Email / Username

Password

Forgot Password?

Keep me logged In

Not a member? Register Now

facebook
Email Print Report

ریاست مخابرات وتکنالوژی معلوماتی ولایات (فراه، بادغیس، دایکندی، سرپل و هرات)

(1638 Views)

About وزارت مخابرات و تکنالوژی معلوماتی

بورد تعیینات خدمات ملکی بتعداد (5 بست) رتبه دوم وزارت مخابرات و تکنالوژی معلوماتی را جهت استخدام کارکنان شایسته به اعلان رقابتی مجدد می‌ سپارد.
علاقمندان واجد شرایط،‌ می‌توانند فورمه های درخواستی را به صورت آنلاین از وبسایت کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی از طریق لینک (www.iarcsc.com ) ارائه نمایند.
هنگام درخواست شماره بست مورد نظر را از پایین کاپی نموده در بخش مربوط فورم آنلاین درج نمائید.
شماره عنوان بست شماره بست
1 ریاست مخابرات و تکنالوژی معلوماتی ولایت فراه 0068
2 ریاست مخابرات و تکنالوژی معلوماتی ولایت بادغیس 0069
3 ریاست مخابرات و تکنالوژی معلوماتی ولایت دایکندی 0070
4 ریاست مخابرات و تکنالوژی معلوماتی ولایت سرپل 0071
5 ریاست مخابرات و تکنالوژی معلوماتی ولایت هرات 0072

پس منظرمخابرات :
وزارت مخابرات و تکنالوژی معلوماتی متعهد است تا کشور را عضو کامل جامعه معلوماتی جهان ساخته، و درنظردارد تا خدمات مخابراتی همگانی و قابل استطاعت الی سطح ولسوالی ها و قراء و قصبات را از طریق انکشاف مارکیت اقتصادی در کشور تامین نماید. طوریکه تمام افغان ها اعم از مرد و زن بتوانند خدمات مخابراتی و تکنالوژیکی را یکسان استفاده نموده و از این طریق حکومت، خدمات اجتماعی، حمایت از پروسه بازسازی، افزایش زمینه اشتغال، ایجاد سکتور خصوصی متحرک، کاهش فقر و حمایت از مردم بی بضاعت را به سرعت تقویت بخشد.

Job Summary

هدف وظیفه :
مدیریت و نظارت از امور مربوط به عرضه خدمات مخابراتی، تکنالوژی و پستی در سطح ولایت وولسوالیهای مربوطه در مطابقت به قوانین و مقررات نافذه کشور.

Job Details

Date Posted: 01 Oct 2018 Reference: MOCIT/01/10/18
Closing Date: 14 Oct 2018 Work Type: Full Time
Number of Vacancies: 5 Gender: Any
Functional Area: Government Open Ended: NO
Nationality: Afghan Salary Range: 128000 to 184889 None
Contract Type: Fixed-term Years of Experience: 3 Year(s)
Contract Duration: 0 Year(s) & 0 Month(s) Extension Possibility: No
Probation Period:

Duties and Responsibilities

وظایف و مسؤولیت ها:
1. ترتیب پلان های کاری ربعوار، سالانه در مطابقت با پلان عمومی جهت رسیدن به اهداف وزارت؛
2. طرح و انکشاف رهنمود ها، طرزالعمل ها و پالیسی های مخابراتی، تکنالوژی معلوماتی و پستی در سطح ولایات در هماهنگی با بخش های مربوطه مرکزی و سکتور های خصوصی؛
3. نظارت وکنترول تخنیکی از فعالیتهای مرتبط به مخابرات، تکنالوژی معلوماتی و خدمات پُستی در سطح ولایت مربوطه جهت سیستم ردیابی/ مدیریت بهتر جهت عرضه خدمات؛
4. حمایت و رسیده گی به شکایات عامه در رابطه به خدمات مخابراتی و تکنالوژی معلوماتی؛
5. نظارت از اجراات مالی مطابق قانون به منظور تطبیق بهتر بودجه سالانه ریاست؛
6. جمع آوری عواید سکتور مخابراتی و پُستی به اساس اهداف تعیین شده وزارت مالیه وانتقال آن در حساب مربوطه وزارت جهت تقویه بنیه اقتصادی کشور؛
7. توسعه ساحه پوشش خدمات مخابراتی، تکنالوژی و پُستی به سطح روستا ها و محلات؛
8. حصول اطمینان از وصل روستا ها و محلات با فیبر نوری، حفظ و مراقبت آن؛
9. نظارت وکنترول شرکتهای عرضه کننده خدمات تکنالوژی معلوماتی ومخابراتی وارائه گزارش آن به بخش مربوطه؛
10. تامین ارتباط وهماهنگی با تمام ارگانهای دولتی و غیر دولتی جهت پیشبرد بهترامور مربوطه؛
11. اشتراک در جلسات ملی و بین المللی به منظور کسب تجارب جدید و استفاده از آن در برنامه های کاری؛
12. انکشاف و انتقال مهارت های مسلکی به شیوه تدویر ورکشاپ ها، سیمینارها و آموزش های جریان کار؛
13. ارزیابی اجراآت کارکنان تحت اثر بمنظور ایجاد انگیزه برای بهبود اجراآت، افزایش مؤثریت و بازدهی کار، تعیین نیازهای آموزشی و بالابردن ارتقای ظرفیت؛
14. تشخیص و پیشنهاد نیازمندی های بودجوی به اساس پلان کاری ریاست ولایتی؛
15. ارایه گزارش ربعوار، سالانه حین ضرورت به مقامات ذیصلاح از فعالیت ها و دستاورد های بخش مربوط؛
16. اجرای سایر وظایف که از طرف مقامات ذیصلاح در مطابقت با اسناد تقنینی مربوطه.
نتایج متوقعه:
الی مدت دو ماه بعد از استخدام، کارکن استخدام شده باید پلان کاری مفصل را با معیارهای پلانی(SMART) و مطابق با اهداف CBR ومسئولیتهای وظایف طرح کند.
مکلفیتِ گزارش‌دهی:
رئیس مخابرات وتکنالوژی معلوماتی ولایات به معین مالی واداری گزارش میدهد.

