Email / Username

Password

Forgot Password?

Keep me logged In

Not a member? Register Now

facebook
Email Print Report

کارشناس رسیدگی به شکایات عامه

(800 Views)

About National Medicine and Healthcare Products Regulatory Authority

وزارت صحت عامه يکي از وزارت هاي سکتوري که جهت تأمين خدمات صحي متوازن وباکيفيت بدون درنظرداشت هرگونه تبعيض قومي، نژادي، جندر، لساني، مذهبي براي همه افغانهاي باطرح وترتيب پاليسي ها واستراتيژي هاي ، معقول وعملي و تعين استقامت هاي کاري مشخص ورعايت اصول وارزش هاي اسلامي، ملي، احترام به حقوق بشر، تفاهم و مشارکت جامعه جهاني وهم زيستي مسالمت آميز، براي تأمين صحت و ترويج زنده گي سالم درکشورايفاي وظيفه مينمايد.
اداره ملی تنظیم امور دوایی و محصولات صحی موجوديت ادويه و محصولات صحی مؤثر، مصئون، با کيفيت و دارای قيمت مناسب در کشور در چوکات وزارت صحت عامه ایجاد گردید وهدف اين اداره تدوين و تنفيذ معيارهاي مؤثر جهت بهبود مصئونيت، مؤثريت، کيفيت و استطاعت خريد ادويه و محصولات صحی در سراسر کشور، ميباشد.

Job Summary

هدف وظیفه: جمع آوری شکایات عامه، تحلیل ، تجزیه و تحقیقات اداره ملی تنظیم امور دوایی و محصولات صحی به منظور جلوگیری از منازعات .

Job Details

Date Posted: 03 Oct 2018 Reference: nmhra2018/0076
Closing Date: 15 Oct 2018 Work Type: Full Time
Number of Vacancies: 1 Gender: Any
Functional Area: General Open Ended: NO
Nationality: Afghan Salary Range: As per company salary scale
Contract Type: Long-term Years of Experience: 1 Year(s)
Contract Duration: 0 Year(s) & 0 Month(s) Extension Possibility: No
Probation Period: 3 Months

Duties and Responsibilities

مسؤلیت های وظیفوی:

ترتیب پلان کاری ماهوار، ربعوار و سالانه آمریت مربوطه در مطابقت با پلان عمومی جهت رسیدن به اهداف اداره.
مرور، تحلیل و تجزیه مسائل مربوط به تحقیقات و شکایات و تبادل نظر با مقام ذیصلاح جهت اجراآت بعدی.
تهیه و توحید راپور های منظم ، نتایج و دست آورد ها به مراجع زیربط.
تحریر و ثبت شکایات کتبی و ارجاع آن به مراجع مربوطه به منظور رسیده گی بهتر به امور بعدی.
بررسی تخطی ها با نظرداشت پالیسی های در سطح اداره ملی تنظیم امور دوایی و محصولات صحی با مسؤول بخش مربوطه.
ارائه نظریات و پیشنهادهای لازم و مناسب به منظور اجرای بهتر امور مربوطه.
تهیه راپور شکایات مربوط به ادویه و محصولات صحی و ارائه آن به مسئول تیم مرکز جمع آوری و تحلیل معلومات فارمکو ویژیلانس
ترتیب گزارشات ماهوار، ربعوار، سالانه و عندالضرورت برای مقام ریاست بمنظور مطلع ساختن از پیشرفت فعالیتها و دست آوردهای بخش های مربوطه.
ارزیابی اجراآت تمام کارمندان تحت اثر، مطابق مقتضیات قانون کارکنان خدمات ملکی در هماهنگی با ریاست منابع بشری؛
10. اجرای سایر وظایف که از طرف مقامات ذیصلاح مطابق قوانین، مقررات و اهداف اداره به وی سپردده میشود.

Skills

مهارت هاي کمپيوتري در برنامه های مرتبط به وظيفه.

Qualifications

داشتن حداقل سند لیسانس در رشته های حقوق و علوم سیاسی ، پالیسی عامه ، اداره عامه. به دارندگان درجه تحصيلي
بالاتر در رشته های متذکره ارجحيت داده ميشود

تجارب لازمه ( نوع و مدت زمان تجربه)
داشتن حد اقل یک سال تجربه کاري مرتبط به وظیفه .
تسلط به یکی از زبان‌های رسمی کشور(دری یا پشتو) و اشنایی(تحریروتکلم) به زبان انگلیسی .

Job Location

Afghanistan - Kabul: PROVINCIAL CENTER (KABUL)
AF AF 12

Education:

Bachelors Degree, General

Submission Guideline

رهنمود برای تسلیمی درخواست ها:

اشخاص واجد شرايط فورمه هاي معياري درخواستي را الی 10روز کاری بعداز نشر اعلان از طریق ویت سایت وزارت صحت عامه بدست اورده میتواند بعد از خانه پری وتکمیل فورم ضم يک کاپي تذکره تابعیت ویا پاسپورت ، کاپی سند فراغت مکتب یا پوهنتون در صورت که سند تحصیلی خارج از کشور داشته باشید تائید شده وزارت معارف و یا وزارت تحصیلات عالی باشد دوباره به ایمل آدرس رسمی این اداره ارسال داشته وکاپی ایمل آن را به یمیل که در فورم درخواستی ذکر گردیده است ارسال نماید .
نوت : همچنان شما میتوانید اعلانات کاریابی ما را در ویب سایت های Acbar وjobs.af ، نیزمشاهده میتوانید .
همچنان شما میتوانید درصورت ضرورت با به شماره تيلفون (0787041773) داخل تماس گردیده حل مطلب نمائید

Submission Email

hrd.nmhra@gmail.com

Attached File

Download File

Email Print Report
More jobs in this category
Translator at ACTION CONTRE LA FAIM Kabul 27 Feb 2019
Announced Municipal Specialist at MgtWell Consutling Services Kandahar 01 Mar 2019
Announced Municipal Specialist at MgtWell Consutling Services Paktika 01 Mar 2019
Announced Municipal Specialist at MgtWell Consutling Services Balkh 01 Mar 2019
سکرتر ریاست تجارتی - مرک.. at DABS Kabul 05 Mar 2019
مدیریت عمومی سمع شکایات -.. at DABS Kabul 05 Mar 2019
کارمند تعقیب مصوبات و مک.. at DABS Kabul 05 Mar 2019
Need Analyst SME at MOIA Kabul 04 Mar 2019
Local Governance Specialist at MgtWell Consutling Services Helmand 25 Feb 2019
Local Governance Specialist at MgtWell Consutling Services Oruzgan 25 Feb 2019
Sr. Technical Specialist (Institutional Devel.. at Ministry of Education .. Kabul 04 Mar 2019
Senior Advisor to the Deputy Minister of Fina.. at Ministry of Public Hea.. Kabul 26 Feb 2019
Finance Consultant / Kapisa at Ministry of Public Health Kapisa 24 Feb 2019
Head of External Relations Department at Directorate of Mine Action Coord.. Kabul 21 Feb 2019
Gender and Diversity Mainstreaming Officer at Directorate of Mine Action .. Kabul 21 Feb 2019
عضو مسلکی امریت نورم و ست.. at ATRA Kabul 25 Feb 2019
Head Cook - سرآشپز at Lampaka Food Services Kabul 28 Feb 2019
New to Jobs.af?
Not Registered? Big companies in Afghanistan hiring through Jobs.af!
Register
Recommend us on Facebook

Women in Economy

Like Jobs.af to get new job alerts through your Facebook