Email / Username

Password

Forgot Password?

Keep me logged In

Not a member? Register Now

facebook
Email Print Report

معاون ریاست پلان و پالیسی بست رتبه دوم (غیرریفورمی)

(1138 Views)

About شاروالی کابل

-شاروالی کابل یک نهاد خدماتی عامه بوده که متعهد به ارایه خدمات با کیفیت عالی، پاسخگو و موثر به شهروندان کابل می باشد. شاروالی کابل مسوولیت دارد که خدمات ذیل را برای شهروندان ارایه کند: تنظیف شهر، اعمار و احداث سرک ها و زیربناها، ترانسپورت، کانالیزاسیون، تسهیلات کلتوری، صفایی و سرسبزی شهر، ایجاد مارکیت ها، صدور جوازنامه ها، حفظ و مراقبت، تنظیم املاک، مدیریت و جمع آوری عواید و توسعه و انکشاف شهر. همچنان افزایش سطح عواید، عملی ساختن یک ساختار تشکیلاتی مدرن مطابق نیازمندی ها، حمایت از استراتیژی انکشاف ملی افغانستان، انکشاف یک پلان استراتیژیک مثمر از اولویت های کاری شاروالی کابل است.

Job Summary

تهیه و ترتیب پلان های بودجوی ربعوار و سالانه، بودجه عادی، انکشافی و پروژه ها، نظارت از فورمه جات بودجوی

Job Details

Date Posted: 09 Oct 2018 Reference: KM-DPP-09
Closing Date: 19 Oct 2018 Work Type: Full Time
Number of Vacancies: 1 Gender: Any
Functional Area: Management Open Ended: NO
Nationality: Afghan Salary Range: As per company salary scale
Contract Type: Permanent Years of Experience: 3 Year(s)
Contract Duration: 0 Year(s) & 0 Month(s) Extension Possibility: No
Probation Period: 3 Months

Duties and Responsibilities

1. طرح وترتیب پلان کاری ماهوار، ربعوار و سالانه ریاست در مطابقت با پلان عمومی جهت بدست آوردن اهداف استراتیژیک وزارت؛
2. تجزیه وتحلیل گزارش های تخنیکی ریاست ها پروژه ها و تصدی های مربوطه وزارت .
3. نظارت و ارزیابی تخنیکی (M&E) ریاست ها ، پروژه ها .
4. ترتیب پروپوزل های تخنیکی جهت جلب و جزب کمک های مالی جامعه جهانی .
5. همکاری در مدیریت طرح،ترتیب و توسعه پالیسی های مربوط به شاروالی کابل جهت عرضه خدمات بهتر در کشور
6. معاونت در امور مطالعه، تحقیق وتصحیح طرح وتسوید قوانین مربوط به شاروالی کابل به منظور تحقق اهداف تعین شده اداره
7. مدیریت ، تحلیل و بررسی پلانهای تخنیکی سالانه وانکشافی با درنظرداشت معلومات، ارقام و شاخص های پلانی جمع آوری شده بر اساس پلان استراتیژیک جهت رسیدن به اهداف
8. مدیریت ونظارت از پروسه توحید و انسجام پلانهای کاری ریاست های مربوطه شاروالی کابل جهت تحقق پلان های طرح شده.
9. حصول اطمینان از جمع آوری و تحلیل ارقام مربوط به بخش های پلانی و پروژه های انکشافی وزارت در یک سیستم دیتابیس به منظور ارائه احصائیه دقیق اقتصادی، اجتماعی و شهری.
10. تامین ارتباط هماهنگی با ادارات ذیربط و موسسات ملی و بین المللی جهت جلب و جذب کمک های مالی و تخنیکی.
11. مدیریت ، نظارت و ارزیابی فعالیت های انجام شده بخش های مربوط به پروژه های انکشافی و حصول اطمینان از تطبیق آن
12. نظارت از تحقق شاخص های پلانی به منظور حصول اطمینان از تطبیق پلان های منظورشده .
13. تشخیص و پیشنهاد نیازهای بودجوی ریاست مربوطه به اساس پلان کاری سالانه.
14. ارایه گزارش ماهوار، ربعوار، سالانه وحین ضرورت به مقام شاروالی کابل از فعالیت ها و دستاورد های مربوط به ریاست پلان و پالیسی
15. حفظ اسرار داره و مبارزه علیه هر نوع فساد
16. اجرا سایر وظایف مرتبط به وظیفه که از طرف مقامات مطابق به قوانین ، مقررات و اهداف وزارت سپرده میشود

