Email / Username

Password

Forgot Password?

Keep me logged In

Not a member? Register Now

facebook
Email Print Report

معاون ریاست نواحی بست رتبه دوم (غیرریفورمی)

(1151 Views)

About شاروالی کابل

-شاروالی کابل یک نهاد خدماتی عامه بوده که متعهد به ارایه خدمات با کیفیت عالی، پاسخگو و موثر به شهروندان کابل می باشد. شاروالی کابل مسوولیت دارد که خدمات ذیل را برای شهروندان ارایه کند: تنظیف شهر، اعمار و احداث سرک ها و زیربناها، ترانسپورت، کانالیزاسیون، تسهیلات کلتوری، صفایی و سرسبزی شهر، ایجاد مارکیت ها، صدور جوازنامه ها، حفظ و مراقبت، تنظیم املاک، مدیریت و جمع آوری عواید و توسعه و انکشاف شهر. همچنان افزایش سطح عواید، عملی ساختن یک ساختار تشکیلاتی مدرن مطابق نیازمندی ها، حمایت از استراتیژی انکشاف ملی افغانستان، انکشاف یک پلان استراتیژیک مثمر از اولویت های کاری شاروالی کابل است.

Job Summary

مدیریت و حصول اطمینان از تطبیق درست قوانین و مقرره های نافذه کشور احکامات و هدایات رهبری و شاروالی، تامین روابط و هماهنگی ادارات ذیربط و تامین روابط حسنه با اهالی وراسی و مدیریت امورناحیه درغیاب رئیس

Job Details

Date Posted: 13 Oct 2018 Reference: KM-DD-17
Closing Date: 23 Oct 2018 Work Type: Full Time
Number of Vacancies: 11 Gender: Any
Functional Area: Management Open Ended: NO
Nationality: Afghan Salary Range: As per company salary scale
Contract Type: Permanent Years of Experience: 3 Year(s)
Contract Duration: 0 Year(s) & 0 Month(s) Extension Possibility: No
Probation Period: 3 Months

Duties and Responsibilities

مسوولیت های وظیفوی:
1. طرح و ترتیب پلان های ماهوار، ربعوار و سالانه در روشنای پالیسی ها و پلان استراتیژیک اداره
2. رهبری، سازماندهی و کنترول امورات بخش های تحت اثر .
3. مرور پلان عوایدی و ابراز نظر و ارایه مشوره های سودمند در مورد بهبود تسریع روند حصول آن
4. حصول اطمینان از تحقق پلان های عوایدی و حستجوی چشمه های جدید عواید در چوکات قوانین، مقرره های نافذه و شریک سازی نظریات سازنده خویش با رئیس
5. حصول اطمینان از تحقق پلان های ساختمانی و نظارتی ساحوی و همکاری در مدیریت بهتر آن
6. نظارت از کارکرد های امور تنظیم مارکیت ها وخدمات کلتوری در ساحه
7. نظارت و سازماندهی امور سرسبزی و امور تنظیف در سطح ناحیه
8. اشتراک در جلسات قرارگاه ، شورای وکلا وتصمیم گیری در رابطه به نیازمندیهای ساحه.
9. همکاری و هماهنگی در سازماندهی وکلای گذر، نظارت از امور کار وکلای گذر در سطح ناحیه و ملاحظه گزارش کاری آنها
10. تشویق وسمت دهی اهالی بخاطر امورات سرسبزی، تنظیفی، رشد عواید وجلوگیری ازخود سری.
11. ارایه طرح و برنامه ها در مورد رشد فرهنگ شهر نشینی، حفظ آبدات تاریخی وفراهم آوری تفاهم، همکاری وایجادفضای بهتر زندگی برای اهالی ناحیه به همکاری وکلای مردم، متنفذین، روحانیون.
12. همکاری در طرح و ترتیب پلان جهت جلب همکاری موسسات وادارات بخاطر ارتقای ظرفیت های خدمات شهری در سطح ناحیه.
13. همکاری در طرح تشویقی و جلب همکاری اصناف درجهت تحقق مقررات وجلوگیری ازخود سری ها وقانون شکنی ها.
14. همکاری و هماهنگی در تأمین ارتباطات سالم بین شاروالی کابل واهالی، تطبیق هدایات مقامات مافوق، ارتقای ظرفیت های کاری، تطبیق قوانین ومقررات در سطوح تحت اثر، جلب همکاری مردم به خاطر تأمین امنیت، مصونیت محیطی ، مصونیت فردی ، اجرای به موقع سالم وشفاف امورات مربوطه و مکلفیت ارایه گذارش به مراجع ذیربط.
15. ایجاد هماهنگی و روحیه همکاری میان کارمندان و تامین روابط با رهبری و مسولین بخش ها در شاروالی کابل
16. رعایت اصول و قوانین نافذه کشور، حفظ اسرار اداره، جلوگیری ازفساداداری متکی به استراتیژی مبارزه علیه فساد اداری.
17. ترتیب گزارشات ماهوار، ربعوار، سالانه و عندالضرورت به مقام ذیصلاح بمنظور مطلع ساختن از پیشرفت فعالیتها و دست آوردهای بخش های مربوطه.
18. اجرای سایر وظایف که از طرف مقامات ، مطابق قوانین،مقررات و اهداف اداره سپرده میشود.

