Email / Username

Password

Forgot Password?

Keep me logged In

Not a member? Register Now

facebook
Email Print Report

معاون ریاست استملاک بست رتبه دوم (غیر ریفورمی)

(441 Views)

About شاروالی کابل

-شاروالی کابل یک نهاد خدماتی عامه بوده که متعهد به ارایه خدمات با کیفیت عالی، پاسخگو و موثر به شهروندان کابل می باشد. شاروالی کابل مسوولیت دارد که خدمات ذیل را برای شهروندان ارایه کند: تنظیف شهر، اعمار و احداث سرک ها و زیربناها، ترانسپورت، کانالیزاسیون، تسهیلات کلتوری، صفایی و سرسبزی شهر، ایجاد مارکیت ها، صدور جوازنامه ها، حفظ و مراقبت، تنظیم املاک، مدیریت و جمع آوری عواید و توسعه و انکشاف شهر. همچنان افزایش سطح عواید، عملی ساختن یک ساختار تشکیلاتی مدرن مطابق نیازمندی ها، حمایت از استراتیژی انکشاف ملی افغانستان، انکشاف یک پلان استراتیژیک مثمر از اولویت های کاری شاروالی کابل است.

Job Summary

مدیریت و حصول اطمینان از تطبیق درست قوانین و مقرره های نافذه کشور در مورد شهرسازی، امور ساختمانی، امور زمین و استملاکف احکام و هدایات رهبری شاروالی کابل، مدیریت از جلوگیری تخلفات ساختمانی، تامین روابط و هماهنگی ادارات ذیربط و تامین روابط حسنه با اهالی در هماهنگی و تفاهم با رئیس بخش ، وارسی از امور ریاست در غیاب رئیس

Job Details

Date Posted: 08 Oct 2018 Reference: KM-LA-06
Closing Date: 18 Oct 2018 Work Type: Full Time
Number of Vacancies: 1 Gender: Any
Functional Area: Management Open Ended: NO
Nationality: Salary Range: As per company salary scale
Contract Type: Permanent Years of Experience: 3 Year(s)
Contract Duration: 0 Year(s) & 0 Month(s) Extension Possibility: No
Probation Period: 3 Months

Duties and Responsibilities

1. طرح و ترتیب پلان های ماهوار، ربعوار و سالانه در روشنای پالیسی ها و پلان استراتیژیک اداره
2. همکاری در سازماندهی و کنترول امورات مختلف ساختمانی
3. طرح و تطبیق اهداف و پروگرام های اداره مربوطه با نظر داشت اهداف و پروگرام های دولت و ماستر پلان شهر
4. بازبینی پلان های موجود ساحوی به همکاری انجینران
5. رسیدگی به عرایض شهروندان در رابطه به ساحات استملاکی و حل معضلات آن
6. ارایه معلومات با رویت سوابق در امورات پلانی و ساختمان های رهایشی، تجارتی، خدماتی و شخصی و جایداد ها مطابق قوانین و اصول اداری
7. تأمین ارتباط و هماهنگی فعالیت های ریاست با مقام شاروالی، ریاست های مرکزی و نواحی
8. ارجاع مکاتیب و استعلام ها به مدیریت های مربوطه و ارایه پیشنهادات و گزارش ها به مقام شاروالی و ادارات ذیربط در غیاب رئیس
9. ترتیب و ارایه طرح ها و پیشنهاد ها برای حل مشکلات و معضلات امور استملاک
10. تشخیص نقاط ضعف و دریافت راه های موثر و رشد جهت بهبود امور ریاست
11. اشتراک در نشست های شورای اداری، کمیته های مرتبط به ریاست و دیگر نشست های مرتبط به شاروالی در غیاب رئیس
12. ایجاد هماهنگی و روحیه همکاری میان کارمندان
13. ایجاد هماهنگی وتامین روابط با رهبری و مسولین بخش ها در شاروالی کابل
14. حفظ اسرار اداره و ارایه گزارش ماهوار، ربعوار و سالانه
15. وارسی امور ریاست در غیاب رئیس
16. ترتیب گزارشات ماهوار، ربعوار، سالانه و عندالضرورت به مقام ذیصلاح بمنظور مطلع ساختن از پیشرفت فعالیتها و دست آوردهای بخش های مربوطه.
17. اجرای سایر وظایف که از طرف مقامات ، مطابق قوانین،مقررات و اهداف اداره سپرده میشود.