Qualifications

شرایط و تجربۀ کاری:
این لایحۀ وظایف با در نظر داشت مواد7، 8 و 34 قانون کارکنان خدمات ملکی با حد اقل شرایط و معیارهای ذیل ترتیب گردیده است:
• حداقل لیسانس در یکی از رشته های: انجنیرفریکونسی، انجنیرتیلکمونکشین، کمپیوترساینس، تکنالوژی معلوماتی، انجنیرکمپیوتر، انفارمتیک و انجنیر مخابرات برای دارندگان درجه تحصیلی بالاتر در رشته های متذکره ارجحیت داده میشود.
• تجربه کاری مرتبط (مدیریتی سطح بالا، تخصصی تنظیم امور تکنالوژیکی، مخابراتی و پُستی) حد اقل سه سال برای لیسانس، 2 سال برای ماستری و یک سال برای دکتورا
• تسلط به یکی از زبان‌های رسمی کشور(دری یا پشتو) و با زبان انگلیسی.
• مهارت‌های کمپیوتری در برنامه‌های تخنیکی مرتبط به وظیفه.

Job Location

Afghanistan - Badghis
- Daikondi
- Farah
- Herat
- Sar-e Pol
AF AF 12

Education:

Bachelors Degree,

Submission Guideline

رهنمود تکمیل فورم درخواستی برای بست های اول ودوم:
برای تکمیل فورم درخواستی به ویبسایت www.iarcsc.com مراجعه نموده، بعد از تکمیل خانه پری فورم مخصوص، درخواست تان را ارسال نمائید.

از کاندیدان محترم خواهشمند است تا به نکات آتی توجه جدی نمایند:
1. زمان ارسال درخواست:
• درخواست تنها در جریان اعلان بست ارسال شده می تواند، توجه داشته باشید که زمانیکه اعلان ختم شد سیستم درخواست شما را نمی پذیرد.
2. اسناد تحصیلی:
• اسناد تحصیلی دولتی باید تائیدی وزارت محترم تحصیلات عالی را داشته باشد؛
• اسناد تحصیلی از موسسات خصوصی باید سرتفیکیت که توسط وزارت تحصیلات عالی تائید شده باشد و یا مکتوب که توسط ریاست موسسات تحصیلی خصوصی باشد؛
• اسناد تحصیلی خارج از مرز علاوه بر تائید نماینده سیاسی کشور و وزارت محترم خارجه باید مورد ارزیابی وزارت تحصیلات عالی نیز باشد.بنابر این مکتوب ارزیابی باید ضم فورم باشد؛
• اسناد تحصیلی (داخل و خارج مرز) که بین سال های ۱۳۷۱ الی ۱۳۸۱ اخذ گردیده نیازمند ارزیابی مجدد وزارت تحصیلات عالی است.

