Email / Username

Password

Forgot Password?

Keep me logged In

Not a member? Register Now

facebook
Email Print Report

مدیر سب ستیشن امارات

(1128 Views)

About DABS

د افغانستان برشنا شرکت یک شرکت خود کفا و مستقل است که طبق قانون شرکت های سهامی و محدود المسولیت جمهوری اسلامی افغانستان ایجاد گردیده است. د افغانستان برشنا شرکت با تمام اسهام سرمایه خود یک شرکت محدود المسئولیت بوده که به دولت افغانستان تعلق دارد. شرکت مذکور به تاریخ 15 ثور 1387 مطابق 4 می 2008 به د افغانستان برشنا شرکت تغییر شخصیت نمود و بحیث یک شرکت ملی برق جایگزین د افغانستان برشنا موسسه گردید. د افغانستان برشنا شرکت تولید، تورید، انتقال و توزیع برق را بگونه تجارتی در سراسر افغانستان تنظیم و اداره می نماید.

Job Summary

متصدی این پست مسولیت و وظایف مختلف این مدیریت بوده و آن را به صورت درست انجام مید هد.

Job Details

Date Posted: 08 Oct 2018 Reference: VA-DABS-HQs/97-0346
Closing Date: 22 Oct 2018 Work Type: Full Time
Number of Vacancies: 1 Gender: Any
Functional Area: Electrical Engineering Open Ended: NO
Nationality: Afghan Salary Range: As per company salary scale
Contract Type: Permanent Years of Experience: 3 Year(s)
Contract Duration: 0 Year(s) & 0 Month(s) Extension Possibility: No
Probation Period: 3 Months

Duties and Responsibilities

چک وکنترول تجهیزات وتاسیسات داخل و خارج سب اسیتشن .
• ترتیب پلان حفظ و مراقبت روزانه ، هفته وار ، ماهوار و سالانه.
• تطبیق پلان های فوق.
• ترتیب پیشنهادات راجع به رفع مشکلات تخنیکی و اداری سب استیشن.
• هماهنگی با پرسونل مدیریت حفظ و مراقبت وشبکه.
• بهره برداری از سب استیشن مربوط.
• داشتن هماهنگی های کامل با دیگر سب استیشن ها،مدیریت جنگش ها، دسپیچنگ مرکزی و سایر شعبات ذیربط .
• کنترول از موجودیت شفتکاران در شفت های تعین شده.
• ترتیب و تائید حاضری ماهوار شفت کاران.
• ملاحظه کتاب ثبت واقعات تخنیکی و مطمئن شدن از وضعیت تخنیکی سب استیشن .
• ملاحظه راپور رهای 24 ساعته توزیع انرژی برق در لین های خروجی سب استیشن .
• گزارش دهی به مدیر عمومی سب استیشن ها ، معاونیت عملیاتی و در صورت نیاز به مقام ریاست کابل برشنا
• نظارت از رعایت تخنیک بیخطر در سب ستیشن مربوط حین اجرای عملیات وترمیمات و سایر امور روزمره
• دیگر وظایف ومرتبط به وظیفه که از جانب امر مستقیم داده میشود.

Skills

• این لایحه وظایف قرارداد کاری بشمار نمی رود بلکه مسولیت ها و مکلفیت ها های وظایف را تشریح نموده اما منحصر به این فعالیت ها نمی باشد، به لزوم دید ممکن سطح رهبری د افغانستان برشنا شرکت وظایف ذکر شده را تعمیر یا وظایف جدید را اضافه نماید..
• دانستن طرزالعمل ها و شیوه های جدید دفتر و استفاده از لوازم.
• استفاده از نرم افزار های کمپیوتر جهت اجرای کار از قیبل پروګرام های آفیس ، ورد، اکسل و پاورپاینت.
• تفهیم و نتیجه ګیری از رهنمود های شفاهی و کتبی.
• اجرای سایر کار های محوله.
• برخورد نیک با کارمندان تحت
• اشنایی با لسان انگلیسی
• افهام و تفهیم خوب

Qualifications

• لیسانس در رشته انجنیری برق با سه سال تجربه کاری در بخش مربوطه، به ماستر در رشته برق ارجعیت داده میشود .

Job Location

Afghanistan - Kabul
AF AF 12

Education:

Bachelors Degree, Electrical Engineering

Submission Guideline

Dear Applicant,

Please submit your application form along with cover letter to email mentioned below Please mention the position name and vacancy number in the subject line of your email.

You can find the Application form in below link; it is your responsibility to accurately enter the information in Application Form and use digital signature. DO NOT upload any additional documents;

Link:

DABS is an Equal Opportunity Employer. Candidates with good knowledge base and experience background are Mostly Preferred. DABS does not discriminate in employment on the race, religion, gender, political affiliation, disability, age or other non-merit factor.

Please note: that only short-listed candidates will be contacted for written test or interview

Submission Email

hr@dabs.af

Attached File

Download File

Email Print Report
More jobs in this category
Re - سر شفت سب ستیشن شاهین -.. at DABS Balkh 04 Mar 2019
Re - مامور میتر خوان - ولسو.. at DABS Kunduz 01 Mar 2019
Re - مامور میتر خوان - ولسو.. at DABS Kunduz 01 Mar 2019
Optimization Advisor at AFTEL Kabul 27 Feb 2019
مدیر شبکه ناد علی - هلمند .. at DABS Helmand 04 Mar 2019
مدیر دسپیچنگ - هلمند برشن.. at DABS Helmand 04 Mar 2019
Power Lead Engineer (Farah) at Afghan Wireless Communication Company Kabul 28 Feb 2019
Re - مدیر بند سلما - هرات بر.. at DABS Herat 28 Feb 2019
Re - Design Expert For Substation at DABS Kabul 02 Mar 2019
عضو شفت سب ستیشن شمال غرب.. at DABS Kabul 02 Mar 2019
Re - رئیس حوزه غزنی برشنا at DABS Ghazni 25 Feb 2019
مدیر سب ستیشن اوبه - هرات .. at DABS Herat 26 Feb 2019
مدیریت سب ستیشن کروخ - هر.. at DABS Herat 26 Feb 2019
مدیر سب ستیشن چشت شریف - ه.. at DABS Herat 25 Feb 2019
مدیر سب ستیشن پشتون زرغو.. at DABS Herat 25 Feb 2019
مدیر ریلی - کندهار برشنا at DABS Kandahar 25 Feb 2019
مدیریت عملیاتی - ارزگان ب.. at DABS Oruzgan 25 Feb 2019
بست 5 تکنیشن تنظیم و مراق.. at شاروالی کاب.. Kabul 20 Feb 2019
مدیر تعین محصول - گردیز ب.. at DABS Paktia 23 Feb 2019
میتر خوان - غور برشنا at DABS Ghowr 21 Feb 2019
Re - انجنیر مطالعه شبکه - ب.. at DABS Balkh 19 Feb 2019
Electrical Engineer at UNCDC Kabul 28 Apr 2019
New to Jobs.af?
Not Registered? Big companies in Afghanistan hiring through Jobs.af!
Register
Recommend us on Facebook

Women in Economy

Like Jobs.af to get new job alerts through your Facebook