Email / Username

Password

Forgot Password?

Keep me logged In

Not a member? Register Now

facebook
Email Print Report

(شفت کار سب ستیشن (ارغندی

(1152 Views)

About DABS

د افغانستان برشنا شرکت یک شرکت خود کفا و مستقل است که طبق قانون شرکت های سهامی و محدود المسولیت جمهوری اسلامی افغانستان ایجاد گردیده است. د افغانستان برشنا شرکت با تمام اسهام سرمایه خود یک شرکت محدود المسئولیت بوده که به دولت افغانستان تعلق دارد. شرکت مذکور به تاریخ 15 ثور 1387 مطابق 4 می 2008 به د افغانستان برشنا شرکت تغییر شخصیت نمود و بحیث یک شرکت ملی برق جایگزین د افغانستان برشنا موسسه گردید. د افغانستان برشنا شرکت تولید، تورید، انتقال و توزیع برق را بگونه تجارتی در سراسر افغانستان تنظیم و اداره می نماید.

Job Summary

متصدی این پست مسؤل وظایف مختلف این مدیریت بوده و آنرا به صورت درست انجام میدهد.

Job Details

Date Posted: 07 Oct 2018 Reference: VA-DABS-HQs/97-0340
Closing Date: 21 Oct 2018 Work Type: Full Time
Number of Vacancies: 1 Gender: Any
Functional Area: Electrical Engineering Open Ended: NO
Nationality: Afghan Salary Range: As per company salary scale
Contract Type: Permanent Years of Experience: 3 Year(s)
Contract Duration: 0 Year(s) & 0 Month(s) Extension Possibility: No
Probation Period: 3 Months

Duties and Responsibilities

• اجرای نوکریوالی 24 ساعته شفتوار .
• ملاحظه کتاب ثبت واقعات تخنیکی و مطمین شدن از از وضعیت سب استیشن
• بازدید از سب استیشن وتجهیزات در اثنای تسلیمی شفت .
• اخذ و ترتیب و درج راپور ساعتوار وارایه گزارش به سرگروپ مربوطه
• راپور دهی از اجراات کار به مدیر مربوطه و پاکاری ونظارت ازتمام تجهیزات سب استیشن .
• کنترول تجهزات مانند ترانسفارمرها ولتاژ،جریان ،سرکت بریکرها و تمام آلات اندازه ګیری.
• ثبت و نوشتن تمام ارقام که توسط تجهزات بالا در سیویج بورد یا توسط پنل ها نشان داد.
• جمع آوری تمام ارقام پنل ها و سیویچ بورد به وقت و تهیه راپور انها.
• تهیه کردن راپور برای انرژی رسیده به سب استیشن مذکور.
• توجه لازم به تمام اندازه ګیری ها که توسط پنل ها نشان داده میشود.
• عمل کردن مناسب وفنی در وقت قطع و صل کردن بریکرها .
• ثبت کردن اندازه ګیری تمام پاور ترانسفارمرها مانند درجه حرات تیل وکوایل ها...
• نظارت از تمام تجهزات در اوقات مختلف شفت، مانند ترانسفارمر پاور، باطریها،سرکیت بریکرها ،پکه ها تشخیص حل مشکلات انها .
• اماده کردن معلومات مناسب در مودر پیک لود.
• توانی کار فتی در وقت دشوار با همکاران .
• حل کردن مشکلات تخنیکی سب استشن در وقت ضرورت با همکاران .
• چالان و استفاده دقیق از جنراتور برق ، و حل مشکلات انها در وقت مناسب.
• همکاری در پاک کاری قسمت های عایق وکنترول بکس.
• توجه به تخنیک بی خطر.

Skills

• دانستن طرزالعمل ها و شیوه های جدید دفترو استفاده از لوازم.
• توانایی نوشتن راپور کاری
• پابندی به وظیفه شفت
• توانایی فزیکی
• اشنایی با لسان های دری ، پشتو و انگلیسی
• استفاده از نرم افزار های کمپیوتر جهت اجرای کار از قبیل پروگرام های آفس ، ورد ، اکسل و پاور پاینت.
• تفهیم و نتیجه گیری از رهنمود های شفاهی و کتبی.
• اطاعت از قوانین و مقررات
• داشتن سلوک نیک با کارمندان .

Qualifications

لیسانس در رشته انجنیری برق با سه سال تجربه در بخش مربوطه ارجعیت داده میشود.

Job Location

Afghanistan - Kabul
AF AF 12

Education:

Bachelors Degree, Electrical Engineering

Submission Guideline

Dear Applicant,

Please submit your application form along with cover letter to email mentioned below Please mention the position name and vacancy number in the subject line of your email.

You can find the Application form in below link; it is your responsibility to accurately enter the information in Application Form and use digital signature. DO NOT upload any additional documents;

Link:

DABS is an Equal Opportunity Employer. Candidates with good knowledge base and experience background are Mostly Preferred. DABS does not discriminate in employment on the race, religion, gender, political affiliation, disability, age or other non-merit factor.

Please note: that only short-listed candidates will be contacted for written test or interview

Submission Email

hr@dabs.af

Attached File

Download File

Email Print Report
More jobs in this category
Re - سر شفت سب ستیشن شاهین -.. at DABS Balkh 04 Mar 2019
Re - مامور میتر خوان - ولسو.. at DABS Kunduz 01 Mar 2019
Re - مامور میتر خوان - ولسو.. at DABS Kunduz 01 Mar 2019
Optimization Advisor at AFTEL Kabul 27 Feb 2019
مدیر شبکه ناد علی - هلمند .. at DABS Helmand 04 Mar 2019
مدیر دسپیچنگ - هلمند برشن.. at DABS Helmand 04 Mar 2019
Power Lead Engineer (Farah) at Afghan Wireless Communication Company Kabul 28 Feb 2019
Re - مدیر بند سلما - هرات بر.. at DABS Herat 28 Feb 2019
Re - Design Expert For Substation at DABS Kabul 02 Mar 2019
عضو شفت سب ستیشن شمال غرب.. at DABS Kabul 02 Mar 2019
Re - رئیس حوزه غزنی برشنا at DABS Ghazni 25 Feb 2019
مدیر سب ستیشن اوبه - هرات .. at DABS Herat 26 Feb 2019
مدیریت سب ستیشن کروخ - هر.. at DABS Herat 26 Feb 2019
مدیر سب ستیشن چشت شریف - ه.. at DABS Herat 25 Feb 2019
مدیر سب ستیشن پشتون زرغو.. at DABS Herat 25 Feb 2019
مدیر ریلی - کندهار برشنا at DABS Kandahar 25 Feb 2019
مدیریت عملیاتی - ارزگان ب.. at DABS Oruzgan 25 Feb 2019
بست 5 تکنیشن تنظیم و مراق.. at شاروالی کاب.. Kabul 20 Feb 2019
مدیر تعین محصول - گردیز ب.. at DABS Paktia 23 Feb 2019
میتر خوان - غور برشنا at DABS Ghowr 21 Feb 2019
Re - انجنیر مطالعه شبکه - ب.. at DABS Balkh 19 Feb 2019
Electrical Engineer at UNCDC Kabul 28 Apr 2019
New to Jobs.af?
Not Registered? Big companies in Afghanistan hiring through Jobs.af!
Register
Recommend us on Facebook

Women in Economy

Like Jobs.af to get new job alerts through your Facebook