3. اسناد تجربه کاری:
3.1 اسناد تجربه کاری دولتی:
• اگر کارمند دایمی دولت هستید، نیاز است که خلص سوانح شما جدید بوده یا حد اکثر شش ماه قبل از اعلان بست صادر شده باشد و تائید واحد اولی(ریاست منابع بشری وزارت/ اداره) را با خود داشته باشد،
• اگر به شکال قرارداد کار نموده باشید نیاز است که نمونه قرار داد خط های عمده و مرتبط به وظیفه خویش را ارائه نماید.

3.2. اسناد تجربه کاری غیر دولتی:
• داشتن تمام قرار داد خط و ارائه قرار داد خط های عمده و مرتبط به وظیفه ضروری است؛
• قرار داد ها واصل نهاد غیر دولتی باید توسط یکی از ادارات ذیصلاح دولتی تائید شده باشد؛
• مطابق ماده ۶۲ قانون کارمعاش کارمندان قرار دادی نباید کمتر از معاش دولتی باشد بنابراین داشتن سند مالیه دهی (TIN) ضروری می باشد.

3.3. اسناد موسسات خارجی بین المللی:
• بودن تمام قرار داد خط ها ضروری می باشد؛
• اگر در بیرون از کشور کار کرده اید اسناد شما باید توسط نمایندگی سیاسی افغانستان در کشور میزبان و بعدآ توسط وزارت خارجه افغانستان تائید گردیده باشد.

3.4. اسناد که حریق یا گم شده اند:
• درصورتیکه کار کرد شما توسط ریاست منابع بشری همان اداره تائید گردد مورد قبول است.

4. تجربه مرتبط:
• مطابق ماده ۸ و ۳۴ قانون کارکنان خدمات ملکی منتشره جریده رسمی شماره(۹۵۱) مورخ ۱۶ سرطان ۱۳۸۷ داشتن تجربه مدیریتی ( داشتن نقش مدیریت و رهبری کارکنان تحت اثر طبق لایحه وظیفه) در بست های اول و دوم ضروری می باشد.
جهت معلومات بیشتر می توانید به شماره های ذیل به تماس شوید:
۰۷۸۱۴۸۵۴۳۶—۰۷۸۲۰۳۵۲۷۹

Submission Email

No email provided, please refer to Submission Guideline above

Email Print Report
More jobs in this category
Financial Analyst at Ministry of Economy Kabul 01 Mar 2019
NGOs Transparency and Accountability Consult.. at Ministry of Economy Kabul 01 Mar 2019
ریاست توسعه ورزش زنان at ریاست عمومی تربی.. Kabul 19 Feb 2019
ریاست عمومی مالداری و صح.. at وزارت زراعت.. Kabul 19 Feb 2019
ریاست تحقیقات مالداری at زراعت، آبیاری و .. Kabul 19 Feb 2019
ریاست خاک شناسی at زراعت، آبیاری و مالدار.. Kabul 19 Feb 2019
ریاست پالیسی و پلان at کمیسیون مستقل انتخ.. Kabul 20 Feb 2019
: ریاست امور انتخ.. at کمیسیون مست.. Multi Cities 20 Feb 2019
ریاست ارتباط خارجه at کمیسیون مستقل انتخ.. Kabul 20 Feb 2019
مامور اتشه at وزارت معارف No Location 19 Feb 2019
ریاست عدلیه ولایت پکتیکا at وزارت عدلیه Paktika 19 Feb 2019
ریاست انتشارات کتب بیهق.. at وزارت اطلاع.. Kabul 19 Feb 2019
ریاست تفتیش تصدیها وموسس.. at اداره عالی ب.. Kabul 18 Feb 2019
ریاست تربیه معلم ولایت ب.. at وزارت معارف Balkh 17 Feb 2019
Board Member (UPSTREAM OIL AND GAS) at Afghanistan Oil and Gas Regulatory.. Kabul 24 Feb 2019
Board Member (Natural Gas) at Afghanistan Oil and Gas Regulatory Authorit.. Kabul 24 Feb 2019
Board Member (MIDSTREAM OIL AND GAS) at Afghanistan Oil and Gas Regulator.. Kabul 24 Feb 2019
Board Member (Legal Affairs) at Afghanistan Oil and Gas Regulatory Author.. Kabul 24 Feb 2019
Board Member (Information and Communication T.. at Afghanistan Oil and Ga.. Kabul 24 Feb 2019
Board Member (Finance and Accounting) at Afghanistan Oil and Gas Regulato.. Kabul 24 Feb 2019
Board Member (DOWNSTREAM OIL AND GAS) at Afghanistan Oil and Gas Regulato.. Kabul 24 Feb 2019
New to Jobs.af?
Not Registered? Big companies in Afghanistan hiring through Jobs.af!
Register
Recommend us on Facebook

Women in Economy

Like Jobs.af to get new job alerts through your Facebook