Email / Username

Password

Forgot Password?

Keep me logged In

Not a member? Register Now

facebook
Email Print Report

ریاست حج و اوقاف ولایات ( خوست، سرپل، کندز، لوگر، پروان، پکتیا، تخار، سمنگان، کابل، لغمان و وردک)

(1472 Views)

About وزارت ارشاد، حج واوقاف

بورد تعیینات خدمات ملکی بتعداد (11 بست) رتبه دوم اداره ارگانهای محل را جهت استخدام کارکنان شایسته به اعلان رقابتی می‌ سپارد.
علاقمندان واجد شرایط،‌ می‌توانند فورمه های درخواستی را به صورت آنلاین از وبسایت کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی از طریق لینک (www.iarcsc.com ) ارائه نمایند.
هنگام درخواست شماره بست مورد نظر را از پایین کاپی نموده در بخش مربوط فورم آنلاین درج نمائید.
شماره عنوان بست شماره بست
1 ریاست حج و اوقاف ولایت خوست 0073
2 ریاست حج و اوقاف ولایت سرپل 0074
3 ریاست حج و اوقاف ولایت کندز 0075
4 ریاست حج و اوقاف ولایت لوگر 0076
5 ریاست حج و اوقاف ولایت پروان 0077
6 ریاست حج و اوقاف ولایت پکتیا 0078
7 ریاست حج و اوقاف ولایت تخار 0079
8 ریاست حج و اوقاف ولایت سمنگان 0080
9 ریاست حج و اوقاف ولایت کابل 0081
10 ریاست حج و اوقاف ولایت لغمان 0082
11 ریاست حج و اوقاف ولایت وردک 0083

Job Summary

هدف وظیفه:
مدیریت و نظارت از تطبیق و تحقق پالیسی ها، استراتیژی و تامین ارتباطات متداوم جهت حل و فصل مشکلات علما و مردم درخصوص مسایل امور اسلامی و دینی درسطح ولایت مربوط

Job Details

Date Posted: 01 Oct 2018 Reference: MOHIA/01/10/18
Closing Date: 14 Oct 2018 Work Type: Full Time
Number of Vacancies: 11 Gender: Any
Functional Area: Government Open Ended: NO
Nationality: Afghan Salary Range: As per company salary scale
Contract Type: Fixed-term Years of Experience: 3 Year(s)
Contract Duration: 0 Year(s) & 0 Month(s) Extension Possibility: No
Probation Period:

Duties and Responsibilities

صلاحیت و مسئولیت های وظیفوی:
1. ترتیب پلان کاری ربعوار و سالانه ریاست درمطابقت با پلان عمومی و استراتیژی وزارت به منظور نیل به اهداف.
2. مدیریت و کنترول از تعلیم وتربیه اولاد کشور که در مساجد و حسینیه ها مصروف آموزش اند.
3. مدیریت و نظارت از امور پروسه ثبت نام متقاضیان حج به منظور تامین عدالت و شفافیت در پروسه متذکره.
4. تامین ارتباط کاری درخصوص تشریح وتوضیح اهداف وپالیسی های اسلامی ومذهبی دولت با متنفذین ، موسفیدان وتمام مردم ولایت به منظورتطبیق ورعایت قوانین ومقررات مربوطه .
5. مدیریت و حصول اطمینان ازجمع آوری عواید عشر، ذکات و جایدادهای وقفی وغیر وقفی جهت ازدیاد سطح عواید بصورت منظم و شفاف و انتقال آن به حساب مربوطه.
6. تامین ارتباط کاری درخصوص امور دینی و اسلامی درسطح ولایت جهت بسیج علمای دینی به منظور تبلیغ در خصوص جلب همکاری مردم جهت مبارزه علیه تروریزم ، زرع ، کشت و قاچاق موارد مخدر و سایر جرایم ضد بشری .
7. مدیریت تدویرجلسات با مردم و علماء درخصوص مسایل مربوط امور اسلامی ودینی درسطح ولایت مربوط درجهت رفع مشکلات علما، مردم ور سیده گی به معضلات موجود دینی واسلامی.
8. حصول اطمینان از تطبیق مصوبات، احکام، فرامین و هدایات مقام ریاست ج .ا.ا و ارائه گزارش آن به مراجع ذیربط.
9. حصول اطمینان از تحقق اهداف و برنامه های استراتیژی صلح و انکشاف ملی افغانستان و استراتیژی ملی مبارزه علیه فساد اداری در ساحۀ کاری مربوطه؛
10. تسهیل ارائه معلومات به موقع در داخل ادارات دولتی، جامعۀ مدنی، رسانه ها و شهروندان کشور، با در نظرداشت اهداف قانون دسترسی به معلومات و پالیسی ادارۀ مربوطه؛
11. رعایت و حصول اطمینان از تطبیق قانون اجراآت اداری، قانون منع آزار و اذیت زنان و اطفال و مقرره طرز سلوک در ساحۀ کاری مربوطه؛
12. تشخیص وپیشنهاد نیازمندیهای تدارکاتی بر اساس پلان کاری سالانه بخش مربوط.
13. ارائه گزارش ربعوار، سالانه و عندالضرورت از فعالیت ها و دست آورد ها به منظور مطلع ساختن رهبری اداره.
14. ازریابی اجراات کارکنان تحت اثر به منظور ایجاد انگیزه برای بهبود اجراات، افزایش موثریت و بازدهی کار، تعیین نیاز های آموزشی و بالابردن ارتقای ظرفیت.
15. اجرای سایر وظایف که از طرف مقامات مطابق قوانین، مقررات و اهداف اداره به وی سپرده میشود.

