Email / Username

Password

Forgot Password?

Keep me logged In

Not a member? Register Now

facebook
Email Print Report

آمر بودجه بست رتبه دوم ( غیرریفورمی)

(769 Views)

About شاروالی کابل

شاروالی کابل یک نهاد خدماتی عامه بوده که متعهد به ارایه خدمات با کیفیت عالی، پاسخگو و موثر به شهروندان کابل می باشد. شاروالی کابل مسوولیت دارد که خدمات ذیل را برای شهروندان ارایه کند: تنظیف شهر، اعمار و احداث سرک ها و زیربناها، ترانسپورت، کانالیزاسیون، تسهیلات کلتوری، صفایی و سرسبزی شهر، ایجاد مارکیت ها، صدور جوازنامه ها، حفظ و مراقبت، تنظیم املاک، مدیریت و جمع آوری عواید و توسعه و انکشاف شهر. همچنان افزایش سطح عواید، عملی ساختن یک ساختار تشکیلاتی مدرن مطابق نیازمندی ها، حمایت از استراتیژی انکشاف ملی افغانستان، انکشاف یک پلان استراتیژیک مثمر از اولویت های کاری شاروالی کابل است.

Job Summary

تهیه و ترتیب پلان های بودجوی ربعوار و سالانه، بودجه عادی، انکشافی و پروژه ها، نظارت از فورمه جات بودجوی

Job Details

Date Posted: 09 Oct 2018 Reference: KM-BO-11
Closing Date: 19 Oct 2018 Work Type: Full Time
Number of Vacancies: 1 Gender: Any
Functional Area: Management Open Ended: NO
Nationality: Afghan Salary Range: As per company salary scale
Contract Type: Permanent Years of Experience: 3 Year(s)
Contract Duration: 0 Year(s) & 0 Month(s) Extension Possibility: No
Probation Period:

Duties and Responsibilities

وظایف و مسوولیت ها:
1. تهیه و ترتیب پلان کاری جامع و منظم جهت بهبود و تقویت بخشیدن فعالیت های آمریت بودجه.
2. مطالعه متداوم تما اسناد تقنینی نافذ دارای بار مالی و تعدیلات آنها که در جریان سال صورت میگیرد.
3. سعی در تطبیق رهنمود ها و طرزالعمل های بودجوی جهت تقویت و بهبود بخشیدن اجراات .
4. طرح و ترتیب بودجه عادی و انکشافی سالانه اداره .
5. کنترول فورمه های تخصیصات و سایر فورم های بودجوی.
6. ترتیب پیشنهادات بودجوی به مقام محترم شاروالی.
7. بررسی و سنجش بودجه مالی سالانه شعبات مرکز و نواحی ، ترتیب فورمه های مقایسوی احصائیوی و طی مراحل و همچنان بررسی آن .
8. سعی در بلند بردن ظرفیت کاری کارمندان آمریت بودجه، آموزش و انتقال دانش مسلکی به کارمندان تحت اثر
9. مشوره در قسمت طرح و ترتیب بودجه عادی و انکشافی با رئیس مالی و اداری.
10. اجرای سایر وظایف که مطابق به قوانین ، مقررات و اهداف اداره بوی سپرده میشود.

Qualifications

تحصیلات و تجارب کاری:
• داشتن حد اقل سند تحصیلی لیسانس دریکی از رشته های اقتصاد، اداره و تجارت، مالی و محاسبه به دارندگان درجه تحصیلی بالاتر ارجحیت داده میشود
• داشتن حد اقل 3سال تجربه کاری مرتبط به وظیفه به دارندگان تجربه کاری در ادارات دولتی ارجحیت داده میشود
• تسلط کامل به یکی از زبانهای رسمی کشور (دری یا پشتو) و بلدیت به زبان انگلیسی
• آشنایی با برنامه های Microsoft Office و سایر نرم افزارهای مرتبط به وظیفه

Job Location

Afghanistan - Kabul
AF AF 12

Education:

