلان های مورد ضرورت؛
6 . استفاده شفاف و با مسؤلیت از تمام منابع ملی و بین المللی جهت کنترول خطرات حوادث در سطح ولایت؛
7 . حصول اطمینان از تحقق اهداف و برنامه های استراتیژی صلح و انکشاف ملی افغانستان و استراتیژی ملی مبارزه علیه فساد اداری در ساحۀ کاری مربوطه؛
8 . تسهیل ارائه معلومات به موقع در داخل ادارات دولتی، جامعۀ مدنی، رسانه ها و شهروندان کشور، با در نظرداشت اهداف قانون دسترسی به معلومات و پالیسی ادارۀ مربوطه؛
9 . رعایت و حصول اطمینان از تطبیق قانون اجراآت اداری، قانون منع آزار و اذیت زنان و اطفال و مقرره طرز سلوک در ساحۀ کاری مربوطه؛
10 . ارائه گزارش ربعوار، سالانه و عندالضرورت از فعالیت ها و دست آورد ها به منظور مطلع ساختن رهبری اداره؛
11 . ارزیابی اجراآت کارکنان تحت اثر به منظور ایجاد انگیزه برای بهبود اجراات، افزایش موثریت و بازدهی کار، تعیین نیاز های آموزشی و بالابردن ارتقای ظرفیت؛
12 . انتقال مهارت های مسلکی به شیوه تدویر ورکشاپ ها، سیمینارها و آموزش های جریان کار به کارکنان تحت اثر؛
13 . اجرای سایر وظایف سپرده شده از طرف مقامات ذیصلاح مطابق احکام قانون و مقررات و اهداف اداره مربوطه؛

Qualifications

شرایط استخدام (سطح تحصیل و تجربه کاری):
این لایحۀ وظایف با در نظر داشت مواد 8،7، و 34 قانون کارکنان خدمات ملکی با حد اقل شرایط و معیارهای ذیل ترتیب گردیده است:
• داشتن سند تحصیلی حد اقل لیسانس در یکی از رشته های: محیط زیست، مدیریت حوادث، انجنیری (ساختمانی و زمین شناسی) ویا اقتصاد، و به درجات بلند تر تحصیلی در رشته های فوق ترجیح داده میشود.
• تجربه کاری مرتبط (مدیریتی مشابه و تخصصی امور حوادث ویا سایر موارد مندرج اهداف و مسؤلیت های وظیفوی این بست) حد اقل سه سال برای لیسانس، دو سال برای ماستر و یک سال برای دکتورا
• تسلط به یکی از زبان های رسمی ( پشتو یا دری) و آشنایی (تحریر و تکلم) با زبان انگلیسی
• مهارت های کمپیوتری در برنامه های مرتبط به وظیفه.

Job Location

Afghanistan - Nimruz
- Zabul
- Bamian
- Baghlan
- Balkh
- Parwan
- Paktia
- Paktika
- Panjshir
- Takhar
- Jawzjan
- Samangan
- Ghazni
- Ghowr
- Faryab
- Kunduz
- Kunar
- Wardak
- Herat
AF AF 12

Education:

Bachelors Degree,

Submission Guideline

رهنمود تکمیل فورم درخواستی برای بست های اول ودوم:
برای تکمیل فورم درخواستی به ویبسایت www.iarcsc.com مراجعه نموده، بعد از تکمیل خانه پری فورم مخصوص، درخواست تان را ارسال نمائید.

از کاندیدان محترم خواهشمند است تا به نکات آتی توجه جدی نمایند:
1. زمان ارسال درخواست:
• درخواست تنها در جریان اعلان بست ارسال شده می تواند، توجه داشته باشید که زمانیکه اعلان ختم شد سیستم درخواست شما را نمی پذیرد.
2. اسناد تحصیلی:
• اسناد تحصیلی دولتی باید تائیدی وزارت محترم تحصیلات عالی را داشته باشد؛
• اسناد تحصیلی از موسسات خصوصی باید سرتفیکیت که توسط وزارت تحصیلات عالی تائید شده باشد و یا مکتوب که توسط ریاست موسسات تحصیلی خصوصی باشد؛
• اسناد تحصیلی خارج از مرز علاوه بر تائید نماینده سیاسی کشور و وزارت محترم خارجه باید مورد ارزیابی وزارت تحصیلات عالی نیز باشد.بنابر این مکتوب ارزیابی باید ضم فورم باشد؛
• اسناد تحصیلی (داخل و خارج مرز) که بین سال های ۱۳۷۱ الی ۱۳۸۱ اخذ گردیده نیازمند ارزیابی مجدد وزارت تحصیلات عالی است.