Qualifications

تحصیلات، تجارب و مهارت های لازم:

1. داشتن حداقل درجه لیسانس دررشته های مدیریت، اقتصاد، اداره و تجارت، مالی،اداره عامه، ارتباطات و انجنیری به دارندگان درجه تحصیلی بالاتر ارجحیت داده میشود
2. داشتن تجربه کاری حداقل سه سال مرتبط به وظیفه به دارندگان تجربه کاری در ادارات دولتی ارجحیت داده میشود.
3. قابلیت تطبیق خط ومشی (پالیسی) های ادارۀ مربوط، توانائی رهبری و کنترول اداره.
4. داشتن اهلیت، شایستگی، حسن سیرت و شهرت نیک.
5. توانایی برقرای ارتباط دو جانبه، مهارت لازم در افهام و تفهیم ، داشتن توانایی لازم در درک مسایل.
6. تسلط کامل به یکی از زبانهای های ملی(دری/پشتو) و بلدیت به زبان انگلیسی و آشنایی به برنامه های کمیپوتری و الکترونیکی
نوت: شاروالی کابل بانوان را برای اشتراک در این روند جداً تشویق میکند

Job Location

Afghanistan - Kabul
AF AF 12

Education:

Bachelors Degree,

Submission Guideline

رهنمود تسلیم دهی فورم درخواستی
• درخواست کنندگان می توانند خلص سوانح یا (CV) خویش را ضم اسناد تحصیلی و تجارب کاری ، مستقیماً به نماینده مدیریت عمومی استخدام ریاست منابع بشری شاروالی کابل در ریاست مرکز آگاهی و ارتباط عامه تحویل دهند.
• کاندیدانی که از طریق ویبسایت آنلاین به بست خالی درخواست می فرستند، مکلف اند که فورم درخواستی و اسناد تحصیلی خویش را در یک فایل PDF ارسال نمایند.
• کاپی اسناد ارایه شده باید واضح و قابل خواندن باشد در غیر آن ناقص ارزیابی می شود. همچنان هیچ گونه اسناد جداگانه پس از تسلیمی فورم درخواستی پذیرفته نمی شود.
• کاندیدان مکلف اند که عنوان بست درخواستی و کود منبع بست (Reference Number) را در عنوان ایمیل ذکر کنند.
• هیچ گونه سند تحصیلی، تصدیق نامه و سرتیفیکیت پوهنتون ها و موسسات تحصیلات عالی بدون تایید وزارت محترم تحصیلات عالی مدار اعتبار نمی باشد.
ا اسناد تحصیلی که طی سال‌های 1371 الی 1381 صادر گردیده باشد، متکی به مکتوب شماره 188 مورخ 24/2/1385 وزارت تحصیلات عالی ایجاب ارزیابی مجدد را در آن وزارت می‌نماید.
• آن عده از کاندیدانی که از پوهنتون ها و موسسات تحصیلات عالی خصوصی فارغ شده اند، مکلف اند که مکتوب فراغت از ریاست موسسات تحصیلات عالی خصوصی را ضم اسناد تحصیلی و فورم درخواستی نمایند.
• درخواست کاندیدانی که پس از معیاد معیینه مواصلت ورزیده، در نظر گرفته نمی شود.
• تنها با کاندیدان شارت لست شده تماس گرفته می شود.
از کاندیدان محترم خواهشمندیم هنگام ارسال درخواستی خویش نکات ذیل را جداً مراعات نمایند، درغیر آن فورم درخواستی شان باطل شمرده شده و شامل لست درخواست کننده گان نمیگردد:
• کاندیدان حد اکثر یک بست را انتخاب کرده میتوانند.
• کاندیدان فورم درخواستی خویش را تنها از یک طریق ارسال کرده میتوانند (از طریق ایمیل یا به طور مستقیم به نماینده ریاست منابع بشری در مرکز معلومات عامه تحویل دهند)
نوت: شاروالی کابل بانوان را برای اشتراک در این روند جداً تشویق میکند.

Submission Email

vacancies.km@gmail.com

Email Print Report
More jobs in this category
اداره کننده شبکه at Da Afghanistan Bank Kabul 24 Feb 2019
Policy and Planning Expert at Welthungerhilfe(WHH) Kabul 17 Mar 2019
Head of Mine Risk Education Department at Directorate of Mine Action Coor.. Kabul 21 Feb 2019
Chief of Quality Management at Directorate of Mine Action Coordination (D.. Kabul 21 Feb 2019
New to Jobs.af?
Not Registered? Big companies in Afghanistan hiring through Jobs.af!
Register
Recommend us on Facebook

Women in Economy

Like Jobs.af to get new job alerts through your Facebook