Qualifications

شرایط استخدام (سطح تحصیل و تجربه کاری):
این لایحۀ وظایف با در نظر داشت مواد 8،7 و 34 قانون کارکنان خدمات ملکی با حد اقل شرایط و معیارهای ذیل ترتیب گردیده است:
1. داشتن سند تحصیلی حد اقل لیسانس در یکی از رشته های: (شرعیات، حقوق، ) و به درجات بلند تر تحصیلی در رشته های فوق ترجیح داده میشود.
2. تجربه کاری مرتبط (مدیریتی مشابه یا تخصصی امور دینی، اسلامی، ارشادی یا سایر موارد مندرج اهداف و مسولیت های وظیفوی این بست) حد اقل سه سال برای لیسانس، دو سال برای ما ستر و یک سال برای دکتور.
3. تسلط به یکی از زبان های رسمی( پشتو یا دری ) و آشنایی (تحریر و تکلم) با زبانهای عربی یا انگلیسی
4. مهارت های کمپیوتری در برنامه های مرتبط به وظیفه.

Job Location

Afghanistan - Khost
- Sar-e Pol
- Kunduz
- Logar
- Parwan
- Paktia
- Takhar
- Samangan
- Kabul
- Laghman
- Wardak
AF AF 12

Education:

Bachelors Degree,

Submission Guideline

رهنمود تکمیل فورم درخواستی برای بست های اول ودوم:
برای تکمیل فورم درخواستی به ویبسایت www.iarcsc.com مراجعه نموده، بعد از تکمیل خانه پری فورم مخصوص، درخواست تان را ارسال نمائید.

از کاندیدان محترم خواهشمند است تا به نکات آتی توجه جدی نمایند:
1. زمان ارسال درخواست:
• درخواست تنها در جریان اعلان بست ارسال شده می تواند، توجه داشته باشید که زمانیکه اعلان ختم شد سیستم درخواست شما را نمی پذیرد.
2. اسناد تحصیلی:
• اسناد تحصیلی دولتی باید تائیدی وزارت محترم تحصیلات عالی را داشته باشد؛
• اسناد تحصیلی از موسسات خصوصی باید سرتفیکیت که توسط وزارت تحصیلات عالی تائید شده باشد و یا مکتوب که توسط ریاست موسسات تحصیلی خصوصی باشد؛
• اسناد تحصیلی خارج از مرز علاوه بر تائید نماینده سیاسی کشور و وزارت محترم خارجه باید مورد ارزیابی وزارت تحصیلات عالی نیز باشد.بنابر این مکتوب ارزیابی باید ضم فورم باشد؛
• اسناد تحصیلی (داخل و خارج مرز) که بین سال های ۱۳۷۱ الی ۱۳۸۱ اخذ گردیده نیازمند ارزیابی مجدد وزارت تحصیلات عالی است.

3. اسناد تجربه کاری:
3.1 اسناد تجربه کاری دولتی:
• اگر کارمند دایمی دولت هستید، نیاز است که خلص سوانح شما جدید بوده یا حد اکثر شش ماه قبل از اعلان بست صادر شده باشد و تائید واحد اولی(ریاست منابع بشری وزارت/ اداره) را با خود داشته باشد،
• اگر به شکال قرارداد کار نموده باشید نیاز است که نمونه قرار داد خط های عمده و مرتبط به وظیفه خویش را ارائه نماید.

