Email / Username

Password

Forgot Password?

Keep me logged In

Not a member? Register Now

facebook
Email Print Report

معاون ریاست تنفتیش داخلی بست رتبه دوم(غیر ریفورمی)

(589 Views)

About شاروالی کابل

-شاروالی کابل یک نهاد خدماتی عامه بوده که متعهد به ارایه خدمات با کیفیت عالی، پاسخگو و موثر به شهروندان کابل می باشد. شاروالی کابل مسوولیت دارد که خدمات ذیل را برای شهروندان ارایه کند: تنظیف شهر، اعمار و احداث سرک ها و زیربناها، ترانسپورت، کانالیزاسیون، تسهیلات کلتوری، صفایی و سرسبزی شهر، ایجاد مارکیت ها، صدور جوازنامه ها، حفظ و مراقبت، تنظیم املاک، مدیریت و جمع آوری عواید و توسعه و انکشاف شهر. همچنان افزایش سطح عواید، عملی ساختن یک ساختار تشکیلاتی مدرن مطابق نیازمندی ها، حمایت از استراتیژی انکشاف ملی افغانستان، انکشاف یک پلان استراتیژیک مثمر از اولویت های کاری شاروالی کابل است.

Job Summary

اداره و رهبری کارمندان تحت اثر جهت انسجام بهتر امور اداری ومسلکی در مطابقت با اهداف اساسی اداره.و ارائه پیشنهادات اصلاحی به رئیس مربوط

Job Details

Date Posted: 09 Oct 2018 Reference: KM-DA-10
Closing Date: 19 Oct 2018 Work Type: Full Time
Number of Vacancies: 1 Gender: Any
Functional Area: Management Open Ended: NO
Nationality: Afghan Salary Range: As per company salary scale
Contract Type: Permanent Years of Experience: 3 Year(s)
Contract Duration: 0 Year(s) & 0 Month(s) Extension Possibility: No
Probation Period: 3 Months

Duties and Responsibilities

وظایف و مسوولیت ها:
1. طرح وترتیب پلان کاری معاون تفتیش و همکاری با رئیس در مطابقت به استراتیژی اداره شاروالی کابل و پلان های کاری اداره عمومی کنترول وتفتیش.
2. همکاری در انسجام بهتر امور ریاست مربوط از طریق تقسیم کار وایجاد روحیه همکاری بین کارمندان.
3. همکاری و رهنمائی کارمندان در جهت طرح برنامه های کاری انها در مطابقت با پلان سالانه ریاست تفتیش داخلی
4. نظارت از چگونگی اجراات کارمندان بخش های مربوطه ومطابقت ان با مقررات ، پالیسی ها واهداف اساسی ریاست تفتیش داخلی.
5. ارایه مشوره های سودمند ومسلکی در جهت غنامندی برنامه ها ریاست تفتیش داخلی.
6. مدیریت کارکنان تحت اثر جهت حصول اطمینان از استخدام ، رشد و آموزش آنها .
7. رهبری ونظارت از ادارات تحت اثر به منظور بلند بردن کیفیت کار .
8. مراقبت از تطبیق اهداف وبرنامه های ریاست تفتیش داخلی.
9. تنظیم حجم کار وماهیت وظیفه ادارات تحت اثربه منظور هماهنگی در اجرای امور .
10. ترتیب رهنمود های کاری برای گروپ های مفتیشین به منظور رهنمایی دقیق در پیشبرد بهتر امور یومیه .
11. تعقیب از چگونگی تطبیق نظریات وپیشنهادات اصلاحی ارایه شده در رابطه به فعالیت بخش های شاروالی کابل.
12. اشتراک در جلسات رهبری در غیاب رئیس به منظور انعکاس مشکلات کاری بخش مربوطه وابراز نظر در موارد کاری.
13. اشتراک در جلسات کاری اداره کنترول وتفتیش در اوقات معین بنابر لزوم دید، به منظور ایجاد هماهنگی وتشریک مساعی در رابطه به پیشبرد بهتر امور.
14. تشخیص وپیشنهاد نیازمندی های بودجوی به اسا س پلان کاری بخش های مربوط ریاست تفتیش داخلی .
15. اجرا سایر وظایف مرتبط به وظیفه که از طرف مقامات مطابق به قوانین ، مقررات و اهداف و خط مشی اداره سپرده میشود.

