Email / Username

Password

Forgot Password?

Keep me logged In

Not a member? Register Now

facebook
Email Print Report

مسئول تیم آزمایشات فزیکوشمیک ادویه

(709 Views)

About National Medicine and Healthcare Products Regulatory Authority

وزارت صحت عامه يکي از وزارت هاي سکتوري که جهت تأمين خدمات صحي متوازن وباکيفيت بدون درنظرداشت هرگونه تبعيض قومي، نژادي، جندر، لساني، مذهبي براي همه افغانهاي باطرح وترتيب پاليسي ها واستراتيژي هاي ، معقول وعملي و تعين استقامت هاي کاري مشخص ورعايت اصول وارزش هاي اسلامي، ملي، احترام به حقوق بشر، تفاهم و مشارکت جامعه جهاني وهم زيستي مسالمت آميز، براي تأمين صحت و ترويج زنده گي سالم درکشورايفاي وظيفه مينمايد.
اداره ملی تنظیم امور دوایی و محصولات صحی موجوديت ادويه و محصولات صحی مؤثر، مصئون، با کيفيت و دارای قيمت مناسب در کشور در چوکات وزارت صحت عامه ایجاد گردید وهدف اين اداره تدوين و تنفيذ معيارهاي مؤثر جهت بهبود مصئونيت، مؤثريت، کيفيت و استطاعت خريد ادويه و محصولات صحی در سراسر کشور، ميباشد.

Job Summary

هدف وظیفه: تجزیه و تحلیل نمونه های فزیکوشمیک ادویه جهت تثبیت کیفیت

Job Details

Date Posted: 03 Oct 2018 Reference: nmhra2018/0070
Closing Date: 15 Oct 2018 Work Type: Full Time
Number of Vacancies: 1 Gender: Any
Functional Area: Health/Medical Open Ended: NO
Nationality: Afghan Salary Range: As per company salary scale
Contract Type: Long-term Years of Experience: 1 Year(s)
Contract Duration: 0 Year(s) & 0 Month(s) Extension Possibility: No
Probation Period: 3 Months

Duties and Responsibilities

.ترتیب پلان کاری ماهوار، ربعوار و سالانه در مطابقت به پلان مطروحه رياست مربوطه جهت رسیدن به اهداف اداره.

2. نظارت از تسلیمی نمونه های فزیکوشمیک ادویه با اسناد مکمل آن از بخش مربوطه بمنظور تجزیه و تحلیل آن در لابراتوار.

3. مدیریت کارشناسان دیپارتمنت مربوطه در تطبیق میتودهای جدید تجزیه وتحلیل نمونه های فزیکوشمیک ادویه مطابق استندرد

فارمکوپی های معتبر بین الملل.

4. نظارت از جریان کار تجزیه به منظور استفاده معقول و سالم از وسایل و میتودهای داده شده.

5. تهیه لست کمبودات و ضروریات لابراتوار نمونه های فزیکوشمیک ادویه و اکمالات بموقع به منظور رفع نیازمندی ها و

راپوردهی مصرف آن به ریاست لابراتوار.

6. مطابقت نمونه ها با سرتیفکیت تجزیه ، تاریخ تولید ، تاریخ ختم، بچ نمبر و سایر مشخصات مربوطه آن.

7. جستجوی میتودهای تجزیه توصیفی و مقداری نمونه ها در فارمکوپی ها و ماخذ های معتبر بین المللی قبل از تجزیه.

8. اجرای معاینات روی نمونه های فزیکوشمیک ادویه بشکل معیاری از روی فارمکوپی های معتبر بین الملی.

9. ترتیب و تطبیق طرزالعمل ها، پالیسی ها و اسناد مورد ضرورت برای کنترول کیفیت نمونه های فزیکوشمیک ادویه مطابق به

ستندرد های معتبر بین المللی در لابراتوار مربوطه.

10. تطبیق معیار های سازمان بین المللی برای معیاری سازی (ISO 17025) در ساحه کاری جهت رسیدن به سرتفکیشن ISO 17025

11. کالیبریشن تجهیزات و دستگاه های دیپارتمنت مربوطه تا مطابق به معیارات بین المللی کار نماید.

12. محاسبه نتیجه تست های مقداری و تحریر نتیجه آزمایش نمونه ها.