3.2. اسناد تجربه کاری غیر دولتی:
• داشتن تمام قرار داد خط و ارائه قرار داد خط های عمده و مرتبط به وظیفه ضروری است؛
• قرار داد ها واصل نهاد غیر دولتی باید توسط یکی از ادارات ذیصلاح دولتی تائید شده باشد؛
• مطابق ماده ۶۲ قانون کارمعاش کارمندان قرار دادی نباید کمتر از معاش دولتی باشد بنابراین داشتن سند مالیه دهی (TIN) ضروری می باشد.

3.3. اسناد موسسات خارجی بین المللی:
• بودن تمام قرار داد خط ها ضروری می باشد؛
• اگر در بیرون از کشور کار کرده اید اسناد شما باید توسط نمایندگی سیاسی افغانستان در کشور میزبان و بعدآ توسط وزارت خارجه افغانستان تائید گردیده باشد.

3.4. اسناد که حریق یا گم شده اند:
• درصورتیکه کار کرد شما توسط ریاست منابع بشری همان اداره تائید گردد مورد قبول است.

4. تجربه مرتبط:
• مطابق ماده ۸ و ۳۴ قانون کارکنان خدمات ملکی منتشره جریده رسمی شماره(۹۵۱) مورخ ۱۶ سرطان ۱۳۸۷ داشتن تجربه مدیریتی ( داشتن نقش مدیریت و رهبری کارکنان تحت اثر طبق لایحه وظیفه) در بست های اول و دوم ضروری می باشد.
جهت معلومات بیشتر می توانید به شماره های ذیل به تماس شوید:
۰۷۸۱۴۸۵۴۳۶—۰۷۸۲۰۳۵۲۷۹

Submission Email

No email provided, please refer to Submission Guideline above

Email Print Report
More jobs in this category
Financial Analyst at Ministry of Economy Kabul 01 Mar 2019
NGOs Transparency and Accountability Consult.. at Ministry of Economy Kabul 01 Mar 2019
ریاست توسعه ورزش زنان at ریاست عمومی تربی.. Kabul 19 Feb 2019
ریاست عمومی مالداری و صح.. at وزارت زراعت.. Kabul 19 Feb 2019
ریاست تحقیقات مالداری at زراعت، آبیاری و .. Kabul 19 Feb 2019
ریاست خاک شناسی at زراعت، آبیاری و مالدار.. Kabul 19 Feb 2019
ریاست پالیسی و پلان at کمیسیون مستقل انتخ.. Kabul 20 Feb 2019
: ریاست امور انتخ.. at کمیسیون مست.. Multi Cities 20 Feb 2019
ریاست ارتباط خارجه at کمیسیون مستقل انتخ.. Kabul 20 Feb 2019
مامور اتشه at وزارت معارف No Location 19 Feb 2019
ریاست عدلیه ولایت پکتیکا at وزارت عدلیه Paktika 19 Feb 2019
ریاست انتشارات کتب بیهق.. at وزارت اطلاع.. Kabul 19 Feb 2019
ریاست تفتیش تصدیها وموسس.. at اداره عالی ب.. Kabul 18 Feb 2019
ریاست تربیه معلم ولایت ب.. at وزارت معارف Balkh 17 Feb 2019
Board Member (UPSTREAM OIL AND GAS) at Afghanistan Oil and Gas Regulatory.. Kabul 24 Feb 2019
Board Member (Natural Gas) at Afghanistan Oil and Gas Regulatory Authorit.. Kabul 24 Feb 2019
Board Member (MIDSTREAM OIL AND GAS) at Afghanistan Oil and Gas Regulator.. Kabul 24 Feb 2019
Board Member (Legal Affairs) at Afghanistan Oil and Gas Regulatory Author.. Kabul 24 Feb 2019
Board Member (Information and Communication T.. at Afghanistan Oil and Ga.. Kabul 24 Feb 2019
Board Member (Finance and Accounting) at Afghanistan Oil and Gas Regulato.. Kabul 24 Feb 2019
Board Member (DOWNSTREAM OIL AND GAS) at Afghanistan Oil and Gas Regulato.. Kabul 24 Feb 2019
New to Jobs.af?
Not Registered? Big companies in Afghanistan hiring through Jobs.af!
Register
Recommend us on Facebook

Women in Economy

Like Jobs.af to get new job alerts through your Facebook