Skills

مهارت های لازم:

• تسلط کامل به زبانهای رسمی کشور( دری یا پشتو) وبلدیت به زبان انگلیسی
• آشنائی با برنامه های کمپیوتر و مکاتبات الکترونیکی
• قابلیت تطبیق طرح خط ومشی ( پالیسی) اداره مربوطه
• به دارندگان سرتیفیکیشن های CIAs (certified internal auditors), CPA (certified public accounts), CGPA (certified government auditing professional) ارجحیت داده میشود

Qualifications

تحصیلات و تجارب کاری:
• داشتن حد اقل سند تحصیلی لیسانس در رشته های اقتصاد، تفتیش، مالی و محاسبه، اداره تجارت، حقوق و یا اداره عامه
• داشتن حد اقل سه سال تجربه کاری مرتبط به دارندگان تجربه کاری در ادارات دولتی ارجحیت داده میشود

Job Location

Afghanistan - Kabul
AF AF 12

Education:

Bachelors Degree,

Submission Guideline

رهنمود تسلیم دهی فورم درخواستی
• درخواست کنندگان می توانند خلص سوانح یا (CV) خویش را ضم اسناد تحصیلی و تجارب کاری ، مستقیماً به نماینده مدیریت عمومی استخدام ریاست منابع بشری شاروالی کابل در ریاست مرکز آگاهی و ارتباط عامه تحویل دهند.
• کاندیدانی که از طریق ویبسایت آنلاین به بست خالی درخواست می فرستند، مکلف اند که فورم درخواستی و اسناد تحصیلی خویش را در یک فایل PDF ارسال نمایند.
• کاپی اسناد ارایه شده باید واضح و قابل خواندن باشد در غیر آن ناقص ارزیابی می شود. همچنان هیچ گونه اسناد جداگانه پس از تسلیمی فورم درخواستی پذیرفته نمی شود.
• کاندیدان مکلف اند که عنوان بست درخواستی و کود منبع بست (Reference Number) را در عنوان ایمیل ذکر کنند.
• هیچ گونه سند تحصیلی، تصدیق نامه و سرتیفیکیت پوهنتون ها و موسسات تحصیلات عالی بدون تایید وزارت محترم تحصیلات عالی مدار اعتبار نمی باشد.
ا اسناد تحصیلی که طی سال‌های 1371 الی 1381 صادر گردیده باشد، متکی به مکتوب شماره 188 مورخ 24/2/1385 وزارت تحصیلات عالی ایجاب ارزیابی مجدد را در آن وزارت می‌نماید.
• آن عده از کاندیدانی که از پوهنتون ها و موسسات تحصیلات عالی خصوصی فارغ شده اند، مکلف اند که مکتوب فراغت از ریاست موسسات تحصیلات عالی خصوصی را ضم اسناد تحصیلی و فورم درخواستی نمایند.
• درخواست کاندیدانی که پس از معیاد معیینه مواصلت ورزیده، در نظر گرفته نمی شود.
• تنها با کاندیدان شارت لست شده تماس گرفته می شود.
از کاندیدان محترم خواهشمندیم هنگام ارسال درخواستی خویش نکات ذیل را جداً مراعات نمایند، درغیر آن فورم درخواستی شان باطل شمرده شده و شامل لست درخواست کننده گان نمیگردد:
• کاندیدان حد اکثر یک بست را انتخاب کرده میتوانند.
• کاندیدان فورم درخواستی خویش را تنها از یک طریق ارسال کرده میتوانند (از طریق ایمیل یا به طور مستقیم به نماینده ریاست منابع بشری در مرکز معلومات عامه تحویل دهند)

Submission Email

vacancies.km@gmail.com

Email Print Report
More jobs in this category
Project Associate (SB3/3) LoGo Project at UNDP Afghanistan Kabul 05 Nov 2018
Section Lead at Tetra Tech - JSSP Kabul 01 Nov 2018
Deputy Section Lead at Tetra Tech - JSSP Kabul 01 Nov 2018
Chief Executive Officer (CEO) at Harakat- Afghanistan Investment Climate .. Kabul 11 Nov 2018
Programme Director at Harakat- Afghanistan Investment Climate Facility (H.. Kabul 11 Nov 2018
CEO/Country Manager at 786 Pharma Kabul 15 Nov 2018
Gender manager at Roots of Peace Kabul 28 Nov 2018
Humanitarian Affairs Specialist - UNOCHA at UNDP Afghanistan Kabul 29 Oct 2018
Re-announced Coordinator at SDROA Kunar 28 Oct 2018
معاون ریاست نواحی بست رت.. at شاروالی کاب.. Kabul 23 Oct 2018
آمر مجوز ساختمانی بست رت.. at شاروالی کاب.. Kabul 23 Oct 2018
رئیس تصدی تدویرمراقبت مک.. at شاروالی کاب.. Kabul 23 Oct 2018
آمرتنظیم مجدد زمین بست ر.. at شاروالی کاب.. Kabul 23 Oct 2018
Deputy Coordinator at SDROA Balkh 22 Oct 2018
Project Manager at The Asia Foundation Kabul 25 Oct 2018
New to Jobs.af?
Not Registered? Big companies in Afghanistan hiring through Jobs.af!
Register
Recommend us on Facebook

Women in Economy

Like Jobs.af to get new job alerts through your Facebook