13. حصول اطمینان از تهیه ریجنت برای انجام تست های مربوطه و چک و آماده ساختن وسایل بمنظور پیشبرد تست ها بالای نمونه های ارسال شده.

14. مدیریت و نظارت از ترتیب و تنظیم و کاربرد دقیق کتاب ثبت نتایج معاینات با میتود تطبیق شده و نگهداری اسناد و سامان آلات

مدیریت مربوطه.

15. ترتیب گزارشات ماهوار، ربعوار، سالانه و عندالضرورت برای مقام ریاست بمنظور مطلع ساختن از پیشرفت فعالیت ها و دست آوردهای بخش های مربوطه.

16. حصول اطمینان از مدیریت سالم، استخدام، تشویق، ترغیب، آموزش وانکشاف کارکنان، جهت اجرای بهتر امور مطابق معیارهای تعیین شده؛

17. ارزیابی اجراآت تمام کارمندان تحت اثر، مطابق مقتضیات قانون کارکنان خدمات ملکی در هماهنگی با ریاست منابع بشری؛

18. اجرای سایر وظایف که توسط مقامات ذیصلاح مطابق به قوانین، مقرره ها و اهداف ریاست مربوطه سپرده ميشود.

Skills

مهارت های دیگر

تسلط به یکی از زبان‌های رسمی کشور(دری یا پشتو) وآشنایی به زبان انگلیسی.

مهارت هاي کمپيوتري در برنامه های مرتبط به وظيفه.

Qualifications

داشتن حداقل سند تحصیلی لیسانس در رشته فارمسی و به دارندگان درجه تحصيلي بالاتر در رشته متذکره

ارجحيت داده ميشود

2. تجارب لازمه ( نوع و مدت زمان تجربه)

o داشتن حد اقل یک سال تجربه کاري در رشته فارمسی

Job Location

Afghanistan - Kabul: PROVINCIAL CENTER (KABUL)
AF AF 12

Education:

Bachelors Degree, Health/Medical

Submission Guideline

رهنمود برای تسلیمی درخواست ها:

اشخاص واجد شرايط فورمه هاي معياري درخواستي را الی 10روز کاری بعداز نشر اعلان از طریق ویت سایت وزارت صحت عامه بدست اورده میتواند بعد از خانه پری وتکمیل فورم ضم يک کاپي تذکره تابعیت ویا پاسپورت ، کاپی سند فراغت مکتب یا پوهنتون در صورت که سند تحصیلی خارج از کشور داشته باشید تائید شده وزارت معارف و یا وزارت تحصیلات عالی باشد دوباره به ایمل آدرس رسمی این اداره ارسال داشته وکاپی ایمل آن را به یمیل که در فورم درخواستی ذکر گردیده است ارسال نماید .
نوت : همچنان شما میتوانید اعلانات کاریابی ما را در ویب سایت های Acbar وjobs.af ، نیزمشاهده میتوانید .
همچنان شما میتوانید درصورت ضرورت با به شماره تيلفون (0787041773) داخل تماس گردیده حل مطلب نمائید.

Submission Email

hrd.nmhra@gmail.com

Attached File

Download File

Email Print Report
More jobs in this category
Medical Doctor Specialist Gynecologist Female at Médecins Sans Frontièr.. Kabul 27 Feb 2019
Director of Education & Consultation at Ministry of Public Health Kabul 20 Mar 2019
آمر پروژه ربیس وزونوزیس at Ministry of Public Health Kabul 23 Feb 2019
مدیر ولایتی کنترول امراض.. at Ministry of Public Hea.. Multi Cities 23 Feb 2019
Project Medical Referent Assistant at Médecins Sans Frontières (MSF) Herat 22 Feb 2019
MoPH/PND – Nutrition Technical Assistance at Ministry of Public Health Kabul 18 Feb 2019
Nutrition Technical Assistance at Ministry of Public Health Kabul 25 Feb 2019
Psychosocial counselor/ Helmand at Ministry of Public Health Helmand 17 Feb 2019
Provincial Maternal & Child Health Coordinato.. at Afghan Social Marketin.. Kandahar 19 Feb 2019
Medical Doctor Specialized Gynaecologist at Médecins Sans Frontières (.. Khost 31 Dec 2019
New to Jobs.af?
Not Registered? Big companies in Afghanistan hiring through Jobs.af!
Register
Recommend us on Facebook

Women in Economy

Like Jobs.af to get new job alerts through your Facebook