Email / Username

Password

Forgot Password?

Keep me logged In

Not a member? Register Now

facebook
Email Print Report

مسًول بخش هماهنگی، ارتباطات ومعلومات

(557 Views)

About National Medicine and Healthcare Products Regulatory Authority

وزارت صحت عامه يکي از وزارت هاي سکتوري که جهت تأمين خدمات صحي متوازن وباکيفيت بدون درنظرداشت هرگونه تبعيض قومي، نژادي، جندر، لساني، مذهبي براي همه افغانهاي باطرح وترتيب پاليسي ها واستراتيژي هاي ، معقول وعملي و تعين استقامت هاي کاري مشخص ورعايت اصول وارزش هاي اسلامي، ملي، احترام به حقوق بشر، تفاهم و مشارکت جامعه جهاني وهم زيستي مسالمت آميز، براي تأمين صحت و ترويج زنده گي سالم درکشورايفاي وظيفه مينمايد.
اداره ملی تنظیم امور دوایی و محصولات صحی موجوديت ادويه و محصولات صحی مؤثر، مصئون، با کيفيت و دارای قيمت مناسب در کشور در چوکات وزارت صحت عامه ایجاد گردید وهدف اين اداره تدوين و تنفيذ معيارهاي مؤثر جهت بهبود مصئونيت، مؤثريت، کيفيت و استطاعت خريد ادويه و محصولات صحی در سراسر کشور، ميباشد.

Job Summary

هدف وظیفه: ایجاد هماهنگی با مراجع مربوط به منظور جمع آوری معلومات پیرامون تورید ، تولید و مصرف دوا علاوتاً هزینه های به مصرف رسیده شده در این مورد .

Job Details

Date Posted: 03 Oct 2018 Reference: nmhra2018/0074
Closing Date: 15 Oct 2018 Work Type: Full Time
Number of Vacancies: 1 Gender: Any
Functional Area: General Open Ended: NO
Nationality: Afghan Salary Range: As per company salary scale
Contract Type: Long-term Years of Experience: 1 Year(s)
Contract Duration: 0 Year(s) & 0 Month(s) Extension Possibility: No
Probation Period: 3 Months

Duties and Responsibilities

مسؤلیت های وظیفوی:

ترتیب پلان کاری ماهوار، ربعوار و سالانه بخش مربوطه در مطابقت با پلان عمومی جهت رسیدن به اهداف اداره.
نظارت از کار اعضای مسلکی در رابطه به ارتباط متداوم با مراجع مصرف کننده ادویه جهت دریافت ارقام مصرف
ادویه در کشور.

پیگیری از جمع آوری وتوحید اسناد ادویه مصرف شده به شکل ماهوار وربعوار به منظور تنظیم امور مربوط به ادویه.
جمع آوری اسناد اشتراک رهبری و پرسونل اداره ملی تنظیم امور دوایی و محصولات صحی در ورکشاپ ها وسیمینارها
داخلی و خارجی به منظور هماهنگی های بهتر.

تدوین میکانیزم جمع آوری معلومات برای عرضه خدمات دوایی در کشور بمنظور سهولت و تنظیم امور پلان گذاری.
حصول اطمینان از جمع آوری گزارش فعالیت های انجام شده دیپارتمنت های اداره تنظیم امور دوایی ومحصولات صحی
جهت گزارش دهی .

ارایه گزارش ماهوار، ربعوار، سالانه وعندالضرورت به مسؤل تیم مربوطه از فعالیت ها و دست آورد های بخش مربوطه.
اجرای سایر وظایف که توسط مقامات ذیصلاح مطابق به قوانین، مقرره ها و اهداف ریاست مربوطه سپرده میشود.

Skills

مهارت هاي کمپيوتري در برنامه های مرتبط به وظيفه

Qualifications

داشتن حداقل سند تحصيلي لیسانس در رشته حقوق و علوم سیاسی ,اداره وتجارت ,اقتصاد,ژورنالیزیم ،ارتباطات ،ادبیات واداره عامه به دارندگان درجه تحصيلي بالاتر در رشته های متذکره ارجحيت داده ميشود.
تجارب لازمه ( نوع و مدت زمان تجربه)
داشتن حد اقل یک سال تجربه کاري مرتبط به وظیفه
تسلط به یکی از زبان‌های رسمی کشور(دری یا پشتو) و اشنایی به زبان انگلیسی

Job Location

Afghanistan - Kabul: PROVINCIAL CENTER (KABUL)
AF AF 12

Education:

Bachelors Degree, General

Submission Guideline

رهنمود برای تسلیمی درخواست ها:

اشخاص واجد شرايط فورمه هاي معياري درخواستي را الی 10روز کاری بعداز نشر اعلان از طریق ویت سایت وزارت صحت عامه بدست اورده میتواند بعد از خانه پری وتکمیل فورم ضم يک کاپي تذکره تابعیت ویا پاسپورت ، کاپی سند فراغت مکتب یا پوهنتون در صورت که سند تحصیلی خارج از کشور داشته باشید تائید شده وزارت معارف و یا وزارت تحصیلات عالی باشد دوباره به ایمل آدرس رسمی این اداره ارسال داشته وکاپی ایمل آن را به یمیل که در فورم درخواستی ذکر گردیده است ارسال نماید .
نوت : همچنان شما میتوانید اعلانات کاریابی ما را در ویب سایت های Acbar وjobs.af ، نیزمشاهده میتوانید .
همچنان شما میتوانید درصورت ضرورت با به شماره تيلفون (0787041773) داخل تماس گردیده حل مطلب نمائید.

Submission Email

hrd.nmhra@gmail.com

Attached File

Download File

Email Print Report
More jobs in this category
Specialist Compliance (Re Posting) at MTN Afghanistan Kabul 19 Dec 2018
Plumber at U.S. Embassy Kabul 17 Dec 2018
Meteorology Trainee at Afghanistan Civil Aviation Authority Kabul 20 Dec 2018
Re - (دستیار مدیریت تحویلخ.. at DABS Kabul 23 Dec 2018
عضو مدیریت تحلیل و ارزیا.. at DABS Kabul 18 Dec 2018
عضو مدیریت ارتباطات با و.. at DABS Kabul 18 Dec 2018
آمریت زون مرکز at Ministry of Public Health Kabul 31 Dec 2018
آمریت زون جنوب غرب at Ministry of Public Health Kabul 31 Dec 2018
Admin /Finance Consultant (Zabul , Kandahar .. at Ministry of Public Hea.. Multi Cities 18 Dec 2018
Carpenter at Citizen Charter/MRRD Kabul 20 Dec 2018
خبرنگار و گزارشگر at Ministry of Transport Kabul 24 Dec 2018
(دریور کامازدمترک (پلخمر.. at DABS Baghlan 18 Dec 2018
(دریور اسکواتور (پلخمری at DABS Baghlan 18 Dec 2018
(کارگرفنی (پلخمری at DABS Baghlan 18 Dec 2018
Female WaSH Facilitator II-Kabul at Operation Mercy Afghanistan Kabul 15 Dec 2018
Cultural Affairs Specialist (Grants Managemen.. at U.S. Embassy Kabul 16 Dec 2018
New to Jobs.af?
Not Registered? Big companies in Afghanistan hiring through Jobs.af!
Register
Recommend us on Facebook

Women in Economy

Like Jobs.af to get new job alerts through your Facebook