Email / Username

Password

Forgot Password?

Keep me logged In

Not a member? Register Now

facebook
Email Print Report

مدیر مسول مجله ترکمنی/ریاست روزنامه ها/ مجله وطنداران

(972 Views)

About وزارت اطلاعات وفرهنگ

اهداف وزارت اطلاعات وفرهنگ:
وزارت اطلاعات وفرهنگ برای تحقق دیدگاه و ماموریت خویش، وظایف خود را در چارچوب پنج هدف استراتیژیک ذیل متمرکز ساخته و جهت نیل به آن سعی مینماید.
1. درعرصه مطبوعات: رسانیدن اطلاعات ازطریق رسانه های همگانی (اخبار ، مجلات ، رادیو ، تلویزیون وآژانس های خبری ) به مردم.
2. درعرصه فرهنگ : معرفی آثار باستانی ، آبدات تاریخی ، موزیم ملی، کتابخانه های عامه ، آرشیف ملی وسایر مراکز آموزشی کشور به سطح ملی وبین المللی وتوسعه ، حفاظت وحراست ازآنها.
3. درعرصه هنر:عرضه خدمات هنری ازطریق تیاتر ، فلم ، موسیقی ، نگارستان مل ومرکزآموزشی غلام محمد میمنگی وتقویت همه این ساحات .
4. درعرصه توریزم :جهانی ساختن فرهنگ وتاریخ افغانستان توسط توریزم وکوشش برای جلب سیاحین ازطریق معینیت گرحندوی نقش اساسی دربالا بردن عاید ملی وفقرزدائی ازطریق توریزم تشویق بخش سکتور خصوصی سیاحت وصنایع دستی.
5. درعرصه جوانان : ایجاد زمینه پیشرفت برای جوانان وتشویق آنها در عرصه های مختلف درمرکز وولایات.
همچنان وزارت اطلاعات وفرهنگ دارای یک هدف مدیریتی بوده که بهبود و ارتقأ ظرفیت، مؤثریت و مثمریت کاری وزارت میباشد.

Job Summary

تنظیم امور مجله ترکمنی، گرد آوری معلومات و مطالب برای مجله، بالا بردن سطح آگاهی مردم بخصوص زبان ترکمنی درهمه موارد اطلاعاتی، علمی ، اجتماعی فرهنگی وادبی وبالاخره رشد وتامین زمینه آزادی بیان.

Job Details

Date Posted: 10 Oct 2018 Reference: 024
Closing Date: 14 Nov 2018 Work Type: Full Time
Number of Vacancies: 1 Gender: Any
Functional Area: Media Open Ended: NO
Nationality: Afghan Salary Range: As per company salary scale
Contract Type: Permanent Years of Experience: 1 Year(s)
Contract Duration: 0 Year(s) & 0 Month(s) Extension Possibility: No
Probation Period: 1 Year

Duties and Responsibilities

مسؤلیت های وظیفوی:
1. ترتیب پلان کاری روزانه، ماهوار و سالانه در مطابقت با پلان عمومی به منظور نیل به اهداف تعین شده اداره.
2. مدیریت و نظارت از اجراات کارکنان تحت اثر به منظور حصول اطمینان از اجراات مؤثر و آموزش آنها.
3. تهیه گزارش تحقیقی پیرامون مسایل مختلف با استفاده از شیوه مصاحبه جهت نشرآن از طریق مجله ترکمنی.
4. رعایت و تطبیق پالیسی نشراتی دولت در نشرات مجله ترکمنی جهت تحقق اهداف مورد نظر اداره مربوط
5. هماهنگی و ارتباط مداوم با نویسندگان ترکمنی وجلب همکاری شان دربهترشدن مجله جهت غنامندی مجله ترکمنی.
6. فراهم آوری زمینه سالم جهت جمع آوری وترجمه مطالب بزبان ترکمنی جهت نشرآن از طریق مجله ترکمنی.
7. ارائه مشوره های لازم به اعضای مسلکی مجله غرض حل مشکلات وظیفوی و بهبود کیفیت کاری بخش مربوطه.
8. مطالعه، ایدت و ویرایش مطالب و موضوعات ترجمه شده قبل از نشر به منظور جلوگیری از بروز مغالطه در مجله.
9. حصول اطمینان از صورت چاپ مجله با درنظرداشت محتوا وکیفیت عکسها جهت تکثیر و توزیع آن به مشترکین.
10. اجرای سایر وظایف که از طرف مقامات مطابق قوانین ، مقررات و اهداف اداره به وی سپرده میشود.

Skills

مهارت های دیگر ( کورس های کوتاه مدت، آموزش های داخل خدمت وغیره )
o آشنائی با پروگرام های (ورد و اکسل)
o توانائی مدیریت، کنترول و ارتباطات را داشته باشد.
o تسلط کامل به زبان ترکمنی

Qualifications

تحصیلات، تجارب و مهارت های لازم:
مقتضیات حد اقل برای این بست, در ماده(7) و (8) قانون کارکنان خدمات ملکی, ذکر گردیده است.
1. درجه تحصیل
o داشتن سند حداقل لیسانس به (زبان ادبیات و ژورنالیزم ترجیع داده میشود )
2. تجارب لازمه ( نوع و مدت زمان تجربه)
o حد اقل یک سال تجربه مرتبط به وظیفه .

Job Location

Afghanistan - Kabul
AF AF 12

Education:

Bachelors Degree, Management

Submission Guideline

رهنمود
کاندیدان محترم فورم درخواستی را خانه پـری کـرده و بعـداً اسناد های تحصیلی، تذکـره ودیـگر اسناد هـا را اسکن کرده
وسـپس در آدرس هـای فوق که در سپمیشن است،ارســـــــــــال دارند.
فورم نهایی درخواستی بست های خدمات ملکی وزارت اطلاعات و فرهنگ.pdf

Submission Email

hr@moic.gov.af, csc.moic@iarcsc.gov.af

Attached File

Download File

Email Print Report
More jobs in this category
PRINT TRAINER / INTERPRETER at NATO Afghanistan - Resolute Support Kabul 11 Mar 2019
New to Jobs.af?
Not Registered? Big companies in Afghanistan hiring through Jobs.af!
Register
Recommend us on Facebook

Women in Economy

Like Jobs.af to get new job alerts through your Facebook