Qualifications

تحصیلات و تجارب کاری:
• داشتن حد اقل سند تحصیلی لیسانس دریکی از رشته های پالیسی عامه، اقتصاد، مالی، اداره عامه، انجنیری به دارندگاه درجه تحصیلی بالاتر ارجحیت داده میشود
• داشتن حد اقل 3سال تجربه کاری مرتبط به وظیفه به دارندگان تجربه کاری در ادارات دولتی ارجحیت داده میشود
• تسلط کامل به یکی از زبانهای رسمی کشور (دری یا پشتو) و بلدیت به زبان انگلیسی
• آشنایی با برنامه های Microsoft Office و سایر نرم افزارهای مرتبط به وظیفه

Job Location

Afghanistan - Kabul
AF AF 12

Education:

Bachelors Degree,

Submission Guideline

رهنمود تسلیم دهی فورم درخواستی
• درخواست کنندگان می توانند خلص سوانح یا (CV) خویش را ضم اسناد تحصیلی و تجارب کاری ، مستقیماً به نماینده مدیریت عمومی استخدام ریاست منابع بشری شاروالی کابل در ریاست مرکز آگاهی و ارتباط عامه تحویل دهند.
• کاندیدانی که از طریق ویبسایت آنلاین به بست خالی درخواست می فرستند، مکلف اند که فورم درخواستی و اسناد تحصیلی خویش را در یک فایل PDF ارسال نمایند.
• کاپی اسناد ارایه شده باید واضح و قابل خواندن باشد در غیر آن ناقص ارزیابی می شود. همچنان هیچ گونه اسناد جداگانه پس از تسلیمی فورم درخواستی پذیرفته نمی شود.
• کاندیدان مکلف اند که عنوان بست درخواستی و کود منبع بست (Reference Number) را در عنوان ایمیل ذکر کنند.
• هیچ گونه سند تحصیلی، تصدیق نامه و سرتیفیکیت پوهنتون ها و موسسات تحصیلات عالی بدون تایید وزارت محترم تحصیلات عالی مدار اعتبار نمی باشد.
ا اسناد تحصیلی که طی سال‌های 1371 الی 1381 صادر گردیده باشد، متکی به مکتوب شماره 188 مورخ 24/2/1385 وزارت تحصیلات عالی ایجاب ارزیابی مجدد را در آن وزارت می‌نماید.
• آن عده از کاندیدانی که از پوهنتون ها و موسسات تحصیلات عالی خصوصی فارغ شده اند، مکلف اند که مکتوب فراغت از ریاست موسسات تحصیلات عالی خصوصی را ضم اسناد تحصیلی و فورم درخواستی نمایند.
• درخواست کاندیدانی که پس از معیاد معیینه مواصلت ورزیده، در نظر گرفته نمی شود.
• تنها با کاندیدان شارت لست شده تماس گرفته می شود.
از کاندیدان محترم خواهشمندیم هنگام ارسال درخواستی خویش نکات ذیل را جداً مراعات نمایند، درغیر آن فورم درخواستی شان باطل شمرده شده و شامل لست درخواست کننده گان نمیگردد:
• کاندیدان حد اکثر یک بست را انتخاب کرده میتوانند.
• کاندیدان فورم درخواستی خویش را تنها از یک طریق ارسال کرده میتوانند (از طریق ایمیل یا به طور مستقیم به نماینده ریاست منابع بشری در مرکز معلومات عامه تحویل دهند)

Submission Email

vacancies.km@gmail.com

Email Print Report
More jobs in this category
اداره کننده شبکه at Da Afghanistan Bank Kabul 24 Feb 2019
Policy and Planning Expert at Welthungerhilfe(WHH) Kabul 17 Mar 2019
Head of Mine Risk Education Department at Directorate of Mine Action Coor.. Kabul 21 Feb 2019
Chief of Quality Management at Directorate of Mine Action Coordination (D.. Kabul 21 Feb 2019
New to Jobs.af?
Not Registered? Big companies in Afghanistan hiring through Jobs.af!
Register
Recommend us on Facebook

Women in Economy

Like Jobs.af to get new job alerts through your Facebook