Qualifications

1. داشتن حداقل درجه لیسانس دررشته های انجنیری، سیول، مدیریت انجنیری، اقتصاد و حقوق به دارندگان درجه تحصیلی بالا ارجحیت داده میشود
2. داشتن تجربه کاری حداقل سه سال مرتبط به وظیفه.(به دارندگان تجربه کاری در ادارات دولتی بطور رسمی ارجحیت داده میشود)
3. قابلیت تطبیق خط ومشی (پالیسی) های ادارۀ مربوط، توانائی رهبری و کنترول اداره.
4. داشتن اهلیت، شایستگی، حسن سیرت و شهرت نیک.
5. تسلط کامل به یکی از زبانهای های ملی(دری/پشتو) و بلدیت به زبان انگلیسی و آشنایی به برنامه های کمیپوتری

Job Location

Afghanistan - Kabul
AF AF 12

Education:

Bachelors Degree, Management

Submission Guideline

• درخواست کنندگان می توانند خلص سوانح یا (CV) خویش را ضم اسناد تحصیلی و تجارب کاری ، مستقیماً به نماینده مدیریت عمومی استخدام ریاست منابع بشری شاروالی کابل در ریاست مرکز آگاهی و ارتباط عامه تحویل دهند.
• کاندیدانی که از طریق ویبسایت آنلاین به بست خالی درخواست می فرستند، مکلف اند که فورم درخواستی و اسناد تحصیلی خویش را در یک فایل PDF ارسال نمایند.
• کاپی اسناد ارایه شده باید واضح و قابل خواندن باشد در غیر آن ناقص ارزیابی می شود. همچنان هیچ گونه اسناد جداگانه پس از تسلیمی فورم درخواستی پذیرفته نمی شود.
• کاندیدان مکلف اند که عنوان بست درخواستی و کود منبع بست (Reference Number) را در عنوان ایمیل ذکر کنند.
• هیچ گونه سند تحصیلی، تصدیق نامه و سرتیفیکیت پوهنتون ها و موسسات تحصیلات عالی بدون تایید وزارت محترم تحصیلات عالی مدار اعتبار نمی باشد.
ا اسناد تحصیلی که طی سال‌های 1371 الی 1381 صادر گردیده باشد، متکی به مکتوب شماره 188 مورخ 24/2/1385 وزارت تحصیلات عالی ایجاب ارزیابی مجدد را در آن وزارت می‌نماید.
• آن عده از کاندیدانی که از پوهنتون ها و موسسات تحصیلات عالی خصوصی فارغ شده اند، مکلف اند که مکتوب فراغت از ریاست موسسات تحصیلات عالی خصوصی را ضم اسناد تحصیلی و فورم درخواستی نمایند.
• درخواست کاندیدانی که پس از معیاد معیینه مواصلت ورزیده، در نظر گرفته نمی شود.
• تنها با کاندیدان شارت لست شده تماس گرفته می شود.
از کاندیدان محترم خواهشمندیم هنگام ارسال درخواستی خویش نکات ذیل را جداً مراعات نمایند، درغیر آن فورم درخواستی شان باطل شمرده شده و شامل لست درخواست کننده گان نمیگردد:
• کاندیدان حد اکثر یک بست را انتخاب کرده میتوانند.
• کاندیدان فورم درخواستی خویش را تنها از یک طریق ارسال کرده میتوانند (از طریق ایمیل یا به طور مستقیم به نماینده ریاست منابع بشری در مرکز معلومات عامه تحویل دهند)

Submission Email

hr.km1396@gmail.com

Email Print Report
More jobs in this category
Project Associate (SB3/3) LoGo Project at UNDP Afghanistan Kabul 05 Nov 2018
Section Lead at Tetra Tech - JSSP Kabul 01 Nov 2018
Deputy Section Lead at Tetra Tech - JSSP Kabul 01 Nov 2018
Chief Executive Officer (CEO) at Harakat- Afghanistan Investment Climate .. Kabul 11 Nov 2018
Programme Director at Harakat- Afghanistan Investment Climate Facility (H.. Kabul 11 Nov 2018
CEO/Country Manager at 786 Pharma Kabul 15 Nov 2018
Gender manager at Roots of Peace Kabul 28 Nov 2018
Humanitarian Affairs Specialist - UNOCHA at UNDP Afghanistan Kabul 29 Oct 2018
Re-announced Coordinator at SDROA Kunar 28 Oct 2018
معاون ریاست نواحی بست رت.. at شاروالی کاب.. Kabul 23 Oct 2018
آمر مجوز ساختمانی بست رت.. at شاروالی کاب.. Kabul 23 Oct 2018
رئیس تصدی تدویرمراقبت مک.. at شاروالی کاب.. Kabul 23 Oct 2018
آمرتنظیم مجدد زمین بست ر.. at شاروالی کاب.. Kabul 23 Oct 2018
Deputy Coordinator at SDROA Balkh 22 Oct 2018
Project Manager at The Asia Foundation Kabul 25 Oct 2018
New to Jobs.af?
Not Registered? Big companies in Afghanistan hiring through Jobs.af!
Register
Recommend us on Facebook

Women in Economy

Like Jobs.af to get new job alerts through your Facebook