Email / Username

Password

Forgot Password?

Keep me logged In

Not a member? Register Now

facebook
Email Print Report

معاون ریاست مرکز معلومات عامه

(1052 Views)

About شاروالی کابل

-شاروالی کابل یک نهاد خدماتی عامه بوده که متعهد به ارایه خدمات با کیفیت عالی، پاسخگو و موثر به شهروندان کابل می باشد. شاروالی کابل مسوولیت دارد که خدمات ذیل را برای شهروندان ارایه کند: تنظیف شهر، اعمار و احداث سرک ها و زیربناها، ترانسپورت، کانالیزاسیون، تسهیلات کلتوری، صفایی و سرسبزی شهر، ایجاد مارکیت ها، صدور جوازنامه ها، حفظ و مراقبت، تنظیم املاک، مدیریت و جمع آوری عواید و توسعه و انکشاف شهر. همچنان افزایش سطح عواید، عملی ساختن یک ساختار تشکیلاتی مدرن مطابق نیازمندی ها، حمایت از استراتیژی انکشاف ملی افغانستان، انکشاف یک پلان استراتیژیک مثمر از اولویت های کاری شاروالی کابل است.

Job Summary

مدیریت و حصول اطمینان از تطبیق درست قوانین، مقرره ها، احکامات و هدایات رهبری شاروالی، پالیسی ها و پلانهای اداره در سراتاسر شهرو صدور هدایات، نظارت، ارزیابی، سازماندهی و تعین خط مشی کاری،سمع شکایات و رساندن آن به رهبری، ارایه مشوره سالم وسازنده به رئیس مربوط، مبارزه بافساد اداری، بلند بردن کیفی و کمی در پروسه های كاری جهت ارائه خدمات موثر و مثمر.

Job Details

Date Posted: 10 Oct 2018 Reference: KM-DPA-08
Closing Date: 20 Oct 2018 Work Type: Full Time
Number of Vacancies: 1 Gender: Any
Functional Area: Management Open Ended: NO
Nationality: Afghan Salary Range: As per company salary scale
Contract Type: Permanent Years of Experience: 3 Year(s)
Contract Duration: 0 Year(s) & 0 Month(s) Extension Possibility: No
Probation Period: 3 Months

Duties and Responsibilities

مسولیت های وظیفوی:
1. تهیه و ترتیب پلان کاری ماهانه، ربعوار، و سالانه بخش مربوطه در مطابقت با پلان ریاست جهت رسیدن به اهداف اداره.
2. سازماندهی امور فعالیت امریت واستفاده موثر از ظرفیت های قوای بشری بخش های مربوط ، تقسیم وظایف وبررسی از اجراات ان بر طبق لایحه وظایف
3. رساندن شکایایت جمع آوری شده شهروندان از ریاست های مرکزی و نواحی به مسولین در اصرع وقت.
4. تنظیم حجم کار و ماهیت وظیفه مدیریت های تحت اثر
5. مراقبت، هدایت و رهنمایی کارمندان تحت اثر غرض تطبیق اهداف اداره.
6. ملاحضه تمام اسناد رسمی این مرکز و هدایت لازم به پرسونل تحت اثر غرض اجراات آن در غیاب رئیس
7. طرح و سنجش راهکار های مناسب غرض بهبود و تطبیق اهداف کاری.
8. همکاری در کنترول عمومی از کیفییت و سرعت در رابطه به پیشبرد امورات کاری غرض بهبود اجراات و ایجاد فضای سالم کاری میان کارمندان..
9. ارایه مشوره مسلکی به اداره مربوطه جهت تحقیق اهداف و برنامه های کاری به رئیس مربوط
10. انتقال دانش و ارتقای ظرفیت ها به کارمندان تحت اثر
11. سعی در تحقق اصلاحات اداری و مبارزه علیه فساد اداری.
12. اجرای سایر وظایف که از طرف مقام های ذیصلاح در مطابقت به قانون، مقرره ها، طرزالعمل، اهداف و پالیسی اداره به وی سپرده می شود.