Bachelors Degree,

Submission Guideline

رهنمود تسلیم دهی فورم درخواستی
• درخواست کنندگان می توانند خلص سوانح یا (CV) خویش را ضم اسناد تحصیلی و تجارب کاری ، مستقیماً به نماینده مدیریت عمومی استخدام ریاست منابع بشری شاروالی کابل در ریاست مرکز آگاهی و ارتباط عامه تحویل دهند.
• کاندیدانی که از طریق ویبسایت آنلاین به بست خالی درخواست می فرستند، مکلف اند که فورم درخواستی و اسناد تحصیلی خویش را در یک فایل PDF ارسال نمایند.
• کاپی اسناد ارایه شده باید واضح و قابل خواندن باشد در غیر آن ناقص ارزیابی می شود. همچنان هیچ گونه اسناد جداگانه پس از تسلیمی فورم درخواستی پذیرفته نمی شود.
• کاندیدان مکلف اند که عنوان بست درخواستی و کود منبع بست (Reference Number) را در عنوان ایمیل ذکر کنند.
• هیچ گونه سند تحصیلی، تصدیق نامه و سرتیفیکیت پوهنتون ها و موسسات تحصیلات عالی بدون تایید وزارت محترم تحصیلات عالی مدار اعتبار نمی باشد.
ا اسناد تحصیلی که طی سال‌های 1371 الی 1381 صادر گردیده باشد، متکی به مکتوب شماره 188 مورخ 24/2/1385 وزارت تحصیلات عالی ایجاب ارزیابی مجدد را در آن وزارت می‌نماید.
• آن عده از کاندیدانی که از پوهنتون ها و موسسات تحصیلات عالی خصوصی فارغ شده اند، مکلف اند که مکتوب فراغت از ریاست موسسات تحصیلات عالی خصوصی را ضم اسناد تحصیلی و فورم درخواستی نمایند.
• درخواست کاندیدانی که پس از معیاد معیینه مواصلت ورزیده، در نظر گرفته نمی شود.
• تنها با کاندیدان شارت لست شده تماس گرفته می شود.
از کاندیدان محترم خواهشمندیم هنگام ارسال درخواستی خویش نکات ذیل را جداً مراعات نمایند، درغیر آن فورم درخواستی شان باطل شمرده شده و شامل لست درخواست کننده گان نمیگردد:
• کاندیدان حد اکثر یک بست را انتخاب کرده میتوانند.
• کاندیدان فورم درخواستی خویش را تنها از یک طریق ارسال کرده میتوانند (از طریق ایمیل یا به طور مستقیم به نماینده ریاست منابع بشری در مرکز معلومات عامه تحویل دهند)

Submission Email

vacancies.km@gmail.com

Email Print Report
More jobs in this category
Section Lead at Tetra Tech - JSSP Kabul 03 Nov 2018
Project Associate (SB3/3) LoGo Project at UNDP Afghanistan Kabul 05 Nov 2018
Section Lead at Tetra Tech - JSSP Kabul 01 Nov 2018
Deputy Section Lead at Tetra Tech - JSSP Kabul 01 Nov 2018
Chief Executive Officer (CEO) at Harakat- Afghanistan Investment Climate .. Kabul 11 Nov 2018
Programme Director at Harakat- Afghanistan Investment Climate Facility (H.. Kabul 11 Nov 2018
CEO/Country Manager at 786 Pharma Kabul 15 Nov 2018
Gender manager at Roots of Peace Kabul 28 Nov 2018
Humanitarian Affairs Specialist - UNOCHA at UNDP Afghanistan Kabul 29 Oct 2018
Re-announced Coordinator at SDROA Kunar 28 Oct 2018
معاون ریاست نواحی بست رت.. at شاروالی کاب.. Kabul 23 Oct 2018
آمر مجوز ساختمانی بست رت.. at شاروالی کاب.. Kabul 23 Oct 2018
رئیس تصدی تدویرمراقبت مک.. at شاروالی کاب.. Kabul 23 Oct 2018
آمرتنظیم مجدد زمین بست ر.. at شاروالی کاب.. Kabul 23 Oct 2018
Project Manager at The Asia Foundation Kabul 25 Oct 2018
New to Jobs.af?
Not Registered? Big companies in Afghanistan hiring through Jobs.af!
Register
Recommend us on Facebook

Women in Economy

Like Jobs.af to get new job alerts through your Facebook