Email / Username

Password

Forgot Password?

Keep me logged In

Not a member? Register Now

facebook
Email Print Report

متخصص تحلیل مصئونیت غذائی / اداره ملی احصائیه و معلومات

(210 Views)

About National Statistics and Information Authority

Background
National Statistics and Information Authority (NSIA) was established in year 1351 as an independent governmental administration to create an integrated scientific system for statistics, ensuring harmonization and coordination of all statistical and information management activities of Afghanistan. Since its establishment, NSIA conducts population census and national statistical surveys and coordinates with partners including government institutions, international development partners, non-governmental organizations, research institutions and agencies other than state to prevent duplication of information and statistics.
NSIA collaborates with national government agencies in collection, compilation and publication of statistical information including data and statistics derived from their activities. Also NSIA independently collects, compiles, analyses and publishes national commercial, financial, social, economic, environmental, information technology and in general the living condition of Afghan nation.

National Statistics and Information Authority (NSIA) supports and promotes the development of integrated social and economic statistics nationwide. NSIA also provides technical support to other agencies and facilitates standard procedures for conducting research such as sampling frames. To fulfil the requirement and need of modern statistical demands, NSIA is mandated to introduce reforms in the area of organizational development. NSIA coordinates and collaborates with partner agencies to establish standards and framework for unified data and information management. Currently on-going efforts are underway to further strengthen NSIAs institutional capacity to adapt and utilize organizational development best-practices to adapt to fast-changing and required growth of NSIA.

The National Geo-Informatics Center in Afghanistan is responsible for national level of Geo-Spatial activities, developing policies, Geo-Spatial standards, and the sustainable use of its extensive natural resources. In order to make informed decisions, the policy makers, technicians, scientists and others need timely and authoritative data and the means to analyze and understand this information and the conditions, trends and other insights it can
Bring. Most of the Geo spatial data that exists in Afghanistan is scattered across many organizations within the government, United Nations agencies and many other government, non-government and international organizations. The government has recognized the need to address this issue and has established a National Geo-Informatics Centre (NGIC) program within the Central Statistical Organization.

Based on the decree No (656), 2018 of His Excellency President of the Islamic Republic of Afghanistan, the GIS Coordination Deputy President General office was established. Currently the GIS is one of the important departments of NSIA. The National Statistics and Information Authority (NSIA) is the leading national geo spatial science organization with a focus on both public good science for government and geo-scientific research to understand earth and environmental processes.

Job Summary

هدف وظیفه. مراقبت از پروسه تحلیل و تجزیه ارقام احصائیه مربوط به مصئونیت غذائی.

Job Details

Date Posted: 06 Oct 2018 Reference: 033
Closing Date: 17 Oct 2018 Work Type: Full Time
Number of Vacancies: 2 Gender: Any
Functional Area: Government Open Ended: NO
Nationality: Afghan Salary Range: As per company salary scale
Contract Type: Permanent Years of Experience: 2 Year(s)
Contract Duration: 0 Year(s) & 0 Month(s) Extension Possibility: No
Probation Period: 6 Months

Duties and Responsibilities

صلاحیت و مسئولیت های وظیفوی:
1. تهیه و ترتیب پلان کاری ماهوار، ربعوار و سالانه بخش مربوطه در مطابقت با پلان ریاست به منظور نیل به اهداف تعین شده اداره.
2. توحید ارقام احصائیوی مصئونیت غذایی طی فورم های معیاری مربوط به منظور ثبت ،تجزیه و تحلیل ارقام مصئونیت غذائی .
3. تجزیه و تحلیل ارقام جمع آوری شده جهت تفکیک نوع مصئونیت غذائی .
4. تهیه و ترتیب جداول توحیدی ارقام مصئونیت غذائی درسطح مرکز و ولایا ت جهت نشردر سالنامه احصائیوی .
5. ارائه نظریات در رابطه به طرح و انکشاف فورم های معیاری احصائیوی نظر به نیازمندی غرض جمع اوری ارقام دقیق
6. نظارت از ادخال ارقام مصئونیت غذائی در دیتابیس به منظوردستری به معلومات دقیق .
7. نظارت از موجودیت سیستم فایلنگ دقیق و منظم جهت حفظ ، ثبت و نگهداری اسناد لازمه .
8. تکمیل و خانه پری ستون های مربوطه پرسشنامه های ارگانها ی ملی و بین المللی جهت ارائه معلومات دقیق
9. ترتیب و ارائه گزارش ماهوار، ربعوار، سالانه و عندالضرورت از کارکرد ها و دستآورد ها به مقامات ذیصلاح.
10. اجرای سایر وظایف که از طرف مقامات مطابق قوانین ، مقررات و اهداف اداره به وی سپرده میشود.

Travels to Provinces

Require Travels to Provinces

Skills

1. تسلط به یکی از زبان های رسمی( پشتویا دری) و آشنایی(تحریر و تکلم) با زبان انگلیسی
2. مهارت های کمپیوتری در برنامه های مرتبط به وظیفه.