Qualifications

تحصیلات، تجارب و مهارت های لازم:
(1) داشتن حد اقل سند لسانس در یکی از رشته های ارتباطات، ادبیات، ژورنالیزم، مدیریت، اداره عامه، پالیسی عامه، حقوق و مدیریت عمومی و به دارندگان درجه بالاتر ارجحیت داده میشود
(2) داشتن تجربه کاری حداقل سه سال مرتبط به وظیفه، به دارندگان تجربه کاری در ادارات دولتی ارجحیت داده میشود .

(3) تسلط کامل به زبانهای رسمی کشور( دری یا پشتو) وبلدیت به زبان انگلیسی
(4) آشنائی با برنامه های کمپیوتر و مکاتبات الکترونیک

Job Location

Afghanistan - Kabul
AF AF 12

Education:

Bachelors Degree,

Submission Guideline

رهنمود تسلیم دهی فورم درخواستی
• درخواست کنندگان می توانند خلص سوانح یا (CV) خویش را ضم اسناد تحصیلی و تجارب کاری ، مستقیماً به نماینده مدیریت عمومی استخدام ریاست منابع بشری شاروالی کابل در ریاست مرکز آگاهی و ارتباط عامه تحویل دهند.
• کاندیدانی که از طریق ویبسایت آنلاین به بست خالی درخواست می فرستند، مکلف اند که فورم درخواستی و اسناد تحصیلی خویش را در یک فایل PDF ارسال نمایند.
• کاپی اسناد ارایه شده باید واضح و قابل خواندن باشد در غیر آن ناقص ارزیابی می شود. همچنان هیچ گونه اسناد جداگانه پس از تسلیمی فورم درخواستی پذیرفته نمی شود.
• کاندیدان مکلف اند که عنوان بست درخواستی و کود منبع بست (Reference Number) را در عنوان ایمیل ذکر کنند.
• هیچ گونه سند تحصیلی، تصدیق نامه و سرتیفیکیت پوهنتون ها و موسسات تحصیلات عالی بدون تایید وزارت محترم تحصیلات عالی مدار اعتبار نمی باشد.
ا اسناد تحصیلی که طی سال‌های 1371 الی 1381 صادر گردیده باشد، متکی به مکتوب شماره 188 مورخ 24/2/1385 وزارت تحصیلات عالی ایجاب ارزیابی مجدد را در آن وزارت می‌نماید.
• آن عده از کاندیدانی که از پوهنتون ها و موسسات تحصیلات عالی خصوصی فارغ شده اند، مکلف اند که مکتوب فراغت از ریاست موسسات تحصیلات عالی خصوصی را ضم اسناد تحصیلی و فورم درخواستی نمایند.
• درخواست کاندیدانی که پس از معیاد معیینه مواصلت ورزیده، در نظر گرفته نمی شود.
• تنها با کاندیدان شارت لست شده تماس گرفته می شود.
از کاندیدان محترم خواهشمندیم هنگام ارسال درخواستی خویش نکات ذیل را جداً مراعات نمایند، درغیر آن فورم درخواستی شان باطل شمرده شده و شامل لست درخواست کننده گان نمیگردد:
• کاندیدان حد اکثر یک بست را انتخاب کرده میتوانند.
• کاندیدان فورم درخواستی خویش را تنها از یک طریق ارسال کرده میتوانند (از طریق ایمیل یا به طور مستقیم به نماینده ریاست منابع بشری در مرکز معلومات عامه تحویل دهند)

Submission Email

hr.km1396@gmail.com

Email Print Report
More jobs in this category
Project Implementation Clerk at Hawk Vision Faryab 17 Feb 2019
Head of Mine Risk Education Department at Directorate of Mine Action Coor.. Kabul 21 Feb 2019
Chief of Quality Management at Directorate of Mine Action Coordination (D.. Kabul 21 Feb 2019
Policy Specialist-Logo Project (SB4/1) Re-adv.. at UNDP Afghanistan Kabul 18 Feb 2019
New to Jobs.af?
Not Registered? Big companies in Afghanistan hiring through Jobs.af!
Register
Recommend us on Facebook

Women in Economy

Like Jobs.af to get new job alerts through your Facebook