3. اسناد تجربه کاری:
3.1 اسناد تجربه کاری دولتی:
• اگر کارمند دایمی دولت هستید، نیاز است که خلص سوانح شما جدید بوده یا حد اکثر شش ماه قبل از اعلان بست صادر شده باشد و تائید واحد اولی(ریاست منابع بشری وزارت/ اداره) را با خود داشته باشد،
• اگر به شکال قرارداد کار نموده باشید نیاز است که نمونه قرار داد خط های عمده و مرتبط به وظیفه خویش را ارائه نماید.

3.2. اسناد تجربه کاری غیر دولتی:
• داشتن تمام قرار داد خط و ارائه قرار داد خط های عمده و مرتبط به وظیفه ضروری است؛
• قرار داد ها واصل نهاد غیر دولتی باید توسط یکی از ادارات ذیصلاح دولتی تائید شده باشد؛
• مطابق ماده ۶۲ قانون کارمعاش کارمندان قرار دادی نباید کمتر از معاش دولتی باشد بنابراین داشتن سند مالیه دهی (TIN) ضروری می باشد.

3.3. اسناد موسسات خارجی بین المللی:
• بودن تمام قرار داد خط ها ضروری می باشد؛
• اگر در بیرون از کشور کار کرده اید اسناد شما باید توسط نمایندگی سیاسی افغانستان در کشور میزبان و بعدآ توسط وزارت خارجه افغانستان تائید گردیده باشد.

3.4. اسناد که حریق یا گم شده اند:
• درصورتیکه کار کرد شما توسط ریاست منابع بشری همان اداره تائید گردد مورد قبول است.

4. تجربه مرتبط:
• مطابق ماده ۸ و ۳۴ قانون کارکنان خدمات ملکی منتشره جریده رسمی شماره(۹۵۱) مورخ ۱۶ سرطان ۱۳۸۷ داشتن تجربه مدیریتی ( داشتن نقش مدیریت و رهبری کارکنان تحت اثر طبق لایحه وظیفه) در بست های اول و دوم ضروری می باشد.
جهت معلومات بیشتر می توانید به شماره های ذیل به تماس شوید:
۰۷۸۱۴۸۵۴۳۶—۰۷۸۲۰۳۵۲۷۹

Submission Email

No email provided, please refer to Submission Guideline above

Email Print Report
More jobs in this category
Financial Analyst at Ministry of Economy Kabul 01 Mar 2019
NGOs Transparency and Accountability Consult.. at Ministry of Economy Kabul 01 Mar 2019
ریاست توسعه ورزش زنان at ریاست عمومی تربی.. Kabul 19 Feb 2019
ریاست عمومی مالداری و صح.. at وزارت زراعت.. Kabul 19 Feb 2019
ریاست تحقیقات مالداری at زراعت، آبیاری و .. Kabul 19 Feb 2019
ریاست خاک شناسی at زراعت، آبیاری و مالدار.. Kabul 19 Feb 2019
ریاست پالیسی و پلان at کمیسیون مستقل انتخ.. Kabul 20 Feb 2019
: ریاست امور انتخ.. at کمیسیون مست.. Multi Cities 20 Feb 2019
ریاست ارتباط خارجه at کمیسیون مستقل انتخ.. Kabul 20 Feb 2019
مامور اتشه at وزارت معارف No Location 19 Feb 2019
ریاست عدلیه ولایت پکتیکا at وزارت عدلیه Paktika 19 Feb 2019
ریاست انتشارات کتب بیهق.. at وزارت اطلاع.. Kabul 19 Feb 2019
ریاست تفتیش تصدیها وموسس.. at اداره عالی ب.. Kabul 18 Feb 2019
ریاست تربیه معلم ولایت ب.. at وزارت معارف Balkh 17 Feb 2019
Board Member (UPSTREAM OIL AND GAS) at Afghanistan Oil and Gas Regulatory.. Kabul 24 Feb 2019
Board Member (Natural Gas) at Afghanistan Oil and Gas Regulatory Authorit.. Kabul 24 Feb 2019
Board Member (MIDSTREAM OIL AND GAS) at Afghanistan Oil and Gas Regulator.. Kabul 24 Feb 2019
Board Member (Legal Affairs) at Afghanistan Oil and Gas Regulatory Author.. Kabul 24 Feb 2019
Board Member (Information and Communication T.. at Afghanistan Oil and Ga.. Kabul 24 Feb 2019
Board Member (Finance and Accounting) at Afghanistan Oil and Gas Regulato.. Kabul 24 Feb 2019
Board Member (DOWNSTREAM OIL AND GAS) at Afghanistan Oil and Gas Regulato.. Kabul 24 Feb 2019
New to Jobs.af?
Not Registered? Big companies in Afghanistan hiring through Jobs.af!
Register
Recommend us on Facebook

Women in Economy

Like Jobs.af to get new job alerts through your Facebook