نوت: در صورت مواجه شدن به کدام مشکل به ایمیل آدرس ذیل به تماس شوید.
E-mail Add: support@nsia.gov.af

Qualifications

شرایط استخدام (سطح تحصیل و تجربه کاری):
این لایحۀ وظایف با در نظر داشت مواد 7و 34 قانون کارکنان خدمات ملکی با حد اقل شرایط و معیارهای ذیل ترتیب گردیده است:
1. داشتن سند تحصیلی حد اقل لیسانس در یکی از رشته های اقتصاد، طب بخش تغذیه، ریاضیات، اقتصاد زراعتی، رشته مشترک احصائیه و کمپیوتر و یا اداره تجارت و به دارنده گان سندتحصیلی بالاتر در رشته های فوق الذکر ترجیح داده میشود.
2. داشتن دوسال تجربه کاری مرتبط به وظیفه
3. تسلط به یکی از زبان های رسمی( پشتویا دری) و آشنایی(تحریر و تکلم) با زبان انگلیسی
4. مهارت های کمپیوتری در برنامه های مرتبط به وظیفه.

Job Location

Afghanistan - Kabul
AF AF 12

Education:

Bachelors Degree,

Submission Guideline

اسناد تحصیلی باید تائید شده وزارت تحصیلات عالی باشد. تجارب کاری در صورت که دولتی باشد، فورم خلص سوانح تائید شده که بیشتر از شش ماه نگذشته باشد و در صورتیکه تجارب کاری در سکتور خصوصی/ موسسات باشد، کاپی قرار داد کار ضمیمه شود. از ارسال تصدیق نامه ها تقدیر نامه ها و سایر اسناد اضافی جداً خودداری نمایید.
لطف نموده معلومات خویش را بشمول اسناد ضروری، کاپی تذکره تابعیت، اسناد تحصیلی، خلص سوانح و اسناد تجربه کاری را در یک فایل بشکل PDF تبدیل نموده و در لینک ذیل درج سیستم نمایید.
علاقمندان میتوانند فورم های درخواستی را بشکل حضوری از مدیریت عمومی استخدام اداره ملی احصائیه و معلومات واقع چهلستون – جنگلک دریافت نمایند.

Submission Email

http://erecruitment.nsia.gov.af/.برای ارسال درخواستی، لینک ذیل را کاپی نموده و در صفحه جداگانه باز نمایید

Email Print Report
More jobs in this category
Migration Statistics Specialist - Reannounce at National Statistics and I.. Kabul 22 Oct 2018
Labour Statistics Specialist- Reannounce at National Statistics and Infor.. Kabul 22 Oct 2018
Natural Resources and Infrastructure Statisti.. at National Statistics an.. Kabul 22 Oct 2018
ریاست امنیت سیستم های مع.. at وزارت مخابر.. Kabul 27 Oct 2018
ریاست عمومی تکنالوژی معل.. at وزارت مخابر.. Kabul 28 Oct 2018
ریاست نظارت بر تطبیق پرو.. at وزارت انرژی .. Kabul 28 Oct 2018
ریاست میدان هوائی بین ال.. at اداره مستقل .. Multi Cities 31 Oct 2018
کارشناس پروژه های انکشاف.. at Ministry of Economy Kabul 03 Nov 2018
ریاست تکنالوژی معلوماتی at وزارت معارف Kabul 27 Oct 2018
ریاست فواید عامه ولایت ه.. at وزارت فواید .. Herat 27 Oct 2018
ریاست معادن و پترولیم ول.. at وزارت معادن .. Multi Cities 30 Oct 2018
ریاست مواد مخدر ولایت بد.. at وزارت مبارز.. Badakhshan 30 Oct 2018
ریاست تفتیش داخلی at وزارت مخابرات و تکنا.. Kabul 30 Oct 2018
ریاست تدارکات at وزارت مخابرات و تکنالوژ.. Kabul 30 Oct 2018
ریاست انکشاف دهات ولایات.. at وزارت احیا و.. Multi Cities 27 Oct 2018
ریاست موسیقی at ریاست عمومی رادیو و تلویز.. Kabul 28 Oct 2018
ریاست علفچرها at وزارت زراعت، آبیاری و ما.. Kabul 23 Oct 2018
ریاست ثبت و تصنیف اعتراض.. at کمیسیون مست.. Kabul 28 Oct 2018
معاون فنی at ریاست عمومی تصدی مواد نفتی و .. Kabul 23 Oct 2018
مشاروحقوقی at وزارت مبارزه با مواد مخدر Kabul 23 Oct 2018
مشاورارشد at وزارت مبارزه با مواد مخدر Kabul 23 Oct 2018
مشاورپالیسی و استراتیژی at وزارت مبارزه .. Kabul 23 Oct 2018
سرمحاسب at ریاست عمومی تصدی مواد نفتی و گ.. Kabul 23 Oct 2018
ریاست اداره تنظیم خدمات .. at وزارت مخابر.. Kabul 23 Oct 2018
ریاست مطالعات تخنیکی و پ.. at اداره مستقل .. Kabul 23 Oct 2018
ریاست فواید عامه ولایت (ف.. at وزارت فواید .. Faryab 23 Oct 2018
ریاست ورزشی ولایات( بلخ .. at ریاست عمومی .. Multi Cities 23 Oct 2018
ریاست پالیسی و پلان at اداره عالی بررسی Kabul 23 Oct 2018
ریاست اصلاحات اداری و خد.. at کمیسیون مست.. Multi Cities 28 Oct 2018
عضو حفظ و مراقبت شبکه 400 و.. at Blakh Breshna Samangan 22 Oct 2018
کارشناس ارشد احصائیه های.. at National Statistics an.. Kabul 24 Oct 2018
آمر احصائیه های حیاتی / ا.. at National Statistics an.. Kabul 24 Oct 2018
New to Jobs.af?
Not Registered? Big companies in Afghanistan hiring through Jobs.af!
Register
Recommend us on Facebook

Women in Economy

Like Jobs.af to get new job alerts through your Facebook