Email / Username

Password

Forgot Password?

Keep me logged In

Not a member? Register Now

facebook
Email Print Report

کارشناس تهیه .مواد آموزشی - ریاست تحقیق وگرځندوی

(1124 Views)

About وزارت اطلاعات وفرهنگ

اهداف وزارت اطلاعات وفرهنگ:
وزارت اطلاعات وفرهنگ برای تحقق دیدگاه و ماموریت خویش، وظایف خود را در چارچوب پنج هدف استراتیژیک ذیل متمرکز ساخته و جهت نیل به آن سعی مینماید.
1. درعرصه مطبوعات: رسانیدن اطلاعات ازطریق رسانه های همگانی (اخبار ، مجلات ، رادیو ، تلویزیون وآژانس های خبری ) به مردم.
2. درعرصه فرهنگ : معرفی آثار باستانی ، آبدات تاریخی ، موزیم ملی، کتابخانه های عامه ، آرشیف ملی وسایر مراکز آموزشی کشور به سطح ملی وبین المللی وتوسعه ، حفاظت وحراست ازآنها.
3. درعرصه هنر:عرضه خدمات هنری ازطریق تیاتر ، فلم ، موسیقی ، نگارستان مل ومرکزآموزشی غلام محمد میمنگی وتقویت همه این ساحات .
4. درعرصه توریزم :جهانی ساختن فرهنگ وتاریخ افغانستان توسط توریزم وکوشش برای جلب سیاحین ازطریق معینیت گرحندوی نقش اساسی دربالا بردن عاید ملی وفقرزدائی ازطریق توریزم تشویق بخش سکتور خصوصی سیاحت وصنایع دستی.
5. درعرصه جوانان : ایجاد زمینه پیشرفت برای جوانان وتشویق آنها در عرصه های مختلف درمرکز وولایات.
همچنان وزارت اطلاعات وفرهنگ دارای یک هدف مدیریتی بوده که بهبود و ارتقأ ظرفیت، مؤثریت و مثمریت کاری وزارت میباشد.

Job Summary

هدف وظیفه: ترتیب و تنظیم امور نشرات و تهیه مجله گرحندوی، ایجاد و انکشاف میکانیزم موثر جهت جمع آوری معلومات وگزارشات از منابع فرهنگی در کشور به زبان های محلی.

Job Details

Date Posted: 10 Oct 2018 Reference: 01
Closing Date: 14 Nov 2018 Work Type: Full Time
Number of Vacancies: 1 Gender: Any
Functional Area: Services Open Ended: NO
Nationality: Afghan Salary Range: As per company salary scale
Contract Type: Permanent Years of Experience: 1 Year(s)
Contract Duration: 0 Year(s) & 0 Month(s) Extension Possibility: No
Probation Period: 6 Months

Duties and Responsibilities

مسؤلیت های وظیفوی:
1. ترتیب پلان کاری در مطابقت با پلان ریاست جهت نیل به اهداف تعین شده اداره مربوطه.
2. طرح و ترتیب مجله به منظور انکعاس فعالیت های ٬ گسترش و حمایت صنعت توریزم.
3. تلاش در جهت بهبود کیفیت موضوعات برای نشر در مجله.
4. تحریر و تهیه مطالب برای بهبود و عنامندی مجله
5. انتخاب مطالب ٬ عکس ها و مصاحبه ها برای نشر در مجله.
6. ایجاد و گسترش میکانیزم جمع آوری مطالب به منظور غنامندی امور نشرات بخش مربوطه.
7. نظارت وکنترول ازجابجا نمودن مطالب ،عکس ها ودیزاین مجله جهت کیفیت نشر و پخش مجله .
8. اشتراک فعال درتصمیم گیری سطح رهبری ریاست مبنی بر ارزیابی نشرات مجله گرحندوی، تبصره ها وتحلیل ها.
9. تامین ارتباط متداوم با منابع فرهنگی و اجتماعی به منظور غنامندی بهترمجله .
10. ایجاد بستر سالم ترجمه مطالب از زبانهای دیگر جهت معرفی مناطق دیدنی و سیاحتی بمنظور جلب سیاحان.
11. ایجاد چارچوب برای جلب همکاری نویسندگان جهت غنامندی مجله وحصول اطمنان از کیفیت مطالب.
12. اجرای سایر وظایف که از طرف مقامات،مطابق قوانین،مقررات واهداف وزارت به وی سپرده میشود.

Skills

3. مهارت های دیگر ( کورس های کوتاه مدت، آموزش های داخل خدمت وغیره )
o آشنائی با پروگرام های افس (ورد ، اکسل)
o توانانی مدیریت، کنترول و ارتباطات را داشته باشد.
o توانایی تحقیق در موارد امور منابع انسانی و علوم اجتماعی

Qualifications

تحصیلات، تجارب و مهارت های لازم:
مقتضیات حد اقل برای این بست، در ماده های (35) و(7) و (8) قانون کارکنان خدمات ملکی، ذکر گردیده است.
1. درجه تحصیل
o درجه سند تحصیلی حداقل لیسانس رشته های اقتصاد، توریزم ، علوم اجتماعی
2. تجارب لازمه ( نوع و مدت زمان تجربه)
o داشتن تجربه کاری حداقل یک سال مرتبط به وظیفه .
3. مهارت های دیگر ( کورس های کوتاه مدت، آموزش های داخل خدمت وغیره )
o آشنائی با پروگرام های افس (ورد ، اکسل)
o توانانی مدیریت، کنترول و ارتباطات را داشته باشد.
o توانایی تحقیق در موارد امور منابع انسانی و علوم اجتماعی

Job Location

Afghanistan - Farah
- Kabul
AF AF 12

Education:

Bachelors Degree, Services

Submission Guideline

رهنمود
کاندیدان محترم فورم درخواستی را خانه پـری کـرده و بعـداً اسناد های تحصیلی، تذکـره ودیـگر اسناد هـا را اسکن کرده
وسـپس در آدرس هـای که در آدرس فوق میباشد ارســـــــــــال دارند.

Submission Email

hr

Attached File

Download File

Email Print Report
More jobs in this category
کارگر خدماتی at Ministry of Public Health Kabul 31 Dec 2018
New to Jobs.af?
Not Registered? Big companies in Afghanistan hiring through Jobs.af!
Register
Recommend us on Facebook

Women in Economy

Like Jobs.af to get new job alerts through your Facebook